การเพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลโดยใช้การตั้งค่าขั้นสูง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ฟีเจอร์ การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้แบบอัตโนมัติ จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ และช่วยคุณกำหนดการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้สำหรับบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณเมื่อคุณเริ่มใช้งาน Microsoft Outlook 2010 เป็นครั้งแรก ถ้าบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณไม่สามารถกำหนดค่าได้โดยอัตโนมัติ คุณต้องใส่ข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นด้วยตนเอง ซึ่งรวมถึงการตั้งค่าขั้นสูง เช่น ชื่อเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้าและขาออก หมายเลขพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์ และวิธีการรับรองความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์

การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อีเมลด้วยตนเองมีสองขั้นตอน หลังจากที่คุณเพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลแล้ว คุณจึงกำหนดการตั้งค่าขั้นสูงด้วยตนเอง

หมายเหตุ: บทความนี้มีคำแนะนำทั่วไปในการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้อีเมลด้วยตนเอง เนื่องจากมีการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้เป็นจำนวนมาก ขอแนะนำให้คุณลอง ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้แบบอัตโนมัติ ก่อนกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้อีเมลด้วยตนเอง ให้ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หรือผู้ดูแลระบบอีเมลของคุณเพื่อสอบถามเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ

คุณต้องการทำอะไร

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลด้วยตนเอง

เพิ่มลงในโปรไฟล์ที่ใช้งานอยู่

เพิ่มลงในโปรไฟล์ที่มีอยู่

เพิ่มลงในโปรไฟล์ใหม่

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่าบัญชีผู้ใช้อีเมลด้วยตนเอง

บัญชีผู้ใช้ POP3 หรือ IMAP

บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลด้วยตนเอง

มีสามวิธีในการเพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณด้วยตนเอง ผู้ใช้ส่วนใหญ่มีโปรไฟล์เพียงโปรไฟล์เดียว และควรใช้ส่วน เพิ่มลงในโปรไฟล์ที่ใช้งานอยู่

หมายเหตุ: การกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server ไม่สามารถทำได้ในขณะที่กำลังทำงานอยู่Outlook นั้น ใช้ขั้นตอนในการเพิ่มลงในโปรไฟล์ที่มีอยู่หรือส่วน

เพิ่มลงในโปรไฟล์ที่ใช้งานอยู่

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. ภายใต้ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ คลิก เพิ่มบัญชีผู้ใช้

  มุมมอง Backstage และคำสั่ง เพิ่มบัญชีผู้ใช้

 3. คลิก กำหนดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์หรือกำหนดชนิดเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมด้วยตนเอง แล้วคลิก ถัดไป

  กล่องโต้ตอบ เลือกบริการ จะปรากฏขึ้น

  ตัวเลือก เลือกเซิร์ฟเวอร์ ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่

 4. ดำเนินการต่อในส่วนใดส่วนหนึ่งต่อไปนี้

เพิ่มลงในโปรไฟล์ที่มีอยู่

 1. ปิด Outlook

 2. ในแผงควบคุม ให้คลิกหรือดับเบิลคลิกที่ จดหมาย

  จดหมาย ในแผงควบคุมอยู่ที่ใด

  จดหมาย จะปรากฏอยู่ในแผงควบคุมในตำแหน่งที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows มุมมองแผงควบคุมที่เลือก และขึ้นอยู่กับว่าระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิตหรือแบบ 64 บิต หรือเวอร์ชันของ Outlook 2010 ได้รับการติดตั้งอยู่หรือไม่

  วิธีที่ง่ายที่สุดในการระบุตำแหน่ง จดหมาย คือ ให้เปิด แผงควบคุม ใน Windows จากนั้นในกล่อง ค้นหา ที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง ให้พิมพ์ จดหมาย ใน แผงควบคุม ของ Windows XP ให้พิมพ์ จดหมาย ในกล่อง ที่อยู่

  หมายเหตุ:  ไอคอน จดหมาย จะปรากฏขึ้นหลังจาก Outlook เริ่มทำงานเป็นครั้งแรก

  แถบชื่อเรื่องของกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าจดหมาย จะมีชื่อของโปรไฟล์ปัจจุบันอยู่ เมื่อต้องการเลือกโปรไฟล์อื่นๆ ที่มีอยู่ ให้คลิก แสดงโพรไฟล์ เลือกชื่อโปรไฟล์ แล้วคลิก คุณสมบัติ

 3. คลิก บัญชีผู้ใช้อีเมล

 4. ดำเนินการต่อในส่วนใดส่วนหนึ่งต่อไปนี้

เพิ่มลงในโปรไฟล์ใหม่

 1. ปิด Outlook

 2. ในแผงควบคุม ให้คลิกหรือดับเบิลคลิกที่มอดูล จดหมาย

  จดหมาย ในแผงควบคุมอยู่ที่ใด

  จดหมาย จะปรากฏอยู่ในแผงควบคุมในตำแหน่งที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows มุมมองแผงควบคุมที่เลือก และขึ้นอยู่กับว่าระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิตหรือแบบ 64 บิต หรือเวอร์ชันของ Outlook 2010 ได้รับการติดตั้งอยู่หรือไม่

  วิธีที่ง่ายที่สุดในการระบุตำแหน่ง จดหมาย คือ ให้เปิด แผงควบคุม ใน Windows จากนั้นในกล่อง ค้นหา ที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง ให้พิมพ์ จดหมาย ใน แผงควบคุม ของ Windows XP ให้พิมพ์ จดหมาย ในกล่อง ที่อยู่

  หมายเหตุ:  ไอคอน จดหมาย จะปรากฏขึ้นหลังจาก Outlook เริ่มทำงานเป็นครั้งแรก

 3. ภายใต้ โปรไฟล์ ให้คลิก แสดงโปรไฟล์

 4. คลิก เพิ่ม

 5. ในกล่องโต้ตอบ โปรไฟล์ใหม่ ให้พิมพ์ชื่อโปรไฟล์ แล้วคลิก ตกลง

  นี่คือชื่อที่คุณเห็นเมื่อคุณเริ่ม Outlook ถ้าคุณกำหนดค่า Outlook ให้พร้อมท์คุณสำหรับโปรไฟล์ที่จะใช้

 6. คลิก บัญชีผู้ใช้อีเมล

 7. ดำเนินการต่อในส่วนใดส่วนหนึ่งต่อไปนี้

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่าบัญชีผู้ใช้อีเมลด้วยตนเอง

บัญชีผู้ใช้ POP3 หรือ IMAP

บัญชีผู้ใช้ POP3 เป็นชนิดของบัญชีผู้ใช้อีเมลที่ใช้กันทั่วไป

บัญชีผู้ใช้ IMAP เป็นชนิดบัญชีผู้ใช้อีเมลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งให้โฟลเดอร์จดหมายหลายโฟลเดอร์บนเซิร์ฟเวอร์จดหมาย คุณสามารถใช้ทั้งบัญชีผู้ใช้ Google Gmail และ AOL ใน Outlook 2010 เป็นบัญชีผู้ใช้ IMAP ได้

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณใช้บัญชีผู้ใช้ชนิดใด ให้ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หรือผู้ดูแลอีเมลของคุณ

 1. คลิก อินเทอร์เน็ตอีเมล แล้วคลิก ถัดไป

  กล่องโต้ตอบการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ด้วยตนเอง

 2. ภายใต้ ข้อมูลผู้ใช้ ให้ทำดังนี้

  1. ในกล่อง ชื่อของคุณ พิมพ์ชื่อของคุณในแบบที่คุณต้องการให้บุคคลอื่นเห็น

  2. ในกล่อง ที่อยู่อีเมล ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลแบบเต็มที่กำหนดให้โดยผู้ดูแลจดหมายหรือ ISP ของคุณ ดูให้แน่ใจว่าได้รวมเอาชื่อผู้ใช้ สัญลักษณ์ @ และชื่อโดเมน ตัวอย่างเช่น panit@contoso.com

  3. ในกล่อง รหัสผ่าน และ พิมพ์รหัสผ่านใหม่ ให้พิมพ์รหัสผ่านที่ถูกกำหนดให้กับคุณหรือที่คุณสร้างขึ้น

   เคล็ดลับ: รหัสผ่านของคุณอาจเป็นแบบตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก ดูให้แน่ใจว่าไม่ได้กดคีย์ CAPS LOCK เมื่อคุณใส่รหัสผ่านของคุณ

 3. ภายใต้ ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ ให้ทำดังนี้

  1. ในรายการ ชนิดบัญชีผู้ใช้ ให้เลือก POP3 หรือ IMAP

  2. ในกล่อง เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า ให้พิมพ์ชื่อเต็มของเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาโดย ISP หรือผู้ดูแลจดหมายของคุณ โดยส่วนใหญ่ มักจะได้แก่คำว่า mail ตามด้วยชื่อโดเมนของคุณ ตัวอย่างเช่น mail.contoso.com

  3. ในกล่อง เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก (SMTP) ให้พิมพ์ชื่อเต็มของเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาโดย ISP หรือผู้ดูแลจดหมายของคุณ โดยส่วนใหญ่ มักจะได้แก่คำว่า mail ตามด้วยชื่อโดเมนของคุณ ตัวอย่างเช่น mail.contoso.com

 4. ภายใต้ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ให้ทำดังนี้

  1. ในกล่อง ชื่อผู้ใช้ ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้ที่ให้มาโดย ISP หรือผู้ดูแลจดหมายของคุณ ซึ่งอาจเป็นส่วนของที่อยู่อีเมลของคุณก่อนสัญลักษณ์ @ เช่น panit หรืออาจเป็นที่อยู่อีเมลที่สมบูรณ์ของคุณ เช่น panit@contosco.com

  2. ในกล่อง รหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านที่ให้มาโดย ISP หรือผู้ดูแลจดหมายของคุณ หรือรหัสผ่านที่คุณสร้างขึ้น

  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จำรหัสผ่าน

   หมายเหตุ: คุณมีตัวเลือกที่จะบันทึกรหัสผ่านของคุณได้ด้วยการพิมพ์รหัสผ่านลงในกล่อง รหัสผ่าน และเลือกกล่องกาเครื่องหมาย จำรหัสผ่าน ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณไม่ต้องพิมพ์รหัสผ่านของคุณทุกครั้งที่คุณเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้อาจทำให้บัญชีผู้ใช้มีความเสี่ยงต่ิอทุกคนที่สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณได้

   เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับรหัสผ่าน

   ให้ใช้รหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากที่ประกอบและผสมด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์ต่างๆ อย่างน้อยแปดตัว เช่น Y6dh!et5 รหัสผ่านที่ยาวและซับซ้อนจะช่วยปกป้องรหัสผ่านได้มากขึ้น

   สิ่งสำคัญ: เป็นสิ่งสำคัญมากที่คุณต้องจดจำรหัสผ่านของคุณไว้ให้ได้ ถ้าคุณลืมรหัสผ่าน ไมโครซอฟท์จะไม่สามารถกู้คืนรหัสผ่านของคุณได้ ถ้าคุณได้จดบันทึกรหัสผ่านเอาไว้ ควรเก็บเอาไว้ในที่ที่ปลอดภัยและห่างจากข้อมูลที่รหัสผ่านนั้นปกป้องอยู่

 5. หรือคุณสามารถตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณตามที่ปรากฏใน Outlook ได้ วิธีนี้จะเป็นประโยชน์ถ้าคุณใช้บัญชีผู้ใช้อีเมลมากกว่าหนึ่งบัญชี คลิก การตั้งค่าเพิ่มเติม บนแท็บ ทั่วไป ภายใต้ บัญชีจดหมาย ให้พิมพ์ชื่อที่จะช่วยคุณระบุบัญชีผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น จดหมายที่บ้านของฉัน

 6. บัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณอาจต้องการการตั้งค่าเพิ่มเติมอย่างน้อยหนึ่งค่าต่อไปนี้ ติดต่อ ISP ของคุณถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับการตั้งค่าที่ต้องใช้สำหรับบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ

  1. การรับรองความถูกต้องของ SMTP     คลิก การตั้งค่าเพิ่มเติม บนแท็บ ขาออก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP) ของฉันต้องมีการรับรองความถูกต้อง ถ้าบัญชีผู้ใช้ของคุณต้องการ

  2. การเข้ารหัสลับ POP3    สำหรับบัญชีผู้ใช้ POP3 ให้คลิก การตั้งค่าเพิ่มเติม บนแท็บ ขั้นสูง ภายใต้ หมายเลขพอร์ตเซิร์ฟเวอร์ ภายใต้ เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (POP3) ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เซิร์ฟเวอร์นี้ต้องใช้การเชื่อมต่อแบบเข้ารหัส (SSL) ถ้า ISP ของคุณแนะนำให้คุณใช้การตั้งค่านี้

  3. การเข้ารหัสลับ IMAP    สำหรับบัญชีผู้ใช้ IMAP คลิก การตั้งค่าเพิ่มเติม บนแท็บ ขั้นสูง ภายใต้ หมายเลขพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์ ภายใต้ เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (IMAP) สำหรับตัวเลือก ใช้ชนิดการเชื่อมต่อแบบเข้ารหัสต่อไปนี้ คลิก ไม่มี, SSL, TLS หรือ อัตโนมัติ ถ้า ISP ของคุณแนะนำให้คุณใช้หนึ่งในการตั้งค่าเหล่านี้

  4. การเข้ารหัสลับ SMTP    คลิก การตั้งค่าเพิ่มเติม บนแท็บ ขั้นสูง ภายใต้ หมายเลขพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์ ภายใต้ เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP) สำหรับตัวเลือก ใช้ชนิดการเชื่อมต่อแบบเข้ารหัสต่อไปนี้ คลิก ไม่มี, SSL, TLS หรือ อัตโนมัติ ถ้า ISP ของคุณแนะนำให้คุณใช้หนึ่งในการตั้งค่าเหล่านี้

 7. คลิก Next

  ตามค่าเริ่มต้นแล้ว กล่องกาเครื่องหมาย ทดสอบการตั้งค่าบัญชีโดยคลิกปุ่ม ถัดไป จะถูกเลือกไว้ ตัวเลือกนี้จะตรวจสอบว่าบัญชีผู้ใช้ของคุณทำงานได้หรือไม่ ถ้ามีข้อมูลหายไปหรือไม่ถูกต้อง เช่น รหัสผ่านของคุณ คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ใส่หรือแก้ไขข้อมูล

 8. คลิก เสร็จสิ้น

ด้านบนของหน้า

บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server

บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange จะถูกใช้โดยองค์กรต่างๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือการทำงานร่วมกัน รวมถึงข้อความอีเมล ปฏิทินและการจัดกำหนดการประชุม และการติดตามงาน ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) บางรายยังให้บัญชีผู้ใช้ Exchange ที่โฮสต์สำหรับบุคคลด้วย ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณใช้บัญชีผู้ใช้ชนิดใด ให้ติดต่อ ISP หรือผู้ดูแลอีเมลของคุณ

การกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange ด้วยตนเองไม่สามารถทำได้ในขณะที่ Outlook กำลังทำงานอยู่ เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange คุณต้องทำตามขั้นตอนใน เพิ่มลงในโปรไฟล์ที่มีอยู่ หรือเพิ่มลงในโปรไฟล์ใหม่ แล้วทำดังต่อไปนี้

 1. คลิก กำหนดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์หรือกำหนดชนิดเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมด้วยตนเอง แล้วคลิก ถัดไป

 2. คลิก Microsoft Exchange จากนั้นคลิก ถัดไป

 3. พิมพ์ชื่อที่กำหนดโดยผู้ดูแลจดหมายของคุณสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน Exchange

 4. เมื่อต้องการใช้โหมด Exchange แบบแคช ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้โหมด Exchange แบบแคช

  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมด Exchange แบบแคช

  โหมด Exchange แบบแคช ให้คุณพบประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นเมื่อคุณใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange ในโหมดนี้ สำเนาของกล่องจดหมายของคุณจะถูกเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ สำเนานี้จะให้การเข้าถึงข้อมูลของคุณอย่างรวดเร็ว และจะได้รับการอัปเดตกับเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Microsoft Exchange บ่อยๆ

  ถ้าคุณไม่สามารถเปิดโหมด Exchange แบบแคช อาจเป็นเพราะสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งต่อไปนี้

  • ไม่มีบัญชีผู้ใช้อีเมล Exchange ในโปรไฟล์ Microsoft Outlook ของคุณ     ฟีเจอร์นี้ต้องการให้โปรไฟล์ Outlook ของคุณมีบัญชีผู้ใช้ Exchange

  • ผู้ดูแลระบบ Exchange Server ของคุณปิดใช้งานหน้าที่การทำงานนี้     ผู้ดูแลระบบ Exchange สามารถปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ใน Outlook สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ Exchange ของคุณ

  • Microsoft Terminal Services ได้รับการติดตั้งแล้ว     โหมด Cached Exchange ไม่สามารถใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server เมื่อ Microsoft Terminal Services ได้รับการติดตั้งแล้ว

 5. ในกล่อง ชื่อผู้ใช้ ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้ที่กำหนดโดยผู้ดูแลจดหมายของคุณ โดยปกติแล้ว นี่จะไม่ใช่ชื่อเต็มของคุณ

 6. หรือเลือกทำดังนี้

  • คลิก การตั้งค่าเพิ่มเติม บนแท็บ ทั่วไป ภายใต้ บัญชีจดหมาย ให้พิมพ์ชื่อที่จะช่วยคุณระบุบัญชีผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น จดหมายที่ทำงานของฉัน

  • คลิก การตั้งค่าเพิ่มเติม บนแท็บใดๆ ให้กำหนดค่าตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • คลิก ตรวจสอบชื่อ เพื่อตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์รู้จักชื่อชองคุณ และคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย ชื่อบัญชีผู้ใช้และชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่คุณระบุในขั้นตอนที่ 3 และ 5 ควรกลายเป็นขีดเส้นใต้ ถ้าชื่อของคุณไม่ถูกขีดเส้นใต้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ Exchange ของคุณ

 7. ถ้าคุณคลิก การตั้งค่าเพิ่มเติม และเปิดกล่องโต้ตอบ Microsoft Exchange Server แล้ว ให้คลิก ตกลง

 8. คลิก ถัดไป

 9. คลิก เสร็จสิ้น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×