การเพิ่มหรือลบคอลัมน์หรือแถวของตาราง

เมื่อต้องการเพิ่มหรือลบคอลัมน์และแถว ให้คลิกขวาที่แถวหรือคอลัมน์ แล้วคลิกคำสั่งที่คุณต้องการ

นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มแถวแบบรวดเร็วได้อีกด้วย โดยคลิกเซลล์ที่ด้านล่างขวาของตารางแล้วกดแป้น Tab

นี่คือคำแนะนำอย่างละเอียดเพิ่มเติม

การเพิ่มแถวด้านบนหรือด้านล่าง

 1. คลิกขวาในเซลล์ด้านบนหรือด้านล่างตำแหน่งที่คุณจะเพิ่มแถว

 2. บนเมนูทางลัด ให้ชี้ไปที่ แทรก แล้วคลิก แทรกแถวด้านบน หรือ แทรกแถวด้านล่าง

การเพิ่มคอลัมน์ทางด้านซ้ายหรือด้านขวา

 1. คลิกขวาในเซลล์ทางด้านซ้ายหรือด้านขวาของตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มคอลัมน์

 2. บนเมนูทางลัด ให้ชี้ไปที่ แทรก แล้วคลิก แทรกคอลัมน์ทางซ้าย หรือ แทรกคอลัมน์ทางขวา

การลบแถว

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก แสดง/ซ่อน

ปุ่ม แสดง-ซ่อน บนแท็บ หน้าแรก

 1. เลือกแถวที่คุณต้องการลบโดยคลิกที่ด้านซ้ายของแถว

  เลือกเซลล์

 2. คลิกขวา แล้วคลิก ลบแถว บนเมนูทางลัด

การลบคอลัมน์

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก แสดง/ซ่อน

  ปุ่ม แสดง-ซ่อน บนแท็บ หน้าแรก

 2. เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการลบโดยคลิกที่เส้นตารางหรือเส้นขอบด้านบนของคอลัมน์

  เลือกคอลัมน์

 3. คลิกขวา แล้วคลิก ลบคอลัมน์ บนเมนูทางลัด

นำไปใช้กับ: Word 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา