การเริ่มต้นทำความรู้จักกับ PerformancePoint Dashboard Designer

คุณใช้ PerformancePoint Dashboard Designer เพื่อสร้าง แก้ไข และบันทึกรายการแดชบอร์ดแต่ละรายการ คุณสามารถบันทึกรายการเหล่านั้นไว้ในรายการและไลบรารีเอกสาร SharePoint ที่กำหนด และใช้รายการเหล่านั้นเพื่อประกอบแดชบอร์ดของคุณ จากนั้นคุณก็สามารถปรับใช้แดชบอร์ดกับ SharePoint Server 2010 ได้

แดชบอร์ดของคุณสามารถให้ข้อมูลที่ผู้ใช้แดชบอร์ดทั่วทั้งองค์กรของคุณต้องการใช้ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน บทความนี้มีข้อมูลที่จะช่วยให้คุณคุ้นเคยกับ Dashboard Designer

คุณต้องการทำสิ่งใด

ฉันจะติดตั้งหรือเปิด Dashboard Designer ได้อย่างไร

ฉันสามารถสร้างรายการแดชบอร์ดชนิดใดได้บ้างโดยใช้ Dashboard Designer

ฉันจะนำทางใน Dashboard Designer ได้อย่างไร

ฉันจะติดตั้งหรือเปิด Dashboard Designer ได้อย่างไร

ถ้ามีการกำหนดค่า PerformancePoint Services in Microsoft SharePoint Server 2010 ไว้สำหรับองค์กรของคุณและคุณมีสิทธิ์ที่จำเป็น คุณสามารถติดตั้งหรือเปิดใช้ Dashboard Designer ได้

 1. ใช้ Internet Explorer เพื่อเรียกดู ศูนย์ข่าวกรองธุรกิจ ศูนย์ข่าวกรองธุรกิจ คือไซต์ SharePoint ที่ทำหน้าที่เป็นพอร์ทัลให้กับ PerformancePoint Services และโปรแกรมประยุกต์อื่นๆ ศูนย์ข่าวกรองธุรกิจอาจมีลักษณะคล้ายกับรูปต่อไปนี้

  ในศูนย์ข่าวกรองธุรกิจ คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับข่าวกรองธุรกิจ SharePoint รวมทั้ง Excel Services ตัวบ่งชี้สถานะ และ PerformancePoint Services นอกจากนี้ คุณจะพบการเชื่อมโยงที่สามารถใช้เปิด วิธีใช้ หรือค้นหาตำแหน่งโปรแกรมประยุกต์ เช่น Dashboard Designer อีกด้วย

  เคล็ดลับ  ถ้าคุณไม่พบศูนย์ข่าวกรองธุรกิจ โปรดติดต่อผู้ดูแล SharePoint ของคุณ

 2. ใน ศูนย์ข่าวกรองธุรกิจ ให้คลิกส่วนใดส่วนหนึ่ง เช่น ตรวจสอบผลการดำเนินงานหลักสร้างและใช้รายงานร่วมกัน หรือ สร้างแดชบอร์ด ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละพื้นที่จะแสดงอยู่ในบานหน้าต่างกลาง ดังแสดงในรูปต่อไปนี้

  คลิก เริ่มใช้ PerformancePoint Services

 3. แม่แบบไซต์ PerformancePoint จะเปิดขึ้นและมีลักษณะคล้ายรูปต่อไปนี้

  ในแม่แบบไซต์ PerformancePoint ให้คลิก เรียกใช้ Dashboard Designer

 4. ถ้าคุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นที่กำหนดให้กับคุณใน PerformancePoint ServicesDashboard Designer จะติดตั้งและเปิดขึ้น Dashboard Designer จะมีลักษณะคล้ายรูปต่อไปนี้

หลังจากที่คุณเปิด Dashboard Designer อย่างน้อยหนึ่งครั้ง คุณสามารถเปิดโปรแกรมนี้โดยใช้วิธีการอื่นๆ ได้ เช่นวิธีการต่อไปนี้

 • ตั้งค่าทางลัดบนเดสก์ท็อปไปยังไซต์ SharePoint ที่มีรายการแดชบอร์ดของคุณ จากนั้น คลิกสองครั้งที่ทางลัดบนเดสก์ท็อปเพื่อเปิด Dashboard Designer เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีสร้างทางลัดบนเดสก์ท็อป ให้ดู วิธีการสร้างทางลัดบนเดสก์ท็อป

 • คลิก เริ่ม แล้วคลิก โปรแกรมทั้งหมด ค้นหาตำแหน่ง SharePoint แล้วคลิก PerformancePoint Dashboard Designer

สิ่งสำคัญ   คุณต้องเชื่อมต่อกับ SharePoint Server 2010 เพื่อใช้ Dashboard Designer

ด้านบนของหน้า

ฉันสามารถสร้างรายการแดชบอร์ดชนิดใดได้บ้างโดยใช้ Dashboard Designer

คุณสามารถใช้ Dashboard Designer เพื่อสร้างรายการ PerformancePoint ได้หลากหลาย เช่น แหล่งข้อมูล, แดชบอร์ด, Scorecard, ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานหลัก (KPI), ตัวบ่งชี้, ตัวกรอง และรายงาน

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลสรุปของรายการเหล่านี้

รายการ

คำอธิบาย

แหล่งข้อมูล

แหล่งข้อมูลเป็นการเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลที่คุณใช้กับ Scorecard, รายงาน และตัวกรองที่คุณสร้างโดยใช้ Dashboard Designer

แดชบอร์ด

แดชบอร์ดคือคอนเทนเนอร์ที่คุณใช้แสดง Scorecard และรายงานของคุณ เมื่อคุณประกอบแดชบอร์ด คุณจะเพิ่มรายงาน, Scorecard และตัวกรองลงในโซนต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนต่างๆ ในเพจแดชบอร์ด

แดชบอร์ดหนึ่งๆ สามารถมีได้มากกว่าหนึ่งเพจ คุณสามารถออกแบบแต่ละเพจโดยใช้แม่แบบเค้าโครงเพจเดียวกัน หรือคุณสามารถใช้แม่แบบที่แตกต่างกันก็ได้ คุณยังสามารถกำหนดขนาดของโซนแดชบอร์ดเอง และแต่ละโซนสามารถมีตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไป เช่น รายงาน, Scorecard และตัวกรอง

Scorecard

Scorecard คือรายการแดชบอร์ดที่แสดงผลการดำเนินงานสำหรับเมตริกหนึ่งเมตริกขึ้นไป โดยจะเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่ระบุไว้และแสดงผลลัพธ์โดยใช้ตัวบ่งชี้แบบกราฟิก Scorecard จะมีลักษณะคล้ายกับตาราง โดยปกติจะมีคอลัมน์ค่าเป้าหมาย และค่าจริง และ KPI หลายรายการ

KPI

KPI คือเมตริกที่คุณใช้ใน Scorecard โดยทั่วไป KPI มักจะประกอบด้วยค่าเป้าหมายและค่าที่ได้จริง และตัวบ่งชี้แบบกราฟิกที่แสดงว่าผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่

ตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้เป็นสัญลักษณ์กราฟิกที่ใช้ใน KPI เพื่อแสดงว่าผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่

ตัวบ่งชี้ที่ใช้กันโดยทั่วไป คือ สัญลักษณ์ไฟสัญญาณจราจร ซึ่งจะใช้วงกลมสีเขียวแทนผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมาย สามเหลี่ยมสีเหลืองแทนผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย และรูปข้าวหลามตัดสีแดงแทนผลการดำเนินงานที่ควรปรับปรุง

ตัวกรอง

ตัวกรองเป็นรายการแดชบอร์ดต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเน้นไปที่ข้อมูลเฉพาะเจาะจงได้

ตัวอย่างเช่น คุณอาจสร้างตัวกรอง ภูมิศาสตร์ แล้วเชื่อมต่อตัวกรองนั้นกับรายงานหรือ Scorecard การทำเช่นนี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลสำหรับเฉพาะภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งได้

รายงาน

รายงานเป็นรายการแดชบอร์ดที่แสดงข้อมูลในรูปแบบของแผนภูมิหรือตาราง

คุณสามารถสร้างรายงานได้อย่างหลากหลายโดยใช้ Dashboard Designer ตัวอย่างเช่น แผนภูมิแท่ง แผนภูมิเส้น แผนภูมิวงกลม และตารางที่เรียกว่า เส้นตาราง นอกจากนี้ คุณสามารถสร้างรายงานบางอย่างใน Dashboard Designer ได้โดยตรง และคุณสามารถสร้าง Web Part เพื่อแสดงรายงานที่มีอยู่ซึ่งถูกโฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์อื่น

ด้านบนของหน้า

รายการแดชบอร์ดของฉันถูกจัดเก็บไว้ที่ใด

รายการแดชบอร์ด PerformancePoint ทั้งหมดของคุณจะถูกบันทึกไว้ในรายการ SharePoint และไลบรารีเอกสารที่กำหนด ซึ่งจะถูกตั้งค่าไว้เมื่อ PerformancePoint Servicesได้รับการกำหนดค่า รูปต่อไปนี้แสดงรายการและไลบรารีเอกสาร SharePoint ที่โดยทั่วไปคุณจะพบใน PerformancePoint Services

กล่องโต้ตอบ เพิ่มรายการ และ ปรับใช้กับ

ตารางต่อไปนี้อธิบายรายการและไลบรารี SharePoint เหล่านี้ ซึ่งเก็บเนื้อหาแดชบอร์ดและแฟ้มอื่นๆ ของคุณ

รายการ

คำอธิบาย

การเชื่อมต่อข้อมูล

แหล่งข้อมูลที่คุณใช้สำหรับ KPI, Scorecard, รายงาน และตัวกรอง จะถูกบันทึกไว้ในไลบรารีเอกสาร การเชื่อมต่อข้อมูล ที่มีแหล่งข้อมูลพร้อมทั้งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เซิร์ฟเวอร์และการตั้งค่าความปลอดภัย

โดยทั่วไปแล้ว ไลบรารีเอกสารนี้จะมีชื่อว่า การเชื่อมต่อข้อมูล แต่ผู้ดูแลระบบ SharePoint สามารถเปลี่ยนชื่อดังกล่าวได้เมื่อทำการกำหนดค่า PerformancePoint Services

องค์ประกอบแดชบอร์ดแต่ละองค์ประกอบ ได้แก่

 • ตัวบ่งชี้

 • KPI

 • Scorecard

 • รายงาน

 • ตัวกรอง

 • เพจแดชบอร์ด

Scorecard, รายงาน, ตัวกรอง, เพจแดชบอร์ด และรายการแดชบอร์ดอื่นๆ จะถูกบันทึกไว้ในรายการ เนื้อหา PerformancePoint

หมายเหตุ  เพจแดชบอร์ดจะจัดเก็บอยู่ที่นี่ อย่างไรก็ตาม แดชบอร์ดที่ใช้อยู่ซึ่งได้ปรับใช้กับไซต์ SharePoint นั้นถูกจัดเก็บไว้ในไลบรารีเอกสารอื่น

โดยทั่วไปแล้ว รายการนี้จะมีชื่อว่า เนื้อหา PerformancePoint แต่ผู้ดูแลระบบ SharePoint สามารถเปลี่ยนชื่อดังกล่าวได้เมื่อทำการกำหนดค่า PerformancePoint Services

แดชบอร์ด

หลังจากที่คุณปรับใช้แดชบอร์ดแล้ว แดชบอร์ดนั้นจะถูกบันทึกไว้ในไลบรารีเอกสารแดชบอร์ดที่มีเฉพาะแดชบอร์ดเท่านั้น รายการแดชบอร์ดแต่ละรายการจะไม่ได้จัดเก็บอยู่ที่นี่

โดยทั่วไป รายการนี้มีชื่อว่า แดชบอร์ด แต่ผู้ดูแลระบบ SharePoint สามารถเปลี่ยนชื่อดังกล่าวได้เมื่อทำการกำหนดค่าPerformancePoint Services

เนื่องจากรายการแดชบอร์ดจะถูกบันทึกลงใน SharePoint Server 2010 โดยตรง คุณและผู้สร้างแดชบอร์ดอื่นๆ จึงสามารถบันทึกงานโดยนำรายการต่างๆ มาใช้ใหม่ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างแผนภูมิการวิเคราะห์ แล้วใช้รายงานนั้นในหลายๆ แดชบอร์ดได้

