ลงชื่อเข้าใช้

การเปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดสำหรับภาษาอื่น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

รูปแบบคีย์บอร์ด เรียกอีกอย่างว่า "ภาษาบนคีย์บอร์ด" หรือ "ภาษาสำหรับการป้อนค่า" ใช้ควบคุมว่าอักขระตัวใดจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอของคุณเมื่อคุณกดแป้นบนคีย์บอร์ด รูปแบบคีย์บอร์ดช่วยให้คุณพิมพ์อักขระทั้งหมดของภาษา รวมถึงเครื่องหมายกำกับเสียง เช่น umlaut (ä) ในภาษาเยอรมันและ tilde (ñ) ในภาษาสเปนได้

หลังจากเปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดของภาษาแล้ว คุณสามารถสลับไปมาระหว่างภาษาบนคีย์บอร์ดภาษาต่างๆ เพื่อพิมพ์ภาษาอื่น เช่น ภาษาอารบิก ภาษาฮินดู ภาษารัสเซีย หรือภาษาสเปนได้อย่างง่ายดายโดยใช้แถบภาษา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แถบภาษา ให้ดูที่ การสลับไปมาระหว่างภาษาต่างๆ โดยใช้แถบภาษา

เคล็ดลับ: แค่จะพิมพ์อักขระภาษาต่างประเทศสักสองสามตัวใช่ไหม คุณสามารถแทรกสัญลักษณ์หรืออักขระจากภาษาอื่นได้โดยการพิมพ์โค้ดอักขระ ASCII (ดูที่ โค้ดอักขระ ASCII) หรือใช้แผนที่อักขระ ซึ่งเป็นคีย์บอร์ดเสมือนจริง

เปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ด

การเปลี่ยนภาษาบนคีย์บอร์ดจะช่วยให้คุณพิมพ์อักขระที่ใช้ในภาษานั้นได้

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการตรวจการสะกด ไวยากรณ์ หรือการใส่ยัติภังค์ผิด คุณต้องเปิดใช้งานเครื่องมือพิสูจน์อักษรสำหรับภาษาที่ใช้อยู่ก่อน และอาจจำเป็นต้องใช้ ชุดภาษา หรือ ชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อ (LIP) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ฉันต้องการแพคภาษาหรือชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อหรือไม่

ใน Windows 10, Windows 8.1 และ Windows 8

 1. กดแป้นโลโก้ Windows + X เพื่อดูรายการของคำสั่งและตัวเลือก (วิธีที่รวดเร็วในการไปยังแผงควบคุม)

คุณจะเห็นรายการคำสั่งและตัวเลือกหลังจากกดแป้นโลโก้ windows + x

 1. คลิก แผงควบคุม

 2. ภายใต้ นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค ให้คลิก เปลี่ยนวิธีการป้อนข้อมูล

 3. สำหรับภาษาที่คุณต้องการเพิ่มสำหรับการป้อนข้อมูลให้คลิก ตัวเลือก

การเพิ่มวิธีการป้อนข้อมูลใน แผงควบคุม ใน Windows 8

 1. ภายใต้ วิธีการป้อนข้อมูล ให้คลิก เพิ่มวิธีการป้อนข้อมูล คุณสามารถคลิก แสดงตัวอย่าง เพื่อดูลักษณะของอุปกรณ์การป้อนข้อมูลได้

การเพิ่มวิธีการป้อนข้อมูลใน Windows 8

 1. คลิกวิธีการป้อนข้อมูลที่คุณต้องการ แล้วคลิก เพิ่ม

การเพิ่มวิธีการป้อนข้อมูลใน Windows 8

ใน Windows 7

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. ภายใต้ นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค ภายใต้ ภูมิภาคและภาษา ให้คลิก เปลี่ยนแป้นพิมพ์หรือวิธีป้อนข้อมูลอื่นๆ

 3. ในกล่องโต้ตอบ ภูมิภาคและภาษา บนแท็บ แป้นพิมพ์และภาษา ให้คลิก เปลี่ยนแปลงแป้นพิมพ์ ปุ่ม เปลี่ยนแปลงคีย์บอร์ด

 4. ในกล่องโต้ตอบ บริการด้านข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ภายใต้ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกภาษาที่ต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้น แล้วไปที่ เปลี่ยนภาษาบนคีย์บอร์ดด้วยแถบภาษา

  กล่องโต้ตอบบริการด้านข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า

  ถ้าภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่าไม่มีอยู่ในรายการ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 5 ถึง 8

 5. ภายใต้ บริการที่ได้ติดตั้ง ให้คลิก เพิ่ม

 6. ขยายภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า แล้วขยาย คีย์บอร์ด

 7. เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับคีย์บอร์ดหรือ ตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล (IME) ที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ตกลง ภาษานั้นจะถูกเพิ่มลงในรายการ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า

  เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างรูปแบบคีย์บอร์ด ให้คลิก แสดงตัวอย่าง
  กล่องโต้ตอบ เพิ่มภาษาสำหรับการป้อนค่า ที่มีคีย์บอร์ดภาษารัสเซีย

 8. ภายใต้ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้น

ใน Windows Vista (สำหรับ Office 2010 และ 2007)

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. ภายใต้ นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค ให้คลิก เปลี่ยนแป้นพิมพ์หรือวิธีป้อนข้อมูลอื่นๆ

  หมายเหตุ: ในมุมมองคลาสสิก ให้ดับเบิลคลิกที่ ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา แล้วคลิกแท็บ แป้นพิมพ์และภาษา

 3. ในกล่องโต้ตอบ ภูมิภาคและภาษา บนแท็บ แป้นพิมพ์และภาษา ให้คลิก เปลี่ยนแปลงแป้นพิมพ์ ปุ่ม เปลี่ยนแปลงคีย์บอร์ด

 4. ในกล่องโต้ตอบ บริการด้านข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ภายใต้ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกภาษาที่ต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้น แล้วไปที่ เปลี่ยนภาษาบนคีย์บอร์ดด้วยแถบภาษา

  กล่องโต้ตอบบริการด้านข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า

  ถ้าภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่าไม่มีอยู่ในรายการ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 5 ถึง 8

 5. ภายใต้ บริการที่ได้ติดตั้ง ให้คลิก เพิ่ม

 6. ขยายภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า แล้วขยาย คีย์บอร์ด

 7. เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับคีย์บอร์ดหรือ ตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล (IME) ที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ตกลง ภาษานั้นจะถูกเพิ่มลงในรายการ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า

  เมื่อต้องการดูตัวอย่างรูปแบบคีย์บอร์ด ให้คลิก แสดงตัวอย่าง
  กล่องโต้ตอบ เพิ่มภาษาสำหรับการป้อนค่า ที่มีคีย์บอร์ดภาษารัสเซีย

 8. ภายใต้ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้น แล้วไปที่ เปลี่ยนภาษาบนคีย์บอร์ดด้วยแถบภาษา

ใน Windows XP (สำหรับ Office 2010 และ 2007)

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการเปิดใช้งานคีย์บอร์ดสำหรับภาษาต่างๆ เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี คุณต้องติดตั้งไฟล์ภาษาเอเชียตะวันออกก่อน สำหรับภาษาที่อ่านจากขวาไปซ้าย หรือต้องปรับรูปแบบตามบริบท คุณต้องติดตั้งภาษาที่ซับซ้อนเพื่อสนับสนุนภาษาเหล่านี้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งไฟล์ภาษาเอเชียตะวันออกและภาษาที่ซับซ้อน ให้ดูที่ เปิดใช้งานการสนับสนุนระบบภาษาเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินดิก และภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้าย

 1. คลิก เริ่ม จากนั้นชี้ไปที่ การตั้งค่า แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. คลิก ตัวเลือกวันที่ เวลา ภาษา และภูมิภาค แล้วคลิก ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา

  หมายเหตุ: ในมุมมองคลาสสิก ให้ดับเบิลคลิกที่ ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา ให้คลิกแท็บ ภาษา จากนั้นภายใต้ บริการป้อนข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ให้คลิก รายละเอียด

 4. ในกล่องโต้ตอบ บริการด้านข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า

  กล่องโต้ตอบบริการด้านข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า

  ภายใต้ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้น แล้วไปที่ เปลี่ยนภาษาบนคีย์บอร์ดด้วยแถบภาษา

  ถ้าภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่าไม่มีอยู่ในรายการ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 5 ถึง 7

  หมายเหตุ: ภาษาเริ่มต้นที่คุณเลือกจะถูกนำไปใช้กับโปรแกรมทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของคุณที่ใช้การตั้งค่านี้ รวมถึงโปรแกรมจากบริษัทอื่นๆ ด้วย

 5. ภายใต้ บริการที่ได้ติดตั้ง ให้คลิก เพิ่ม

 6. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มภาษาสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการจากรายการ ภาษาสำหรับการป้อนค่า แล้วคลิก ตกลง

 7. ภายใต้ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้น

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนภาษาบนคีย์บอร์ดด้วยแถบภาษา

ถ้าคุณเปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดของทุกภาษาที่คุณต้องการ และคุณพร้อมที่จะพิมพ์ข้อความเป็นภาษาอื่นแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนคีย์บอร์ดด้วย แถบภาษา ก่อนที่จะเริ่มพิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ แถบภาษา หรือถ้าคุณมองไม่เห็นแถบภาษาบนเดสก์ท็อปหรือแถบงานและต้องการเปิดใช้งาน ให้ดูที่ สลับไปมาระหว่างภาษาต่างๆ โดยใช้แถบภาษา

 1. เปิดเอกสารของคุณและวางเคอร์เซอร์ในเอกสารที่คุณต้องการเริ่มต้นพิมพ์ข้อความในภาษาอื่น

 2. คลิกไอคอนภาษา ตัวบ่งชี้คีย์บอร์ดภาษาอังกฤษ บนแถบภาษา แล้วคลิกภาษาที่คุณต้องการใช้

  คีย์ลัด ถ้าต้องการสลับรูปแบบคีย์บอร์ดไปมา ให้กด ALT+SHIFT

  หมายเหตุ: ไอคอน ตัวบ่งชี้คีย์บอร์ดภาษาอังกฤษ เป็นตัวอย่างหนึ่ง ซึ่งจะแสดงขึ้นเมื่อรูปแบบคีย์บอร์ดที่ใช้อยู่เป็นภาษาอังกฤษ ไอคอนจริงที่ปรากฏบนคอมพิวเตอร์ของคุณจะขึ้นอยู่กับภาษาของรูปแบบคีย์บอร์ดที่ใช้งานอยู่

  ถ้าคุณตั้งค่ารูปแบบคีย์บอร์ดของภาษาใดภาษาหนึ่งไว้มากกว่าหนึ่งรูปแบบ คุณสามารถสลับไปมาระหว่างรูปแบบได้ด้วยการคลิกตัวบ่งชี้รูปแบบคีย์บอร์ด
  ตัวอย่างตัวบ่งชี้คีย์บอร์ดแถบภาษา บนแถบ ภาษา แล้วคลิกรูปแบบคีย์บอร์ดที่คุณต้องการใช้ ชื่อบนตัวบ่งชี้จะเปลี่ยนไปตามรูปแบบคีย์บอร์ดที่ใช้งานอยู่

 3. ทำขั้นตอนที่ 1 และ 2 ซ้ำเพื่อสลับไปมาระหว่างภาษาต่างๆ

ดูคีย์บอร์ดในภาษาที่คุณเลือก

ถ้าคุณใช้คีย์บอร์ดจริงๆ เป็นภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาอังกฤษ แต่ได้เปลี่ยนรูปแบบคีย์บอร์ดไปเป็นภาษาอื่น เช่น ภาษารัสเซีย คุณสามารถดูได้ว่าแป้นใดบนคีย์บอร์ดของคุณจะพิมพ์อักขระตัวใดในหน้าจอด้วยการเปิดคีย์บอร์ดบนหน้าจอ

คีย์บอร์ดบนหน้าจอที่แสดงอักขระซิริลลิกของภาษารัสเซีย

เปิดคีย์บอร์ดบนหน้าจอ

 1. คลิก เริ่ม

 2. พิมพ์ แป้นพิมพ์บนหน้าจอ ลงในกล่อง ค้นหาโปรแกรมและแฟ้ม

 3. คลิก เปิดหรือปิด 'แป้นพิมพ์บนหน้าจอ'

 4. ใน ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง ให้คลิก เริ่มแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

 5. ถ้าจำเป็น คุณสามารถเปลี่ยนภาษาบนคีย์บอร์ดโดยใช้แถบภาษาเพื่อดูคีย์บอร์ดในภาษานั้นๆ ได้

ด้านบนของหน้า

เปิดใช้งานระบบสนับสนุนภาษาเอเชียตะวันออก ภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาษาอินดิก และภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้าย

ใน Windows 8

Windows 8 มีไฟล์ที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการสนับสนุนภาษาเอเชียตะวันออก ภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาษาอินดิก และภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้าย เพียงแค่เปิดใช้คีย์บอร์ดหรือ ตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล (IME) สำหรับภาษาที่คุณต้องการใช้โดยทำตามขั้นตอนในส่วน เปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ด

ใน Windows 7

Windows 7 มีไฟล์ที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการสนับสนุนภาษาเอเชียตะวันออก ภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาษาอินดิก และภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้าย เพียงแค่เปิดใช้คีย์บอร์ดหรือ ตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล (IME) สำหรับภาษาที่คุณต้องการใช้โดยทำตามขั้นตอนในส่วน เปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ด

ใน Windows Vista (สำหรับ Office 2010 และ 2007)

Windows Vista มีไฟล์ที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการสนับสนุนภาษาเอเชียตะวันออก ภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาษาอินดิก และภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้าย เพียงแค่เปิดใช้คีย์บอร์ดหรือ ตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล (IME) สำหรับภาษาที่คุณต้องการใช้โดยทำตามขั้นตอนในส่วน เปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ด

ใน Windows XP (สำหรับ Office 2010 และ 2007)

ขณะใช้งานภาษาเอเชียตะวันออก ภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาษาอินดิก และภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้ายใน Windows XP อาจจะต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ฟีเจอร์ของภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้าย

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยคข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!