การเพิ่มหรือลบการเติมหรือลักษณะพิเศษในกราฟิก SmartArt ของคุณ

คุณสามารถเปลี่ยนหน้าตาของกราฟิก SmartArt ของคุณได้โดยการเปลี่ยนการเติมสีในรูปร่างหรือข้อความหรือโดยการเพิ่มลักษณะพิเศษสามมิติ (3-D) เช่น เงา การสะท้อน การเรืองแสง ขอบนุ่ม ยกนูน และการหมุน

ในบทความนี้

ภาพรวมของการเติม การไล่ระดับสี และลักษณะพิเศษสามมิติ

เพิ่มการเติมให้กับรูปร่างในกราฟิก SmartArt

เพิ่มการเติมให้กับข้อความในกราฟิก SmartArt

นำลักษณะพิเศษไปใช้กับรูปร่างในกราฟิก SmartArt

นำลักษณะพิเศษไปใช้กับข้อความในกราฟิก SmartArt

ลบการเติมจากรูปร่างหรือข้อความในกราฟิก SmartArt

ลบลักษณะพิเศษออกจากรูปร่างหรือข้อความในกราฟิก SmartArt

ภาพรวมของการเติม การไล่ระดับสี และลักษณะพิเศษสามมิติ

การเติมคือส่วนที่อยู่ภายในรูปร่าง คุณสามารถเปลี่ยนสีเติมของรูปร่าง หรือสามารถใช้พื้นผิว รูปภาพ หรือการไล่ระดับสีเป็นการเติมได้ การไล่ระดับสีคือการเพิ่มหรือลดระดับสีและเฉดอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยทั่วไปจะไล่จากสีหนึ่งไปเป็นอีกสีหนึ่ง หรือจากแรเงาระดับหนึ่งไปเป็นอีกระดับหนึ่งของสีเดียวกัน

กราฟิก SmartArt ที่รูปร่างมีการเติมสีทึบและสีเติมไล่ระดับ

คุณสามารถให้รูปร่างแสดงขึ้นพร้อมขอบและความลึกต่างๆ รวมถึงการหมุนในพื้นที่สามมิติ

ถ้ากราฟิก SmartArt ทั้งรูปเป็นสามมิติ (เรียกว่าฉากที่สอดคล้องกันแบบสามมิติ) คุณสามารถแก้ไขข้อความและการจัดรูปแบบของรูปร่างแต่ละรูปได้ แต่คุณควรจัดตำแหน่งใหม่หรือปรับขนาดของรูปร่างเฉพาะในสภาพแวดล้อมแบบ 2 มิติเท่านั้น

เมื่อต้องการสลับระหว่างสองมิติและสามมิติ ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม รูปร่าง ให้คลิก แก้ไขในสองมิติ ปุ่ม แก้ไขในสองมิติ จะปลดล็อกกราฟิก SmartArt ของคุณชั่วคราวสำหรับการแก้ไข เพื่อที่คุณจะสามารถย้ายและปรับขนาดรูปร่างได้ แต่ลักษณะพิเศษสามมิติยังคงใช้ได้กับกราฟิก SmartArt ของคุณ และจะปรากฏขึ้นอีกเมื่อคุณคลิก แก้ไขในสองมิติ อีกครั้ง

ด้านบนของหน้า

เพิ่มการเติมให้กับรูปร่างในกราฟิก SmartArt

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเติมให้กับรูปร่างหนึ่งรูปร่าง ให้คลิกที่รูปร่างนั้น

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเติมแบบเดียวกันให้กับหลายรูปร่าง ให้คลิกที่รูปร่างแรก แล้วจากนั้นจึงกด CTRL ค้างไว้ในระหว่างที่คุณคลิกรูปร่างอื่นที่ต้องการเพิ่มการเติมลงไป

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเติมให้กับทุกรูปร่างในกราฟิก SmartArt ให้คลิกกราฟิก SmartArt จากนั้นจึงกด CTRL+A เพื่อเลือกรูปร่างทั้งหมด

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิกลูกศรติดกับ เติมสีรูปร่าง จากนั้นให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  รูปแท็บ ออกแบบเครื่องมือ SmartArt

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนสีเติม ให้คลิกสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเลือกไม่มีสี ให้คลิก ไม่เติม

   เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่อยู่ในสีของธีม ให้คลิก สีเติมเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ได้รับการปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนธีมของเอกสารนั้นในภายหลัง

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนรูปภาพสำหรับเติม ให้คลิก รูปภาพ ค้นหาตำแหน่งโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิกแฟ้มรูปภาพนั้น จากนั้นคลิก แทรก

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการไล่ระดับสีเติม ให้ชี้ไปที่ ไล่ระดับสี แล้วคลิกรูปแบบที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการไล่ระดับสีเอง ให้คลิก การไล่ระดับสีเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนพื้นผิวสำหรับเติม ให้ชี้ไปที่ พื้นผิว แล้วคลิกพื้นผิวที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดพื้นผิวเอง ให้คลิก พื้นผิวเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการเพิ่มการเติมพื้นหลังสำหรับกราฟิก SmartArt ทั้งหมด ให้ทำดังนี้

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของกราฟิก SmartArt แล้วคลิก จัดรูปแบบวัตถุ บนเมนูทางลัด

 2. คลิก การเติม จากนั้นให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มการเติมให้กับข้อความในกราฟิก SmartArt

 1. เลือกข้อความในรูปร่างของกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเพิ่มการเติมลงไป

  เมื่อต้องการเพิ่มการเติมแบบเดียวกันในหลายรูปร่าง ให้เลือกข้อความในรูปร่างแรก แล้วจากนั้นจึงกด CTRL ค้างไว้ในระหว่างที่คุณเลือกข้อความในรูปร่างอื่น

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะอักษรศิลป์ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ติดกับ สีเติมข้อความ แล้วให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  รูปแท็บ ออกแบบเครื่องมือ SmartArt

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนสีเติม ให้คลิกสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเลือกไม่มีสี ให้คลิก ไม่เติม

   เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่อยู่ในสีของธีม ให้คลิก สีเติมเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ได้รับการปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนธีมของเอกสารนั้นในภายหลัง

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนรูปภาพสำหรับเติม ให้คลิก รูปภาพ ค้นหาตำแหน่งโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิกแฟ้มรูปภาพนั้น จากนั้นคลิก แทรก

   เมื่อคุณเลือกข้อความหลายส่วนที่ไม่ต่อเนื่องกัน แล้วใช้การเติมรูปภาพ แต่ละส่วนที่เลือกจะถูกเติมด้วยรูปภาพทั้งรูป รูปนั้นจะไม่ขยายครอบคลุมข้อความที่เลือกทั้งหมด

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการไล่ระดับสีเติม ให้ชี้ไปที่ ไล่ระดับสี แล้วคลิกรูปแบบที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการไล่ระดับสีเอง ให้คลิก การไล่ระดับสีเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนพื้นผิวสำหรับเติม ให้ชี้ไปที่ พื้นผิว แล้วคลิกพื้นผิวที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดพื้นผิวเอง ให้คลิก พื้นผิวเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

นำลักษณะพิเศษไปใช้กับรูปร่างในกราฟิก SmartArt

วิธีที่ง่ายและรวดเร็วในการเพิ่มการรวมลักษณะพิเศษที่ออกแบบอย่างมืออาชีพให้กับกราฟิก SmartArt ของคุณคือ การนำลักษณะด่วนไปใช้สไตล์ด่วน สำหรับกราฟิก SmartArt (หรือลักษณะ SmartArt) ประกอบด้วยขอบ เงา ลักษณะเส้น การไล่ระดับสี และเปอร์สเปคทีฟแบบสามมิติและสามารถ นำไปใช้กับกราฟิก SmartArt ทั้งหมด หรือใช้กับแต่ละรูปร่างได้โดยทำตามขั้นตอนข้างล่างนี้ ลักษณะด่วนสำหรับแต่ละรูปร่างเรียกว่าลักษณะรูปร่าง และลักษณะด่วนสำหรับกราฟิก SmartArt ทั้งหมดเรียกว่าลักษณะ SmartArt ทั้งลักษณะ SmartArt และลักษณะรูปร่างจะแสดงเป็นรูปขนาดย่อในแกลเลอรีลักษณะด่วน เมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์บนรูปขนาดย่อ คุณจะได้เห็นว่าลักษณะด่วนมีผลกระทบต่อกราฟิก SmartArt ของคุณหรือรูปร่างอย่างไร

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการนำลักษณะพิเศษไปใช้กับรูปร่างเดียว ให้คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษลงไป

  • เมื่อต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษแบบเดียวกันนี้ให้กับหลายรูปร่าง ให้คลิกรูปร่างแรก จากนั้นจึงกด CTRL ค้างไว้ในระหว่างที่คลิกรูปร่างอื่นที่คุณต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษลงไป

  • เมื่อต้องการนำลักษณะพิเศษไปใช้กับกราฟิก SmartArt ทั้งรหมด ให้คลิกกราฟิก SmartArt จากนั้นจึงกด CTRL+A ค้างไว้เพื่อเลือกรูปร่างทั้งหมด

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิก ลักษณะพิเศษรูปร่าง จากนั้นให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  รูปแท็บ ออกแบบเครื่องมือ SmartArt

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการผสมผสานลักษณะพิเศษมีอยู่แล้วภายใน ให้ชี้ไปที่ ค่าที่ตั้งไว้ แล้วคลิกลักษณะพิเศษที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดลักษณะพิเศษที่มีอยู่แล้วภายในเอง ให้คลิก ตัวเลือกสามมิติ จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนเงา ให้ชี้ไปที่ เงา แล้วคลิกเงาที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดเงาเอง ให้คลิก ตัวเลือกเงา แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการสะท้อน ให้ชี้ไปที่ การสะท้อน แล้วคลิกรูปแบบการสะท้อนที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการเรืองแสง ให้ชี้ไปที่ เรืองแสง แล้วคลิกรูปแบบการเรืองแสงที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดสีเรืองแสงเอง ให้คลิก สีเรืองแสงเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่อยู่ในสีของธีม ให้คลิก สีเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ได้รับการปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนธีมของเอกสารนั้นในภายหลัง

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนขอบนุ่ม ให้ชี้ไปที่ ขอบนุ่ม แล้วคลิกขนาดที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนขอบ ให้ชี้ไปที่ ยกนูน แล้วคลิกขอบที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดขอบเอง ให้คลิก ตัวเลือกสามมิติ จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการหมุนสามมิติ ให้ชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ แล้วคลิกการหมุนที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการหมุนเอง ให้คลิก ตัวเลือกการหมุนสามมิติ จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: 

   • เมื่อต้องการสร้างลักษณะพิเศษแบบกำหนดเองโดยเพิ่มลักษณะพิเศษหลายๆ แบบ ให้ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 2 คุณไม่สามารถเพิ่มการเติมลักษณะพิเศษหลายลักษณะให้กับรูปร่างเดียวได้ แต่คุณสามารถเพิ่มการเติมและลักษณะพิเศษอื่นๆ เช่น ขอบนุ่ม หรือ ยกนูน ได้

   • ถ้าคุณต้องการนำลักษณะพิเศษไปใช้กับรูปร่างหลายรูปร่างที่ประกอบกันเพื่อให้เป็นรูปร่างที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เช่น รูปร่างในเค้าโครง รายการส่วนที่ถูกเน้นของรูปภาพแนวโค้ง ในชนิด รายการ ให้เลือกรูปร่างที่สัมพันธ์กันทั้งหมดก่อนที่คุณจะเพิ่มลักษณะพิเศษ

    ในตัวอย่างข้างล่างนี้ รูปร่างที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในรูปร่างที่ใหญ่กว่าจะถูกเลือก ถ้าคุณต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษให้รูปร่างที่เกี่ยวข้องรูปใดรูปหนึ่ง เช่น รูปร่างวงกลมขนาดเล็ก (ตัวยึดตำแหน่งภาพที่มีรูปพระอาทิตย์กับภูเขา) ขอให้แน่ใจว่าได้เลือกเฉพาะรูปร่างนั้น ถ้าคุณต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษให้กับรูปร่างที่ใหญ่กว่าทั้งรูป ให้เลือกรูปร่างที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ดังที่แสดงข้างล่างนี้ ขอให้ทราบว่าลักษณะพิเศษจะถูกนำไปใช้กับแต่ละรูปร่างแยกจากกัน ไม่ใช่รูปร่างทั้งกลุ่ม

    กราฟิก SmartArt รายการแนวโค้ง 1 ซึ่งแสดงรูปร่างเกี่ยวข้องที่เลือก

   • เมื่อต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษให้กับพื้นหลังของกราฟิก SmartArt ทั้งรูป ให้ทำดังต่อไปนี้

    1. คลิกขวาที่เส้นขอบของกราฟิก SmartArt แล้วคลิก จัดรูปแบบวัตถุ บนเมนูทางลัด

    2. คลิก เงา, รูปแบบสามมิติ หรือ การหมุนสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

นำลักษณะพิเศษไปใช้กับข้อความในกราฟิก SmartArt

วิธีที่ง่ายและรวดเร็วในการเพิ่มการรวมลักษณะพิเศษที่ออกแบบอย่างมืออาชีพให้กับกราฟิก SmartArt ทั้งหมดของคุณคือ การนำลักษณะด่วนไปใช้สไตล์ด่วน สำหรับข้อความเรียกว่าลักษณะอักษรศิลป์ ลักษณะอักษรศิลป์จะแสดงเป็นรูปขนาดย่อในแกลเลอรีลักษณะด่วน เมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์บนรูปขนาดย่อ คุณจะเห็นว่าลักษณะอักษรศิลป์มีผลกระทบต่อข้อความในกราฟิก SmartArt ของคุณอย่างไร

 1. เลือกข้อความในรูปร่างของกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษลงไป

  เมื่อต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษแบบเดียวกันให้กับข้อความในหลายๆ ตำแหน่ง ให้เลือกข้อความในตำแหน่งแรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ในระหว่างที่เลือกข้อความในตำแหน่งอื่น

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะอักษรศิลป์ ให้คลิก ลักษณะพิเศษข้อความ แล้วให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  รูปแท็บ ออกแบบเครื่องมือ SmartArt

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนเงา ให้ชี้ไปที่ เงา แล้วคลิกเงาที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดเงาเอง ให้คลิก ตัวเลือกเงา แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการสะท้อน ให้ชี้ไปที่ การสะท้อน แล้วคลิกรูปแบบการสะท้อนที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการเรืองแสง ให้ชี้ไปที่ เรืองแสง แล้วคลิกรูปแบบการเรืองแสงที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดสีเรืองแสงเอง ให้คลิก สีเรืองแสงเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่อยู่ในสีของธีม ให้คลิก สีเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ได้รับการปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนธีมของเอกสารนั้นในภายหลัง

  • เมื่อต้องการให้ข้อความของคุณดูมีความลึกด้วยการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงขอบ ให้ชี้ไปที่ ยกนูน แล้วคลิกการยกนูนที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการยกนูนเอง ให้คลิก ตัวเลือกสามมิติ จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการหมุนสามมิติ ให้ชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ จากนั้นจึงคลิกการหมุนสามมิติที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการหมุนสามมิติเอง ให้คลิก ตัวเลือกการหมุนสามมิติ จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการบิดรูปร่างหรือเส้นทางของข้อความ ให้ชี้ไปที่ การแปลง จากนั้นให้คลิกการบิดรูปร่างหรือเส้นทางที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ลบการเติมจากรูปร่างหรือข้อความในกราฟิก SmartArt

 1. คลิกรูปร่างหรือข้อความที่คุณต้องการลบการเติมออกไป

  เมื่อต้องการลบการเติมแบบเดียวกันออกจากหลายรูปร่างหรือข้อความหลายส่วน ให้คลิกที่รูปร่างหรือข้อความส่วนแรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ในระหว่างที่คลิกรูปร่างหรือข้อความส่วนอื่น

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ จัดรูปแบบ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  รูปแท็บ ออกแบบเครื่องมือ SmartArt

  • เมื่อต้องการลบการเติมออกจากรูปร่าง ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิก การเติมรูปร่าง จากนั้นคลิก ไม่เติม เมื่อต้องการลบการเติมแบบไล่ระดับสี ให้ชี้ไปที่ ไล่ระดับสี แล้วคลิก ไม่มีการไล่ระดับสี

  • เมื่อต้องการลบการเติมออกจากข้อความ ในกลุ่ม ลักษณะอักษรศิลป์ ให้คลิก สีเติมข้อความ แล้วคลิก ไม่เติม เมื่อต้องการลบการเติมแบบไล่ระดับสี ให้ชี้ไปที่ ไล่ระดับสี แล้วคลิก ไม่มีการไล่ระดับสี

ด้านบนของหน้า

ลบลักษณะพิเศษออกจากรูปร่างหรือข้อความในกราฟิก SmartArt

 1. คลิกรูปร่างหรือข้อความที่คุณต้องการลบลักษณะพิเศษออก

  เมื่อต้องการลบลักษณะพิเศษแบบเดียวกันออกจากหลายรูปร่างหรือข้อความหลายส่วน ให้คลิกที่รูปร่างหรือข้อความส่วนแรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ในระหว่างที่คลิกรูปร่างหรือข้อความส่วนอื่น

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ จัดรูปแบบ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  รูปแท็บ ออกแบบเครื่องมือ SmartArt

  • เมื่อต้องการลบลักษณะพิเศษออกจากรูปร่าง ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิก ลักษณะพิเศษรูปร่าง

  • เมื่อต้องการลบลักษณะพิเศษออกจากข้อความ ในกลุ่ม ลักษณะอักษรศิลป์ ให้คลิก ลักษณะพิเศษข้อความ

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการลบการรวมลักษณะพิเศษที่มีอยู่แล้วภายในออกจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ ค่าที่ตั้งไว้ จากนั้นคลิก ไม่มีค่าที่ตั้งไว้

  • เมื่อต้องการลบเงา ให้ชี้ไปที่ เงา แล้วคลิก ไม่มีเงา

  • เมื่อต้องการลบการสะท้อน ให้ชึ้ไปที่ การสะท้อน แล้วคลิก ไม่มีการสะท้อน

  • เมื่อต้องการลบลักษณะเรืองแสง ให้ชี้ไปที่ เรืองแสง แล้วคลิก ไม่มีการเรืองแสง

  • เมื่อต้องการลบขอบนุ่มออกจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ ขอบนุ่ม แล้วคลิก ไม่มีขอบนุ่ม

  • เมื่อต้องการลบขอบ ให้ชี้ไปที่ ยกนูน แล้วคลิก ไม่มียกนูน

  • เมื่อต้องการลบการหมุนสามมิติ ให้ชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ แล้วคลิก ไม่มีการหมุน

  • เมื่อต้องการลบเส้นทางหรือการบิดรูปร่างออกจากข้อความ ให้ชี้ไปที่ การแปลง แล้วคลิก ไม่มีการแปลง

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการลบลักษณะที่กำหนดเองทั้งหมดออกจากรูปร่าง ให้คลิกขวาที่รูปร่าง แล้วคลิก ตั้งค่ารูปร่างใหม่ บนเมนูทางลัด

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×