การเพิ่มรูปภาพหรือแฟ้มรูปลงในเว็บเพจ

คุณสามารถเพิ่มรูปลงในเว็บเพจใดๆ ที่มีตัวควบคุมเขตข้อมูลรูปของเพจได้โดยการเลือกรูปจากไลบรารี เมื่อรูปที่เก็บในไลบรารีเปลี่ยน เพจที่ใช้รูปจะใช้รูปใหม่โดยอัตโนมัติ

คุณยังสามารถเพิ่มรูปลงในเว็บเพจใดๆ ที่มีตัวควบคุมเขตข้อมูลเนื้อหาของเพจได้ด้วยโดยการใช้ตัวแก้ไข HTML เมื่อคุณใช้ตัวแก้ไข HTML เพื่อเพิ่มรูปลงในตัวควบคุมเขตข้อมูลเนื้อหาของเพจ รูปจะมีการเก็บไว้ในไลบรารีด้วยเพื่อให้เมื่อปรับปรุงรูปในไลบรารี เพจที่ใช้รูปจะใช้รูปใหม่โดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณสร้างเพจใหม่ ถ้าคุณต้องการให้เพจมีรูป คุณสามารถสร้างเพจโดยใช้เค้าโครงหน้าที่มีตัวควบคุมเขตข้อมูลรูปของเพจ

ในบทความนี้

เค้าโครงหน้าที่มีตัวควบคุมเขตข้อมูลรูปของเพจ

เค้าโครงหน้าที่มีตัวควบคุมเขตข้อมูลเนื้อหาของเพจ

เพิ่มรูปโดยใช้ตัวควบคุมเขตข้อมูลรูปของเพจ

เพิ่มรูปลงในตัวควบคุมเขตข้อมูลเนื้อหาของเพจโดยใช้ตัวแก้ไข HTML

เค้าโครงหน้าที่มีตัวควบคุมเขตข้อมูลรูปของเพจ

เค้าโครงหน้าต่อไปนี้ที่รวมอยู่กับ Microsoft Office SharePoint Server 2007 มีตัวควบคุมเขตข้อมูลรูปของเพจ

 • เพจบทความที่มีรูปทางด้านซ้าย

 • เพจบทความที่มีรูปทางด้านขวา

 • หน้าแรกของอินทราเน็ต

 • เพจยินดีต้อนรับที่มีการเชื่อมโยงสรุป

 • เพจยินดีต้อนรับที่มีสารบัญ

 • เพจยินดีต้อนรับแบบ Splash

ไซต์อาจมีเค้าโครงหน้าเพิ่มเติมที่มีตัวควบคุมเขตข้อมูลรูปของเพจ

เคล็ดลับ: วิธีหนึ่งที่คุณอาจบอกได้ว่าเพจมีตัวควบคุมเขตข้อมูลรูปของเพจหรือไม่คือการแก้ไขเพจ เมื่อคุณแก้ไขเพจ ตัวควบคุมเขตข้อมูลแต่ละตัวบนเพจดังกล่าวจะแสดงป้ายชื่อ ตัวควบคุมเขตข้อมูลรูปของเพจบนเพจที่สร้างโดยใช้เค้าโครงหน้าที่รวมอยู่กับ Office SharePoint Server 2007 มีป้ายชื่อว่า "รูปของเพจ" สำหรับเพจที่สร้างขึ้นโดยใช้เค้าโครงหน้าแบบกำหนดเองที่ออกแบบโดยบางคนที่มีสิทธิ์ 'ออกแบบ' สำหรับไซต์อาจมีหรือไม่มีป้ายชื่อดังกล่าว ให้สอบถามผู้ดูแลระบบไซต์คอลเลกชันสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าโครงหน้าแบบกำหนดเองที่พร้อมใช้งานบนไซต์

ด้านบนของหน้า

เค้าโครงหน้าที่มีตัวควบคุมเขตข้อมูลเนื้อหาของเพจ

เค้าโครงหน้าต่อไปนี้ที่รวมอยู่กับ Office SharePoint Server 2007 มีตัวควบคุมเขตข้อมูลเนื้อหาของเพจ

 • หน้าแรกของอินทราเน็ต

 • เพจยินดีต้อนรับที่มีการเชื่อมโยงสรุป

 • เพจยินดีต้อนรับที่มีสารบัญ

ไซต์อาจมีเค้าโครงหน้าเพิ่มเติมที่มีตัวควบคุมเขตข้อมูลเนื้อหาของเพจ

เคล็ดลับ: วิธีหนึ่งที่คุณอาจบอกได้ว่าเพจมีตัวควบคุมเขตข้อมูลเนื้อหาของเพจหรือไม่คือการแก้ไขเพจ เมื่อคุณแก้ไขเพจ ตัวควบคุมเขตข้อมูลแต่ละตัวบนเพจดังกล่าวจะแสดงป้ายชื่อ ตัวควบคุมเขตข้อมูลเนื้อหาของเพจบนเพจที่สร้างโดยใช้เค้าโครงหน้าที่รวมอยู่กับ Office SharePoint Server 2007 มีป้ายชื่อว่า "เนื้อหาในเพจ" สำหรับเพจที่สร้างขึ้นโดยใช้เค้าโครงหน้าแบบกำหนดเองที่ออกแบบโดยบางคนที่มีสิทธิ์ 'ออกแบบ' สำหรับไซต์อาจมีหรือไม่มีป้ายชื่อดังกล่าว ให้สอบถามผู้ดูแลระบบไซต์คอลเลกชันสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าโครงหน้าแบบกำหนดเองที่พร้อมใช้งานบนไซต์

ด้านบนของหน้า

เพิ่มรูปโดยใช้ตัวควบคุมเขตข้อมูลรูปของเพจ

 1. เรียกดูไปยังเพจที่คุณต้องการเพิ่มรูป แล้วคลิก แก้ไขเพจ บนแถบเครื่องมือ การแก้ไขเพจ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแถบเครื่องมือ การแก้ไขเพจ บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้คลิก แสดงแถบเครื่องมือการแก้ไขเพจ

 2. ในตัวควบคุมเขตข้อมูล รูปของเพจ ให้คลิก แก้ไขรูปภาพ กล่องโต้ตอบ แก้ไขคุณสมบัติรูป ของเว็บเพจจะเปิดขึ้น

 3. ในส่วน ทั่วไป ของกล่องโต้ตอบ แก้ไขคุณสมบัติรูป ของเว็บเพจ ให้คลิกปุ่ม เรียกดู ที่อยู่ถัดจากกล่อง รูปที่เลือก ไลบรารีรูปจะเปิดขึ้นในหน้าต่างใหม่

 4. คลิกรูปที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ตกลง ไลบรารีรูปปิด และขณะนี้ที่อยู่ของรูปที่คุณเลือกปรากฏขึ้นในกล่อง รูปที่เลือก

 5. คุณสามารถเลือกที่จะตั้งค่าคุณสมบัติรูปที่เหลือต่อไปนี้

  • ข้อความแสดงแทน      พิมพ์ข้อความที่อธิบายเกี่ยวกับรูปโดยย่อ ข้อความนี้จะแสดงขึ้นแทนรูปถ้าเบราว์เซอร์ของตัวแสดงเพจไม่สามารถแสดงรูปดังกล่าวได้ ข้อความแสดงแทนยังจะถูกอ่านโดยตัวอ่านหน้าจอ

  • Hyperlink      รูปสามารถทำหน้าที่เป็นการเชื่อมโยงหลายมิติหรือไม่ก็ได้ พิมพ์เป้าหมายการเชื่อมโยงหลายมิติที่ต้องการในกล่องนี้ คุณยังสามารถใช้ปุ่ม เรียกดู เพื่อระบุตำแหน่งเป้าหมายสำหรับการเชื่อมโยงหลายมิติ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดการเชื่อมโยงนี้ในหน้าต่างใหม่ ถ้าคุณต้องการให้การเชื่อมโยงหลายมิติเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่

   ในส่วน เค้าโครง คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติต่อไปนี้

  • การจัดแนว      คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของรูปภายในตัวควบคุมเขตข้อมูลได้โดยการเลือกจากรายการ การจัดแนว เนื่องจากตัวควบคุมเขตข้อมูลรูปของเพจมีการกำหนดขนาดให้พอดีกับรูป ตัวเลือกนี้จึงไม่มีผลที่สังเกตเห็นได้เมื่อใช้บนรูปที่อยู่ในตัวควบคุมเขตข้อมูลรูปของเพจ

  • ความหนาเส้นขอบ      คุณสามารถใส่เส้นขอบรอบรูปได้โดยการระบุความหนาของเส้นขอบ ความหนาเส้นขอบมีหน่วยเป็นพิกเซล

  • ระยะห่างแนวนอน      คุณสามารถเพิ่มระยะห่างบนด้านทั้งสองข้างของรูปได้โดยการระบุค่าในหน่วยพิกเซลสำหรับขนาดของช่องว่าง

  • ระยะห่างแนวตั้ง      คุณสามารถเพิ่มระยะห่างด้านบนและด้านล่างของรูปได้โดยการระบุค่าในหน่วยพิกเซลสำหรับขนาดของช่องว่าง

   ในส่วน ขนาด คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติต่อไปนี้

  • ใช้ขนาดรูปเริ่มต้น      เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้รูปปรากฏขึ้นในขนาดเริ่มต้นของรูป ซึ่งเป็นขนาดที่ระบุโดยคุณสมบัติของแฟ้มรูป

  • ระบุขนาด      เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการระบุขนาดของรูปบนเพจที่ประกาศ ค่าที่คุณระบุนี้จะแทนที่คุณสมบัติขนาดของแฟ้มรูป ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณต้องตั้งค่าความกว้าง ความสูง หรือทั้งสองอย่างสำหรับรูปโดยใช้คุณสมบัติ ความกว้าง และ ความสูง

  • ความกว้าง (พิกเซล)      ถ้าคุณเลือก ระบุขนาด ให้คุณใช้ ความกว้าง (พิกเซล) เพื่อระบุความกว้างของรูปในหน่วยพิกเซล

  • ความสูง (พิกเซล)      ถ้าคุณเลือก ระบุขนาด ให้คุณใช้ ความสูง (พิกเซล) เพื่อระบุความสูงของรูปในหน่วยพิกเซล

  • รักษาอัตราส่วนกว้างยาว      คุณสามารถใช้ตัวเลือกนี้เพื่อรักษาอัตราส่วนของความกว้างและความสูงของรูป ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณสามารถตั้งค่าได้เฉพาะความกว้างหรือความสูงของรูปเท่านั้น เนื่องจากค่าที่คุณเลือกสำหรับความกว้างหรือความสูงของรูปจะกำหนดค่าของมิติอื่นๆ โดยยึดตามอัตราส่วนของความกว้างและความสูงของรูปต้นฉบับ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มรูปลงในตัวควบคุมเขตข้อมูลเนื้อหาของเพจโดยใช้ตัวแก้ไข HTML

 1. เรียกดูไปยังเพจที่คุณต้องการเพิ่มรูป แล้วคลิก แก้ไขเพจ บนแถบเครื่องมือ การแก้ไขเพจ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแถบเครื่องมือ การแก้ไขเพจ บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้คลิก แสดงแถบเครื่องมือการแก้ไขเพจ

 2. ในตัวควบคุมเขตข้อมูลเนื้อหาของเพจ ให้คลิก แก้ไขเนื้อหา เพื่อเริ่มตัวแก้ไข HTML ตัวแก้ไข HTML อาจปรากฏขึ้นแบบอินไลน์ หรืออาจปรากฏขึ้นในกล่องโต้ตอบของเว็บเพจในหน้าต่างใหม่

 3. วางตำแหน่งเคอร์เซอร์ในตัวควบคุมเขตข้อมูลเนื้อหาของเพจในจุดที่คุณต้องการเพิ่มรูป

 4. บนแถบเครื่องมือตัวแก้ไข HTML ให้คลิกปุ่มแถบเครื่องมือ แทรกรูป รูปปุ่ม

  แป้นพิมพ์ลัด  เมื่อต้องการแทรกรูปภาพ ให้กด CTRL+SHIFT+G

  กล่องโต้ตอบ แก้ไขคุณสมบัติรูป ของเว็บเพจจะเปิดขึ้น

 5. ในส่วน ทั่วไป ของกล่องโต้ตอบ แก้ไขคุณสมบัติรูป ของเว็บเพจ ให้คลิกปุ่ม เรียกดู ที่อยู่ถัดจากกล่อง รูปที่เลือก ไลบรารีรูปเปิดขึ้นในหน้าต่างใหม่

 6. คลิกรูปที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ตกลง ไลบรารีรูปปิด และขณะนี้ที่อยู่ของรูปที่คุณเลือกปรากฏขึ้นในกล่อง รูปที่เลือก

 7. คุณสามารถเลือกที่จะตั้งค่าคุณสมบัติรูปที่เหลือต่อไปนี้

  • ข้อความแสดงแทน      พิมพ์ข้อความที่อธิบายเกี่ยวกับรูปโดยย่อ ข้อความนี้จะแสดงขึ้นแทนรูปถ้าเบราว์เซอร์ของตัวแสดงเพจไม่สามารถแสดงรูปดังกล่าวได้ ข้อความแสดงแทนยังจะถูกอ่านโดยตัวอ่านหน้าจอ

  • Hyperlink      รูปสามารถทำหน้าที่เป็นการเชื่อมโยงหลายมิติหรือไม่ก็ได้ พิมพ์เป้าหมายการเชื่อมโยงหลายมิติที่ต้องการในกล่องนี้ คุณยังสามารถใช้ปุ่ม เรียกดู เพื่อระบุตำแหน่งเป้าหมายสำหรับการเชื่อมโยงหลายมิติ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดการเชื่อมโยงนี้ในหน้าต่างใหม่ ถ้าคุณต้องการให้การเชื่อมโยงหลายมิติเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่

   ในส่วน เค้าโครง คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติต่อไปนี้

  • การจัดแนว      คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของรูปภายในตัวควบคุมเขตข้อมูลโดยการเลือกจากรายการ การจัดแนว

  • ความหนาเส้นขอบ      คุณสามารถใส่เส้นขอบรอบรูปได้โดยการระบุความหนาของเส้นขอบ ความหนาเส้นขอบมีหน่วยเป็นพิกเซล

  • ระยะห่างแนวนอน      คุณสามารถเพิ่มระยะห่างบนด้านทั้งสองข้างของรูปได้โดยการระบุค่าในหน่วยพิกเซลสำหรับขนาดของช่องว่าง

  • ระยะห่างแนวตั้ง      คุณสามารถเพิ่มระยะห่างด้านบนและด้านล่างของรูปได้โดยการระบุค่าในหน่วยพิกเซลสำหรับขนาดของช่องว่าง

   ในส่วน ขนาด คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติต่อไปนี้

  • ใช้ขนาดรูปเริ่มต้น      เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้รูปปรากฏขึ้นในขนาดเริ่มต้นของรูป ซึ่งเป็นขนาดที่ระบุโดยคุณสมบัติของแฟ้มรูป

  • ระบุขนาด      เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการระบุขนาดของรูปบนเพจที่ประกาศ ค่าที่คุณระบุนี้จะแทนที่คุณสมบัติขนาดของแฟ้มรูป ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณต้องตั้งค่าความกว้าง ความสูง หรือทั้งสองอย่างสำหรับรูปโดยใช้คุณสมบัติ ความกว้าง และ ความสูง

  • ความกว้าง (พิกเซล)      ถ้าคุณเลือก ระบุขนาด ให้คุณใช้ ความกว้าง (พิกเซล) เพื่อระบุความกว้างของรูปในหน่วยพิกเซล

  • ความสูง (พิกเซล)      ถ้าคุณเลือก ระบุขนาด ให้คุณใช้ ความสูง (พิกเซล) เพื่อระบุความสูงของรูปในหน่วยพิกเซล

  • รักษาอัตราส่วนกว้างยาว      คุณสามารถใช้ตัวเลือกนี้เพื่อรักษาอัตราส่วนของความกว้างและความสูงของรูป ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณสามารถตั้งค่าได้เฉพาะความกว้างหรือความสูงของรูปเท่านั้น เนื่องจากค่าที่คุณเลือกสำหรับความกว้างหรือความสูงของรูปจะกำหนดค่าของมิติอื่นๆ โดยยึดตามอัตราส่วนของความกว้างและความสูงของรูปต้นฉบับ

   หมายเหตุ: 

   • ถ้าเพจที่คุณต้องการเพิ่มรูปเป็น หน้าของ Web Part คุณสามารถเพิ่มรูปโดยใช้ Web Part สำหรับรูป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Web Part สำหรับรูป ให้ดูที่บทความ Web Part สำหรับรูป

   • ถ้ารูปที่คุณต้องการเพิ่มลงในเพจไม่มีอยู่ในไลบรารีรูป คุณสามารถเพิ่มรูปดังกล่าวได้ถ้าคุณมีสิทธิ์ 'สนับสนุน' สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มแฟ้มรูปลงในไลบรารี ให้ดูที่บทความ การเพิ่มอย่างน้อยหนึ่งแฟ้มลงในไลบรารี

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×