การเพิ่มหรือเอาโฟลเดอร์ออกจากรายการโปรด

รายการโปรด ซึ่งอยู่ที่ด้านบนสุดของ บานหน้าต่างนำทาง จะประกอบด้วยทางลัดไปยังโฟลเดอร์ต่างๆ เช่น กล่องจดหมายเข้า รายการที่ถูกส่ง และ โฟลเดอร์การค้นหา คุณสามารถเพิ่มโฟลเดอร์ เอาโฟลเดอร์ออก และจัดเรียงโฟลเดอร์ในส่วนนี้เพื่อเข้าถึงโฟลเดอร์จดหมายของคุณได้ง่ายดายยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเข้าถึงโฟลเดอร์ที่คุณสร้างขึ้นสำหรับโครงการหนึ่งบ่อยๆ ให้เพิ่มโฟลเดอร์นั้นลงในส่วน รายการโปรด

รายการโปรดในบานหน้าต่างนำทาง

เมื่อเพิ่มโฟลเดอร์ลงใน รายการโปรด จะมีการสร้างทางลัดไปยังโฟลเดอร์นั้นขึ้น แต่โฟลเดอร์และเนื้อหาของโฟลเดอร์นั้นจะยังคงอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งเดิมในรายการโฟลเดอร์ การเอาโฟลเดอร์ออกจาก รายการโปรด ไม่ได้เป็นการลบโฟลเดอร์หรือเนื้อหา แต่เป็นการเอาเฉพาะทางลัดที่ปรากฏใน รายการโปรด ออกเท่านั้น

เคล็ดลับ   ยุบและขยายส่วน รายการโปรด ด้วยการคลิกที่ ไอคอนที่ถูกขยาย หรือ ไอคอนที่ถูกยุบ ถัดจาก รายการโปรด ส่วน รายการโปรด ที่ถูกยุบทำให้คุณสามารถเห็นโฟลเดอร์จดหมายของคุณได้มากขึ้นในบานหน้าต่างนำทาง ถ้าคุณไม่ต้องการใช้ส่วน รายการโปรด คุณสามารถปิดส่วนรายการโปรดได้

การเพิ่มหรือเอาโฟลเดอร์ออกจากรายการโปรด

เมื่อต้องการเพิ่มหรือเอาโฟลเดอร์ออกจากส่วน รายการโปรด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  • ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเพิ่ม จากนั้นบนแท็บ โฟลเดอร์ ในกลุ่ม รายการโปรด ให้คลิก แสดงในรายการโปรด คำสั่ง Ribbon จะถูกเน้นเมื่อโฟลเดอร์ที่เลือกปรากฏขึ้นใน รายการโปรด

  • คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการเพิ่มหรือเอาออก แล้วคลิก แสดงในรายการโปรด หรือ เอาออกจากรายการโปรด

  • คลิกที่โฟลเดอร์แล้วลากเข้าไปหรือลากออกจาก รายการโปรด

    การลากโฟลเดอร์ลงในรายการโปรดในบานหน้าต่างนำทาง

หมายเหตุ   ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเอาโฟลเดอร์ออกจาก รายการโปรด ไม่ใช่ลบโฟลเดอร์เหล่านั้น เมื่อคุณเอาโฟลเดอร์ออกจาก รายการโปรด โฟลเดอร์ต้นฉบับในรายการโฟลเดอร์จะยังคงอยู่ การลบโฟลเดอร์ออกจาก รายการโปรด จะเป็นการลบโฟลเดอร์และเนื้อหาออกจาก Outlook

ด้านบนของหน้า

การเรียงลำดับโฟลเดอร์ในรายการโปรด

โฟลเดอร์ในรายการโฟลเดอร์จะเรียงลำดับตามตัวอักษร อย่างไรก็ตาม ใน รายการโปรด คุณสามารถจัดเรียงโฟลเดอร์ในลำดับอย่างไรก็ได้

ตามค่าเริ่มต้น เมื่อเพิ่มโฟลเดอร์ลงใน รายการโปรด โฟลเดอร์นั้นจะปรากฏที่ด้านล่างของรายการ เมื่อต้องการจัดเรียงโฟลเดอร์ใหม่ ให้คลิกแล้วลากโฟลเดอร์ไปยังตำแหน่งใหม่ใน รายการโปรด

การลากโฟลเดอร์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่ในรายการโปรด

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Outlook 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา