การเพิ่มลายน้ำแบบร่างลงในพื้นหลังของสไลด์ของคุณ

สิ่งสำคัญ   บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการระบุว่างานนำเสนอของคุณเป็นสำเนาแบบร่าง ให้เพิ่มข้อความลายน้ำ 'แบบร่าง' ลงในพื้นหลังของสไลด์ของคุณ คุณสามารถเพิ่มข้อความอื่นได้เช่น 'ลับเฉพาะของบริษัท' ชื่อบริษัท หรืออื่นๆ ตามที่คุณต้องการ

ตัวอย่างของสไลด์ PowerPoint ที่มีแบบร่างลายน้ำ

 1. คลิก มุมมอง > ต้นแบบสไลด์

 2. ในมุมมอง ต้นแบบสไลด์ ที่ด้านบนของบานหน้าต่างรูปขนาดย่อที่อยู่ด้านซ้าย ให้เลือกต้นแบบสไลด์

 3. เลือกแทรก >กล่องข้อความ และจากนั้นบนต้นแบบภาพนิ่ง คลิ กและลากเพื่อวาดกล่องข้อความ

  รูปของ Ribbon ในมุมมองต้นแบบสไลด์

 4. พิมพ์ข้อความที่จะให้เป็นข้อความลายน้ำ (เช่น ‘แบบร่าง’) ในกล่องข้อความ แล้วจึงเลือกที่ข้อความ

  เคล็ดลับ   เมื่อต้องการวางข้อความลายน้ำในแนวตั้ง ให้คลิกลูกศรเวียนที่อยู่ด้านบนของกล่องข้อความ แล้วกลับทิศของลูกศร

 5. บนแท็บการจัดรูปแบบ เลือกเติมสีแบบอักษรอ่อน และทำการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่คุณต้องการแบบอักษรและลักษณะ

  เคล็ดลับ  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกกล่องข้อความ

 6. ในการเปลี่ยนตำแหน่งของลายน้ำ ให้คลิกที่กล่องข้อความ จากนั้น เมื่อตัวชี้กลายเป็น ลูกศรสี่หัว ให้ลากกล่องข้อความไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

 7. เมื่อคุณพอใจกับลายน้ำข้อความ คลิกกล่องข้อความ คลิกแท็บFormat >ส่งย้อนหลัง แล้ว คลิกส่งเมื่อต้องการย้อนกลับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ  ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

นำไปใช้กับ: PowerPoint 2013, PowerPoint 2016ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา