การเพิ่มหรือเอา Add-in ออก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Add-in จะมีคำสั่งและคุณลักษณะเพิ่มเติมสำหรับ Microsoft Excel ให้ใช้งาน โดยค่าเริ่มต้นแล้ว Add-in จะไม่สามารถใช้งานได้ทันทีใน Excel คุณจะต้องติดตั้งและ (ในบางกรณี) เปิดใช้งาน Add-in ก่อนที่คุณจะสามารถใช้งานได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียนรู้เกี่ยวกับ Add-in

เพิ่มหรือเอา Add-in ของ Excel ออก

เพิ่มหรือเอา Add-in ของ COM ออก

เพิ่มหรือเอา Add-in อัตโนมัติออก

เรียนรู้เกี่ยวกับ Add-in

Add-in บางตัวเป็น Add-in ที่มีอยู่แล้วภายใน Excel เช่น Solver และ Analysis ToolPak ในขณะที่ Add-in บางตัวพร้อมให้ใช้งานจากศูนย์ดาวน์โหลดที่ Office.com ซึ่งต้องดาวน์โหลดและติดตั้งก่อนใช้งาน นอกจากนี้ ยังมี Add-in ที่สร้างโดยบุคคลอื่น เช่น โปรแกรมเมอร์ในองค์กรของคุณหรือผู้ให้บริการโซลูชันซอฟต์แวร์ โดย Add-in เหล่านี้อาจเป็น Add-in ของ Component Object Model (COM), Visual Basic for Applications (VBA) Add-in และ DLL Add-in ซึ่ง Add-in เหล่านี้ก็ต้องได้รับการติดตั้งด้วยจึงจะใช้งานได้

Add-in ส่วนใหญ่สามารถจัดอยู่ในสามชนิดด้วยกัน คือ

 • Add-in ของ Excel    โดยทั่วไป Add-in เหล่านี้จะประกอบด้วย Add-in ของ Excel (.xlam), Add-in ของ Excel 97-2003 (.xla) หรือ แฟ้ม DLL Add-in (.xll) หรือเป็น Add-in อัตโนมัติ ทั้งนี้ Add-in ของ Excel บางตัว เช่น Solver และ Analysis ToolPak อาจพร้อมใช้งานหลังจากที่คุณติดตั้ง Excel หรือ Microsoft Office ซึ่งโดยทั่วไป คุณเพียงแต่เปิดใช้งาน Add-in เหล่านี้เท่านั้นเมื่อต้องการใช้งาน

 • Add-in ที่สามารถดาวน์โหลดได้    คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง Add-in เพิ่มเติมสำหรับ Excel ได้จาก ศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแท็บ เริ่มต้นใช้งาน สำหรับ Excel ได้ โดยแท็บนี้จะมีการเชื่อมโยงไปยังการฝึกอบรม การสาธิต และเนื้อหาอื่นๆ ที่จะช่วยคุณเริ่มต้นใช้งาน Excel โดยหลังจากที่คุณได้ติดตั้ง Add-in นี้แล้ว แท็บจะพร้อมใช้งานบน Ribbon เมื่อคุณเริ่ม Excel ใหม่ เมื่อต้องการเอาแท็บนี้และคำสั่งของแท็บนี้ออกจาก Ribbon ของ Excel ให้คุณถอนการติดตั้งโปรแกรมด้วยการใช้แผงควบคุม

 • Add-In แบบกำหนดเอง    นักพัฒนาและผู้ให้บริการโซลูชันมักจะออกแบบ Add-in ของ Component Object Model (COM), Add-in อัตโนมัติ, VBA Add-in และ XLL Add-in แบบกำหนดเอง ซึ่ง Add-in เหล่านี้ต้องได้รับการติดตั้งเพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้

หลังจากที่คุณติดตั้งหรือเปิดใช้งาน Add-in แล้ว โปรแกรม Add-in และคำสั่งของโปรแกรมจะพร้อมใช้งานในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งต่อไปนี้

 • แท็บ ข้อมูล หลังจากที่คุณติดตั้งและเปิดใช้งาน Analysis ToolPak และ Solver Add-in แล้ว คำสั่ง การวิเคราะห์ข้อมูล และ Solver จะพร้อมใช้งานในกลุ่ม การวิเคราะห์

  รูป Ribbon ของ Excel

 • แท็บ สูตร หลังจากที่คุณติดตั้งและเปิดใช้งาน เครื่องมือสกุลเงินยูโร แล้ว คำสั่ง การแปลงยูโร และ การจัดรูปแบบยูโร จะแสดงในกลุ่ม โซลูชัน

  กลุ่ม โซลูชัน บนแท็บ สูตร

 • แท็บ Add-In คุณสามารถเพิ่ม Add-in อื่นๆ ลงในแท็บ Add-In ได้ แท็บนี้จะถูกเพิ่มเข้าไปใน Ribbon เมื่อคุณติดตั้งและเปิดใช้งาน Add-in แรกที่แสดงอยู่ในแท็บ Add-In ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ Add-In คุณควรจบการทำงานแล้วเริ่ม Excel ใหม่

Add-In อื่นๆ เช่น แท็บ เริ่มต้นใช้งาน จะพร้อมให้ใช้งานจากส่วนอื่นใน Excel เช่น เป็นแท็บบน Ribbon หรือใช้งานผ่านแมโครหรือเมนูแบบกำหนดเอง

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหรือเอา Add-in ของ Excel ออก

สิ่งสำคัญ    ถ้าคุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ คุณสามารถใช้กระบวนงานนี้เพื่อติดตั้งหรือเอาโปรแกรมที่ทำงานอัตโนมัติออกก่อนที่คุณจะออกแบบโปรแกรมติดตั้งและเอาออกสำหรับ Add-In ของคุณ

เมื่อต้องการเปิดใช้งาน Add-in ของ Excel    

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกประเภท Add-In

 2. ในกล่อง จัดการ ให้คลิก Excel Add-in แล้วคลิก ไป กล่องโต้ตอบ Add-In จะปรากฏขึ้น

 3. ในกล่อง Add-in ที่มีอยู่ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจาก Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งาน แล้วคลิก ตกลง

ถ้าคุณไม่พบ Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งานในกล่อง Add-in ที่มีอยู่ คุณอาจจำเป็นต้องติดตั้ง Add-in นั้น

เมื่อต้องการติดตั้ง Add-in ของ Excel    

 • เมื่อต้องการติดตั้ง Add-in ซึ่งโดยปกติติดตั้งกับ Excel เช่น Solver หรือ Analysis ToolPak ให้เรียกใช้งานโปรแกรมติดตั้งสำหรับ Excel หรือ Microsoft Office และให้เลือกตัวเลือก "เปลี่ยน" เพื่อติดตั้ง Add-in หลังจากที่คุณเริ่ม Excel ใหม่ Add-in ควรปรากฏในกล่อง Add-In ที่มีอยู่

 • Add-in ของ Excel บางตัวมีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ และสามารถติดตั้งหรือเปิดใช้งานได้โดยคลิก เรียกดู (ในกล่องโต้ตอบ Add-Ins) เพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งของ Add-in แล้วคลิก ตกลง

 • Add-in ของ Excel บางตัวจำเป็นต้องเรียกใช้แพคเกจการติดตั้ง คุณอาจจำเป็นต้องดาวน์โหลดหรือคัดลอกแพคเกจการติดตั้งมาไว้ที่คอมพิวเตอร์ของคุณ (โดยทั่วไปแพคเกจการติดตั้งจะเป็นแฟ้มที่มีส่วนขยายของชื่อแฟ้มเป็น .msi) แล้วเรียกใช้แพคเกจการติดตั้งนั้น

 • สำหรับ Add-in อื่นๆ ที่ไม่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ได้จาก ศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft หรือจากไซต์อื่นๆ บนอินเทอร์เน็ตหรือเซิร์ฟเวอร์ในองค์กรของคุณ โดยให้ทำตามคำแนะนำในการติดตั้งสำหรับการดาวน์โหลดที่ต้องการ

เมื่อต้องการปิดใช้งาน Add-in ของ Excel    

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกประเภท Add-In

 2. ในกล่อง จัดการ ให้คลิก Excel Add-ins แล้วคลิก ไป

 3. ในกล่อง Add-in ที่มีอยู่ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายถัดจาก Add-in ที่คุณต้องการปิดใช้งาน แล้วคลิก ตกลง

  ส่วนใหญ่แล้ว เมื่อคุณปิดใช้งาน Add-in ระบบจะเอา Add-in นั้นออกจากกลุ่มบน Ribbon แต่ในบางกรณี เมื่อต้องการเอา Add-in ออกจาก Ribbon คุณอาจจำเป็นต้องเริ่ม Excel ใหม่

  หมายเหตุ    การปิดใช้งาน Add-in ไม่ได้เป็นการเอา Add-in ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อต้องการเอา Add-in ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณต้องถอนการติดตั้ง Add-in

เมื่อต้องการเอา Add-in ของ Excel ออก    

สิ่งสำคัญ    ถ้าเดิมคุณติดตั้ง Add-in ของ Excel จากเซิร์ฟเวอร์แฟ้มเครือข่ายหรือจากโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน คุณอาจจำเป็นต้องเอา Add-in ออกจากตำแหน่งที่ตั้งนั้น ถ้าคุณติดตั้ง Add-in ของ Excel จากซีดีรอม และคุณได้แมปซีดีรอมไดรฟ์ของคุณเป็นอักษรไดรฟ์ใหม่หลังจากการติดตั้ง Add-in แล้ว คุณต้องติดตั้ง Add-in จากซีดีรอมใหม่ ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Add-in ใดๆ ของ Excel จากซีดีรอม คุณต้องถอนการติดตั้ง Add-in ของ Excel นั้น แล้วติดตั้งใหม่จากซีดีรอม

 1. ออกจาก Excel (คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก จบการทำงาน)

 2. ใน Windows Vista ให้คลิกปุ่ม เริ่ม รูปปุ่ม คลิก แผงควบคุม คลิก โปรแกรม แล้วคลิก โปรแกรมและคุณลักษณะ

  ใน Microsoft Windows XP ให้คลิกปุ่ม เริ่ม คลิก แผงควบคุม แล้วคลิกสองครั้งที่ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณได้ติดตั้ง Excel เป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft Office ให้คลิก Microsoft Office ในรายการโปรแกรมที่ติดตั้งแล้ว จากนั้นคลิกปุ่ม เปลี่ยน

  • ถ้าคุณได้ติดตั้ง Excel แยกต่างหาก ให้คลิกชื่อโปรแกรมของคุณในรายการโปรแกรมที่ติดตั้งแล้ว จากนั้นคลิกปุ่ม เปลี่ยน

  • ถ้าคุณได้ติดตั้ง Add-in จากศูนย์ดาวน์โหลดที่ Office.com ให้คลิกชื่อโปรแกรมของคุณในรายการโปรแกรมที่ติดตั้งแล้ว จากนั้นคลิกปุ่ม ถอนการติดตั้ง

 4. ทำตามคำแนะนำในโปรแกรมติดตั้ง

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหรือเอา COM Add-in ออก

สิ่งสำคัญ    ถ้าคุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ คุณสามารถใช้กระบวนงานนี้เพื่อติดตั้งหรือเอาโปรแกรมที่ทำงานอัตโนมัติออกก่อนที่คุณจะออกแบบโปรแกรมติดตั้งและเอาออกสำหรับ Add-In ของคุณ ถ้าคุณไม่ใช้นักพัฒนา คุณไม่จำเป็นต้องทำขั้นตอนนี้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบผู้จัดหา Add-in ถ้าคุณต้องการคำแนะนำในการติดตั้งและการเอาโปรแกรมออก

การเพิ่ม COM Add-in

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกประเภท Add-In

 2. ในกล่อง จัดการ ให้คลิก COM Add-in แล้วคลิก ไป กล่องโต้ตอบ COM Add-In จะปรากฏขึ้น

 3. ในกล่อง Add-in ที่มีอยู่ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจาก Add-in ที่คุณต้องการติดตั้ง แล้วคลิก ตกลง

  เคล็ดลับ    ถ้า Add-in ที่คุณต้องการใช้ไม่ได้ถูกแสดงรายการในกล่อง Add-in ที่มีอยู่ ให้คลิก เพิ่ม แล้วระบุตำแหน่งของ Add-in

การเอา COM Add-in ออก

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกประเภท Add-In

 2. ในกล่อง จัดการ ให้คลิก COM Add-in แล้วคลิก ไป กล่องโต้ตอบ COM Add-In จะปรากฏขึ้น

 3. ในกล่อง Add-in ที่มีอยู่ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายถัดจาก Add-in ที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก ตกลง

  หมายเหตุ    การกระทำนี้จะเอา Add-in ออกจากหน่วยความจำ แต่จะเก็บชื่อไว้ในรายการ Add-in ที่มีอยู่ ไม่ได้เป็นการลบ Add-in ออกจากคอมพิวเตอร์

 4. เมื่อต้องการเอา COM Add-in ออกจากรายการของ Add-in ที่มีอยู่และเมื่อต้องการลบ Add-in จากคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิกชื่อของ Add-in ในกล่อง Add-in ที่มีอยู่ แล้วคลิก เอาออก

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหรือเอา Add-in อัตโนมัติออก

สิ่งสำคัญ    ถ้าคุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ คุณสามารถใช้กระบวนงานนี้เพื่อติดตั้งหรือเอาโปรแกรมที่ทำงานอัตโนมัติออกก่อนที่คุณจะออกแบบโปรแกรมติดตั้งและเอาออกสำหรับ Add-In ของคุณ ถ้าคุณไม่ใช้นักพัฒนา คุณไม่จำเป็นต้องทำขั้นตอนนี้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบผู้จัดหา Add-in ถ้าคุณต้องการคำแนะนำในการติดตั้งและการเอาโปรแกรมออก

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกประเภท Add-In

 2. ในกล่อง จัดการ ให้คลิก Excel Add-in แล้วคลิก ไป กล่องโต้ตอบ Add-In จะปรากฏขึ้น

 3. เมื่อต้องการติดตั้ง Add-in อัตโนมัติ ในกล่อง Automation Server ที่มีอยู่ ให้คลิก Automation แล้วคลิก Add-in ที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ    ถ้า Add-in ที่คุณต้องการไม่ได้อยู่ในรายการ ให้คลิก เรียกดู ระบุตำแหน่งของ Add-in แล้วคลิก ตกลง

 4. เมื่อต้องการเอา Add-in อัตโนมัติออก คุณต้องเอา Add-in อัตโนมัติออกจากรีจิสทรี สำหรับรายละเอียด ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×