การเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขให้กับข้อความ

ใช้สัญลักษณ์หรือตัวเลขเพื่อช่วยในการนำเสนอข้อความจำนวนมาก หรือขั้นตอนตามลำดับในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ

  1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองงานนำเสนอ ให้คลิก ปกติ

  2. ทางด้านซ้ายมือของหน้าต่าง PowerPoint ให้คลิกรูปขนาดย่อของภาพนิ่งที่คุณต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

  3. บนภาพนิ่ง ให้เลือกบรรทัดข้อความในตัวแทนข้อความหรือตารางที่คุณต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขลงไป

  4. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย รูปปุ่ม หรือ ลำดับเลข รูปปุ่ม

    หมายเหตุ: 

    • เมื่อต้องการเปลี่ยนบรรทัดข้อความทั้งหมด ให้เลือกเค้าร่างของวัตถุข้อความ แล้วนำสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขไปใช้

    • ในการเพิ่มหรือลดการเยื้อง เปลี่ยนแปลงระยะห่างระหว่างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขกับข้อความ เปลี่ยนลักษณะ สี หรือขนาดของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข เปลี่ยนหมายเลขเริ่มต้นในสัญลักษณ์แสดงลำดับเลขด้วยตนเอง และอื่นๆ ให้ดูที่ การปรับการเยื้องในรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขบนไม้บรรทัด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดรูปแบบและการกำหนดรายการใน PowerPoint เอง ให้ดู เปลี่ยนสีและสไตล์ของรายการที่มีสัญลักษณ์หรือลำดับเลข

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×