การเพิ่มหรือลบการเติม เส้นกรอบ หรือลักษณะพิเศษสำหรับข้อความหรืออักษรศิลป์

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะของข้อความหรืออักษรศิลป์ของคุณได้ด้วยการเปลี่ยนการเติม ด้วยการเปลี่ยนเส้นกรอบ หรือด้วยการเพิ่มลักษณะพิเศษ เช่น เงา การสะท้อน การเรืองแสง หรือการหมุนสามมิติ (3-D) หรือการยกนูน ใน Microsoft Office PowerPoint 2007 คุณยังสามารถทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ลงในข้อความบนภาพนิ่งได้อีกด้วย

ในบทความนี้

ภาพรวมของการเติม เส้นกรอบ และลักษณะพิเศษ

เพิ่มหรือเปลี่ยนการเติมสำหรับข้อความหรืออักษรศิลป์

เพิ่มหรือเปลี่ยนเส้นกรอบสำหรับข้อความหรืออักษรศิลป์

เพิ่มหรือเปลี่ยนลักษณะพิเศษสำหรับข้อความหรืออักษรศิลป์

ลบการเติมออกจากข้อความหรืออักษรศิลป์

ลบเส้นกรอบออกจากข้อความหรืออักษรศิลป์

ลบลักษณะพิเศษออกจากข้อความหรืออักษรศิลป์

ภาพรวมของการเติม เส้นกรอบ และลักษณะพิเศษ

การเติมเป็นการตกแต่งภายในของตัวอักษรในข้อความอักษรศิลป์หรือข้อความบนภาพนิ่ง Office PowerPoint 2007 เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงการเติมสีของข้อความ คุณยังสามารถเพิ่มพื้นผิว รูปภาพ หรือการไล่ระดับสีในการเติมได้อีกด้วย การไล่ระดับสีเป็นการไล่สีและเฉดอย่างช้าๆ ซึ่งโดยปกติจะไล่จากสีหนึ่งไปยังอีกสีหนึ่ง หรือจากเฉดหนึ่งไปยังอีกเฉดหนึ่งของสีเดียวกัน

เส้นกรอบเป็นเส้นขอบภายนอกรอบๆ แต่ละอักขระของข้อความหรืออักษรศิลป์ของคุณ เมื่อคุณเปลี่ยนเส้นกรอบของข้อความ คุณยังสามารถปรับสี น้ำหนัก และลักษณะของเส้นได้อีกด้วย

ลักษณะพิเศษจะเพิ่มความลึกหรือการเน้นให้กับข้อความในอักษรศิลป์หรือข้อความบนภาพนิ่ง คุณสามารถเพิ่มการรวมของแต่ละลักษณะพิเศษลงในข้อความของคุณได้ในโปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 เหล่านี้ ซึ่งได้แก่ Excel, Outlook, Word และ PowerPoint

คุณยังสามารถจัดรูปแบบข้อความในอักษรศิลป์บนภาพนิ่งของคุณโดยใช้ตัวเลือกต่างๆ ในกลุ่ม แบบอักษร บนแท็บ หน้าแรก หรือสำหรับ Office Outlook 2007 ตัวเลือกต่างๆ ในกลุ่ม ข้อความพื้นฐาน บนแท็บ ข้อความ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหรือเปลี่ยนการเติมสำหรับข้อความหรืออักษรศิลป์

สำหรับโปรแกรม การวางจำหน่าย Office 2007 เหล่านี้ ซึ่งได้แก่ Excel และ PowerPoint

 1. เลือกข้อความในอักษรศิลป์หรือบนภาพนิ่ง PowerPoint ที่คุณต้องการเพิ่มการเติมลงไป

  เมื่อต้องการเพิ่มการเติมที่เหมือนกันลงในข้อความในหลายตำแหน่ง ให้เลือกส่วนแรกของข้อความ แล้วกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณเลือกส่วนอื่นของข้อความ

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะอักษรศิลป์ ให้คลิกลูกศรที่ติดกับ สีเติมข้อความ จากนั้นให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนสีเติม ให้คลิกสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเลือกไม่มีสี ให้คลิก ไม่เติม

   ถ้าคุณคลิก ไม่เติม จะมองไม่เห็นข้อความของคุณถ้าคุณไม่เพิ่มเส้นกรอบในข้อความก่อนหน้านี้

   เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่อยู่ในสีของธีม ให้คลิก สีเติมเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ได้รับการปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนธีมของเอกสารนั้นในภายหลัง

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนรูปภาพสำหรับเติม ให้คลิก รูปภาพ ค้นหาตำแหน่งโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิกแฟ้มรูปภาพนั้น จากนั้นคลิก แทรก

   ถ้าคุณเลือกส่วนของข้อความที่ไม่ต่อเนื่องกันและนำไปใช้กับการเติมสีรูปภาพ แต่ละการเลือกจะถูกเติมด้วยรูปภาพทั้งหมด รูปภาพจะไม่ขยายการเลือกข้อความ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการเติมการไล่ระดับสี ให้ชี้ไปที่ ไล่ระดับสี แล้วคลิกรูปแบบการไล่ระดับสีที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการไล่ระดับสีเอง ให้คลิก การไล่ระดับสีเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนพื้นผิวสำหรับเติม ให้ชี้ไปที่ พื้นผิว แล้วคลิกพื้นผิวที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดพื้นผิวเอง ให้คลิก พื้นผิวเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

สำหรับโปรแกรม การวางจำหน่าย Office 2007 เหล่านี้ ซึ่งได้แก่ Word และ Outlook

 1. คลิกอักษรศิลป์ที่คุณต้องการเพิ่มการเติมลงไป

 2. ภายใต้ เครื่องมืออักษรศิลป์ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะอักษรศิลป์ ให้คลิก เติมสีรูปร่าง จากนั้นให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  รูปแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมืออักษรศิลป์

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนสีเติม ให้คลิกสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเลือกไม่มีสี ให้คลิก ไม่เติม

   ถ้าคุณคลิก ไม่เติม จะมองไม่เห็นข้อความของคุณถ้าคุณไม่เพิ่มเส้นกรอบในข้อความก่อนหน้านี้

   เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่อยู่ในสีของธีม ให้คลิก สีเติมเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ได้รับการปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนธีมของเอกสารนั้นในภายหลัง

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนรูปภาพสำหรับเติม ให้คลิก รูปภาพ ค้นหาตำแหน่งโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิกแฟ้มรูปภาพนั้น จากนั้นคลิก แทรก

   ถ้าคุณเลือกส่วนของข้อความที่ไม่ต่อเนื่องกันและนำไปใช้กับการเติมสีรูปภาพ แต่ละการเลือกจะถูกเติมด้วยรูปภาพทั้งหมด รูปภาพจะไม่ขยายการเลือกข้อความ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการเติมการไล่ระดับสี ให้ชี้ไปที่ ไล่ระดับสี แล้วคลิกรูปแบบการไล่ระดับสีที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการไล่ระดับสีเอง ให้คลิก การไล่ระดับสีเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนพื้นผิวสำหรับเติม ให้ชี้ไปที่ พื้นผิว แล้วคลิกพื้นผิวที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดพื้นผิวเอง ให้คลิก พื้นผิวเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนลวดลาย ให้คลิก ลวดลาย แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหรือเปลี่ยนเส้นกรอบสำหรับข้อความหรืออักษรศิลป์

สำหรับโปรแกรม การวางจำหน่าย Office 2007 เหล่านี้ ซึ่งได้แก่ Excel และ PowerPoint

 1. เลือกข้อความในอักษรศิลป์หรือบนภาพนิ่ง PowerPoint ที่คุณต้องการเพิ่มเส้นกรอบลงไป

  เมื่อต้องการเพิ่มเส้นกรอบที่เหมือนกันลงในหลายตำแหน่ง ให้เลือกส่วนแรกของข้อความ แล้วกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณเลือกส่วนอื่นของข้อความ

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะอักษรศิลป์ ให้คลิกลูกศรที่ติดกับ เส้นกรอบข้อความ จากนั้นให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนสีกรอบ ให้คลิกสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเลือกให้ไม่มีสี ให้คลิก ไม่มีเส้นกรอบ

   เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่ได้อยู่ในสีของธีม ให้คลิก สีกรอบเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนธีมเอกสารในภายหลัง

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงความหนาของเส้นกรอบ ให้ชี้ไปที่ น้ำหนัก แล้วคลิกความหนาที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดความหนาเอง ให้คลิก เส้นเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนเส้นกรอบเป็นจุดหรือเส้นประ ให้ชี้ไปที่ เส้นประ แล้วคลิกลักษณะที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดลักษณะเอง ให้คลิก เส้นเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

สำหรับโปรแกรม การวางจำหน่าย Office 2007 เหล่านี้ ซึ่งได้แก่ Word และ Outlook

 1. คลิกอักษรศิลป์ที่คุณต้องการเพิ่มเส้นกรอบลงไป

 2. ภายใต้ เครื่องมืออักษรศิลป์ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะอักษรศิลป์ ให้คลิก เส้นกรอบรูปร่าง จากนั้นให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  รูปแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมืออักษรศิลป์

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนสีกรอบ ให้คลิกสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเลือกให้ไม่มีสี ให้คลิก ไม่มีเส้นกรอบ

   เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่ได้อยู่ในสีของธีม ให้คลิก สีกรอบเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนธีมเอกสารในภายหลัง

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงความหนาของเส้นกรอบ ให้ชี้ไปที่ น้ำหนัก แล้วคลิกความหนาที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดความหนาเอง ให้คลิก เส้นเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนเส้นกรอบเป็นจุดหรือเส้นประ ให้ชี้ไปที่ เส้นประ แล้วคลิกลักษณะที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดลักษณะเอง ให้คลิก เส้นเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนลวดลาย ให้คลิก ลวดลาย แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหรือเปลี่ยนลักษณะพิเศษสำหรับข้อความหรืออักษรศิลป์

สำหรับโปรแกรม การวางจำหน่าย Office 2007 เหล่านี้ ซึ่งได้แก่ Excel และ PowerPoint

 1. เลือกข้อความในอักษรศิลป์หรือบนภาพนิ่ง PowerPoint ที่คุณต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษลงไป

  เมื่อต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษที่เหมือนกันลงในข้อความในหลายตำแหน่ง ให้เลือกส่วนแรกของข้อความ แล้วกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณเลือกส่วนอื่นของข้อความ

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะอักษรศิลป์ ให้คลิก ลักษณะพิเศษข้อความ จากนั้นให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนเงา ให้ชี้ไปที่ เงา แล้วคลิกเงาที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดเงาเอง ให้คลิก ตัวเลือกเงา แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการสะท้อน ให้ชี้ไปที่ การสะท้อน แล้วคลิกรูปแบบการสะท้อนที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการเรืองแสง ให้ชี้ไปที่ เรืองแสง แล้วคลิกรูปแบบการเรืองแสงที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดสีเรืองแสงเอง ให้คลิก สีเรืองแสงเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่อยู่ในสีของธีม ให้คลิก สีเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ได้รับการปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนธีมของเอกสารนั้นในภายหลัง

  • เมื่อต้องการให้ข้อความของคุณดูมีความลึกด้วยการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงขอบ ให้ชี้ไปที่ ยกนูน แล้วคลิกการยกนูนที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการยกนูนเอง ให้คลิก ตัวเลือกสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการหมุนสามมิติ ให้ชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ จากนั้นจึงคลิกการหมุนสามมิติที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการหมุนสามมิติเอง ให้คลิก ตัวเลือกการหมุนสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการบิดรูปร่างหรือเส้นทางของข้อความ ให้ชี้ไปที่ การแปลง จากนั้นให้คลิกการบิดรูปร่างหรือเส้นทางที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการสร้างลักษณะพิเศษแบบกำหนดเองด้วยการเพิ่มลักษณะพิเศษแต่ละอย่างหลายครั้งเอง ให้ทำขั้นตอนที่ 2 ซ้ำ

สำหรับโปรแกรม การวางจำหน่าย Office 2007 เหล่านี้ ซึ่งได้แก่ Word และ Outlook

 1. คลิกอักษรศิลป์ที่คุณต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษลงไป

 2. ภายใต้ เครื่องมืออักษรศิลป์ บนแท็บ รูปแบบ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  รูปกลุ่ม ลักษณะพิเศษเงา และกลุ่ม ลักษณะพิเศษสามมิติ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเงา ในกลุ่ม ลักษณะพิเศษเงา ให้คลิก ลักษณะพิเศษเงา แล้วคลิกเงาที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดสีเงาเอง ให้ชี้ไปที่ สีเงา แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่ได้อยู่ในสีของธีม ให้คลิก สีเงาเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนธีมเอกสารในภายหลัง

  • เมื่อต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษสามมิติ ให้คลิก ลักษณะพิเศษสามมิติ แล้วคลิก ลักษณะพิเศษสามมิติ ลำดับที่สอง จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ลบการเติมออกจากข้อความหรืออักษรศิลป์

สำหรับโปรแกรม การวางจำหน่าย Office 2007 เหล่านี้ ซึ่งได้แก่ Excel และ PowerPoint

 1. เลือกข้อความในอักษรศิลป์หรือบนภาพนิ่ง PowerPoint ที่คุณต้องการลบการเติมออก

  เมื่อต้องการลบการเติมที่เหมือนกันออกจากหลายส่วนของข้อความ ให้คลิกส่วนแรกของข้อความ แล้วกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกส่วนอื่นของข้อความ

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะอักษรศิลป์ ให้คลิกลูกศรที่ติดกับ สีเติมข้อความ จากนั้นให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

  • เมื่อต้องการลบสีเติม รูปภาพ หรือพื้นผิว ให้เลือกชนิดการเติมอื่น

   ถ้าคุณคลิก ไม่เติม จะมองไม่เห็นข้อความของคุณถ้าคุณไม่เพิ่มเส้นกรอบในข้อความก่อนหน้านี้

  • เมื่อต้องการลบการเติมการไล่ระดับสี ให้ชี้ไปที่ ไล่ระดับสี แล้วคลิก ไม่มีการไล่ระดับสี

สำหรับโปรแกรม การวางจำหน่าย Office 2007 เหล่านี้ ซึ่งได้แก่ Word และ Outlook

 1. คลิกอักษรศิลป์ที่คุณต้องการลบการเติมออก

 2. ภายใต้ เครื่องมืออักษรศิลป์ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะอักษรศิลป์ ให้คลิก เติมสีรูปร่าง แล้วคลิก ไม่เติม

  รูปแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมืออักษรศิลป์

ด้านบนของหน้า

ลบเส้นกรอบออกจากข้อความหรืออักษรศิลป์

สำหรับโปรแกรม การวางจำหน่าย Office 2007 เหล่านี้ ซึ่งได้แก่ Excel และ PowerPoint

 1. เลือกข้อความในอักษรศิลป์หรือบนภาพนิ่ง PowerPoint ที่คุณต้องการลบเส้นกรอบออก

  เมื่อต้องการลบเส้นกรอบที่เหมือนกันออกจากหลายส่วนของข้อความ ให้คลิกส่วนแรกของข้อความ แล้วกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกส่วนอื่นของข้อความ

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะอักษรศิลป์ ให้คลิกลูกศรถัดจาก เส้นกรอบข้อความ แล้วคลิก ไม่มีเส้นกรอบ

  เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

สำหรับโปรแกรม การวางจำหน่าย Office 2007 เหล่านี้ ซึ่งได้แก่ Word และ Outlook

 1. คลิกอักษรศิลป์ที่คุณต้องการลบเส้นกรอบออก

 2. ภายใต้ เครื่องมืออักษรศิลป์ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะอักษรศิลป์ ให้คลิก เส้นกรอบรูปร่าง แล้วคลิก ไม่มีเส้นกรอบ

  รูปแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมืออักษรศิลป์

ด้านบนของหน้า

ลบลักษณะพิเศษออกจากข้อความหรืออักษรศิลป์

สำหรับโปรแกรม การวางจำหน่าย Office 2007 เหล่านี้ ซึ่งได้แก่ Excel และ PowerPoint

 1. เลือกข้อความในอักษรศิลป์หรือบนภาพนิ่ง PowerPoint ที่คุณต้องการลบลักษณะพิเศษออก

  เมื่อต้องการลบลักษณะพิเศษที่เหมือนกันออกจากหลายส่วนของข้อความ ให้คลิกส่วนแรกของความ แล้วกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกส่วนอื่นของข้อความ

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะอักษรศิลป์ ให้คลิกลูกศรที่ติดกับ ลักษณะพิเศษข้อความ จากนั้นให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

  • เมื่อต้องการลบเงาออกจากข้อความ ให้ชี้ไปที่ เงา แล้วคลิก ไม่มีเงา

  • เมื่อต้องการลบการสะท้อนออกจากข้อความ ให้ชี้ไปที่ การสะท้อน แล้วคลิก ไม่มีการสะท้อน

  • เมื่อต้องการลบการเรืองแสงออกจากข้อความ ให้ชี้ไปที่ เรืองแสง แล้วคลิก ไม่มีการเรืองแสง

  • เมื่อต้องการลบขอบออกจากข้อความ ให้ชี้ไปที่ ยกนูน แล้วคลิก ไม่มียกนูน

  • เมื่อต้องการลบการหมุนสามมิติออกจากข้อความ ให้ชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ แล้วคลิก ไม่มีการหมุน

  • เมื่อต้องการลบเส้นทางหรือการบิดรูปร่างออกจากข้อความ ให้ชี้ไปที่ การแปลง แล้วคลิก ไม่มีการแปลง

หมายเหตุ: ถ้าคุณเพิ่มลักษณะพิเศษแต่ละอย่างหลายครั้ง ให้ทำขั้นตอนที่ 2 ซ้ำเพื่อลบลักษณะพิเศษทั้งหมด

สำหรับโปรแกรม การวางจำหน่าย Office 2007 เหล่านี้ ซึ่งได้แก่ Word และ Outlook

 1. คลิกอักษรศิลป์ที่คุณต้องการลบลักษณะพิเศษออก

 2. ภายใต้ เครื่องมืออักษรศิลป์ บนแท็บ รูปแบบ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  รูปกลุ่ม ลักษณะพิเศษเงา และกลุ่ม ลักษณะพิเศษสามมิติ

  • เมื่อต้องการลบเงา ในกลุ่ม ลักษณะพิเศษเงา ให้คลิก ลักษณะพิเศษเงา จากนั้นคลิก ไม่มีลักษณะพิเศษเงา

  • เมื่อต้องการลบลักษณะพิเศษสามมิติ ให้คลิก ลักษณะพิเศษสามมิติ คลิก ลักษณะพิเศษสามมิติ ลำดับที่สอง จากนั้นคลิก ไม่มีลักษณะพิเศษสามมิติ

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×