การเพิ่มรูปร่างไปยังกราฟิก SmartArt

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณไม่ได้พยายามเพิ่มรูปร่างลงในกราฟิก SmartArt คุณจะมีประโยชน์ลิงก์ต่อไปนี้:

คุณสามารถเพิ่มรูปร่างกราฟิก SmartArt ของคุณอาจจากภายในกราฟิก SmartArtหรือจากภายในบานหน้าต่างข้อความก ขึ้นอยู่กับชนิดของเค้าโครงกราฟิก SmartArt ที่คุณกำลังใช้งาน คุณอาจไม่สามารถใช้คำสั่งที่อธิบายไว้ด้านล่าง เค้าโครงกราฟิก SmartArt บางอย่างมีขีดจำกัดจำนวนระดับต่าง ๆ ที่คุณสามารถมี หรือข้อจำกัดบนรูปร่างกี่กราฟิก SmartArt สามารถประกอบด้วยได้ ตัวอย่างเช่น เค้าโครงเมทริกซ์พื้นฐานจะถูกจำกัดรูปร่างสี่ และคุณไม่สามารถเพิ่มรูปร่างนั้น ถ้าคุณพยายามที่จะเพิ่มรูปร่างเพิ่มเติมลงในเค้าโครงกราฟิก SmartArt ที่ประกอบด้วยจำนวนสูงสุดของรูปร่าง หรือ ถ้าคุณพยายามสร้างรูปร่างในระดับที่ไม่สนับสนุนเค้าโครงกราฟิก SmartArt รูปร่าง และข้อความใด ๆ ที่คุณเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อของในบานหน้าต่างข้อความ ไม่ปรากฏขึ้น รูปร่างที่จะไม่แสดงในกราฟิก SmartArt ของคุณยังคงปรากฏอยู่ในบานหน้าต่างข้อความ แต่สัญลักษณ์ของพวกเขาถูกทำเครื่องหมาย ด้วยสีแดง X สัญลักษณ์ รูปร่างไม่ได้แสดงอยู่ ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงกราฟิก SmartArt ของคุณไปยังเค้าโครงที่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับรูปร่างที่สูงกว่า รูปร่างที่ซ่อนอยู่เหล่านี้จะปรากฏขึ้นอีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดของรูปร่าง ดูเค้าโครงกราฟิก SmartArt ซึ่งมีรูปร่างไม่จำกัดได้อย่างไรการ

เพิ่มรูปร่างที่อยู่ในกราฟิก SmartArt

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่างลงไป

 2. คลิกรูปร่างที่มีอยู่ซึ่งอยู่ใกล้กับตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่างใหม่มากที่สุด

 3. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt ให้คลิกแท็บ ออกแบบ

  SmartArt Tools Design tab image

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือ ออกแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

 4. ในกลุ่ม สร้างกราฟิก ให้คลิกลูกศรภายใต้ เพิ่มรูปร่าง แล้วให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเลือกตำแหน่งที่ตั้งสำหรับรูปร่างใหม่

  รูป สร้างกลุ่มกราฟิก

  • เมื่อต้องการแทรกรูปร่างที่ระดับเดียวกันกับรูปร่างที่ถูกเลือก แต่แทรกตามหลัง ให้คลิก เพิ่มรูปร่างหลังจาก

  • เมื่อต้องการแทรกรูปร่างที่ระดับเดียวกันกับรูปร่างที่ถูกเลือก แต่แทรกไว้ข้างหน้า ให้คลิก เพิ่มรูปร่างก่อน

  • เมื่อต้องการแทรกรูปร่างเหนือรูปร่างที่ถูกเลือกหนึ่งระดับ ให้คลิก เพิ่มรูปร่างเหนือ

   รูปร่างใหม่จะเข้าแทนที่ในตำแหน่งของรูปร่างที่ถูกเลือก แล้วรูปร่างที่ถูกเลือกและรูปร่างทั้งหมดที่อยู่ข้างล่างจะถูกลดระดับลงมาหนึ่งระดับ

  • เมื่อต้องการแทรกรูปร่างใต้รูปร่างที่ถูกเลือกหนึ่งระดับ ให้คลิก เพิ่มรูปร่างใต้

   รูปร่างใหม่จะถูกเพิ่มต่อท้ายรูปร่างอื่นๆ ที่ระดับเดียวกัน

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการเพิ่มรูปร่างที่ตรงกับรูปร่างอื่นๆ ในกราฟิก SmartArt ของคุณอย่างรวดเร็ว ให้คลิก เพิ่มรูปร่าง แทนการคลิกลูกศรภายใต้ เพิ่มรูปร่าง ในขั้นตอนที่ 4 ด้านบน

 • ถ้าคุณคลิก เพิ่มรูปร่าง เมื่อคุณไม่ได้เลือกรูปร่าง รูปร่างจะถูกเพิ่มที่ตอนท้ายของรูประดับบนสุดหรือด้านล่างของรูประดับบนสุดเพื่อรักษาสมดุลของกราฟิก SmartArt ของคุณ

 • รูปร่าง เพิ่มผู้ช่วย จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณเลือกเค้าโครงแผนผังองค์กร

เพิ่มรูปร่างจากภายในบานหน้าต่างข้อความ

เพิ่มรูปร่างก่อนหน้ารูปร่างที่มีอยู่

 1. ในบานหน้าต่างข้อความ ให้วางเคอร์เซอร์ของคุณที่จุดเริ่มต้นข้อความที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่าง

 2. พิมพ์ข้อความของคุณ จากนั้นกด ENTER

เพิ่มรูปร่างหลังจากรูปร่างที่มีอยู่

 1. ในบานหน้าต่างข้อความ ให้วางเคอร์เซอร์ของคุณที่จุดสิ้นสุดข้อความที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่าง

 2. กด ENTER จากนั้นพิมพ์ข้อความของคุณ

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการเยื้องรูปร่างใหม่ ให้กด TAB จากภายในบานหน้าต่างข้อความ เมื่อต้องการเยื้องออก ให้กด SHIFT+TAB

 • ถ้าคุณเลือกรูปร่างที่เชื่อมต่อ หรือเชื่อมโยงกับรูปร่างอื่นๆ เช่น เส้นบรรทัดหรือลูกศร แล้วคลิก เพิ่มรูปร่าง ทั้งรูปร่างที่มีการเชื่อมต่อและรูปร่างที่อยู่ติดกันจะถูกเพิ่มไปยังรูปร่าง เพื่อรักษาสมดุลของการออกแบบเค้าโครง เมื่อต้องการแทรกเฉพาะรูปร่างที่มีการเชื่อมต่อ ให้เพิ่มเส้นบรรทัดหรือรูปร่างอื่นๆ ไปยังกราฟิก SmartArt ของคุณ

 • เมื่อต้องการแทรกรูปร่างที่แตกต่างจากรูปร่างทั้งหมดที่แสดงในเค้าโครงในขณะนั้น ให้เพิ่มรูปร่างเริ่มต้นเสียก่อน จากนั้นให้แทนที่รูปร่างนั้น

 • ถ้าคุณต้องการเพิ่มรูปร่างที่กำหนดเองลงในกราฟิก SmartArt เดียวกันหรือกราฟิก SmartArt อื่นที่มีชื่อเค้าโครงเดียวกัน ให้คัดลอกและวางรูปร่างดังกล่าว คุณไม่ต้องทำการกำหนดเองของคุณทั้งหมดซ้ำหลังจากเพิ่มรูปร่าง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปร่างใดรูปร่างหนึ่งใน กระบวนการพื้นฐาน 1A เป็นสามเหลี่ยมสีแดง คุณสามารถคัดลอกและวางสามเหลี่ยมสีแดงนั้นไปที่ กระบวนการพื้นฐาน 1B โดยไม่ต้องทำการกำหนดสีของคุณเองอีกครั้ง การกำหนดสามเหลี่ยมเองจะไม่มีการคงไว้เว้นแต่ว่าคุณคัดลอกและวางภายในกราฟิก SmartArt เดียวกัน

 • เมื่อต้องการเพิ่มรูปร่าง ผู้ช่วย อย่างรวดเร็ว ให้วางเคอร์เซอร์ของคุณที่ท้ายข้อความที่แสดงผู้ช่วย จากนั้นกด ENTER

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×