การเปิดและบันทึกสิ่งที่แนบมา

สิ่งที่แนบมาคือไฟล์หรือรายการ ซึ่งสามารถรวมไว้กับข้อความอีเมลได้ ข้อความที่มีสิ่งที่แนบมาจะถูกระบุโดยไอคอนรูปคลิปหนีบกระดาษ ไอคอนสิ่งที่แนบมา  ในรายการข้อความ สิ่งที่แนบมาจะปรากฏอยู่ที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง (จากสองตำแหน่ง) ในข้อความ โดยขึ้นอยู่กับรูปแบบของข้อความที่คุณได้รับ

 • ถ้ารูปแบบข้อความเป็น HTML หรือข้อความธรรมดา สิ่งที่แนบมาจะปรากฏขึ้นในกล่องสิ่งที่แนบใต้บรรทัด เรื่อง

 • ถ้ารูปแบบข้อความเป็น Rich Text Format (RTF) สิ่งที่แนบมาจะปรากฏขึ้นในเนื้อหาของข้อความ ถึงแม้ว่าแฟ้มปรากฏในเนื้อหาของข้อความ แต่แฟ้มนั้นก็ยังคงเป็นสิ่งที่แนบมาแยกต่างหาก

หมายเหตุ: รูปแบบที่ใช้เขียนข้อความจะระบุอยู่ในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนของข้อความ

การเปิดสิ่งที่แนบมา

คุณสามารถเปิดสิ่งที่แนบมาได้จากบานหน้าต่างการอ่าน หรือจากข้อความที่เปิดอยู่ โดยในทั้งสองกรณี ให้คลิกสองครั้งที่สิ่งที่แนบมาเพื่อเปิดขึ้น

เมื่อต้องการเปิดสิ่งที่แนบมาจากรายการข้อความ ให้คลิกขวาที่ข้อความที่มีสิ่งที่แนบมา แล้วคลิก แสดงสิ่งที่แนบมา แล้วคลิกชื่อของสิ่งที่แนบมานั้น

หมายเหตุ: 

 • คุณสามารถดูตัวอย่างของสิ่งที่แนบมากับข้อความ HTML หรือข้อความธรรมดาได้ในบานหน้าต่างการอ่านและในข้อความที่เปิดอยู่ ให้คลิกสิ่งที่แนบมาที่คุณต้องการดูตัวอย่าง ซึ่งสิ่งที่แนบมาจะแสดงขึ้นในส่วนเนื้อหาข้อความ เมื่อต้องการกลับไปที่ข้อความ บนแท็บ เครื่องมือสิ่งที่แนบมา ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก แสดงข้อความ การดูตัวอย่างจะไม่สามารถใช้ได้กับสิ่งที่แนบมากับข้อความ RTF

 • ตามค่าเริ่มต้น Microsoft Outlook จะ บล็อกแฟ้มที่แนบที่อาจไม่ปลอดภัย (เช่น แฟ้ม .bat, .exe, .vbs และ .js) ซึ่งอาจมีไวรัส ถ้า Outlook บล็อกแฟ้มที่แนบใดๆ ก็ตามในข้อความ รายการของชนิดแฟ้มที่ถูกบล็อกจะปรากฏขึ้นในอินโฟบาร์ที่ด้านบนสุดของข้อความของคุณ

  แถบข้อมูล

การบันทึกสิ่งที่แนบมา

หลังที่เปิดและดูสิ่งที่แนบมาแล้ว คุณอาจเลือกบันทึกสิ่งที่แนบลงในดิสก์ไดรฟ์ ถ้าข้อความมีสิ่งที่แนบมามากกว่าหนึ่งรายการ คุณสามารถบันทึกสิ่งที่แนบมาหลายๆ รายการนั้นเป็นกลุ่มหรือทีละรายการก็ได้

การบันทึกสิ่งที่แนบมาเพียงรายการเดียวจากข้อความ

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าข้อความอยู่ในรูปแบบ HTML หรือข้อความธรรมดา     คลิกที่สิ่งที่แนบมาในบานหน้าต่างการอ่านหรือในข้อความที่เปิดอยู่ จากนั้น ให้ไปที่แท็บ สิ่งที่แนบมา ในกลุ่ม การกระทำ แล้วคลิก บันทึกเป็น คุณยังสามารถคลิกขวาที่สิ่งที่แนบมา แล้วคลิก บันทึกเป็น ได้อีกด้วย

  • ถ้าข้อความอยู่ในรูปแบบ RTF     ในบานหน้าต่างการอ่านหรือในข้อความที่เปิดอยู่ ให้คลิกขวาที่สิ่งที่แนบมาแล้วคลิก บันทึกเป็น

 2. เลือกตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ แล้วคลิก บันทึก

การบันทึกสิ่งที่แนบมาหลายๆ รายการจากข้อความ

 1. ในบานหน้าต่างการอ่านหรือในข้อความที่เปิดอยู่ ให้เลือกสิ่งที่แนบมาที่คุณต้องการบันทึก เมื่อต้องการเลือกสิ่งที่แนบมาหลายๆ รายการ ให้กดปุ่ม CTRL ในขณะที่คลิกสิ่งที่แนบมา

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าข้อความอยู่ในรูปแบบ HTML หรือข้อความธรรมดา     บนแท็บ สิ่งที่แนบมา ในกลุ่ม การกระทำ ให้คลิก บันทึกเป็น

  • ถ้าข้อความอยู่ในรูปแบบ RTF     คลิกขวาที่ข้อความที่เลือกไว้ข้อความใดข้อความหนึ่ง แล้วคลิก บันทึกเป็น

 3. คลิกที่ตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์แล้วคลิก ตกลง

การบันทึกสิ่งที่แนบมาทั้งหมดจากข้อความใดข้อความหนึ่ง

 1. ในบานหน้าต่างการอ่านหรือในข้อความที่เปิดอยู่ ให้คลิกที่สิ่งที่แนบมา

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าข้อความอยู่ในรูปแบบ HTML หรือข้อความธรรมดา     บนแท็บ สิ่งที่แนบมา ในกลุ่ม การกระทำ ให้คลิก บันทึกสิ่งที่แนบมาทั้งหมด

  • ถ้าข้อความอยู่ในรูปแบบ RTF     คลิกแท็บ แฟ้ม เพื่อเปิดมุมมอง Backstage แล้วคลิก บันทึกสิ่งที่แนบมา และคลิก ตกลง

 3. คลิกที่ตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×