การเพิ่มคำลงในพจนานุกรมตรวจสอบการสะกดของคุณ

เมื่อคุณใช้ตัวตรวจสอบการสะกด ก็จะมีการเปรียบเทียบคำในเอกสารของคุณกับคำที่อยู่ในพจนานุกรมหลักที่มาพร้อมกับ Microsoft Office พจนานุกรมหลักนี้ประกอบด้วยคำทั่วๆ ไปเป็นส่วนใหญ่ แต่อาจไม่รวมถึงชื่อเฉพาะ คำศัพท์ทางเทคนิค หรือคำย่อที่คุณใช้ นอกจากนี้ คำบางคำในพจนานุกรมหลักอาจใช้ตัวพิมพ์ใหญ่แตกต่างไปจากสิ่งที่คุณต้องการในเอกสารของคุณ การเพิ่มคำหรือการกำหนดตัวพิมพ์ใหญ่ลงในพจนานุกรมแบบกำหนดเองจะช่วยป้องกันไม่ให้ตัวตรวจสอบการสะกดตั้งค่าสถานะคำเหล่านั้นว่าสะกดผิด

สิ่งสำคัญ  การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพจนานุกรมแบบกำหนดเองที่คุณทำในโปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมหนึ่งจะส่งผลต่อโปรแกรมอื่นๆ ทั้งหมด

คุณต้องการทำสิ่งใด

ใช้พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

เปิดกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

สร้างพจนานุกรมแบบกำหนดเอง

เพิ่มพจนานุกรมแบบกำหนดเองที่มีอยู่

เพิ่ม ลบ หรือแก้ไขคำในพจนานุกรมแบบกำหนดเอง

เปลี่ยนภาษาที่เกี่ยวข้องกับพจนานุกรมแบบกำหนดเอง

เปลี่ยนพจนานุกรมแบบกำหนดเองเริ่มต้นที่ตัวตรวจสอบการสะกดเพิ่มคำลงไป

ใช้พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

ขั้นตอนแรกในการจัดการพจนานุกรมแบบกำหนดเองของคุณ คือการเลือกพจนานุกรมแบบกำหนดเองโดยใช้กล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

โปรแกรม Office ใดที่คุณใช้อยู่

Access

Excel

InfoPath

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

SharePoint Workspace

Visio

Word

Access, Excel, OneNote, PowerPoint, Project, Publisher, Visio และ Word

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก การพิสูจน์อักษร

 4. ตรวจดูให้แน่ใจว่าล้างกล่องกาเครื่องหมาย ข้อเสนอแนะจากพจนานุกรมหลักเท่านั้น แล้ว

 5. คลิก พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

 6. ในกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง ให้ตรวจดูว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ติดกับพจนานุกรมแบบกำหนดเองแต่ละเล่มที่คุณต้องการใช้แล้ว

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. เปิดข้อความจดหมาย

 2. คลิกแท็บ ไฟล์

 3. คลิก ตัวเลือก

 4. คลิก จดหมาย คลิก การสะกดและการแก้ไขอัตโนมัติ แล้วคลิก การพิสูจน์อักษร

 5. ตรวจดูให้แน่ใจว่าล้างกล่องกาเครื่องหมาย ข้อเสนอแนะจากพจนานุกรมหลักเท่านั้น แล้ว

 6. คลิก พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

 7. ในกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง ของพจนานุกรมแบบกำหนดเองใดๆ ที่คุณต้องการใช้ ให้ตรวจดูว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ติดกับแต่ละพจนานุกรมแต่ละเล่มเหล่านั้นแล้ว

ด้านบนของหน้า

InfoPath

 1. บนแท็บ หน้าแรก คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การสะกด แล้วคลิก ตัวเลือกการสะกด

 2. ตรวจดูให้แน่ใจว่าล้างกล่องกาเครื่องหมาย ข้อเสนอแนะจากพจนานุกรมหลักเท่านั้น แล้ว

 3. คลิก พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

 4. ในกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง ของพจนานุกรมแบบกำหนดเองใดๆ ที่คุณต้องการใช้ ให้ตรวจดูว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ติดกับแต่ละพจนานุกรมแต่ละเล่มเหล่านั้นแล้ว

ด้านบนของหน้า

SharePoint Workspace

ใน SharePoint Workspace 2010 คุณจะสามารถเห็นกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการสะกด ได้ก็ต่อเมื่อไปที่กล่องโต้ตอบ การสะกด ก่อนเท่านั้น คุณจึงต้องเริ่มเซสชันการตรวจสอบการสะกดก่อนเพื่อเปิดใช้งานพจนานุกรมแบบกำหนดเอง

 1. ในพื้นที่ Rich Text ของเครื่องมือ SharePoint Workspace ให้เปิดรายการสำหรับแก้ไข ตัวอย่างเช่น คลิกรายการการอภิปราย รายการ Notepad หรือโปรไฟล์ปฏิทิน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การสะกด หรือกด F7

 3. ในกล่องโต้ตอบ การสะกด ให้คลิก ตัวเลือก

 4. คลิก พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

 5. ในกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง ของพจนานุกรมแบบกำหนดเองใดๆ ที่คุณต้องการใช้ ให้ตรวจดูว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ติดกับแต่ละพจนานุกรมแต่ละเล่มเหล่านั้นแล้ว

ด้านบนของหน้า

เปิดกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

โปรแกรม Office ใดที่คุณใช้อยู่

Access

Excel

InfoPath

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

SharePoint Workspace

Visio

Word

Access, Excel, OneNote, PowerPoint, Project, Publisher, Visio และ Word

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก การพิสูจน์อักษร

 4. ตรวจดูให้แน่ใจว่าล้างกล่องกาเครื่องหมาย ข้อเสนอแนะจากพจนานุกรมหลักเท่านั้น แล้ว

 5. คลิก พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. เปิดข้อความจดหมาย

 2. คลิกแท็บ ไฟล์

 3. คลิก ตัวเลือก

 4. คลิก จดหมาย คลิก การสะกดและการแก้ไขอัตโนมัติ แล้วคลิก การพิสูจน์อักษร

 5. ตรวจดูให้แน่ใจว่าล้างกล่องกาเครื่องหมาย ข้อเสนอแนะจากพจนานุกรมหลักเท่านั้น แล้ว

 6. คลิก พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

ด้านบนของหน้า

InfoPath

 1. บนแท็บ หน้าแรก คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การสะกด แล้วคลิก ตัวเลือกการสะกด

 2. ตรวจดูให้แน่ใจว่าล้างกล่องกาเครื่องหมาย ข้อเสนอแนะจากพจนานุกรมหลักเท่านั้น แล้ว

 3. คลิก พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

ด้านบนของหน้า

SharePoint Workspace

ใน SharePoint Workspace 2010 คุณสามารถเข้าถึงกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการสะกด ได้ผ่านทางกล่องโต้ตอบ การสะกด เท่านั้น คุณจึงต้องเริ่มเซสชันการตรวจสอบการสะกดก่อนเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

 1. ในพื้นที่ Rich Text ของเครื่องมือ SharePoint Workspace ให้เปิดรายการสำหรับแก้ไข ตัวอย่างเช่น คลิกรายการการอภิปราย รายการ Notepad หรือโปรไฟล์ปฏิทิน

 2. ในกล่องโต้ตอบ การสะกด ให้คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

ด้านบนของหน้า

สร้างพจนานุกรมแบบกำหนดเอง

 1. เปิดกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง โดยทำตามขั้นตอนในส่วน เปิดกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

 2. คลิก สร้าง

 3. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับพจนานุกรมแบบกำหนดเอง

 4. คลิก บันทึก

 5. ถ้าคุณต้องการใช้พจนานุกรมใหม่นี้สำหรับภาษาอื่นด้วย ขณะที่ยังเลือกพจนานุกรมเล่มใหม่ใน รายชื่อพจนานุกรมให้เลือกภาษานั้นๆ ในเมนู ภาษาของพจนานุกรม

ด้านบนของหน้า

เพิ่มพจนานุกรมแบบกำหนดเองที่มีอยู่

กล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง แสดงรายการพจนานุกรมแบบกำหนดเองที่พร้อมใช้งานซึ่งโปรแกรมสามารถใช้เพื่อตรวจสอบการสะกดได้ ถ้าพจนานุกรมที่คุณต้องการใช้  เช่น พจนานุกรมที่คุณซื้อมาจากบริษัทอื่น  ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว แต่ไม่ได้แสดงรายการอยู่ในกล่อง รายชื่อพจนานุกรม คุณก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้

 1. เปิดกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง โดยทำตามขั้นตอนในส่วน เปิดกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

 2. คลิก เพิ่ม

 3. ระบุตำแหน่งโฟลเดอร์ที่มีพจนานุกรมแบบกำหนดเองที่คุณต้องการ แล้วดับเบิลคลิกที่ไฟล์พจนานุกรม

เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการติดตั้งพจนานุกรมอื่น ให้ดูคำแนะนำในการติดตั้งสำหรับพจนานุกรมนั้น

ด้านบนของหน้า

เพิ่ม ลบ หรือแก้ไขคำในพจนานุกรมแบบกำหนดเอง

 1. เปิดกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง โดยทำตามขั้นตอนในส่วน เปิดกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

 2. เลือกพจนานุกรมที่คุณต้องการแก้ไข ตรวจดูให้มั่นใจว่าคุณไม่ได้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้

 3. คลิก แก้ไขรายการคำ

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มคำ ให้พิมพ์คำในกล่อง คำ แล้วคลิก เพิ่ม

  • เมื่อต้องการลบคำ ให้เลือกคำในกล่อง พจนานุกรม แล้วคลิก ลบ

  • เมื่อต้องการแก้ไขคำ ให้ลบคำ แล้วเพิ่มคำด้วยการสะกดที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเอาคำทั้งหมดออก ให้คลิก ลบทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนภาษาที่เกี่ยวข้องกับพจนานุกรมแบบกำหนดเอง

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว เมื่อคุณสร้างพจนานุกรมแบบกำหนดเองใหม่ โปรแกรมจะตั้งค่าพจนานุกรมเป็น ภาษาทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าจะมีการใช้พจนานุกรมนั้นเมื่อคุณตรวจสอบการสะกดของข้อความในทุกภาษา อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเชื่อมโยงพจนานุกรมแบบกำหนดเองกับ ภาษาใดภาษาหนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อให้โปรแกรมใช้พจนานุกรมนั้นต่อเมื่อคุณตรวจสอบการสะกดของข้อความในภาษาเฉพาะดังกล่าว

 1. เปิดกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง โดยทำตามขั้นตอนในส่วน เปิดกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

 2. ในกล่อง รายชื่อพจนานุกรมให้คลิกพจนานุกรมที่คุณต้องการเปลี่ยน

 3. บนเมนู ภาษาของพจนานุกรม ให้คลิกภาษาที่ควรใช้ในพจนานุกรม

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนพจนานุกรมแบบกำหนดเองเริ่มต้นที่จะให้ตัวตรวจสอบการสะกดเพิ่มคำลงไป

ทุกครั้งที่คุณตรวจสอบการสะกดในเอกสาร คุณสามารถเลือกที่จะเพิ่มคำที่ถูกตั้งค่าสถานะเป็นสะกดผิดลงในพจนานุกรมแบบกำหนดเองได้ พจนานุกรมแบบกำหนดเองเริ่มต้น คือพจนานุกรมที่โปรแกรมจะเพิ่มคำนั้นลงไปเมื่อคุณดำเนินการดังกล่าว

ในการระบุพจนานุกรมแบบกำหนดเองเริ่มต้นที่โปรแกรม Microsoft Office จะใช้สำหรับทุกภาษาหรือสำหรับแต่ละภาษาที่คุณกำลังทำงานอยู่ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. เปิดกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง โดยทำตามขั้นตอนในส่วน เปิดกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

 2. ในกล่อง รายชื่อพจนานุกรมให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนพจนานุกรมเริ่มต้นสำหรับทุกภาษา ให้คลิกชื่อพจนานุกรมภายใต้ ภาษาทั้งหมด

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนพจนานุกรมสำหรับภาษาที่ระบุ ให้คลิกชื่อพจนานุกรมภายใต้หัวเรื่องภาษา

 3. คลิก เปลี่ยนค่าเริ่มต้น

  หมายเหตุ  ถ้ามีเพียงพจนานุกรมเดียวเท่านั้นภายใต้หัวเรื่อง พจนานุกรมนี้ต้องเป็นพจนานุกรมเริ่มต้น ในกรณีนี้ ปุ่มนี้จะไม่พร้อมใช้งาน

ในครั้งต่อไปที่คุณตรวจสอบการสะกด โปรแกรมจะใช้พจนานุกรมแบบกำหนดเองเริ่มต้นที่คุณได้เลือกไว้

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Project Standard 2010, OneNote 2016, PowerPoint 2013, SharePoint Designer 2010, Office 2010, Publisher 2010, InfoPath 2013, Publisher 2013, Visio 2013, Outlook 2013, Visio Professional 2016, InfoPath Edit Mode 2010, OneNote 2010, Word 2010, Excel 2016, Visio Standard 2010, Word 2016, Access 2013, PowerPoint 2016, InfoPath 2010, Project Professional 2016, SharePoint Workspace 2010, Visio Professional 2013, Project Professional 2013, Outlook 2016, Excel 2010, Publisher 2016, Visio 2010, PowerPoint 2010, Project Standard 2013, OneNote 2013, Excel 2013, Project Standard 2016, Project 2010, SharePoint Designer 2013, Word 2013, Access 2010, Access 2016 Developer, Outlook 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา