การเพิ่มหรือเอาที่คั่นหน้าออกสำหรับคลิปเสียงและคลิปวิดีโอ

คุณสามารถเพิ่มที่คั่นหน้าเพื่อระบุจุดเวลาที่สนใจในคลิปเสียงหรือคลิปวิดีโอได้ รวมทั้งใช้ที่คั่นหน้าเป็นวิธีในการทริกเกอร์การเคลื่อนไหวหรือข้ามไปที่ตำแหน่งที่ต้องการในวิดีโอได้

ที่คั่นหน้ามีประโยชน์เนื่องจากคุณสามารถใช้ช่วยค้นหาตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงในวิดีโอ (หรือคลิปเสียง) ได้อย่างรวดเร็วในระหว่างการนำเสนอ

เพิ่มที่คั่นหน้า

ในรูปด้านล่าง เป็นตัวอย่างที่คั่นหน้าที่เราเพิ่มไว้เพื่อแสดงเวลาเริ่มต้นที่เราจะตัดแต่งคลิปวิดีโอ

บุ๊กมาร์ก

การเพิ่มที่คั่นหน้า

 1. แทรกคลิปวิดีโอหรือคลิปเสียงในภาพนิ่ง

 2. ในตัวควบคุมเสียงหรือวิดีโอด้านล่างคลิปเสียงหรือคลิปวิดีโอ ให้กด เล่น (ลูกศรที่อยู่ซ้ายสุดของแผงควบคุม)

  เคล็ดลับ: เมื่อเสียงหรือวิดีโอเริ่มเล่น ให้หาจุดที่สนใจ

 3. เมื่อต้องการระบุจุดที่สนใจ ให้ทำดังต่อไปนี้

  • ถ้าคุณทำงานกับคลิปวิดีโอ ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ที่คั่นหน้า ให้คลิก เพิ่มที่คั่นหน้า

  • ถ้าคุณทำงานกับคลิปเสียง ภายใต้ เครื่องมือเสียง บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ที่คั่นหน้า ให้คลิก เพิ่มที่คั่นหน้า

   หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มที่คั่นหน้าต่างๆ ลงในคลิปวิดีโอได้ แต่ในคลิปเสียง คุณจะเพิ่มที่คั่นหน้าได้เพียงหนึ่งแห่งเท่านั้น

 4. ถ้าต้องการตัดคลิป โปรดดูที่ การตัดแต่งวิดีโอ หรือ การตัดแต่งคลิปเสียง

การเอาที่คั่นหน้าออก

 1. ในผังลำดับเวลา ให้ค้นหาและคลิกที่คั่นหน้าที่คุณต้องการเอาออก

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณทำงานกับคลิปวิดีโอ ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ที่คั่นหน้า ให้คลิก เอาที่คั่นหน้าออก

  • ถ้าคุณทำงานกับคลิปเสียง ภายใต้ เครื่องมือเสียง บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ที่คั่นหน้า ให้คลิก เอาที่คั่นหน้าออก

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×