การเริ่มต้นสนทนาด้วย Office Communicator

ถ้าคุณเข้าสู่ระบบ Office Communicator คุณสามารถเริ่มการสนทนาใหม่โดยการคลิกสองครั้งที่ที่ติดต่อในรายชื่อที่ติดต่อของคุณในแถบเปิดใช้ หรือสมาชิกในรายชื่อสมาชิกของพื้นที่ทำงาน

ถ้าคุณไม่ได้เข้าสู่ Office Communicator ให้คลิกสองครั้งที่ที่ติดต่อหรือสมาชิกเพื่อเปิดหน้าต่างส่งข้อความ

หมายเหตุ: ถ้าคุณพยายามจะเริ่มการสนทนาด้วย Office Communicator กับผู้ที่ไม่ได้ใช้งาน Office Communicator อยู่ จะมีข้อความแสดงขึ้นเพื่อแจ้งคุณว่า Communicator ไม่สามารถส่งข้อความนั้นได้ ถ้าคุณไม่สามารถเริ่มการสนทนาด้วย Office Communicator ได้ ให้ลองใช้ การส่งข้อความ แทน

คุณยังสามารถชี้ไปที่ที่ติดต่อรายใดก็ตามเพื่อแสดงบัตรที่ติดต่อซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ติดต่อและอนุญาตให้คุณรับส่งข้อความอื่นๆ เช่น การส่งอีเมล หรือการกำหนดเวลาประชุม

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×