การเปิดใช้งานโปรแกรม Office 2010

ข้อมูลต่อไปนี้จัดเตรียมขึ้นเพื่อช่วยคุณในการเปิดใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ของคุณ สำหรับข้อมูลการแก้ไขปัญหา ให้ไปที่ไซต์บริการช่วยเหลือและวิธีใช้ของ Microsoft

ถ้าคุณกำลังใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ในที่ทำงานหรือในองค์กร คุณอาจกำลังใช้รุ่น Volume ของ Microsoft Office 2010 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดใช้งานโดยใช้ Volume License ให้ดูที่ การเปิดใช้งานรุ่น Volume ของ Office 2010

ในบทความนี้

ฉันจะเปิดใช้งานโปรแกรม Office 2010 ของฉันได้อย่างไร

เปิดใช้งานทางอินเทอร์เน็ตหรือทางโทรศัพท์

ฉันจะเปิดใช้งานในภายหลังได้อย่างไร

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าซอฟต์แวร์ของฉันเปิดใช้งานแล้ว

เวอร์ชันทดลองใช้คืออะไร

การแปลงหมายความว่าอย่างไร

การเปิดใช้งาน ช่วงเวลาผ่อนผัน และฟังก์ชันการทำงานที่ลดลง คืออะไร

ถ้าหากฉันกำลังใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ในที่ทำงานหรือในองค์กร

ถ้าฉันกำลังใช้ Office Starter 2010 อยู่ จะเป็นอย่างไร

ฉันจะเปิดใช้งานโปรแกรม Office 2010 ของฉันได้อย่างไร

เมื่อคุณเริ่มโปรแกรม Office ของคุณเป็นครั้งแรกหลังจากการติดตั้ง ระบบจะพร้อมท์ให้คุณใส่คีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณถ้าคุณยังไม่ได้ใส่ในระหว่างการติดตั้ง

เปิดใช้งานทางอินเทอร์เน็ตหรือทางโทรศัพท์

เมื่อคุณป้อนคีย์ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานจะทำงานโดยอัตโนมัติ และคุณจะสามารถเลือกวิธีดำเนินการได้สองวิธีดังต่อไปนี้

 • เปิดใช้งานโดยใช้อินเทอร์เน็ต    ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานจะติดต่อเซิร์ฟเวอร์การให้สิทธิ์ใช้งานของไมโครซอฟท์โดยอัตโนมัติผ่านทางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ ถ้าคุณใช้คีย์ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องซึ่งยังไม่ได้ใช้งานเกินจำนวนการติดตั้งที่อนุญาต ผลิตภัณฑ์ของคุณจะได้รับการเปิดใช้งานทันที

  เมื่อคุณเปิดใช้งานผ่านทางอินเทอร์เน็ต คีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณ (ได้จากคีย์ผลิตภัณฑ์ในการติดตั้ง) จะถูกส่งไปยังไมโครซอฟท์ และการตอบกลับ (หมายเลขการยืนยัน) ก็จะถูกส่งกลับมายังคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ ถ้าคุณเลือกเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต แต่คุณยังไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไว้ ตัวช่วยสร้างจะแจ้งเตือนว่าคุณยังไม่ได้ทำการเชื่อมต่อ

 • เปิดใช้งานโดยใช้โทรศัพท์    คุณสามารถโทรศัพท์ไปยังศูนย์การเปิดใช้งาน และเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณโดยได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าได้

  สิ่งสำคัญ   หมายเลขของศูนย์การเปิดใช้งานจะไม่ได้แสดงไว้ในบทความนี้ เนื่องจากมีศูนย์อยู่เป็นจำนวนมาก และหมายเลขที่ถูกต้องสำหรับคุณขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ทั้งนี้ ซอฟต์แวร์ Microsoft อาจได้รับสิทธิ์ใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แบบซื้อปลีกรายบุคคล การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แบบผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) และ Volume License หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อจะแตกต่างกันออกไปตามสิทธิ์การใช้งานและประเทศ/ภูมิภาค ในขั้นตอน 2 ของตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน ให้โทรศัพท์ไปยังศูนย์การเปิดใช้งานของ Microsoft โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้

  ทั้งนี้ การเปิดใช้งานผ่านทางโทรศัพท์อาจใช้เวลานานกว่าการเปิดใช้งานผ่านทางอินเทอร์เน็ต คุณควรอยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณโทรศัพท์ และคุณควรเตรียมคีย์ผลิตภัณฑ์สำหรับซอฟต์แวร์ของคุณไว้ให้พร้อม

  1. ในตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน ให้เลือกประเทศ/ภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู่ และที่คุณวางแผนจะใช้ผลิตภัณฑ์นั้น

   ตัวช่วยสร้างจะให้หมายเลขโทรศัพท์อย่างน้อยหนึ่งหมายเลข

  2. โทรศัพท์ไปยังศูนย์การเปิดใช้งาน

   เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าจะขอหมายเลขการติดตั้ง (ที่แสดงบนหน้าจอของคุณ) และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากคุณ หลังจากที่หมายเลขการติดตั้งของคุณได้รับการตรวจสอบแล้ว คุณก็จะได้รับหมายเลขการยืนยัน

  3. ในตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน ให้พิมพ์ หมายเลขการยืนยัน ในที่ว่างด้านล่างของหน้าจอ แล้ว กด ENTER

   หมายเหตุ   

  4. ไม่มีการเปิดใช้งานผ่านทางโทรศัพท์สำหรับเวอร์ชันทดลองใช้หรือเวอร์ชันสมาชิก

  5. มีบริการ Microsoft Text Telephone (TT/TTY) ให้แก่ผู้พิการทางหูหรือมีปัญหาในการได้ยิน สำหรับภายในสหรัฐอเมริกา ให้ใช้โมเด็ม TT/TTY แล้วเรียกเลขหมาย (800) 718-1599 สำหรับนอกสหรัฐอเมริกา ให้ใช้โมเด็ม TT/TTY แล้วเรียกเลขหมาย (716) 871-6859 บริการ TT/TTY จะมีให้บริการเฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น

ด้านบนของหน้า

ฉันจะเปิดใช้งานในภายหลังได้อย่างไร

ถ้าคุณไม่ต้องการเปิดใช้งานสำเนาของซอฟต์แวร์ของคุณเมื่อติดตั้ง คุณสามารถเปิดใช้งานซอฟต์แวร์นั้นในภายหลังได้

ถ้าคุณมีปัญหากับการเปิดใช้งานของคุณ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่มีให้ในตัวช่วยสร้าง

หมายเหตุ   การสนับสนุนทางโทรศัพท์จะไม่มีให้บริการสำหรับเวอร์ชันทดลองใช้และเวอร์ชันสมาชิก ดังนั้น ตัวช่วยสร้างจะไม่มีหมายเลขโทรศัพท์สำหรับสองเวอร์ชันนี้

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก วิธีใช้ แล้วคลิก เปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์

 3. ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน

 1. เมื่อตัวช่วยสร้างเสร็จสิ้น ให้ออกจากโปรแกรม Office แล้วเริ่มโปรแกรมใหม่อีกครั้ง

  หมายเหตุ   ถ้าคุณคลิก เปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ อีกครั้งก่อนที่คุณจะออกจากระบบและเริ่มโปรแกรม Office ของคุณใหม่ คุณจะเห็นข้อความว่า ผลิตภัณฑ์นี้ได้ถูกเปิดใช้งานแล้ว

 2. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 สำหรับปุ่ม เปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ ใดๆ ที่คุณเห็น

ด้านบนของหน้า

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าซอฟต์แวร์ของฉันเปิดใช้งานแล้ว

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก วิธีใช้

  • ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม เปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ แสดงว่าซอฟต์แวร์ของคุณได้ถูกเปิดใช้งานแล้ว

  • ถ้าคุณเห็นปุ่ม เปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ แสดงว่าซอฟต์แวร์ของคุณยังไม่ได้ถูกเปิดใช้งาน คุณควรทำตามคำแนะนำในส่วนของ "ฉันจะเปิดใช้งานในภายหลังได้อย่างไร"

ด้านบนของหน้า

เวอร์ชันทดลองใช้คืออะไร

เวอร์ชันทดลองใช้จะให้คุณสามารถใช้งาน Office 2010 ได้ในเวลาที่จำกัด โดยทั่วไปคือ 30 หรือ 60 วัน

หมายเหตุ   เวอร์ชันทดลองใช้บางเวอร์ชันไม่สามารถแปลงเป็นผลิตภัณฑ์เวอร์ชันสมบูรณ์ได้ ในกรณีนี้ คุณจะต้องถอนการติดตั้งเวอร์ชันทดลองใช้ และติดตั้งผลิตภัณฑ์เวอร์ชันสมบูรณ์แยกต่างหาก

ด้านบนของหน้า

การแปลงหมายความว่าอย่างไร

การแปลงหมายความว่าคุณได้เสร็จสิ้นการประเมินผลิตภัณฑ์เวอร์ชันทดลองใช้แล้ว และตัดสินใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์เวอร์ชันสมบูรณ์ คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ใส่คีย์ผลิตภัณฑ์ที่คุณมีแล้ว หรือที่จะซื้อแบบออนไลน์

ด้านบนของหน้า

การเปิดใช้งาน ช่วงเวลาผ่อนผัน และฟังก์ชันการทำงานที่ลดลง คืออะไร

เมื่อต้องการใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ของคุณต่อไป คุณต้องเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์นั้น Microsoft Product Activation เป็น เทคโนโลยีป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ของไมโครซอฟท์ ที่ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์นั้นๆ ได้รับสิทธิ์การใช้งานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

การเปิดใช้งาน    กระบวนการนี้จะตรวจสอบว่าคีย์ผลิตภัณฑ์ ซึ่งคุณต้องใส่เมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์ ได้ใช้งานอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตโดยสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์นั้น

ช่วงเวลาผ่อนผัน    ก่อนที่คุณจะใส่คีย์ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง คุณสามารถเรียกใช้ซอฟต์แวร์ได้ 30 วัน ซึ่งช่วงเวลานี้เรียกว่าช่วงเวลาผ่อนผัน ในระหว่างช่วงเวลานี้ ฟีเจอร์หรือโปรแกรมบางอย่างซึ่งไม่ได้รวมไว้ในผลิตภัณฑ์ที่คุณได้ซื้ออาจได้รับการเปิดใช้งานได้ หลังจากที่คุณใส่คีย์ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องแล้ว คุณจะมองเห็นเฉพาะโปรแกรมและฟีเจอร์ที่คุณได้ซื้อเท่านั้น

โหมดลดฟังก์ชันการทำงาน    หลังจากที่ผ่านช่วงเวลาผ่อนผันนี้ไปแล้ว ถ้าคุณไม่ได้ใส่คีย์ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง ซอฟต์แวร์จะเข้าสู่โหมดโหมดลดฟังก์ชันการทำงาน ในโหมดลดฟังก์ชันการทำงาน ซอฟต์แวร์ของคุณจะทำงานคล้ายกับตัวแสดง คุณจะไม่สามารถบันทึกการปรับเปลี่ยนสำหรับเอกสาร หรือสร้างเอกสารใหม่ได้ และฟังก์ชันการทำงานอาจถูกลดให้เหลือน้อยลง ทั้งนี้ ไม่มีไฟล์หรือเอกสารที่มีอยู่ใดได้รับความเสียหายในโหมดลดฟังก์ชันการทำงาน หลังจากที่คุณใส่คีย์ผลิตภัณฑ์ และเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ของคุณ คุณจะได้ฟังก์ชันใช้งานแบบเต็มสมบูรณ์สำหรับโปรแกรมและฟีเจอร์ที่คุณได้ซื้อ

ด้านบนของหน้า

ถ้าหากฉันกำลังใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ในที่ทำงานหรือในองค์กร

ถ้าคุณกำลังใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ในที่ทำงานหรือในองค์กร คุณอาจกำลังใช้รุ่น Volume ของ Microsoft Office 2010 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดใช้งานโดยใช้ Volume License โปรดดูที่ การเปิดใช้งานรุ่น Volume ของ Microsoft Office

ด้านบนของหน้า

ถ้าฉันกำลังใช้ Office Starter 2010 อยู่ จะเป็นอย่างไร

ถ้าคุณใช้ Microsoft Office Starter 2010 ซอฟต์แวร์จะถูกติดตั้งไว้ล่วงหน้าบนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว Office Starter 2010 จะถูกเปิดใช้งานไว้อยู่แล้ว และคุณไม่ต้องใส่คีย์ผลิตภัณฑ์ใดๆ

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Access 2010, Excel 2010, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, Groove 2010, Visio 2010, Word 2010, Project 2010 Standard, Visio Standard 2010, InfoPath Edit Mode 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา