การเพิ่มหรือเอาเส้นขอบใน Publisher ออก

คุณสามารถเพิ่มเส้นขอบที่มีสีหรือความหนาใดๆ เส้นขอบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า หรือเส้นขอบแบบกำหนดเองลงในหน้า กล่องข้อความ รูปร่างอัตโนมัติ รูปภาพ หรือรอบๆ กลุ่มวัตถุในสิ่งพิมพ์ของคุณได้

คุณสามารถใช้รูปภาพที่ออกแบบไว้แล้วเป็นเส้นขอบได้ด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแทรกคลิปเส้นขอบสำหรับหน้าจาก ภาพตัดปะและสื่อบน Microsoft Office Online แล้วเปลี่ยนขนาดให้พอดีกับหน้าหรือวัตถุที่คุณต้องการเพิ่มเส้นขอบ

ถ้าหน้า กล่องข้อความ AutoShape รูปภาพ หรือกลุ่มรายการมีเส้นขอบอยู่แล้ว คุณก็สามารถเปลี่ยนหรือเอาออกได้

คุณต้องการจะทำอะไร

เพิ่มเส้นขอบให้กับหน้า

เพิ่มเส้นขอบให้กับกล่องข้อความ AutoShape รูปภาพ หรือวัตถุ

เพิ่มเส้นขอบให้กับกลุ่มวัตถุ

ปรับเปลี่ยนเส้นขอบให้เนื้อหาซ้อนกันน้อยที่สุด

เอาเส้นขอบหรือเส้นขอบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าออก

เอาเส้นขอบภาพตัดปะออก

การเพิ่มเส้นขอบให้กับหน้า

เมื่อต้องการเพิ่มเส้นขอบให้กับหน้า ให้วาดสี่เหลี่ยมผืนผ้ารอบหน้าแล้วเพิ่มเส้นขอบหรือเส้นขอบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าตามที่ต้องการ เมื่อต้องการเพิ่มเส้นขอบให้กับทุกหน้าในสิ่งพิมพ์ของคุณ ให้เพิ่มเส้นขอบให้กับ หน้าต้นแบบ แล้วนำหน้าต้นแบบนี้ไปใช้กับหน้าต่างๆ ในสิ่งพิมพ์ของคุณ ให้ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับหน้าต้นแบบในสิ่งพิมพ์ของคุณ แล้วคลิกการเชื่อมโยงในส่วน ดูเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญ: ตรวจดูให้แน่ใจว่าเส้นขอบทุกด้านอยู่ในขอบเขตที่สามารถพิมพ์ได้ของเครื่องพิมพ์ของคุณ โดยเฉพาะถ้าคุณกำลังสร้างเส้นขอบหน้า เครื่องพิมพ์บางเครื่องเท่านั้นที่พิมพ์จนถึงขอบหน้ากระดาษ

การกำหนดขอบเขตที่เครื่องพิมพ์ตั้งโต๊ะของคุณไม่สามารถพิมพ์ได้

 1. เปิด Microsoft WordPad

  how

  • บนแถบงาน Windows ให้คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วชี้ไปที่ ทุกโปรแกรม ชี้ไปที่ เบ็ดเตล็ด แล้วคลิก WordPad

 2. บนเมนู แฟ้ม คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ

 3. ตั้งค่าระยะขอบ ซ้าย, ขวา, บน และ ล่าง ให้เป็นศูนย์ จะมีการตั้งค่าระยะขอบใหม่อัตโนมัติให้เป็นระยะขอบต่ำสุดที่เครื่องพิมพ์สนับสนุน

 4. โปรดสังเกตค่าระยะขอบต่ำสุด

เพื่อให้แน่ใจได้ว่าจะมีการพิมพ์เส้นขอบทุกด้าน คุณสามารถแสดงตัวอย่างสิ่งพิมพ์ของคุณได้โดยคลิก แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ บนเมนู แฟ้ม

การเพิ่มเส้นขอบให้กับหน้า

 1. เลือกหน้าที่คุณต้องการเพิ่มเส้นขอบลงไป

 2. บนแถบเครื่องมือ วัตถุ ให้คลิก สี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปปุ่ม   แล้วลากเมาส์บนหน้าเพื่อวาดสี่เหลี่ยมในขนาดที่คุณต้องการให้เส้นขอบของหน้า ตัวอย่างเช่น เท่ากับระยะขอบของหน้า

 3. เลือกสี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้วคลิก AutoShape บนเมนู รูปแบบ

 4. คลิกแท็บ สีและเส้น

 5. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เพิ่มเส้นขอบที่มีสีหรือความกว้างใดๆ

  1. ภายใต้ เส้น ให้เลือกตัวเลือกสีและเส้นที่คุณต้องการ

  2. เมื่อต้องการเพิ่มเส้นขอบที่ด้านในและด้านนอกของสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้เท่าๆ กัน แทนที่จะเป็นด้านในเท่านั้น ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย วาดเส้นขอบภายในกรอบ การกระทำเช่นนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เส้นขอบซ้อนทับวัตถุที่อยู่ภายในสี่เหลี่ยมผืนผ้านั้น

  เพิ่มเส้นขอบลวดลายที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า

  1. คลิก เส้นขอบศิลป์

  2. ในรายการ เส้นขอบที่พร้อมใช้งาน ให้คลิกเส้นขอบที่คุณต้องการ

  เพิ่มเส้นขอบแบบกำหนดเอง

  คุณสามารถสร้างเส้นขอบแบบกำหนดเองได้จากภาพตัดปะ แฟ้มรูปภาพ รูปถ่ายที่สแกน หรือบิตแมป อื่นๆ หรือรูปภาพที่คุณสร้างขึ้นในโปรแกรมวาดรูป เส้นขอบที่คุณกำหนดเองจะถูกเก็บไว้รวมกับเส้นขอบศิลป์ Microsoft Office Publisher 2007

  หมายเหตุ: แฟ้มรูปภาพที่คุณใช้เป็นเส้นขอบแบบกำหนดเองจะต้องมีขนาดเล็กกว่า 64 กิโลไบต์ (KB) และต้องไม่มีข้อความใดๆ

  1. คลิก เส้นขอบศิลป์

  2. ในกล่องโต้ตอบ เส้นขอบศิลป์ ให้คลิก สร้างเส้นขอบแบบกำหนดเอง

  3. ในกล่องโต้ตอบ สร้างเส้นขอบแบบกำหนดเอง เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพจากแฟ้มที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณโดยไม่เพิ่มรูปภาพนั้นลงใน Microsoft Clip Organizer ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้ Clip Organizer เพื่อเลือกรูปภาพ

  4. คลิก เลือกรูปภาพ

  5. ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งที่มีรูปภาพที่คุณต้องการ คลิกรูปภาพนั้น แล้วคลิก แทรก

  6. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งชื่อเส้นขอบที่กำหนดเอง ให้พิมพ์ชื่อสำหรับเส้นขอบที่คุณกำหนดเอง แล้วคลิก ตกลง

   ถ้าขนาดแฟ้มของรูปภาพที่คุณเลือกมีขนาดใหญ่เกินไป (มากกว่า 64 กิโลไบต์) หรือถ้ารูปภาพนั้นมีข้อความ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด และอาจสร้างเส้นขอบไม่ได้ ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึงขั้นตอนที่ 5 เพื่อเลือกรูปภาพที่มีขนาดแฟ้มเล็กลง

การเพิ่มเส้นขอบภาพตัดปะ

คุณสามารถสร้างเส้นขอบด้วยภาพตัดปะได้อย่างรวดเร็ว

 1. เลือกหน้าที่คุณต้องการเพิ่มเส้นขอบลงไป

 2. บนเมนู แทรก ให้ชี้ไปที่ รูปภาพ แล้วคลิก ภาพตัดปะ

 3. ในบานหน้าต่างงาน ภาพตัดปะ ให้พิมพ์ เส้นขอบหน้า ในช่อง ค้นหา แล้วคลิก ไป

 4. ในบานหน้าต่างงาน ภาพตัดปะ ให้คลิกเส้นขอบที่คุณต้องการ

 5. ในสิ่งพิมพ์ของคุณ ให้วางตัวชี้เมาส์เหนือ จุดจับ บนเส้นขอบ แล้วลากที่จับเพื่อปรับขนาดเส้นขอบ

 6. ถ้าเส้นขอบมีสีเติมทึบซึ่งทับเนื้อหาบนหน้าของคุณ ให้เลือกเส้นขอบ แล้วชี้ไปที่ ลำดับ บนเมนู จัดเรียง จากนั้นคลิก ย้ายไปไว้ข้างหลังสุด เพื่อให้เนื้อหาบนหน้าแสดงอยู่หน้าสีเติมของเส้นขอบ

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มเส้นขอบให้กับกล่องข้อความ AutoShape รูปภาพ หรือวัตถุ

คุณสามารถเพิ่มเส้นขอบให้กับกล่องข้อความ AutoShape รูปภาพ หรือวัตถุได้ นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มเส้นขอบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าหรือที่กำหนดเองให้กับกล่องข้อความ รูปภาพ หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้ (แต่ไม่ใช่ AutoShapes อื่นๆ เช่น วงกลมหรือวงรี)

 1. เลือกกล่องข้อความ AutoShape รูปภาพหรือวัตถุที่คุณต้องการเพิ่มเส้นขอบลงไป

 2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก กล่องข้อความ, AutoShape, รูปภาพ หรือ วัตถุ

 3. คลิกแท็บ สีและเส้น

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เพิ่มเส้นขอบที่มีสีหรือความกว้างใดๆ

  1. ภายใต้ เส้น ให้เลือกตัวเลือกสีและลักษณะเส้นที่คุณต้องการ

  2. เมื่อต้องการเพิ่มเส้นขอบที่ด้านในและด้านนอกของสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้เท่าๆ กัน แทนที่จะเป็นด้านในเท่านั้น ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย วาดเส้นขอบภายในกรอบ การกระทำเช่นนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เส้นขอบซ้อนทับวัตถุที่อยู่ภายในสี่เหลี่ยมผืนผ้านั้น

  เพิ่มเส้นขอบลวดลายที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า

  1. คลิก เส้นขอบศิลป์ (ไม่พร้อมใช้งาน ถ้าคุณเลือก AutoShape อื่นที่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมผืนผ้า)

  2. ในรายการ เส้นขอบที่พร้อมใช้งาน ให้เลือกเส้นขอบที่คุณต้องการ

  เพิ่มเส้นขอบแบบกำหนดเอง

  คุณสามารถสร้างเส้นขอบแบบกำหนดเองจากภาพตัดปะ แฟ้มรูปภาพ รูปถ่ายที่สแกน หรือบิตแมปอื่นๆ หรือรูปภาพที่คุณสร้างในโปรแกรมการวาด เส้นขอบแบบกำหนดเองของคุณจะถูกเก็บไว้กับเส้นขอบศิลป์ของ Office Publisher 2007

  หมายเหตุ: แฟ้มรูปภาพที่คุณใช้สำหรับเส้นขอบแบบกำหนดเองต้องมีขนาดเล็กกว่า 64 กิโลไบต์ และต้องไม่มีข้อความใดๆ

  1. คลิก เส้นขอบศิลป์

  2. ในกล่องโต้ตอบ เส้นขอบศิลป์ ให้คลิก สร้างเส้นขอบแบบกำหนดเอง.

  3. ในกล่องโต้ตอบ สร้างเส้นขอบแบบกำหนดเอง เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพจากแฟ้มที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณโดยไม่เพิ่มรูปภาพนั้นลงใน Microsoft Clip Organizer ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้ Clip Organizer เพื่อเลือกรูปภาพ

  4. คลิก เลือกรูปภาพ

  5. ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งที่มีรูปภาพที่คุณต้องการ แล้วคลิกรูปภาพนั้น จากนั้นคลิก แทรก

  6. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งชื่อเส้นขอบที่กำหนดเอง ให้พิมพ์ชื่อสำหรับเส้นขอบที่คุณกำหนดเอง แล้วคลิก ตกลง

   ถ้าขนาดแฟ้มของรูปภาพที่คุณเลือกมีขนาดใหญ่เกินไป (มากกว่า 64 กิโลไบต์) หรือถ้ารูปภาพนั้นมีข้อความ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด และอาจสร้างเส้นขอบไม่ได้ ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึงขั้นตอนที่ 5 เพื่อเลือกรูปภาพที่มีขนาดแฟ้มเล็กลง

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มเส้นขอบให้กับกลุ่มวัตถุ

เมื่อต้องการเพิ่มเส้นขอบให้กับกลุ่มวัตถุ ให้วาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารอบวัตถุ แล้วเพิ่มเส้นขอบหรือเส้นขอบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าตามที่คุณต้องการ

 1. เลือกหน้าที่คุณต้องการเพิ่มเส้นขอบลงไป

 2. บนแถบเครื่องมือ วัตถุ ให้คลิก สี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปปุ่ม   แล้วลากเมาส์บนหน้าเพื่อวาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามขนาดที่คุณต้องการ (รอบวัตถุที่คุณต้องการรวมไว้ภายในเส้นขอบ)

 3. เลือกสี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้วคลิก AutoShape บนเมนู รูปแบบ

 4. คลิกแท็บ สีและเส้น

 5. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เพิ่มเส้นขอบที่มีสีหรือความกว้างใดๆ

  1. ภายใต้ เส้น ให้เลือกตัวเลือกสีและลักษณะเส้นที่คุณต้องการ

  2. เมื่อต้องการเพิ่มเส้นขอบให้เท่ากันทั้งด้านในและด้านนอกของสี่เหลี่ยมผืนผ้า แทนที่จะเพิ่มเฉพาะด้านในอย่างเดียว ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย วาดเส้นขอบภายในกรอบ ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เส้นขอบซ้อนทับวัตถุที่อยู่ด้านในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  เพิ่มเส้นขอบลวดลายที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า

  1. คลิก เส้นขอบศิลป์

  2. ในรายการ เส้นขอบที่พร้อมใช้งาน ให้คลิกเส้นขอบที่คุณต้องการ

  เพิ่มเส้นขอบแบบกำหนดเอง

  คุณสามารถสร้างเส้นขอบแบบกำหนดเองจากภาพตัดปะ แฟ้มรูปภาพ รูปถ่ายที่สแกน หรือบิตแมปอื่นๆ หรือรูปภาพที่คุณสร้างในโปรแกรมการวาด เส้นขอบที่คุณกำหนดเองจะถูกเก็บรวมไว้กับเส้นขอบศิลป์ของ Office Publisher 2007

  หมายเหตุ: แฟ้มรูปภาพที่คุณใช้สำหรับเส้นขอบแบบกำหนดเองต้องมีขนาดเล็กกว่า 64 กิโลไบต์ และต้องไม่มีข้อความใดๆ

  1. คลิกเส้นขอบศิลป์

  2. ในกล่องโต้ตอบ เส้นขอบศิลป์ ให้คลิก สร้างเส้นขอบแบบกำหนดเอง

  3. ในกล่องโต้ตอบ สร้างเส้นขอบแบบกำหนดเอง เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพจากแฟ้มที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณโดยไม่เพิ่มรูปภาพนั้นลงใน Microsoft Clip Organizer ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้ Clip Organizer เพื่อเลือกรูปภาพ

  4. ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งที่มีรูปภาพที่คุณต้องการ แล้วคลิกรูปภาพนั้น จากนั้นคลิก แทรก

  5. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งชื่อเส้นขอบที่กำหนดเอง ให้พิมพ์ชื่อสำหรับเส้นขอบที่คุณกำหนดเอง แล้วคลิก ตกลง

   ถ้าแฟ้มรูปภาพที่คุณเลือกมีขนาดใหญ่เกินไป (มากกว่า 64 กิโลไบต์) หรือถ้ารูปภาพมีข้อความ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด และอาจไม่มีการสร้างเส้นขอบขึ้น ถ้าเป็นเช่นนี้ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึงขั้นตอนที่ 5 เพื่อเลือกรูปภาพที่มีขนาดแฟ้มเล็กลง

ด้านบนของหน้า


การปรับเปลี่ยนเส้นขอบให้เนื้อหาซ้อนกันน้อยที่สุด

Office Publisher 2007 สามารถเพิ่มเส้นขอบศิลป์หรือเส้นให้กล่องข้อความ เฟรมรูปภาพ หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้ ซึ่งหมายความว่า ยิ่งคุณสร้างเส้นขอบศิลป์หรือเส้นหนาเท่าไร คุณก็จะมีเนื้อที่สำหรับรูปภาพหรือข้อความน้อยลงเท่านั้น ถ้าเส้นขอบทับข้อความหรือวัตถุบนหน้ากระดาษ ให้ลองอย่างน้อยหนึ่งวิธีต่อไปนี้

การวาดเส้นขอบบนเฟรมแทนที่จะวาดในเฟรม

เมื่อต้องการเพิ่มเส้นขอบเท่ากันทั้งด้านในและด้านนอกของสี่เหลี่ยมผืนผ้า แทนที่จะเพิ่มเฉพาะด้านในอย่างเดียว ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย วาดเส้นขอบภายในกรอบ ซึ่งจะช่วยป้องกันเส้นขอบไม่ให้ซ้อนทับวัตถุที่อยู่ภายในสี่เหลี่ยมผืนผ้า

 1. เลือกสี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้วคลิก AutoShape บนเมนู รูปแบบ

 2. คลิกแท็บ สีและเส้น แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมาย วาดเส้นขอบภายในกรอบ

การนำเส้นขอบศิลป์ไปใช้ในขนาดที่เหมาะสม

เมื่อต้องการปรับขนาดเส้นขอบให้พอเหมาะกับทั้งหน้ากระดาษ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย นำไปใช้ที่ขนาดเริ่มต้นเสมอ ซึ่งจะช่วยป้องกันเส้นขอบไม่ให้ซ้อนทับวัตถุที่อยู่ภายในสี่เหลี่ยมผืนผ้า

 1. เลือกสี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้วคลิก AutoShape บนเมนู รูปแบบ

 2. คลิกแท็บ สีและเส้น แล้วคลิก เส้นขอบศิลป์

 3. ในกล่องโต้ตอบ เส้นขอบศิลป์ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย นำไปใช้ที่ขนาดเริ่มต้นเสมอ

การลดความกว้างของเส้นขอบ

 1. เลือกสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีเส้นขอบที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแถบเครื่องมือ จัดรูปแบบ ให้คลิก ลักษณะเส้น/เส้นขอบ รูปปุ่ม

 3. คลิกความกว้างของเส้นที่คุณต้องการ เมื่อต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับความกว้างของเส้น ให้คลิก เส้นเพิ่มเติม แล้วเลือกค่าที่คุณต้องการในช่อง น้ำหนัก

การเพิ่มขนาดของของสี่เหลี่ยมผืนผ้า

 1. คลิกที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าเพื่อเลือก

 2. ชี้ไปที่จุดจับ อันใดอันหนึ่งแล้วลาก

 3. เมื่อต้องการให้จุดศูนย์กลางของสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่ที่เดิม ให้กด CTRL ค้างไว้ในระหว่างที่ลากเมาส์ แล้วปล่อยปุ่มเมาส์ก่อนที่จะปล่อย CTRL

 4. เมื่อต้องการรักษาสัดส่วนของสี่เหลี่ยมผืนผ้า ให้กด SHIFT ค้างไว้ในระหว่างที่ลากจุดจับมุม แล้วปล่อยปุ่มเมาส์ก่อนที่จะปล่อย SHIFT

 5. เมื่อต้องการรักษาสัดส่วนของสี่เหลี่ยมผืนผ้าและพร้อมกันนั้นก็ให้จุดศูนย์กลางของสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่ที่เดิม ให้กด CTRL+SHIFT ค้างไว้ในระหว่างที่ลากจุดจับมุม แล้วปล่อยปุ่มเมาส์ก่อนที่จะปล่อย CTRL+SHIFT

 6. เมื่อต้องการลากสี่เหลี่ยมผืนผ้าข้ามเส้นบอกแนว เช่น เส้นบอกแนวระยะขอบ ให้กด ALT ระหว่างที่ลาก

ด้านบนของหน้า

การเอาเส้นขอบหรือเส้นขอบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าออก

 1. เลือกวัตถุที่มีเส้นขอบที่คุณต้องการเอาออก

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเอาเส้นขอบออกจากวัตถุบนหน้าต้นแบบ ให้คลิก หน้าต้นแบบ บนเมนู มุมมอง แล้วเลือกวัตถุที่มีเส้นขอบที่คุณต้องการเอาออก

 2. บนแถบเครื่องมือ จัดรูปแบบ ให้คลิก ลักษณะเส้น/เส้นขอบ รูปปุ่ม  .

 3. คลิก ไม่มีเส้น

ด้านบนของหน้า

การเอาเส้นขอบภาพตัดปะออก

ใช้กระบวนงานนี้ถ้าคุณแทรกภาพตัดปะเป็นเส้นขอบ

 1. เลือกเส้นขอบภาพตัดปะ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเอาเส้นขอบภาพตัดปะบนหน้าต้นแบบออก ให้คลิก หน้าต้นแบบ บนเมนู มุมมอง แล้วเลือกเส้นขอบภาพตัดปะ

 2. กด DELETE

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×