การเพิ่มหรือลบหน้า

ใน Microsoft Word คุณสามารถเพิ่มหน้าหรือลบหน้าด้วยตนเองได้ด้วยการเพิ่มตัวแบ่งหน้าหรือลบตัวแบ่งหน้า นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มหน้าปกที่จุดเริ่มต้นของเอกสารของคุณได้ด้วย

ในบทความนี้

การเพิ่มหน้า

การลบหน้า

ลบหน้าเปล่า

ลบหน้าเดี่ยวที่มีเนื้อหา

ลบหน้าเปล่าที่จุดสิ้นสุดของเอกสาร

การเพิ่มหน้าปก

การเพิ่มหน้า

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกหน้าใหม่ที่ใดก็ได้ในเอกสาร

  หมายเหตุ  หน้าที่แทรกนั้นจะปรากฏขึ้นก่อนตำแหน่งที่ตั้งเคอร์เซอร์ของคุณ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม หน้า ให้คลิก เพจว่างเปล่า

หมายเหตุ   เมื่อต้องการดูตัวแบ่งหน้าสำหรับหน้าเปล่าที่คุณเพิ่ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถมองเห็นเครื่องหมายย่อหน้า (¶) บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก แสดง/ซ่อน เครื่องหมายย่อหน้า

ด้านบนของหน้า

การลบหน้า

คุณสามารถลบหน้าเปล่าในเอกสาร Word ซึ่งรวมถึงหน้าเปล่าที่เกิดขึ้นที่จุดสิ้นสุดของเอกสารได้ด้วยการลบตัวแบ่งหน้า นอกจากนี้ คุณยังสามารถรวมสองหน้าด้วยการลบตัวแบ่งหน้าระหว่างสองหน้านั้นได้อีกด้วย

ลบหน้าเปล่า

ถ้าไม่สามารถมองเห็นอักขระที่ไม่พิมพ์ออกมา เช่น เครื่องหมายย่อหน้า (¶) บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก แสดง/ซ่อน เครื่องหมายย่อหน้า

 • เมื่อต้องการลบหน้าเปล่า ให้เลือกตัวแบ่งหน้าที่จุดสิ้นสุดของหน้า แล้วกด DELETE

ลบหน้าเดี่ยวที่มีเนื้อหา

คุณสามารถเลือกและลบหน้าเดี่ยวที่มีเนื้อหาหน้าใดก็ได้ในเอกสารของคุณ

 1. วางเคอร์เซอร์ของคุณที่ใดก็ได้ในหน้าที่มีเนื้อหาที่คุณต้องการลบ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิกลูกศรถัดจาก ค้นหา

 3. คลิก ไปที่

 4. ในกล่อง ใส่หมายเลขหน้า ให้พิมพ์ \หน้า แล้วคลิก ไปที่

  เนื้อหาของหน้าจะถูกเลือก

 5. คลิก ปิด แล้วกด DELETE

ลบหน้าเปล่าที่จุดสิ้นสุดของเอกสาร

ถ้าไม่สามารถมองเห็นอักขระที่ไม่พิมพ์ออกมา เช่น เครื่องหมายย่อหน้า (¶) บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก แสดง/ซ่อน เครื่องหมายย่อหน้า

 • เมื่อต้องการลบหน้าเปล่าที่จุดสิ้นสุดเอกสาร ให้เลือกตัวแบ่งหน้าหรือเครื่องหมายย่อหน้า (¶) ตัวใดก็ได้ที่จุดสิ้นสุดเอกสาร แล้วกด DELETE

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มหน้าปก

Microsoft Word 2010 มีแกลเลอรีของหน้าปกที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งสามารถนำไปใช้ได้อย่างสะดวก ให้เลือกหน้าปกและแทนที่ข้อความตัวอย่างด้วยข้อความของคุณเอง

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว หน้าปกจะถูกแทรกลงในตำแหน่งเริ่มต้นของเอกสาร ไม่ว่าเคอร์เซอร์จะปรากฏอยู่ที่ใดในเอกสารก็ตาม

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม หน้า ให้คลิก หน้าปก

 2. คลิกเค้าโครงหน้าปกจากแกลเลอรีของตัวเลือก

  หลังจากที่คุณเลือกหน้าปกแล้ว คุณสามารถแทนที่ข้อความตัวอย่างด้วยข้อความของคุณเอง

หมายเหตุ  

 • ถ้าคุณแทรกหน้าปกอีกหน้าลงในเอกสาร หน้าปกใหม่นี้จะเข้าไปแทนที่หน้าปกแรกที่คุณได้แทรกลงไปก่อนหน้านี้

 • ถ้าคุณสร้างหน้าปกใน Word รุ่นก่อนหน้านี้ คุณไม่สามารถแทนที่หน้าปกด้วยการออกแบบจากแกลเลอรีหน้าปกของ Microsoft Word 2010 ได้

 • เมื่อต้องการลบหน้าปก ให้คลิกแท็บ แทรกหน้าปก ในกลุ่ม หน้า แล้วคลิก เอาหน้าปกปัจจุบันออก

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Word Starter, Word 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา