การเพิ่มลายน้ำแบบร่างลงในพื้นหลังของสไลด์ของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการระบุว่า งานนำเสนอของคุณเป็นสำเนาแบบร่าง เพิ่มข้อความลายน้ำ "แบบร่าง" ลงในพื้นหลังของสไลด์ของคุณ คุณสามารถเพิ่มข้อความอื่น ๆ เช่น "บริษัทเป็นความลับ บริษัทของคุณชื่อ หรือกล่องผลลัพธ์ควรเป็นอื่นที่คุณต้องการ

ตัวอย่างของสไลด์ PowerPoint ที่มีแบบร่างลายน้ำ

 1. คลิก มุมมอง > ต้นแบบสไลด์

 2. ในมุมมอง ต้นแบบสไลด์ ที่ด้านบนของบานหน้าต่างรูปขนาดย่อที่อยู่ด้านซ้าย ให้เลือกต้นแบบสไลด์

 3. เลือก แทรก >กล่องข้อความ จากนั้นบนต้นแบบสไลด์ คลิ กและลากเพื่อวาดกล่องข้อความ

  รูปของ Ribbon ในมุมมองต้นแบบสไลด์

 4. พิมพ์ข้อความลายน้ำ (เช่น "แบบร่าง") ในกล่องข้อความ นั้นแล้ว เลือกข้อความ

  เคล็ดลับ:  เมื่อต้องการวางข้อความลายน้ำในแนวตั้ง ให้คลิกลูกศรเวียนที่อยู่ด้านบนของกล่องข้อความ แล้วกลับทิศของลูกศร

 5. บนตัว จัดรูปแบบ tab เลือกสีเติมฟอนต์อ่อน และทำการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่คุณต้องการฟอนต์และสไตล์

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบ ไม่แน่ใจว่า คุณได้เลือกกล่องข้อความ

 6. ในการเปลี่ยนตำแหน่งของลายน้ำ ให้คลิกที่กล่องข้อความ จากนั้น เมื่อตัวชี้กลายเป็น ลูกศรสี่หัว ให้ลากกล่องข้อความไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

 7. เมื่อคุณพอใจกับข้อความลายน้ำ คลิกกล่องข้อความ คลิกที่แท็บรูปแบบ >ส่งไปข้างหลัง แล้ว คลิกส่งไปไว้ข้างหลัง

บทความที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×