การเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขให้กับข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: เมื่อกำหนดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยด้วยตนเอง คุณอาจพบว่าแบบอักษรที่แสดงในกล่องโต้ตอบสัญลักษณ์หายไปใน PowerPoint 2016

เรามีแก้ไขปัญหานี้ในการปรับปรุง Office 2016 KB3114958 ใช้Microsoft Updateเพื่อดาวน์โหลด และติดตั้งอัปเดตนี้โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถใช้แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขเพื่อช่วยในการนำเสนอข้อความจำนวนมากหรือขั้นตอนตามลำดับในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ

  1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองงานนำเสนอ ให้คลิก ปกติ

  2. ทางด้านซ้ายมือของหน้าต่าง PowerPoint ให้คลิกรูปขนาดย่อของภาพนิ่งที่คุณต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

  3. บนภาพนิ่ง ให้เลือกบรรทัดข้อความในตัวแทนข้อความหรือตารางที่คุณต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขลงไป

  4. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย รูปปุ่ม

    หมายเหตุ: 

    • เมื่อต้องการเปลี่ยนบรรทัดข้อความทั้งหมด ให้เลือกเค้าร่างของวัตถุข้อความ แล้วนำสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขไปใช้

    • ในการเพิ่มหรือลดการเยื้อง เปลี่ยนแปลงระยะห่างระหว่างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขกับข้อความ เปลี่ยนลักษณะ สี หรือขนาดของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข เปลี่ยนหมายเลขเริ่มต้นในสัญลักษณ์แสดงลำดับเลขด้วยตนเอง และอื่นๆ ให้ดูที่ การปรับการเยื้องในรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขบนไม้บรรทัด

สำหรับมาก เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดรูปแบบ และการปรับแต่งรายการใน PowerPoint ดูเปลี่ยนสีและสไตล์ของหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยคข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!