นอกจากนี้ คุณสามารถควบคุมว่าใครจะดูหรือใช้เนื้อหาแดชบอร์ดของคุณได้โดยการกำหนดสิทธิ์ SharePoint ให้กับองค์ประกอบแดชบอร์ดแต่ละรายการ

ด้านบนของหน้า

ฉันจะนำทางใน Dashboard Designer ได้อย่างไร

ส่วนติดต่อผู้ใช้ Dashboard Designer ประกอบด้วย Ribbon, บานหน้าต่าง เบราว์เซอร์พื้นที่ทำงาน, บานหน้าต่างกลาง และบานหน้าต่าง รายละเอียด ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อสร้าง ดู และแก้ไขรายการแดชบอร์ดได้ พื้นที่ทำงานยังมีเมนูปุ่ม Microsoft Office ที่คุณสามารถใช้เพื่อบันทึกแฟ้มพื้นที่ทำงานของคุณ ปรับใช้แดชบอร์ด และเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ของคุณได้ด้วย

Ribbon

Ribbon ประกอบด้วย ปุ่ม Microsoft Office Backstage และแท็บสามแท็บ ซึ่งได้แก่ แท็บ หน้าแรก แท็บ แก้ไข และแท็บ สร้าง

ปุ่ม Microsoft Office Backstage

คลิก ปุ่ม Microsoft Office เพื่อเข้าถึงการตั้งค่า Dashboard Designer และตัวเลือกการบันทึกอื่นๆ รูปต่อไปนี้มีลักษณะคล้ายกับเมนู Backstage

คลิก ตัวเลือกของ Designer เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก กล่องโต้ตอบ ตัวเลือก มีสามแท็บ ได้แก่ ปรับให้เป็นแบบส่วนตัวเซิร์ฟเวอร์ และ ทรัพยากร

 • ใช้แท็บ ปรับให้เป็นแบบส่วนตัว เพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของแฟ้มพื้นที่ทำงานของคุณและระบุว่าจะใช้ตัวช่วยสร้างในการสร้าง Scorecard ของคุณหรือไม่ รูปต่อไปนี้มีลักษณะคล้ายกับแท็บ ปรับให้เป็นแบบส่วนตัว

 • ใช้แท็บ เซิร์ฟเวอร์ เพื่อดูหรือเปลี่ยนแปลงเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อมต่อเมื่อใช้งาน Dashboard Designer รูปต่อไปนี้มีลักษณะคล้ายกับแท็บ เซิร์ฟเวอร์

 • ใช้แท็บ ทรัพยากร เพื่อดูรุ่นของ Dashboard Designer ที่คุณกำลังใช้งานอยู่ รูปต่อไปนี้มีลักษณะคล้ายกับแท็บ ทรัพยากร

ด้านบนของหน้า

แท็บ หน้าแรก ใน Ribbon

แท็บ หน้าแรก ที่แสดงด้านล่าง ประกอบด้วยคำสั่งต่างๆ บนแถบเครื่องมือ ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อดูและเปิดรายการแดชบอร์ดได้

ตัวอย่างเช่น ในส่วน พื้นที่ทำงาน คุณสามารถคลิก ฟื้นฟู เพื่อฟื้นฟูรายการแดชบอร์ดที่ได้ประกาศออกไปยัง SharePoint Server 2010 ได้

แท็บ แก้ไข ใน Ribbon

แท็บ แก้ไข ประกอบด้วยคำสั่งต่างๆ บนแถบเครื่องมือ ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงรายการแดชบอร์ดที่คุณหรือผู้สร้างแดชบอร์ดคนอื่นๆ สร้างขึ้นได้

แท็บ แก้ไข เป็นแบบไดนามิก โดยจะแสดงเฉพาะคำสั่งบนแถบเครื่องมือที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับรายการแดชบอร์ดที่คุณต้องการจะแก้ไขเท่านั้น กล่าวคือ แท็บ แก้ไข จะเปลี่ยนไปตามชนิดของรายการแดชบอร์ดที่เปิดอยู่ในบานหน้าต่างกลางของพื้นที่ทำงาน

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปิด KPI แท็บ แก้ไข จะแสดงคำสั่งบนเแถบเครื่องมือซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบตัวเลขได้ เช่น เปลี่ยนจำนวนของตำแหน่งทศนิยมที่แสดงในค่าตัวเลข แท็บ แก้ไข สำหรับ KPI แสดงอยู่ด้านล่าง

ถ้าคุณเปิด Scorecard แท็บ แก้ไข จะแสดงคำสั่งต่างๆ บนแถบเครื่องมือที่คุณสามารถใช้ได้ ซึ่งรวมถึง ปรับปรุง ใช้คำสั่ง ปรับปรุง เพื่อฟื้นฟูข้อมูลที่แสดงหลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลง Scorecard ของคุณแล้ว แท็บ แก้ไข สำหรับ Scorecard แสดงอยู่ด้านล่าง

ถ้าคุณเปิดตารางการวิเคราะห์เพื่อทำการแก้ไข แท็บ แก้ไข จะแสดงคำสั่งต่างๆ บนแถบเครื่องมือ ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อเปลี่ยนแบบอักษร ตัวเลข มุมมองรายงาน และการตั้งค่าอื่นๆ ได้ แท็บ แก้ไข สำหรับรายงานการวิเคราะห์แสดงอยู่ด้านล่าง

และถ้าคุณเปิดแดชบอร์ดเพื่อทำการแก้ไข แท็บ แก้ไข จะแสดงคำสั่งบนแถบเครื่องมือที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับการทำงานกับโซนแดชบอร์ดหรือรายการภายในโซน แท็บ แก้ไข สำหรับแดชบอร์ดแสดงอยู่ด้านล่าง

สำหรับรายการแดชบอร์ดบางรายการ เช่น ตัวกรอง แท็บ แก้ไข จะไม่มีคำสั่งบนแถบเครื่องมือ สำหรับรายการดังกล่าว ให้ใช้แท็บ ตัวแก้ไข และ คุณสมบัติ ในบานหน้าต่างกลางของพื้นที่ทำงานเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง

ด้านบนของหน้า

แท็บ สร้าง ใน Ribbon

แท็บ สร้าง ประกอบด้วยคำสั่งต่างๆ บนแถบเครื่องมือที่ใช้สร้างรายการแดชบอร์ด รูปต่อไปนี้มีลักษณะคล้ายกับแท็บ สร้าง

คำสั่งแต่ละคำสั่งบนแถบเครื่องมือจะเปิดตัวช่วยสร้างที่แนะนำคุณขณะสร้างรายการ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณคลิก แดชบอร์ด กล่องโต้ตอบ เลือกแม่แบบเพจแดชบอร์ด จะเปิดขึ้น ให้คุณเลือกแม่แบบเค้าโครงเพจสำหรับเพจแรกของแดชบอร์ด แล้วจึงเริ่มประกอบแดชบอร์ดของคุณ

บานหน้าต่างเบราว์เซอร์พื้นที่ทำงาน

บานหน้าต่าง เบราว์เซอร์พื้นที่ทำงาน จะอยู่ทางด้านซ้ายของหน้าจอใน Dashboard Designer คุณใช้บานหน้าต่าง เบราว์เซอร์พื้นที่ทำงาน เพื่อดู เปิด และบันทึกรายการแดชบอร์ด คุณยังสามารถใช้ เบราว์เซอร์พื้นที่ทำงาน เพื่อปรับใช้แดชบอร์ดของคุณได้เช่นกัน เบราว์เซอร์พื้นที่ทำงาน ถูกเน้นอยู่ในรูปต่อไปนี้

เบราว์เซอร์พื้นที่ทำงาน ประกอบด้วยรายการแดชบอร์ดสองประเภท ได้แก่ เนื้อหา PerformancePoint และ การเชื่อมต่อข้อมูล

 • เลือก เนื้อหา PerformancePoint เพื่อสร้าง ดู หรือเปิดตัวบ่งชี้, KPI, Scorecard, รายงาน, ตัวกรอง และแดชบอร์ด

 • เลือก การเชื่อมต่อข้อมูล เพื่อสร้าง ดู หรือเปิดแหล่งข้อมูล

เบราว์เซอร์พื้นที่ทำงาน จะใช้หน้าที่การทำงานจากการคลิกขวาเพื่อทำงานต่างๆ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณสร้างรายการและต้องการบันทึกรายการนั้น ใน เบราว์เซอร์พื้นที่ทำงาน ให้คลิกขวาที่รายการ แล้วคลิก บันทึก

เช่นเดียวกับการปรับใช้แดชบอร์ดใน เบราว์เซอร์พื้นที่ทำงาน ให้คลิกขวาที่แดชบอร์ดแล้วคลิก ปรับใช้กับ SharePoint

บานหน้าต่างกลางของพื้นที่ทำงาน

คุณใช้บานหน้าต่างกลางเพื่อดู สร้าง และเปลี่ยนแปลงรายการแดชบอร์ด บานหน้าต่างกลางจะเปลี่ยนไปตามตำแหน่งของโฟกัสใน เบราว์เซอร์พื้นที่ทำงาน บานหน้าต่างกลางถูกเน้นอยู่ในรูปต่อไปนี้

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณคลิก เนื้อหา PerformancePoint หรือ การเชื่อมต่อข้อมูล ใน เบราว์เซอร์พื้นที่ทำงาน คุณจะเห็นแท็บ SharePoint และ พื้นที่ทำงาน ในบานหน้าต่างกลาง และเมื่อคุณคลิกรายการใดรายการหนึ่งใน เบราว์เซอร์พื้นที่ทำงาน คุณจะเห็นแท็บ สอง, สาม, หรือสี่แท็บในบานหน้าต่างกลาง แท็บเหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามชนิดของรายการแดชบอร์ดที่คุณกำลังทำงานอยู่

ด้านบนของหน้า

แท็บ SharePoint และแท็บ พื้นที่ทำงาน

แท็บ SharePoint และ พื้นที่ทำงาน จะพร้อมใช้งานเมื่อมีการเลือกรายการไว้ใน เบราว์เซอร์พื้นที่ทำงาน คุณสามารถใช้แท็บเหล่านี้เพื่อดูรายการแดชบอร์ดที่คุณและผู้สร้างแดชบอร์ดคนอื่นๆ สร้างขึ้นได้

แท็บ

คำอธิบาย

แท็บ SharePoint

แท็บ SharePoint จะแสดงรายการแดชบอร์ดที่คุณและผู้สร้างแดชบอร์ดคนอื่นๆ บันทึกไว้ที่ SharePoint Server 2010 คุณสามารถดูแหล่งข้อมูลทั้งหมดหรือรายการแดชบอร์ดชนิดอื่นทั้งหมดที่พร้อมใช้งานซึ่งแสดงอยู่ในบานหน้าต่างกลางได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ามีการเลือก เนื้อหา PerformancePoint หรือ การเชื่อมต่อข้อมูล ไว้ใน เบราว์เซอร์พื้นที่ทำงาน

แท็บ พื้นที่ทำงาน

แท็บ พื้นที่ทำงาน จะแสดงคอลเลกชันของรายการแดชบอร์ดที่บันทึกไว้ที่ SharePoint Server 2010 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แท็บ พื้นที่ทำงาน จะแสดงรายการแดชบอร์ดที่คุณสร้างหรือเปิดเพื่อแก้ไข

เมื่อคุณเปิด Dashboard Designer ครั้งแรก คุณจะทำงานอยู่ในแฟ้มพื้นที่ทำงานที่ไม่มีชื่อและยังไม่ได้บันทึก ขณะที่คุณสร้างและเปิดรายการแดชบอร์ด คุณจะเห็นรายการเหล่านั้นได้ทั้งบนแท็บ SharePoint และแท็บ พื้นที่ทำงาน ในบานหน้าต่างกลาง

เมื่อคุณบันทึกแฟ้มพื้นที่ทำงานของคุณ คุณได้สร้างรายการแดชบอร์ดที่คุณสามารถดูบนแท็บ พื้นที่ทำงาน ได้ คุณสามารถเปลี่ยนรายการที่รวมอยู่ในแฟ้มพื้นที่ทำงานของคุณได้โดยใช้คำสั่งบนแถบเครื่องมือที่พร้อมใช้งานในส่วน พื้นที่ทำงาน ของแท็บ หน้าแรก ใน Ribbon

สิ่งสำคัญ  รายการแดชบอร์ดจะถูกบันทึกลงใน SharePoint Server 2010 โดยตรงเสมอ ไม่ใช่บันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณบันทึกแฟ้มพื้นที่ทำงานของคุณ (ซึ่งเลือกทำได้) แฟ้มนั้นจะถูกบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

แท็บ ตัวแก้ไข, คุณสมบัติ, การออกแบบ, แบบสอบถาม, เวลา และมุมมอง

หมายเหตุ  คุณสามารถใช้แท็บ ตัวแก้ไขคุณสมบัติการออกแบบแบบสอบถามเวลา และ มุมมอง ในการกำหนดค่าหรือเปลี่ยนแปลงรายการแดชบอร์ดต่างๆ ได้ แท็บเหล่านี้จะพร้อมใช้งานเมื่อมีการเลือกรายการใน เบราว์เซอร์พื้นที่ทำงาน หรือเมื่อคุณกำลังสร้างรายการแดชบอร์ด ไม่ใช่ทุกแท็บที่แสดงรายการอยู่ด้านล่างจะพร้อมใช้งานในขณะเดียวกันสำหรับแต่ละรายการแดชบอร์ด เฉพาะแท็บที่ใช้ได้กับรายการนั้นเท่านั้นที่จะปรากฏในบานหน้าต่างกลาง

แท็บ คุณสมบัติ

แท็บ คุณสมบัติ มีพร้อมใช้งานสำหรับรายการแดชบอร์ดทุกชนิด คุณสามารถใช้แท็บ คุณสมบัติ นี้ในการระบุชื่อ คำอธิบาย เจ้าของรายการ (ซึ่งเรียกว่า บุคคลที่รับผิดชอบ) และโฟลเดอร์ที่จะแสดงของรายการนั้นในรายการ SharePoint หรือไลบรารีเอกสารได้ แท็บ คุณสมบัติ สำหรับแดชบอร์ดถูกเน้นอยู่ในรูปต่อไปนี้

หมายเหตุ  ใน Dashboard Designer คุณสามารถสร้างและใช้โฟลเดอร์ที่จะแสดงสำหรับรายการแดชบอร์ดของคุณได้ ในรายการและไลบรารีเอกสาร SharePoint ที่มีรายการแดชบอร์ดของคุณ จะมีรายการของโฟลเดอร์เหล่านั้นอยู่ในคอลัมน์ โฟลเดอร์ที่จะแสดง คุณสามารถใช้คอลัมน์ โฟลเดอร์ที่จะแสดง นั้นเพื่อกรองและจัดกลุ่มรายการแดชบอร์ดของคุณเข้าด้วยกันได้

แท็บ ตัวแก้ไข

แท็บ ตัวแก้ไข มีพร้อมใช้งานสำหรับชนิดรายการแดชบอร์ดส่วนใหญ่ รวมถึงรายการต่อไปนี้

 • แดชบอร์ด

 • Scorecard

 • KPI

 • ตัวกรอง

 • ตัวบ่งชี้

 • รายงาน (ยกเว้นแแผนภูมิและเส้นตารางการวิเคราะห์ ซึ่งมีแท็บ ออกแบบ)

คุณสามารถใช้แท็บ ตัวแก้ไข เพื่อเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่คุณใช้ในรายการแดชบอร์ดของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้แท็บ ตัวแก้ไข เพื่อแสดงตัวอย่างรายการแดชบอร์ดบางชนิด เช่น Scorecard และรายงานได้ด้วย แท็บ ตัวแก้ไข สำหรับ Scorecard ถูกเน้นอยู่ในรูปต่อไปนี้

ด้านบนของหน้า

แท็บ ออกแบบ

แท็บ ออกแบบ พร้อมใช้งานสำหรับแผนภูมิและเส้นตารางการวิเคราะห์ คุณสามารถใช้แท็บ ออกแบบ เพื่อเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการการวิเคราะห์ที่คุณใช้ในแผนภูมิหรือเส้นตารางการวิเคราะห์ของคุณได้ คุณยังสามารถใช้แท็บ ออกแบบ เพื่อแสดงตัวอย่างรายงานของคุณได้ด้วย แท็บ ออกแบบ ถูกเน้นอยู่ในรูปต่อไปนี้

แท็บ แบบสอบถาม

แท็บ แบบสอบถาม พร้อมใช้งานสำหรับแผนภูมิและเส้นตารางการวิเคราะห์ คุณสามารถใช้แท็บ แบบสอบถาม เพื่อดู เขียน หรือเปลี่ยนแปลงแบบสอบถามนิพจน์หลายมิติ (MDX) ที่ใช้แสดงข้อมูลในรายงานการวิเคราะห์ของคุณ แท็บ แบบสอบถาม ถูกเน้นอยู่ในรูปต่อไปนี้

สิ่งสำคัญ  เมื่อคุณสร้างแผนภูมิหรือเส้นตารางการวิเคราะห์โดยใช้แบบสอบถามแบบกำหนดเอง รายงานของคุณจะไม่เป็นแบบโต้ตอบ กล่าวคือ ผู้ใช้แดชบอร์ดของคุณจะไม่สามารถสำรวจข้อมูลด้วยการเจาะขึ้นหรือเจาะลง เพื่อดูรายละเอียดในระดับขึ้นบนหรือลงล่างในรายงานของคุณได้

ด้านบนของหน้า

แท็บ เวลา

แท็บ เวลา มีพร้อมใช้งานสำหรับแหล่งข้อมูลของคุณ คุณสามารถใช้แท็บ เวลา เพื่อกำหนดค่าแหล่งข้อมูลที่จะทำงานกับตัวกรองการแสดงเวลา โดยการระบุระดับของช่วงเวลา เช่น ปี เดือน หรือวัน แท็บ เวลา ถูกเน้นอยู่ในรูปต่อไปนี้

แท็บ มุมมอง

แท็บ มุมมอง พร้อมใช้งานสำหรับแหล่งข้อมูลบางชนิด เช่น แหล่งข้อมูลแบบตาราง คุณสามารถใช้แท็บ มุมมอง เพื่อแสดงตัวอย่างข้อมูลของคุณหรือระบุข้อกำหนดคอลัมน์ แท็บ มุมมอง ถูกเน้นอยู่ในรูปต่อไปนี้

ด้านบนของหน้า

บานหน้าต่าง รายละเอียด

บานหน้าต่าง รายละเอียด จะอยู่ที่ด้านข้างของหน้าจอใน Dashboard Designer บานหน้าต่าง รายละเอียด จะมองเห็นได้ก็ต่อเมื่อคุณกำลังสร้าง ดู หรือปรับเปลี่ยนรายการแดชบอร์ดรายการใดรายการหนึ่ง กล่าวคือ บานหน้าต่าง รายละเอียด จะมองเห็นได้ก็ต่อเมื่อมีการเลือกรายการแดชบอร์ดรายการใดรายการหนึ่งใน เบราว์เซอร์พื้นที่ทำงาน เท่านั้น บานหน้าต่าง รายละเอียด ถูกเน้นอยู่ในรูปต่อไปนี้

คุณใช้บานหน้าต่าง รายละเอียด เพื่อเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่คุณจะแสดงในรายการแดชบอร์ด รายการที่พร้อมใช้งานในบานหน้าต่าง รายละเอียด จะแตกต่างกันไปตามรายการแดชบอร์ดที่คุณกำลังทำงานอยู่

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณมีแผนภูมิหรือเส้นตารางการวิเคราะห์เปิดอยู่ บานหน้าต่าง รายละเอียด จะแสดงรายการข้อมูล เช่น มิติ การวัด และชุดที่มีชื่อ รายการเหล่านี้มีพร้อมใช้งานในคิวบ์ของบริการการวิเคราะห์ SQL Server ที่ใช้โดยรายงานนั้น

เมื่อคุณเปิด Scorecard บานหน้าต่าง รายละเอียด จะแสดงรายการ KPI, เมตริก, การรวม, มิติ และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Scorecard ดังกล่าว

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: SharePoint Server 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา