การเพิ่มคลิปลงในเอกสารของคุณ

เพิ่มคลิปเดี่ยว

  1. ใน Microsoft Clip Organizer ให้เลือกคลิป ที่คุณต้องการเพิ่มลงในเอกสารที่เปิดอยู่ของคุณ

  2. ลากคลิปลงในเอกสารที่เปิดอยู่ของคุณ

เพิ่มหลายคลิป

กระบวนงานต่อไปนี้จะทำงานได้ต่อเมื่อคลิปที่คุณต้องการเพิ่มทั้งหมดนั้นเป็นประเภทเดียวกัน

  1. ใน Microsoft Clip Organizer ให้เลือกคลิปที่คุณต้องการเพิ่มลงในเอกสารของคุณด้วยการคลิกคลิปเดี่ยวจากนั้นให้กดแป้น CTRL ขณะที่คุณคลิกคลิปเพิ่มเติม

  2. ลากคลิปนั้นลงในเอกสารที่เปิดอยู่ของคุณ

หมายเหตุ  บางโปรแกรมจะเพิ่มครั้งละหนึ่งคลิปเท่านั้น ถ้าคุณพยายามแทรกหลายคลิปในโปรแกรมประยุกต์ใดโปรแกรมหนึ่งของโปรแกรมเหล่านี้ โปรแกรมจะแทรกเพียงคลิปที่เลือกครั้งสุดท้าย

นำไปใช้กับ: Excel 2007, Word 2010, Publisher 2010, Excel 2010, Word 2007, Word Starter, PowerPoint 2010, InfoPath Edit Mode 2007, Excel Starter, Clip Organizer 2007, Outlook 2010, PowerPoint 2007, InfoPath Edit Mode 2010, Outlook 2007, Publisher 2007, Clip Organizer 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา