การเปิดใช้งานรุ่น Volume ของ Office

สิ่งสำคัญ   บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

มีวิธีการเปิดใช้งาน Microsoft Office รุ่น Volume อยู่สองวิธี ได้แก่ รหัสการเปิดใช้งานแบบหลายครั้ง (MAK) และ Key Management Service (KMS) ถ้าคุณมีผู้ดูแลระบบ เขาหรือเธอสามารถบอกคุณได้ว่าคุณต้องเปิดใช้งานด้วยวิธีใด ถ้าคุณไม่มีผู้ดูแลระบบ โดยส่วนใหญ่แล้วคุณต้องเปิดใช้งานโดยใช้ MAK

ถ้าคุณต้องเปิดใช้งานโดยใช้ MAK คุณจำเป็นต้องได้รับหรือผู้ดูแลระบบของคุณต้องให้รหัส MAK แก่คุณ

ถ้าคุณต้องเปิดใช้งานโดยใช้ KMS คุณต้องขอให้ผู้ดูแลระบบของคุณช่วยในด้านโฮสต์ KMS หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ

เปิดใช้งานโดยใช้รหัสการเปิดใช้งานแบบหลายครั้ง (MAK)

 1. ใน Office 2016 คลิกแฟ้ม >บัญชี >เปลี่ยนหมายเลขผลิตภัณฑ์

  ใน Office 2013 ให้คลิก ไฟล์ > บัญชีผู้ใช้ > เปลี่ยนคีย์ผลิตภัณฑ์

  ใน Office 2010 ให้คลิก ไฟล์ > วิธีใช้ > เปลี่ยนคีย์ผลิตภัณฑ์

 2. ใส่รหัส MAK

 3. ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย พยายามเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ของฉันโดยอัตโนมัติโดยใช้อินเทอร์เน็ต ให้ดำเนินการขั้นตอนการใส่คีย์ผลิตภัณฑ์ให้เสร็จสมบูรณ์

 4. เริ่มต้นโปรแกรม Office ของคุณใหม่

 5. ใน Office 2016 คลิกแฟ้ม >บัญชี

  ใน Office 2013 ให้คลิก ไฟล์ > บัญชีผู้ใช้

  ใน Office 2010 คลิกแฟ้ม >วิธีใช้ คุณจะเห็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตถ้ามีการเรียกใช้ผลิตภัณฑ์

 6. ถ้าคุณไม่เลือกกล่องเพื่อเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ คุณจะถูกขอให้เปิดใช้งานในครั้งถัดไปที่คุณเปิดโปรแกรม Office

เปิดใช้งานทางอินเทอร์เน็ตหรือทางโทรศัพท์

เมื่อคุณใส่คีย์ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานจะทำงานโดยอัตโนมัติ และจะให้คุณเลือกวิธีการดำเนินการต่อไปสองทางต่อไปนี้

 • เปิดใช้งานโดยใช้อินเทอร์เน็ต    ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานจะติดต่อเซิร์ฟเวอร์การเปิดใช้งานของไมโครซอฟท์โดยอัตโนมัติผ่านทางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ ถ้าคุณใช้คีย์ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องซึ่งยังไม่ได้ใช้งานเกินจำนวนการติดตั้งที่อนุญาต ผลิตภัณฑ์ของคุณจะได้รับการเปิดใช้งานทันที เมื่อคุณเปิดใช้งานผ่านทางอินเทอร์เน็ต รหัสผลิตภัณฑ์ของคุณซึ่งได้มาจากคีย์ผลิตภัณฑ์ในการติดตั้ง และข้อมูลฮาร์ดแวร์จะถูกส่งไปยังไมโครซอฟท์ แต่ไม่มีการนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการระบุตัวคุณหรือติดต่อคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล การตอบกลับ (หมายเลขการยืนยัน) ก็จะถูกส่งกลับมายังคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ ถ้าคุณเลือกเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต แต่คุณยังไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไว้ ตัวช่วยสร้างจะแจ้งเตือนว่าคุณยังไม่ได้ทำการเชื่อมต่อ

 • เปิดใช้งานโดยใช้โทรศัพท์    คุณสามารถโทรศัพท์ไปยังศูนย์การเปิดใช้งาน และเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณโดยได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าได้

  สิ่งสำคัญ  หมายเลขของศูนย์การเปิดใช้งานจะไม่ได้แสดงไว้ในบทความนี้ เนื่องจากมีศูนย์อยู่เป็นจำนวนมาก และหมายเลขที่ถูกต้องสำหรับคุณขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ทั้งนี้ ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์อาจได้รับสิทธิ์ใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แบบซื้อปลีกรายบุคคล การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แบบผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) และ Volume License หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อจะแตกต่างกันออกไปตามสิทธิ์การใช้งานและประเทศ/ภูมิภาค ในขั้นตอน 2 ของตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน ให้โทรศัพท์ไปยังศูนย์การเปิดใช้งานของไมโครซอฟท์ โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ ทั้งนี้ การเปิดใช้งานผ่านทางโทรศัพท์อาจใช้เวลานานกว่าการเปิดใช้งานผ่านทางอินเทอร์เน็ต คุณควรอยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณโทรศัพท์ และคุณควรเตรียมคีย์ผลิตภัณฑ์สำหรับซอฟต์แวร์ของคุณไว้ให้พร้อม

  1. ในตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน ให้เลือกประเทศ/ภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู่ และที่คุณวางแผนจะใช้ผลิตภัณฑ์นั้น ตัวช่วยสร้างจะให้หมายเลขโทรศัพท์อย่างน้อยหนึ่งหมายเลข

  2. โทรศัพท์ไปยังศูนย์การเปิดใช้งาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าจะขอหมายเลขการติดตั้ง (ที่แสดงบนหน้าจอของคุณ) และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากคุณ หลังจากที่หมายเลขการติดตั้งของคุณได้รับการตรวจสอบแล้ว คุณก็จะได้รับหมายเลขการยืนยัน

  3. ในตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน ให้พิมพ์หมายเลขการยืนยันที่ด้านล่างของหน้าจอ แล้วกด ENTER

   หมายเหตุ  มีบริการ Microsoft Text Telephone (TT/TTY) ให้แก่ผู้พิการทางหูหรือมีปัญหาในการได้ยิน สำหรับภายในสหรัฐอเมริกา ให้ใช้โมเด็ม TT/TTY แล้วเรียกเลขหมาย (800) 718-1599 สำหรับภายนอกสหรัฐอเมริกา ให้ใช้โมเด็ม TT/TTY แล้วเรียกเลขหมาย (716) 871-6859 บริการ TT/TTY จะมีให้บริการเฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น

ด้านบนของหน้า

เปิดใช้งานโดยใช้ Key Management Service (KMS)

ถ้าคุณกำลังใช้การเปิดใช้งานแบบ Key Management Service (KMS) ให้ขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลระบบของคุณ การเปิดใช้งาน KMS จะเกิดขึ้นในเบื้องหลัง คุณไม่จำเป็นต้องทำสิ่งใดเพื่อเปิดใช้งาน รหัสข้อผิดพลาดในกล่องโต้ตอบอาจระบุสาเหตุที่ Office ไม่ถูกเปิดใช้งาน

ด้านบนของหน้า

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าซอฟต์แวร์ของฉันเปิดใช้งานแล้ว

 • ใน Office 2016 คลิกแฟ้ม >บัญชี >จัดการบัญชีผู้ใช้

 • ใน Office 2013 คลิกแฟ้ม >บัญชี >จัดการบัญชีผู้ใช้

 • ใน Office 2010 คลิกแฟ้ม >วิธีใช้ คุณจะเห็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตถ้ามีการเรียกใช้โปรแกรมของคุณ

ด้านบนของหน้า

รหัสการเปิดใช้งานแบบหลายครั้ง (MAK) คืออะไร

รหัสการเปิดใช้งานแบบหลายครั้ง (MAK) ที่ไม่ซ้ำกันจะถูกกำหนดให้กับแต่ละองค์กรสำหรับแต่ละรุ่น Volume ของ Microsoft Office คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องต้องเปิดใช้งานหนึ่งครั้งพร้อมกับเซิร์ฟเวอร์การเปิดใช้งานที่ถูกโฮสต์โดยไมโครซอฟท์ สิ่งที่สัมพันธ์กับรหัสแต่ละรหัสคือจำนวนของการเปิดใช้งาน ตัวอย่างเช่น รหัส MAK สำหรับผลิตภัณฑ์ Microsoft Office ที่มีการเปิดใช้งานได้ 100 ครั้ง จะอนุญาตให้องค์กรติดตั้งรหัสเดียวกันบนคอมพิวเตอร์หลายเครื่องและเปิดใช้งานได้ทั้งหมด 100 ครั้ง

MAK เหมาะสำหรับองค์กรที่มีคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายขององค์กรเป็นระยะเวลานาน เช่น คอมพิวเตอร์แบบพกพา เพื่อให้วิธีนี้ใช้การได้ ต้องติดตั้งด้วยรหัส MAK แทนที่จะเป็นรหัสไคลเอ็นต์ KMS เริ่มต้นซึ่งใช้ในรุ่น Volume License ของ Microsoft Office

ด้วยการเปิดใช้งานแบบ MAK ไม่มีจำเป็นต้องต่ออายุการเปิดใช้งานเป็นระยะๆ คุณต้องเปิดใช้งานใหม่ถ้าพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์ที่สำคัญ นอกจากนี้ คุณต้องขอการเปิดใช้งานเพิ่มเติม หลังจากครบขีดจำกัดจำนวนการเปิดใช้งานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว เมื่อไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้ใช้งาน คุณต้องจัดการการติดตั้ง MAK และความต้องการที่อาจเกิดขึ้นเพื่อเปิดใช้งานระบบด้วยตนเองโดยการใช้โทรศัพท์

ไม่มีหน้าที่การใช้งานใดสูญหายไปแม้ว่าจะไม่สามารถต่ออายุสิทธิ์การใช้งานสำหรับไคลเอ็นต์ MAK เมื่อการเปิดใช้งานสำเร็จ ผู้ใช้จะไม่ได้รับการแจ้งให้ทราบอีกต่อไป

ด้านบนของหน้า

Key Management Service (KMS) คืออะไร

Key Management Service (KMS) ทำให้สามารถเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์บนเครือข่ายภายในได้ ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเข้ากับไมโครซอฟท์เพื่อเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ ต้องมีคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งที่ถูกกำหนดค่าเป็นโฮสต์ KMS ผู้ดูแลระบบต้องใส่รหัสโฮสต์ KMS สำหรับโฮสต์ KMS รหัสโฮสต์ KMS ต้องถูกเปิดใช้งานและเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกโฮสต์ของไมโครซอฟท์ครั้งหนึ่งเพื่อการเปิดใช้งาน

ตามค่าเริ่มต้น รหัสไคลเอ็นต์ KMS ได้รับการติดตั้งในรุ่น Volume ของโปรแกรม Microsoft Office ไว้แล้ว คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานรุ่น Volume ของ Microsoft Office โดยใช้รหัสไคลเอ็นต์ KMS จะเรียกว่าไคลเอ็นต์ KMS และคอมพิวเตอร์เหล่านั้นจะเชื่อมต่อกับโฮสต์ KMS ขององค์กรเพื่อร้องขอการเปิดใช้งาน ผู้ใช้ไม่ต้องดำเนินการใดๆ และคุณจะไม่จำเป็นต้องใส่คีย์ผลิตภัณฑ์สำหรับไคลเอ็นต์ KMS ผู้ดูแลระบบต้องเปิดใช้งานโฮสต์ KMS กับไมโครซอฟท์ และกำหนดค่าโฮสต์ KMS ยังสามารถกำหนดค่าไคลเอ็นต์ KMS สำหรับระยะเวลาการเปิดใช้งานใหม่และการต่ออายุที่แตกต่างกันได้

ถ้าไม่สามารถเปิดใช้งานไคลเอ็นต์ KMS ผู้ใช้จะเห็นกล่องโต้ตอบการแจ้งให้ทราบหลังจากการติดตั้ง Microsoft Office เป็นเวลา 25 วัน ถ้าไคลเอ็นต์ KMS หายไปจากเครือข่ายนานกว่า 180 วันหลังจากการเปิดใช้งานสำเร็จแล้ว ผู้ใช้จะเห็นการแจ้งให้ทราบว่าไม่มีสิทธิ์ใช้งานและแถบชื่อเรื่องสีแดงเมื่อคุณเริ่ม Microsoft Office อย่างไรก็ตาม ไม่มีหน้าที่การใช้งานใดสูญหายไปแม้ว่าจะไม่สามารถต่ออายุสิทธิ์การใช้งานสำหรับไคลเอ็นต์ KMS เมื่อการเปิดใช้งานสำเร็จ ผู้ใช้จะไม่ได้รับการแจ้งให้ทราบอีกต่อไป

ไคลเอ็นต์ KMS ของ Microsoft Office เปิดใช้งานโดยการเชื่อมต่อกับโฮสต์ KMS โดยใช้โทโพโลยีไคลเอ็นต์เซิร์ฟเวอร์ ไคลเอ็นต์ KMS จะสามารถค้นหาโฮสต์ KMS ได้โดยใช้ Domain Name System (DNS) หรือโดยการตั้งค่าชื่อโฮสต์ KMS ในรีจิสทรี ไคลเอ็นต์ KMS จะติดต่อโฮสต์โดยใช้การเรียกกระบวนการระยะไกล (RPC) ผู้ใช้จะมองไม่เห็นกระบวนการเปิดใช้งานและไม่ต้องมีการโต้ตอบใดๆ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ  ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

นำไปใช้กับ: PowerPoint 2010, Visio Professional 2013, OneNote 2010, Project 2010, OneNote 2016, InfoPath 2010, Excel 2010, Word 2010, SharePoint Workspace 2010, Word 2016, Access 2013, Excel 2016, SharePoint Designer 2010, Project Professional 2013, Project Standard 2016, Word 2013, Access 2016, Access 2010, PowerPoint 2013, Visio 2010, PowerPoint 2016, Outlook 2010, Visio Professional 2016, Publisher 2010, OneNote 2013, InfoPath 2013, Visio 2013, Visio Standard 2010, Project Professional 2016, Outlook 2016, Excel 2013, Publisher 2016, Outlook 2013, Project Standard 2013, Publisher 2013, Project Standard 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา