การเพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายลงในสไลด์ของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

พิมพ์บันทึกย่อของผู้บรรยายลงในบานหน้าต่าง บันทึกย่อ ที่อยู่ด้านล่างของสไลด์แต่ละสไลด์

แสดงบานหน้าต่างบันทึกย่อของผู้บรรยายใน PowerPoint

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นบานหน้าต่าง บันทึกย่อ ที่ด้านล่างของสไลด์แต่ละสไลด์ ให้คลิก บันทึกย่อ บนแถบงานที่ด้านล่างของหน้าต่างสไลด์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×