การเพิ่ม เอาออก หรือดูผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

บทความนี้จะอธิบายว่าผู้ประกาศที่เชื่อถือได้คืออะไร ทำไมถึงปลอดภัยกว่าเมื่อใช้หน้าที่การใช้งานที่สร้างโดยผู้ประกาศที่เชื่อถือได้เท่านั้น และวิธีที่คุณสามารถเพิ่มหรือเอาผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ออกจากรายการผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ในศูนย์ความเชื่อถือของ ระบบ Microsoft Office 2007

ในบทความนี้

ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้คืออะไร

การเพิ่มนักพัฒนาลงในรายการผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

การเอานักพัฒนาออกจากรายการผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

การเอานักพัฒนาออกจากรายการแหล่งที่เชื่อถือได้ก่อนหน้านี้

การดูใบรับรองของชื่อที่อยู่ในรายการผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้คืออะไร

ผู้ประกาศคือนักพัฒนาที่สร้างแมโคร, ตัวควบคุม ActiveX, Add-ins หรือส่วนขยายโปรแกรมประยุกต์อื่นๆ สำหรับให้คุณและผู้อื่นใช้ ก่อนที่คุณจะพิจารณาว่าผู้ประกาศรายหนึ่งเชื่อถือได้ คุณต้องทราบว่าบุคคลนั้นเป็นใครและหลักฐานอ้างอิงของบุคคลนั้นถูกต้องหรือไม่ ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้คือนักพัฒนาที่มีชื่อเสียงและมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้ทั้งหมด

 • โครงการโค้ดได้รับการเซ็นชื่อโดยนักพัฒนาด้วยลายเซ็นดิจิทัล

 • ลายเซ็นดิจิทัลถูกต้อง

 • ลายเซ็นดิจิทัลนี้เป็นลายเซ็นปัจจุบัน (ยังไม่หมดอายุ)

 • ใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับลายเซ็นดิจิทัลนั้นออกให้โดยผู้ออกใบรับรอง (CA) ที่มีชื่อเสียง

 • นักพัฒนาที่เซ็นชื่อโครงการโค้ดเป็นผู้เผยแพร่ที่น่าเชื่อถือ

ถ้าคุณพยายามที่จะเรียกใช้โค้ดที่ประกาศซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์เหล่านี้ทั้งหมดศูนย์ความเชื่อถือจะปิดใช้งานโค้ดตามค่าเริ่มต้น และแถบข้อความจะปรากฏเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงผู้ประกาศที่อาจไม่ปลอดภัย

แถบข้อความ

ถ้าคุณคลิก ตัวเลือก บนแถบข้อความ กล่องโต้ตอบความปลอดภัยจะปรากฏขึ้น และให้คุณมีทางเลือกที่จะเปิดใช้งานเนื้อหา ปิดใช้งานเนื้อหา หรือเชื่อถือผู้ประกาศอย่างแน่นอน ให้ดูที่ส่วนถัดไปสำหรับวิธีการตัดสินใจอย่างปลอดภัยก่อนที่คุณจะคลิกตัวเลือก

หมายเหตุ: ใน Microsoft Office Outlook 2007 และ Microsoft Office Publisher 2007 การแจ้งเตือนความปลอดภัยจะปรากฏขึ้นในกล่องโต้ตอบ ไม่ได้อยู่ในแถบข้อความ

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มนักพัฒนาลงในรายการผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

เมื่อกล่องโต้ตอบความปลอดภัยปรากฏขึ้น คุณมีทางเลือกที่จะปิดใช้งานแมโคร เปิดใช้งานแมโคร หรือเชื่อถือผู้ประกาศอย่างแน่นอน คุณควรเปิดใช้งานแมโครก็ต่อเมื่อคุณแน่ใจว่าแมโครนั้นมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น

ตัวเลือกความปลอดภัยของ Microsoft Office

คุณสามารถแสดงความเชื่อถือนักพัฒนาแมโครอย่างชัดเจนด้วยการคลิก เชื่อถือเอกสารทั้งหมดจากผู้ประกาศนี้ ในกล่องโต้ตอบความปลอดภัย

ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อลายเซ็นถูกต้อง การคลิกตัวเลือกนี้หมายความว่าซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่มาจากผู้ประกาศนั้นจะเชื่อถือได้

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณได้รับคำเตือนที่ระบุว่าไม่มีลายเซ็นอยู่หรือลายเซ็นนั้นไม่ถูกต้อง คุณไม่ควรเปิดใช้งานเนื้อหาหรือเชื่อถือผู้ประกาศเว้นแต่ว่าคุณแน่ใจว่าโค้ดมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าเอกสารที่มีแมโครถูกส่งถึงคุณทางอีเมล สิ่งสำคัญคือคุณควรรู้ว่าผู้ส่งคือใครและคุณคาดหวังว่าจะได้รับข้อความอีเมล ถ้าไม่เป็นเช่นนี้ ให้ติดต่อที่มาของเอกสารสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่คุณจะคลิกตัวเลือก ในทำนองเดียวกัน ก่อนที่คุณจะดาวน์โหลดแฟ้มจากเว็บไซต์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวปลอดภัย สำหรับรายละเอียด ให้ดูที่ Windows Internet Explorer ช่วยเก็บข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยอย่างไร

ด้านบนของหน้า

การเอานักพัฒนาออกจากรายการผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Access

Excel

InfoPath

Outlook

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Access

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Access

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

 3. ในรายการ ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ ให้คลิกชื่อที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก

ด้านบนของหน้า

Excel

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

 3. ในรายการ ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ ให้คลิกชื่อที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก

ด้านบนของหน้า

InfoPath

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 2. คลิก ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

 3. ในรายการ ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ ให้คลิกชื่อที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 2. คลิก ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

 3. ในรายการ ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ ให้คลิกชื่อที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

 3. ในรายการ ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ ให้คลิกชื่อที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 2. คลิก ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

 3. ในรายการ ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ ให้คลิกชื่อที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก

ด้านบนของหน้า

Visio

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 2. คลิก ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

 3. ในรายการ ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ ให้คลิกชื่อที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก

ด้านบนของหน้า

Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

 3. ในรายการ ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ ให้คลิกชื่อที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก

ด้านบนของหน้า

การเอานักพัฒนาออกจากรายการแหล่งที่เชื่อถือได้ก่อนหน้านี้

รายการแหล่งที่เชื่อถือได้ก่อนหน้านี้มีพื้นฐานจากผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ที่ใช้ใน Office รุ่นก่อนหน้า ในรุ่นก่อนหน้า Microsoft Office 2003 นั้น Office จะเก็บรายการผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ของตนเองแยกจาก Windows Internet Explorer ส่วนใน Office 2003 นั้น Office และ Internet Explorer เริ่มใช้รายการผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ร่วมกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้ Internet Explorer ดาวน์โหลดตัวควบคุม ActiveX ที่เซ็นชื่อโดย Microsoft และคุณเชื่อถือผู้ประกาศเมื่อได้รับการพร้อมท์ เนื้อหาใดๆ ที่คุณดาวน์โหลดจาก Microsoft Office Online ที่เซ็นชื่อโดย Microsoft ได้รับความเชื่อถือจากโปรแกรม Office เช่นกัน นักพัฒนาในรายการแหล่งที่เชื่อถือได้ก่อนหน้านี้ยังคงได้รับความเชื่อถือ แต่คุณไม่สามารถเพิ่มลงในรายการนี้ได้ ถ้าคุณไม่เชื่อถือผู้ประกาศในรายการอีกต่อไป คุณสามารถเอาผู้ประกาศออกด้วยการทำดังนี้

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Access

Excel

InfoPath

Outlook

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Access

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Access

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

 3. ในรายการ แหล่งที่เชื่อถือได้ก่อนหน้านี้ ให้คลิกชื่อที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก

ด้านบนของหน้า

Excel

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

 3. ในรายการ แหล่งที่เชื่อถือได้ก่อนหน้านี้ ให้คลิกชื่อที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก

ด้านบนของหน้า

InfoPath

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 2. คลิก ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

 3. ในรายการ แหล่งที่เชื่อถือได้ก่อนหน้านี้ ให้คลิกชื่อที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 2. คลิก ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

 3. ในรายการ แหล่งที่เชื่อถือได้ก่อนหน้านี้ ให้คลิกชื่อที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

 3. ในรายการ แหล่งที่เชื่อถือได้ก่อนหน้านี้ ให้คลิกชื่อที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 2. คลิก ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

 3. ในรายการ แหล่งที่เชื่อถือได้ก่อนหน้านี้ ให้คลิกชื่อที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก

ด้านบนของหน้า

Visio

 1. บนเมนู Tools ให้คลิก Trust Center

 2. คลิก Trusted Publishers

 3. ในรายการ Prior Trusted Sources ให้คลิกชื่อที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก Remove

ด้านบนของหน้า

Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

 3. ในรายการ แหล่งที่เชื่อถือได้ก่อนหน้านี้ ให้คลิกชื่อที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก

ด้านบนของหน้า

การดูใบรับรองของชื่อที่อยู่ในรายการผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

การดูใบรับรองของชื่อนักพัฒนาจะทำให้คุณสามารถเห็นรายละเอียด เช่น ใครเป็นผู้ออกใบรับรองและออกใบรับรองเมื่อไร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบรับรอง ให้ดูวิธีการที่ทำให้ทราบว่าใบรับรองดิจิทัลเชื่อถือได้

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Access

Excel

InfoPath

Outlook

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Access

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Access

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

 3. ในรายการ ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ ให้คลิกชื่อผู้ประกาศที่มีใบรับรองที่คุณต้องการดู แล้วคลิก แสดง

ด้านบนของหน้า

Excel

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

 3. ในรายการ ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ ให้คลิกชื่อผู้ประกาศที่มีใบรับรองที่คุณต้องการดู แล้วคลิก แสดง

ด้านบนของหน้า

InfoPath

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 2. คลิก ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

 3. ในรายการ ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ ให้คลิกชื่อผู้ประกาศที่มีใบรับรองที่คุณต้องการดู แล้วคลิก แสดง

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 2. คลิก ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

 3. ในรายการ ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ ให้คลิกชื่อผู้ประกาศที่มีใบรับรองที่คุณต้องการดู แล้วคลิก แสดง

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

 3. ในรายการ ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ ให้คลิกชื่อผู้ประกาศที่มีใบรับรองที่คุณต้องการดู แล้วคลิก แสดง

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 2. คลิก ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

 3. ในรายการ ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ ให้คลิกชื่อผู้ประกาศที่มีใบรับรองที่คุณต้องการดู แล้วคลิก แสดง

ด้านบนของหน้า

Visio

 1. บนเมนู Tools ให้คลิก Trust Center

 2. คลิก Trusted Publishers

 3. ในรายการ Trusted Publishers ให้คลิกชื่อผู้ประกาศที่มีใบรับรองที่คุณต้องการดู แล้วคลิก View

ด้านบนของหน้า

Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

 3. ในรายการ ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ ให้คลิกชื่อผู้ประกาศที่มีใบรับรองที่คุณต้องการดู แล้วคลิก View

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!