การเพิ่ม การเปลี่ยนแปลงหรือการเอาการเปลี่ยนภาพระหว่างภาพนิ่งออก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การเปลี่ยนภาพนิ่งเป็นลักษณะพิเศษการเคลื่อนไหวที่เกิดในมุมมองการนำเสนอภาพนิ่งเมื่อคุณย้ายจากภาพนิ่งหนึ่งไปยังภาพนิ่งถัดไป คุณสามารถควบคุมความเร็ว เพิ่มเสียง และแม้แต่กำหนดคุณสมบัติลักษณะพิเศษของการเปลี่ยนภาพเองได้

หมายเหตุ: 

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มการเปลี่ยนภาพให้กับภาพนิ่ง

การตั้งค่าการกำหนดเวลาสำหรับการเปลี่ยนภาพ

เพิ่มเสียงให้กับการเปลี่ยนภาพนิ่ง

เพิ่มการเปลี่ยนภาพให้กับภาพนิ่ง

 1. ในบานหน้าต่างที่มีแท็บ เค้าร่าง และแท็บ ภาพนิ่ง ให้คลิกแท็บ ภาพนิ่ง

  บานหน้าต่างที่มีแท็บ เค้าร่าง และแท็บ ภาพนิ่ง

 2. เลือกรูปขนาดย่อภาพนิ่งของภาพนิ่งที่คุณต้องการนำการเปลี่ยนภาพไปใช้

 3. บนแท็บ การเปลี่ยน ในกลุ่ม การเปลี่ยนไปยังภาพนิ่งนี้ ให้คลิกลักษณะพิเศษของการเปลี่ยนภาพนิ่งที่คุณต้องการสำหรับภาพนิ่งนั้นๆ

  เลือกการเปลี่ยนภาพจากแกลเลอรีในกลุ่ม การเปลี่ยนไปยังภาพนิ่งนี้
  เลือกการเปลี่ยนภาพในกลุ่ม การเปลี่ยนไปยังภาพนิ่งนี้ ในตัวอย่าง มีการเลือกการเปลี่ยน เลือน ไว้

  เมื่อต้องการดูลักษณะพิเศษของการเปลี่ยนเพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม รูปปุ่ม

หมายเหตุ: เมื่อต้องการนำ การเปลี่ยนภาพนิ่งเดียวกันไปใช้กับภาพนิ่งทั้งหมด ในงานนำเสนอของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 2 ถึง 4 ข้างต้น จากนั้นบนแท็บ การเปลี่ยน ในกลุ่ม การกำหนดเวลา ให้คลิก นำไปใช้กับทั้งหมด

ด้านบนของเพจ

ตั้งค่าการกำหนดเวลาสำหรับการเปลี่ยนภาพ

เมื่อต้องการตั้งค่าระยะเวลาของการเปลี่ยนภาพระหว่างภาพนิ่งก่อนหน้าและภาพนิ่งปัจจุบัน ให้ทำดังต่อไปนี้

 • บนแท็บ การเปลี่ยน ในกลุ่ม การกำหนดเวลา ในกล่อง ระยะเวลา ให้พิมพ์หรือเลือกความเร็วที่คุณต้องการ

พิมพ์จำนวนวินาทีที่คุณต้องการให้การเปลี่ยนภาพดำเนินจนจบลงในกล่องข้อความ ระยะเวลา ในกลุ่ม การกำหนดเวลา

เมื่อต้องการระบุระยะเวลาก่อนที่ภาพนิ่งปัจจุบันจะเลื่อนไปยังภาพนิ่งถัดไป ให้ใช้กระบวนงานใดกระบวนงานหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการเลื่อนไปยังภาพนิ่งถัดไปเมื่อคุณคลิกเมาส์ บนแท็บ การเปลี่ยน ในกลุ่ม การกำหนดเวลา ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เมื่อคลิกเมาส์

 • เมื่อต้องการเลื่อนไปยังภาพนิ่งถัดไปหลังจากช่วงเวลาที่ระบุ บนแท็บ การเปลี่ยน ในกลุ่ม การกำหนดเวลา ในกล่อง หลัง ให้ใส่จำนวนวินาทีที่คุณต้องการ

ด้านบนของเพจ

เพิ่มเสียงในการเปลี่ยนภาพนิ่ง

 1. ในบานหน้าต่างที่มีแท็บ เค้าร่าง และแท็บ ภาพนิ่ง ให้คลิกแท็บ ภาพนิ่ง

 2. เลือกรูปขนาดย่อภาพนิ่งของภาพนิ่งที่คุณต้องการเพิ่มเสียงลงไป

 3. บนแท็บ การเปลี่ยน ในกลุ่ม การกำหนดเวลา ให้คลิกลูกศรถัดจาก เสียง แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มเสียงจากรายการ ให้เลือก เสียงที่ต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มเสียงที่ไม่พบบนรายการ ให้เลือก เสียงอื่น ให้ระบุตำแหน่งแฟ้มเสียงที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิก ตกลง

   เพิ่มเสียงลงในการเปลี่ยนภาพของคุณด้วยการเลือกเสียงในกลุ่ม การกำหนดเวลา

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×