การเปิดใช้งาน Office 2007

เมื่อคุณเริ่มโปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ของคุณเป็นครั้งแรกหลังจากการติดตั้ง ระบบจะพร้อมท์ให้คุณใส่คีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณ ถ้าคุณยังไม่ได้ใส่ในระหว่างการติดตั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดดูที่ ใส่หรือค้นหาคีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณ สำหรับข้อมูลการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมไซต์ บริการช่วยเหลือ

คุณต้องการทำสิ่งใด

ฉันจะเปิดใช้งานโปรแกรม Office 2007 ของฉันได้อย่างไร

เปิดใช้งานทางอินเทอร์เน็ตหรือทางโทรศัพท์

ฉันจะเปิดใช้งานในภายหลังได้อย่างไร

ด้านบนของหน้า

ฉันจะเปิดใช้งานโปรแกรม Office 2007 ของฉันได้อย่างไร

เปิดใช้งานทางอินเทอร์เน็ตหรือทางโทรศัพท์

เมื่อคุณใส่คีย์ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ และจะให้ทางเลือกเกี่ยวกับวิธีดำเนินการสองทางดังต่อไปนี้

 • เปิดใช้งานโดยใช้อินเทอร์เน็ต     ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานจะติดต่อเซิร์ฟเวอร์การให้สิทธิ์ใช้งานของไมโครซอฟท์โดยอัตโนมัติผ่านทางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ ถ้าคุณใช้คีย์ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องซึ่งยังไม่ได้ใช้งานเกินจำนวนการติดตั้งที่อนุญาต ผลิตภัณฑ์ของคุณจะได้รับการเปิดใช้งานทันที

  เมื่อคุณเปิดใช้งานผ่านทางอินเทอร์เน็ต คีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณ (ได้จากคีย์ผลิตภัณฑ์ในการติดตั้ง) จะถูกส่งไปยังไมโครซอฟท์ และการตอบกลับ (หมายเลขการยืนยัน) ก็จะถูกส่งกลับมายังคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ ถ้าคุณเลือกเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต แต่คุณยังไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไว้ ตัวช่วยสร้างจะแจ้งเตือนว่าคุณยังไม่ได้ทำการเชื่อมต่อ

 • เปิดใช้งานโดยใช้โทรศัพท์     คุณสามารถโทรศัพท์ไปยังศูนย์การเปิดใช้งาน และเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณโดยได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าได้

  สิ่งสำคัญ: หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อจะแตกต่างกันไปตามสิทธิ์การใช้งานและประเทศ/ภูมิภาค ในขั้นตอนที่ 2 ของตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน ให้โทรศัพท์ไปยังศูนย์การเปิดใช้งานของไมโครซอฟท์โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่จัดให้ หมายเลขของศูนย์การเปิดใช้งานไม่ได้แสดงไว้ในบทความนี้ เนื่องจากหมายเลขที่ถูกต้องสำหรับคุณขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ซอฟต์แวร์ Microsoft อาจได้รับสิทธิ์ใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แบบซื้อปลีกรายบุคคล การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แบบผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) และสิทธิ์การใช้งานแบบ Volume License ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องใช้หมายเลขที่ระบุโดยตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน

  ทั้งนี้ การเปิดใช้งานผ่านทางโทรศัพท์อาจใช้เวลานานกว่าการเปิดใช้งานผ่านทางอินเทอร์เน็ต คุณควรอยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณโทรศัพท์ และคุณควรเตรียมคีย์ผลิตภัณฑ์สำหรับซอฟต์แวร์ของคุณไว้ให้พร้อม

  1. ในตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน ให้เลือกประเทศ/ภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู่ และที่คุณวางแผนจะใช้ผลิตภัณฑ์นั้น

   ตัวช่วยสร้างจะให้หมายเลขโทรศัพท์อย่างน้อยหนึ่งหมายเลขที่เหมาะสมสำหรับให้คุณเลือก ใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่จัดให้บนหน้าจอของตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานเพื่อโทรศัพท์ไปยังศูนย์การเปิดใช้งานของไมโครซอฟท์

  2. โทรศัพท์ไปยังศูนย์การเปิดใช้งาน

   เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าจะขอหมายเลขการติดตั้ง (ที่แสดงบนหน้าจอของคุณ) และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากคุณ หลังจากที่หมายเลขการติดตั้งของคุณได้รับการตรวจสอบแล้ว คุณก็จะได้รับหมายเลขการยืนยัน

  3. ในตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน ให้พิมพ์ หมายเลขการยืนยัน ในที่ว่างด้านล่างของหน้าจอ แล้ว กด ENTER

   หมายเหตุ: 

  4. ไม่มีการเปิดใช้งานผ่านทางโทรศัพท์สำหรับรุ่นทดลองใช้หรือรุ่นสมาชิก

  5. มีบริการ Microsoft Text Telephone (TT/TTY) ให้แก่ผู้พิการทางหูหรือมีปัญหาในการได้ยิน สำหรับภายในสหรัฐอเมริกา ให้ใช้โมเด็ม TT/TTY แล้วเรียกเลขหมาย (800) 718-1599 สำหรับภายนอกสหรัฐอเมริกา ให้ใช้โมเด็ม TT/TTY แล้วเรียกเลขหมาย (716) 871-6859 บริการ TT/TTY จะมีให้บริการเฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น

ด้านบนของหน้า

ฉันจะเปิดใช้งานในภายหลังได้อย่างไร

ถ้าคุณไม่ต้องการเปิดใช้งานสำเนาของซอฟต์แวร์ของคุณเมื่อติดตั้ง คุณสามารถเปิดใช้งานซอฟต์แวร์นั้นในภายหลังได้

ถ้าคุณมีปัญหากับการเปิดใช้งานของคุณ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่มีให้ในตัวช่วยสร้าง

หมายเหตุ: การสนับสนุนทางโทรศัพท์จะไม่มีให้บริการสำหรับรุ่นทดลองใช้และรุ่นสมาชิก ดังนั้นตัวช่วยสร้างจะไม่มีหมายเลขโทรศัพท์สำหรับสองรุ่นนี้

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 โปรแกรมใดอยู่

Access

Excel

InfoPath

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

SharePoint Designer

Visio

Word

Access

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Access

 2. คลิก ทรัพยากร แล้วคลิก เปิดใช้งาน

 3. ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน

ด้านบนของหน้า

Excel

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

 2. คลิก ทรัพยากร แล้วคลิก เปิดใช้งาน

 3. ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน

ด้านบนของหน้า

InfoPath

 1. บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์

 2. ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน

ด้านบนของหน้า

OneNote

 1. บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์

 2. ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์

 2. ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint

 2. คลิก ทรัพยากร แล้วคลิก เปิดใช้งาน

 3. ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน

ด้านบนของหน้า

Project

 1. บนเมนู Help ให้คลิก Activate Product

 2. ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์

 2. ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน

ด้านบนของหน้า

SharePoint Designer

 1. บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์

 2. ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน

ด้านบนของหน้า

Visio

 1. บนเมนู Help ให้คลิก Activate Product

 2. ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน

ด้านบนของหน้า

Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก ทรัพยากร แล้วคลิก เปิดใช้งาน

 3. ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน

ด้านบนของหน้า

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าซอฟต์แวร์ของฉันเปิดใช้งานแล้ว

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 โปรแกรมใดอยู่

Access

Excel

InfoPath

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

SharePoint Designer

Visio

Word

Access

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Access

 2. คลิก ทรัพยากร แล้วคลิก เปิดใช้งาน

 3. ถ้าซอฟต์แวร์ของคุณถูกเปิดใช้งาน คุณจะได้รับข้อความยืนยันต่อไปนี้

  ผลิตภัณฑ์นี้ได้ถูกเปิดใช้งานแล้ว

  ถ้าซอฟต์แวร์ของคุณไม่ถูกเปิดใช้งาน ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานจะเริ่มทำงาน ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน

ด้านบนของหน้า

Excel

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

 2. คลิก ทรัพยากร แล้วคลิก เปิดใช้งาน

 3. ถ้าซอฟต์แวร์ของคุณถูกเปิดใช้งาน คุณจะได้รับข้อความยืนยันต่อไปนี้

  ผลิตภัณฑ์นี้ได้ถูกเปิดใช้งานแล้ว

  ถ้าซอฟต์แวร์ของคุณไม่ถูกเปิดใช้งาน ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานจะเริ่มทำงาน ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน

ด้านบนของหน้า

InfoPath

 1. บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์

 2. ถ้าซอฟต์แวร์ของคุณถูกเปิดใช้งาน คุณจะได้รับข้อความยืนยันต่อไปนี้

  ผลิตภัณฑ์นี้ได้ถูกเปิดใช้งานแล้ว

  ถ้าซอฟต์แวร์ของคุณไม่ถูกเปิดใช้งาน ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานจะเริ่มทำงาน ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน

ด้านบนของหน้า

OneNote

 1. บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์

 2. ถ้าซอฟต์แวร์ของคุณถูกเปิดใช้งาน คุณจะได้รับข้อความยืนยันต่อไปนี้

  ผลิตภัณฑ์นี้ได้ถูกเปิดใช้งานแล้ว

  ถ้าซอฟต์แวร์ของคุณไม่ถูกเปิดใช้งาน ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานจะเริ่มทำงาน ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์

 2. ถ้าซอฟต์แวร์ของคุณถูกเปิดใช้งาน คุณจะได้รับข้อความยืนยันต่อไปนี้

  ผลิตภัณฑ์นี้ได้ถูกเปิดใช้งานแล้ว

  ถ้าซอฟต์แวร์ของคุณไม่ถูกเปิดใช้งาน ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานจะเริ่มทำงาน ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint

 2. คลิก ทรัพยากร แล้วคลิก เปิดใช้งาน

 3. ถ้าซอฟต์แวร์ของคุณถูกเปิดใช้งาน คุณจะได้รับข้อความยืนยันต่อไปนี้

  ผลิตภัณฑ์นี้ได้ถูกเปิดใช้งานแล้ว

  ถ้าซอฟต์แวร์ของคุณไม่ถูกเปิดใช้งาน ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานจะเริ่มทำงาน ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน

ด้านบนของหน้า

Project

 1. บนเมนู Help ให้คลิก Activate Product

 2. ถ้าซอฟต์แวร์ของคุณถูกเปิดใช้งาน คุณจะได้รับข้อความยืนยันต่อไปนี้

  This product has already been activated.

  ถ้าซอฟต์แวร์ของคุณไม่ถูกเปิดใช้งาน ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานจะเริ่มทำงาน ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์

 2. ถ้าซอฟต์แวร์ของคุณถูกเปิดใช้งาน คุณจะได้รับข้อความยืนยันต่อไปนี้

  ผลิตภัณฑ์นี้ได้ถูกเปิดใช้งานแล้ว

  ถ้าซอฟต์แวร์ของคุณไม่ถูกเปิดใช้งาน ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานจะเริ่มทำงาน ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน

ด้านบนของหน้า

SharePoint Designer

 1. บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์

 2. ถ้าซอฟต์แวร์ของคุณถูกเปิดใช้งาน คุณจะได้รับข้อความยืนยันต่อไปนี้

  ผลิตภัณฑ์นี้ได้ถูกเปิดใช้งานแล้ว

  ถ้าซอฟต์แวร์ของคุณไม่ถูกเปิดใช้งาน ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานจะเริ่มทำงาน ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน

ด้านบนของหน้า

Visio

 1. บนเมนู Help ให้คลิก Activate Product

 2. ถ้าซอฟต์แวร์ของคุณถูกเปิดใช้งาน คุณจะได้รับข้อความยืนยันต่อไปนี้

  This product has already been activated.

  ถ้าซอฟต์แวร์ของคุณไม่ถูกเปิดใช้งาน ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานจะเริ่มทำงาน ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน

ด้านบนของหน้า

Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก ทรัพยากร แล้วคลิก เปิดใช้งาน

 3. ถ้าซอฟต์แวร์ของคุณถูกเปิดใช้งาน คุณจะได้รับข้อความยืนยันต่อไปนี้

  ผลิตภัณฑ์นี้ได้ถูกเปิดใช้งานแล้ว

  ถ้าซอฟต์แวร์ของคุณไม่ถูกเปิดใช้งาน ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานจะเริ่มทำงาน ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน

ด้านบนของหน้า

การเปิดใช้งาน ช่วงเวลาผ่อนผัน และฟังก์ชันการทำงานที่ลดลง คืออะไร

เมื่อต้องการใช้คุณลักษณะทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ของคุณต่อไป คุณต้องเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์นั้น Microsoft Product Activation เป็น เทคโนโลยีป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ของไมโครซอฟท์ ที่ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์นั้นๆ ได้รับสิทธิ์การใช้งานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

การเปิดใช้งาน    กระบวนการนี้จะตรวจสอบว่าคีย์ผลิตภัณฑ์ ซึ่งคุณต้องใส่เมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์ กำลังใช้งานอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตโดยสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์นั้นหรือไม่ ใส่หรือค้นหาคีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณ

ช่วงเวลาผ่อนผัน    ก่อนที่คุณจะใส่คีย์ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง คุณสามารถเรียกใช้ซอฟต์แวร์ได้ 25 ครั้ง ซึ่งช่วงเวลานี้เรียกว่าช่วงเวลาผ่อนผัน ในระหว่างช่วงเวลานี้ คุณลักษณะหรือโปรแกรมบางอย่างซึ่งไม่ได้รวมไว้ในผลิตภัณฑ์ที่คุณได้ซื้ออาจได้รับการเปิดใช้งานได้ หลังจากที่คุณใส่คีย์ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องแล้ว คุณจะมองเห็นเฉพาะโปรแกรมและคุณลักษณะที่คุณได้ซื้อเท่านั้น

โหมดลดฟังก์ชันการทำงาน    หลังจากที่ผ่านช่วงเวลาผ่อนผันนี้ไปแล้ว ถ้าคุณไม่ได้ใส่คีย์ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง ซอฟต์แวร์จะเข้าสู่โหมดโหมดลดฟังก์ชันการทำงาน ในโหมดลดฟังก์ชันการทำงาน ซอฟต์แวร์ของคุณจะทำงานคล้ายกับตัวแสดง คุณจะไม่สามารถบันทึกการปรับเปลี่ยนสำหรับเอกสาร หรือสร้างเอกสารใหม่ได้ และฟังก์ชันการทำงานอาจถูกลดให้เหลือน้อยลง ทั้งนี้ ไม่มีแฟ้มหรือเอกสารที่มีอยู่ใดได้รับความเสียหายในโหมดลดฟังก์ชันการทำงาน หลังจากที่คุณใส่คีย์ผลิตภัณฑ์ และเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ของคุณ คุณจะได้ฟังก์ชันการทำงานที่เต็มสมบูรณ์สำหรับโปรแกรมและคุณลักษณะที่คุณได้ซื้อ

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!