การเปิดหรือปิดใช้งาน Add-in ในโปรแกรม Office

Add-in คือหน้าที่การใช้งานที่ถูกติดตั้งซึ่งเพิ่มคำสั่งแบบกำหนดเองและคุณลักษณะใหม่ลงในโปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 Add-in สามารถใช้สำหรับคุณลักษณะใหม่หรือคุณลักษณะที่ปรับปรุงชนิดต่างๆ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ บทความนี้จะอธิบายวิธีการแสดงและจัดการ Add-in ในโปรแกรม Office ของคุณ

ลูกเล่นที่คุณสามารถทำได้ด้วย Office 2010

บล็อก Office

ในบทความนี้

การแสดง Add-in ที่ติดตั้งแล้ว

การแสดง Add-in ที่ติดตั้งแล้ว

เมื่อคุณติดตั้ง ระบบ Microsoft Office 2007 Add-in หลายโปรแกรมจะถูกติดตั้งและลงทะเบียนโดยอัตโนมัติในคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 โปรแกรมใดอยู่

Word

Outlook

Access

Excel

InfoPath

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิก ตัวเลือกของ Word แล้วคลิก Add-in

 2. แสดง Add-in และส่วนขยายของโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับการจัดประเภทแล้วดังนี้

  • Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานอยู่     แสดงรายการส่วนขยายที่ลงทะเบียนและกำลังทำงานในโปรแกรม Office ของคุณในปัจจุบัน

  • Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่ได้ใช้งาน     แสดงรายการ Add-in ที่ปรากฏอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณแต่ขณะนี้ยังไม่ถูกโหลดมาใช้งาน ตัวอย่างเช่น สมาร์ทแท็กหรือ XML Schema จะใช้งานได้ต่อเมื่อเอกสารที่อ้างอิงถึง Add-in เหล่านี้เปิดอยู่ อีกตัวอย่างหนึ่งคือ COM Add-in ที่แสดงรายการอยู่ใน กล่องโต้ตอบ COM Add-in ถ้ากล่องกาเครื่องหมายของ COM Add-in ถูกเลือกไว้ Add-in นั้นจะทำงาน ถ้ากล่องกาเครื่องหมายของ COM Add-in ถูกล้าง Add-in ดังกล่าวจะไม่ทำงาน เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเปิดกล่องโต้ตอบ COM Add-in ให้ดูส่วนที่เรียกว่า การปิดหรือจัดการ Add-in ที่ติดตั้งแล้ว

  • Add-in ที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร     แสดงรายการแฟ้มแม่แบบที่ถูกอ้างอิงโดยเอกสารที่เปิดอยู่

  • Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ที่ปิดใช้งาน     แสดงรายการ Add-in ที่ถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเพราะเป็นเหตุให้โปรแกรม Office หยุดทำงาน

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก Add-in

 2. แสดง Add-in และส่วนขยายของโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับการจัดประเภทแล้วดังนี้

  • Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานอยู่     แสดงรายการส่วนขยายที่ลงทะเบียนและกำลังทำงานในโปรแกรม Office ของคุณในปัจจุบัน

  • Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่ได้ใช้งาน    รายการรายการ Add-in ที่ปรากฏอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณแต่ขณะนี้ยังไม่ถูกโหลดมาใช้งาน ตัวอย่างเช่น สมาร์ทแท็กหรือ XML Schema จะใช้งานได้ต่อเมื่อเอกสารที่อ้างอิงถึง Add-in เหล่านี้เปิดอยู่ อีกตัวอย่างหนึ่งคือ COM Add-in ที่แสดงรายการอยู่ใน กล่องโต้ตอบ COM Add-in ถ้ากล่องกาเครื่องหมายของ COM Add-in ถูกเลือกไว้ Add-in นั้นจะทำงาน ถ้ากล่องกาเครื่องหมายของ COM Add-in ถูกล้าง Add-in ดังกล่าวจะไม่ทำงาน เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเปิดกล่องโต้ตอบ COM Add-in ให้ดูส่วนที่เรียกว่า การปิดหรือจัดการ Add-in ที่ติดตั้งแล้ว

  • Add-in ที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร     แสดงรายการแฟ้มแม่แบบที่ถูกอ้างอิงโดยเอกสารที่เปิดอยู่

  • Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ที่ปิดใช้งาน     แสดงรายการ Add-in ที่ปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเพราะเป็นเหตุให้โปรแกรม Office หยุดทำงาน

ด้านบนของหน้า

Access

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิก ตัวเลือกของ Access แล้วจึงคลิก Add-in

 2. แสดง Add-in และส่วนขยายของโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับการจัดประเภทแล้วดังนี้

  • Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานอยู่     แสดงรายการส่วนขยายที่ลงทะเบียนและกำลังทำงานในโปรแกรม Office ของคุณในปัจจุบัน

  • Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่ได้ใช้งาน     แสดงรายการ Add-in ที่ปรากฏอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณแต่ขณะนี้ยังไม่ถูกโหลดมาใช้งาน ตัวอย่างเช่น สมาร์ทแท็กหรือ XML Schema จะใช้งานได้ต่อเมื่อเอกสารที่อ้างอิงถึง Add-in เหล่านี้เปิดอยู่ อีกตัวอย่างหนึ่งคือ COM Add-in ที่ถูกแสดงรายการใน กล่องโต้ตอบ COM Add-in ถ้ากล่องกาเครื่องหมายของ COM Add-in ถูกเลือกไว้ Add-in นั้นจะทำงาน ถ้ากล่องกาเครื่องหมายของ COM Add-in ถูกล้าง Add-in ดังกล่าวจะไม่ทำงาน เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเปิดกล่องโต้ตอบ COM Add-in ให้ดูส่วนที่เรียกว่า การปิดหรือจัดการ Add-in ที่ติดตั้งแล้ว

  • Add-in ที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร     แสดงรายการแฟ้มแม่แบบที่ถูกอ้างอิงโดยเอกสารที่เปิดอยู่

  • Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ที่ปิดใช้งาน     แสดงรายการ Add-in ที่ปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเพราะเป็นเหตุให้โปรแกรม Office หยุดทำงาน

ด้านบนของหน้า

Excel

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิก ตัวเลือกของ Excel แล้วคลิก Add-in

 2. แสดง Add-in และส่วนขยายของโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับการจัดประเภทแล้วดังนี้

  • Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานอยู่     แสดงรายการส่วนขยายที่ลงทะเบียนและกำลังทำงานในโปรแกรม Office ของคุณในปัจจุบัน

  • Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่ได้ใช้งาน     แสดงรายการ Add-in ที่ปรากฏอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณแต่ขณะนี้ยังไม่ถูกโหลดมาใช้งาน ตัวอย่างเช่น สมาร์ทแท็กหรือ XML Schema จะใช้งานได้ต่อเมื่อเอกสารที่อ้างอิงถึง Add-in เหล่านี้เปิดอยู่ อีกตัวอย่างหนึ่งคือ COM Add-in ที่แสดงรายการอยู่ใน กล่องโต้ตอบ COM Add-in ถ้ากล่องกาเครื่องหมายของ COM Add-in ถูกเลือกไว้ Add-in นั้นจะทำงาน ถ้ากล่องกาเครื่องหมายของ COM Add-in ถูกล้าง Add-in ดังกล่าวจะไม่ทำงาน เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเปิดกล่องโต้ตอบ COM Add-in ให้ดูส่วนที่เรียกว่า การปิดหรือจัดการ Add-in ที่ติดตั้งแล้ว

  • Add-in ที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร     แสดงรายการแฟ้มแม่แบบที่ถูกอ้างอิงโดยเอกสารที่เปิดอยู่

  • Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ที่ปิดใช้งาน     แสดงรายการ Add-in ที่ปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเพราะเป็นเหตุให้โปรแกรม Office หยุดทำงาน

ด้านบนของหน้า

InfoPath

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก Add-in

 2. แสดง Add-in และส่วนขยายของโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับการจัดประเภทแล้วดังนี้

  • Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานอยู่     แสดงรายการส่วนขยายที่ลงทะเบียนและกำลังทำงานในโปรแกรม Office ของคุณในปัจจุบัน

  • Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่ได้ใช้งาน     แสดงรายการ Add-in ที่ปรากฏอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณแต่ขณะนี้ยังไม่ถูกโหลดมาใช้งาน ตัวอย่างเช่น สมาร์ทแท็กหรือ XML Schema จะใช้งานได้ต่อเมื่อเอกสารที่อ้างอิงถึง Add-in เหล่านี้เปิดอยู่ อีกตัวอย่างหนึ่งคือ COM Add-in ที่แสดงรายการอยู่ใน กล่องโต้ตอบ COM Add-in ถ้ากล่องกาเครื่องหมายของ COM Add-in ถูกเลือกไว้ Add-in นั้นจะทำงาน ถ้ากล่องกาเครื่องหมายของ COM Add-in ถูกล้าง Add-in ดังกล่าวจะไม่ทำงาน เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเปิดกล่องโต้ตอบ COM Add-in ให้ดูส่วนที่เรียกว่า การปิดหรือจัดการ Add-in ที่ติดตั้งแล้ว

  • Add-in ที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร     แสดงรายการแฟ้มแม่แบบที่ถูกอ้างอิงโดยเอกสารที่เปิดอยู่

  • Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ที่ปิดใช้งาน     แสดงรายการ Add-in ที่ปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเพราะเป็นเหตุให้โปรแกรม Office หยุดทำงาน

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint จากนั้นคลิก Add-In

 2. แสดง Add-in และส่วนขยายของโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับการจัดประเภทแล้วดังนี้

  • Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานอยู่     แสดงรายการส่วนขยายที่ลงทะเบียนและกำลังทำงานในโปรแกรม Office ของคุณในปัจจุบัน

  • Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่ได้ใช้งาน     แสดงรายการ Add-in ที่ปรากฏอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณแต่ขณะนี้ยังไม่ถูกโหลดมาใช้งาน ตัวอย่างเช่น สมาร์ทแท็กหรือ XML Schema จะใช้งานได้ต่อเมื่อเอกสารที่อ้างอิงถึง Add-in เหล่านี้เปิดอยู่ อีกตัวอย่างหนึ่งคือ COM Add-in ที่แสดงรายการอยู่ใน กล่องโต้ตอบ COM Add-in ถ้ากล่องกาเครื่องหมายของ COM Add-in ถูกเลือกไว้ Add-in นั้นจะทำงาน ถ้ากล่องกาเครื่องหมายของ COM Add-in ถูกล้าง Add-in ดังกล่าวจะไม่ทำงาน เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเปิดกล่องโต้ตอบ COM Add-in ให้ดูส่วนที่เรียกว่า การปิดหรือจัดการ Add-in ที่ติดตั้งแล้ว

  • Add-in ที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร     แสดงรายการแฟ้มแม่แบบที่ถูกอ้างอิงโดยเอกสารที่เปิดอยู่

  • Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ที่ปิดใช้งาน     แสดงรายการ Add-in ที่ปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเพราะเป็นเหตุให้โปรแกรม Office หยุดทำงาน

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก Add-In

 2. แสดง Add-in และส่วนขยายของโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับการจัดประเภทแล้วดังนี้

  • Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานอยู่     แสดงรายการส่วนขยายที่ลงทะเบียนและกำลังทำงานในโปรแกรม Office ของคุณในปัจจุบัน

  • Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่ได้ใช้งาน     แสดงรายการ Add-in ที่ปรากฏอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณแต่ขณะนี้ยังไม่ถูกโหลดมาใช้งาน ตัวอย่างเช่น สมาร์ทแท็กหรือ XML Schema จะใช้งานได้ต่อเมื่อเอกสารที่อ้างอิงถึง Add-in เหล่านี้เปิดอยู่ อีกตัวอย่างหนึ่งคือ COM Add-in ที่แสดงรายการอยู่ใน กล่องโต้ตอบ COM Add-in ถ้ากล่องกาเครื่องหมายของ COM Add-in ถูกเลือกไว้ Add-in นั้นจะทำงาน ถ้ากล่องกาเครื่องหมายของ COM Add-in ถูกล้าง Add-in ดังกล่าวจะไม่ทำงาน เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเปิดกล่องโต้ตอบ COM Add-in ให้ดูส่วนที่เรียกว่า การปิดหรือจัดการ Add-in ที่ติดตั้งแล้ว

  • Add-in ที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร     แสดงรายการแฟ้มแม่แบบที่ถูกอ้างอิงโดยเอกสารที่เปิดอยู่

  • Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ที่ปิดใช้งาน     แสดงรายการ Add-in ที่ปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเพราะเป็นเหตุให้โปรแกรม Office หยุดทำงาน

ด้านบนของหน้า

Visio

 1. บนเมนู Tools ให้คลิก Trust Center แล้วคลิก Add-ins

 2. แสดง Add-in และส่วนขยายของโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับการจัดประเภทแล้วดังนี้

  • Active Application Add-ins     แสดงรายการส่วนขยายที่ลงทะเบียนและกำลังทำงานในโปรแกรม Office ของคุณในปัจจุบัน

  • Inactive Application Add-ins     แสดงรายการ Add-in ที่ปรากฏอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณแต่ขณะนี้ยังไม่ถูกโหลดมาใช้งาน ตัวอย่างเช่น สมาร์ทแท็กหรือ XML Schema จะใช้งานได้ต่อเมื่อเอกสารที่อ้างอิงถึง Add-in เหล่านี้เปิดอยู่ อีกตัวอย่างหนึ่งคือ COM Add-in ที่แสดงรายการอยู่ใน กล่องโต้ตอบ COM Add-ins ถ้ากล่องกาเครื่องหมายของ COM Add-in ถูกเลือกไว้ Add-in นั้นจะทำงาน ถ้ากล่องกาเครื่องหมายของ COM Add-in ถูกล้าง Add-in ดังกล่าวจะไม่ทำงาน เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเปิดกล่องโต้ตอบ COM Add-in ให้ดูส่วนที่เรียกว่า การปิดหรือจัดการ Add-in ที่ติดตั้งแล้ว

  • Document Related Add-ins     แสดงรายการแฟ้มแม่แบบที่ถูกอ้างอิงโดยเอกสารที่เปิดอยู่

  • Disabled Application Add-ins     แสดงรายการ Add-in ที่ปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเพราะเป็นเหตุให้โปรแกรม Office หยุดทำงาน

ด้านบนของหน้า

การปิดหรือจัดการ Add-in ที่ติดตั้งแล้ว

การจัดการ Add-in อาจเกี่ยวข้องกับการเปิดหรือปิดใช้งาน Add-in การเพิ่มหรือเอา Add-in ออก และการทำให้ Add-in ทำงานหรือไม่ทำงาน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน Add-in ที่ถูกปิดใช้งานโดยระบบความปลอดภัยของศูนย์ความเชื่อถือ ให้ดูสองส่วนถัดไป

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 โปรแกรมใดอยู่

Word

Outlook

Access

Excel

InfoPath

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิก ตัวเลือกของ Word แล้วคลิก Add-in

 2. ในกล่อง Add-in ให้ระบุ Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานและจดบันทึกชนิดของ Add-in ที่อยู่ในคอลัมน์ ชนิด

 3. เลือกชนิดของ Add-in ในกล่อง จัดการ แล้วคลิก ไป

 4. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับ Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ  Add-in ชนิด ตัวตรวจสอบเอกสาร จะถูกเปิดใช้งานโดยใช้วิธีอื่น Add-in เหล่านี้จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณตรวจสอบเอกสารเพื่อหา Metadata หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ซ่อนอยู่ เมื่อต้องการตรวจสอบเอกสารของคุณ ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office คลิก จัดเตรียม แล้วคลิก ตรวจสอบเอกสาร

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก Add-in

 2. ในกล่อง Add-in ให้ระบุ Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานและจดบันทึกชนิดของ Add-in ที่อยู่ในคอลัมน์ ชนิด

 3. เลือกชนิดของ Add-in ในกล่อง จัดการ แล้วคลิก ไป

 4. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับ Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

Access

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิก ตัวเลือกของ Access แล้วจึงคลิก Add-in

 2. ในกล่อง Add-in ให้ระบุ Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานและจดบันทึกชนิดของ Add-in ที่อยู่ในคอลัมน์ ชนิด

 3. เลือกชนิดของ Add-in ในกล่อง จัดการ แล้วคลิก ไป

 4. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับ Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ  Add-in ชนิด ตัวตรวจสอบเอกสาร จะถูกเปิดใช้งานโดยใช้วิธีอื่น Add-in เหล่านี้จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณตรวจสอบเอกสารเพื่อหา Metadata หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ซ่อนอยู่ เมื่อต้องการตรวจสอบเอกสาร ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิก จัดเตรียม แล้วคลิก ตรวจสอบเอกสาร

ด้านบนของหน้า

Excel

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิก ตัวเลือกของ Excel แล้วคลิก Add-in

 2. ในกล่อง Add-in ให้ระบุ Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานและจดบันทึกชนิดของ Add-in ที่อยู่ในคอลัมน์ ชนิด

 3. เลือกชนิดของ Add-in ในกล่อง จัดการ แล้วคลิก ไป

 4. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับ Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ  Add-in ชนิด ตัวตรวจสอบเอกสาร จะถูกเปิดใช้งานโดยใช้วิธีอื่น Add-in เหล่านี้จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณตรวจสอบเอกสารเพื่อหา Metadata หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ซ่อนอยู่ เมื่อต้องการตรวจสอบเอกสาร ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิก จัดเตรียม แล้วคลิก ตรวจสอบเอกสาร

ด้านบนของหน้า

InfoPath

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก Add-in

 2. ในกล่อง Add-in ให้ระบุ Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานและจดบันทึกชนิดของ Add-in ที่อยู่ในคอลัมน์ ชนิด

 3. เลือกชนิดของ Add-in ในกล่อง จัดการ แล้วคลิก ไป

 4. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับ Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint จากนั้นคลิก Add-in

 2. ในกล่อง Add-in ให้ระบุ Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานและจดบันทึกชนิดของ Add-in ที่อยู่ในคอลัมน์ ชนิด

 3. เลือกชนิดของ Add-in ในกล่อง จัดการ แล้วคลิก ไป

 4. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับ Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ  Add-in ชนิด ตัวตรวจสอบเอกสาร จะถูกเปิดใช้งานโดยใช้วิธีอื่น Add-in เหล่านี้จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณตรวจสอบเอกสารเพื่อหา Metadata หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ซ่อนอยู่ เมื่อต้องการตรวจสอบเอกสาร ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิก จัดเตรียม แล้วคลิก ตรวจสอบเอกสาร

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก Add-in

 2. ในกล่อง Add-in ให้ระบุ Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานและจดบันทึกชนิดของ Add-in ที่อยู่ในคอลัมน์ ชนิด

 3. เลือกชนิดของ Add-in ในกล่อง จัดการ แล้วคลิก ไป

 4. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับ Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

Visio

 1. บนเมนู Tools ให้คลิก Trust Center แล้วคลิก Add-ins

 2. ในกล่อง Add-ins ให้ระบุ Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานและจดบันทึกชนิดของ Add-in ที่อยู่ในคอลัมน์ Type

 3. เลือกชนิดของ Add-in ในกล่อง Manage แล้วคลิก Go

 4. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับ Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน แล้วคลิก OK

ด้านบนของหน้า

ฉันจะทำอย่างไรถ้าฉันได้รับข้อความว่า HKEY_LOCAL_MACHINE ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ถ้าคุณพยายามปิดใช้งาน Add-in และได้รับข้อความ "สถานะที่เชื่อมต่อของ Add-in ของ Office ที่ลงทะเบียนใน HKEY_LOCAL_MACHINE ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้" ให้ทำดังต่อไปนี้

คุณใช้ระบบปฏิบัติการใดอยู่

Windows Vista

Windows XP

Microsoft Office Outlook

Windows Vista

 1. ปิด Outlook ถ้าคุณเปิด Outlook อยู่

 2. ตรวจสอบว่าบริการ Outlook ไม่ได้ทำงานอยู่ โดยการทำดังต่อไปนี้

  • คลิกขวาที่แถบงาน แล้วคลิก ตัวจัดการงาน แล้วคลิก กระบวนการ

  • ค้นหา OUTLOOK.EXE ในรายการกระบวนการ ดังต่อไปนี้

   • ถ้า OUTLOOK.EXE ไม่ได้อยู่ในรายการ ให้ไปยังขั้นตอนที่ 3

   • ถ้า OUTLOOK.EXE อยู่ในรายการ ให้คลิกที่คำสั่งนั้น แล้วคลิก จบกระบวนการ

 3. เริ่ม Outlook ในโหมดผู้ดูแลระบบ โดยการทำดังต่อไปนี้

  • คลิกขวาที่ไอคอน Outlook บนแถบเครื่องมือ เปิดใช้งานด่วน (อยู่ถัดจากปุ่มเริ่มของ Windows) จากนั้นคลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ

   Outlook ไม่ได้อยู่บนแถบเครื่องมือ เปิดใช้ด่วน ของฉัน

   คลิก เริ่ม คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Microsoft Office คลิกขวาที่ Microsoft Office Outlook 2007 แล้วคลิก เพิ่มลงใน เปิดใช้ด่วน

 4. ปิดใช้งาน Add-in ที่คุณต้องการปิดใช้งานตามขั้นตอนต่อไปนี้ในส่วน การปิดหรือจัดการ Add-in ที่ติดตั้งแล้ว ในบทความนี้

 5. ปิด Outlook

 6. เปิด Outlook แต่ไม่ใช่ในโหมดผู้ดูแลระบบ

ด้านบนของหน้า

Windows XP

 1. ปิด Outlook ถ้าคุณเปิด Outlook อยู่

 2. ตรวจสอบว่าบริการ Outlook ไม่ได้ทำงานอยู่ โดยการทำดังต่อไปนี้

  • คลิกขวาที่แถบงาน แล้วคลิก ตัวจัดการงาน แล้วคลิก กระบวนการ

  • ค้นหา OUTLOOK.EXE ในรายการกระบวนการ ดังต่อไปนี้

   • ถ้า OUTLOOK.EXE ไม่ได้อยู่ในรายการ ให้ไปยังขั้นตอนที่ 3

   • ถ้า OUTLOOK.EXE อยู่ในรายการ ให้คลิกที่คำสั่งนั้น แล้วคลิก จบกระบวนการ

 3. เริ่ม Outlook ในโหมดผู้ดูแลระบบ โดยการทำดังต่อไปนี้

  • ถ้าคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบ Windows XP ในฐานะผู้ดูแล ให้ออกจากระบบ Windows XP แล้วเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแล

  • เปิด Outlook จากนั้นปิดใช้งาน Add-in ที่คุณต้องการปิดใช้งานตามขั้นตอนต่อไปนี้ในส่วน การปิดหรือจัดการ Add-in ที่ติดตั้งแล้ว ในบทความนี้

 4. ปิด Outlook

 5. ออกจากระบบ Windows XP แล้วเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ตามปกติของคุณ

 6. เปิด Outlook

ด้านบนของหน้า

การระบุปุ่มและตัวควบคุมแบบกำหนดเองที่เพิ่มลงใน Ribbon จาก Add-in

Add-in และเอกสารสามารถเพิ่มปุ่มและตัวควบคุมแบบกำหนดเองลงใน Ribbon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent ของได้ ตัวควบคุมแบบกำหนดเองทั้งหมดใน Office Fluent Ribbon มีคำแนะนำบนหน้าจอพิเศษที่ระบุแหล่งที่มาของตัวควบคุม ในตัวอย่างนี้ ตัวควบคุมมาจาก RXDemo.xlsm และถูกระบุในคำแนะนำบนหน้าจอของตัวควบคุม

รูป Ribbon

ด้วยวิธีนี้ คุณจะรู้ว่าตัวควบคุมแบบกำหนดเองมาจากที่ใด และสามารถเอาออกหรือปรับปรุงเอกสาร แม่แบบส่วนกลาง หรือ COM Add-in ที่กำลังแสดงตัวควบคุมได้ โปรดดูส่วนก่อนหน้านี้เพื่อศึกษาวิธีการแสดง COM Add-in ที่ติดตั้งแล้ว

ด้านบนของหน้า

ศูนย์ความเชื่อถือจะช่วยป้องกันฉันจาก Add-in ที่ไม่ปลอดภัยได้อย่างไร

ตามค่าเริ่มต้น Add-in ที่ถูกติดตั้งและลงทะเบียนไว้จะได้รับอนุญาตให้ทำงานโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ แฮกเกอร์สามารถใช้ Add-in เพื่อสร้างความเสียหายที่เป็นอันตรายได้ เช่น การแพร่กระจายไวรัส ดังนั้นคุณสามารถใช้การตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับ Add-in เพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การแสดงหรือเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัยของ Add-in ในตอนท้ายของบทความนี้

ถ้าคุณหรือผู้ดูแลระบบของคุณตั้งค่าความปลอดภัยที่สูงขึ้นสำหรับ Add-in และศูนย์ความเชื่อถือตรวจพบ Add-in ที่มีแนวโน้มว่าไม่ปลอดภัยซึ่งไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์เหล่านี้ ศูนย์ความเชื่อถือจะปิดใช้งานโค้ดดังกล่าวตามค่าเริ่มต้น และแถบข้อความจะปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึง Add-in หรือส่วนขยายของโปรแกรมประยุกต์ที่มีแนวโน้มว่าไม่ปลอดภัย

Message Bar

ถ้าคุณคลิก ตัวเลือก บนแถบข้อความ กล่องโต้ตอบความปลอดภัยจะเปิดขึ้น และให้คุณมีตัวเลือกที่จะเปิดใช้งาน Add-in โปรดดูที่ส่วนถัดไปสำหรับวิธีการตัดสินใจที่ปลอดภัยก่อนที่คุณจะคลิกตัวเลือก

หมายเหตุ  ใน Microsoft Office Outlook 2007 และ Microsoft Office Publisher 2007 การแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยจะปรากฏขึ้นในกล่องโต้ตอบ ไม่ได้ปรากฏอยู่ในแถบข้อความ ตามค่าเริ่มต้น Office Outlook 2007 จะอนุญาตให้เรียกใช้ Add-in ที่ติดตั้งแล้วต่างๆ ได้ เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้น ให้ดูที่ การแสดงหรือเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัยของ Add-in

ด้านบนของหน้า

ฉันควรทำอย่างไรเมื่อคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยถามว่าฉันต้องการเปิดหรือปิดใช้งาน Add-in หรือส่วนขยายของโปรแกรมประยุกต์

เมื่อกล่องโต้ตอบความปลอดภัยปรากฏขึ้น คุณสามารถเปิดใช้งาน Add-in เฉพาะเซสชันปัจจุบันเท่านั้นด้วยการคลิก เปิดใช้งาน Add-in นี้เฉพาะเซสชันนี้เท่านั้น หรือคุณจะปล่อยให้ปิดใช้งานก็ได้ คุณควรเปิดใช้งาน Add-in ก็ต่อเมื่อคุณแน่ใจว่า Add-in นั้นมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น

กล่องโต้ตอบตัวเลือกความปลอดภัยของ Microsoft Office

หรือมิฉะนั้นคุณสามารถแสดงความเชื่อถือผู้ประกาศอย่างชัดเจน ด้วยการคลิก เปิดใช้งานโค้ดทั้งหมดที่ประกาศโดยผู้ประกาศนี้ การทำเช่นนี้จะเป็นการเปิดใช้งาน Add-in นั้น และอนุญาตให้ซอฟต์แวร์ต่างๆ จากผู้ประกาศรายนั้นเชื่อถือได้เสมอ

Microsoft Office Outlook

ใน Office Outlook 2007 เมื่อกล่องโต้ตอบความปลอดภัยปรากฏขึ้น คุณสามารถเปิดใช้งาน Add-in เฉพาะเซสชันปัจจุบันเท่านั้นด้วยการคลิก เปิดใช้งาน Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ หรือคุณจะปล่อยให้ปิดใช้งานก็ได้ คุณควรเปิดใช้งาน Add-in ก็ต่อเมื่อคุณแน่ใจว่า Add-in นั้นมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น

ข้อมูลด้านความปลอดภัยของ Microsoft Office Outlook

หรือมิฉะนั้นคุณสามารถแสดงความเชื่อถือผู้ประกาศอย่างชัดเจน ด้วยการคลิก เชื่อถือเอกสารทั้งหมดจากผู้ประกาศนี้ การทำเช่นนี้จะเป็นการเปิดใช้งาน Add-in นั้น และอนุญาตให้ซอฟต์แวร์ต่างๆ จากผู้ประกาศรายนั้นเชื่อถือได้เสมอ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ ให้ดูที่ เพิ่ม เอาออก หรือแสดงผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

ด้านบนของหน้า

การแสดงหรือเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัยของ Add-in

เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความปลอดภัยของ Add-in การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลเฉพาะกับโปรแกรมที่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ให้ดำเนินการต่อไปนี้ในโปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 เหล่านี้

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 โปรแกรมใดอยู่

Access

Excel

InfoPath

Outlook

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Access

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Access

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก Add-in

 3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ การตั้งค่าเหล่านี้ไม่ได้ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น เว้นแต่ว่าคุณจะทำงานในองค์กรและผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของคุณได้เปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นโดยใช้นโยบายของผู้ดูแลระบบ

  • กำหนดว่า Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ต้องได้รับการเซ็นชื่อจากผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้ศูนย์ความเชื่อถือตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลบนแฟ้ม Dynamic Link Library ที่มี Add-in ถ้าผู้ประกาศไม่ได้รับความเชื่อถือ โปรแกรม Office จะไม่โหลด Add-in นั้น และแถบข้อความจะแสดงการแจ้งให้ทราบว่า Add-in นั้นถูกปิดใช้งานแล้ว

  • ปิดใช้งานการแจ้งให้ทราบสำหรับ Add-in ที่ไม่มีลายเซ็น (โค้ดจะยังคงถูกปิดใช้งาน) กล่องกาเครื่องหมายนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย กำหนดว่าส่วนขยายโปรแกรมประยุกต์ต้องได้รับการเซ็นชื่อจากผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ เท่านั้น ในบางสถานการณ์ แฟ้ม Dynamic Link Library ที่มี Add-in อาจไม่ได้รับการเซ็นชื่อ ในกรณีเช่นนี้ Add-in ที่ได้รับการเซ็นชื่อจากผู้ประกาศที่เชื่อถือได้จะเปิดใช้งาน แต่ Add-in ที่ไม่มีการเซ็นชื่อจะถูกปิดใช้งาน

  • ปิดใช้งาน Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมด (อาจทำให้หน้าที่การใช้งานเสียหาย) เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ ถ้าคุณไม่ไว้วางใจ Add-in ใดๆ Add-in ทั้งหมดจะถูกปิดใช้งานโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบและกล่องกาเครื่องหมาย Add-in อื่นจะไม่พร้อมใช้งาน

   หมายเหตุ  การตั้งค่านี้จะมีผลหลังจากที่คุณออกจากระบบและเริ่มโปรแกรม Office ของคุณใหม่เท่านั้น

ด้านบนของหน้า

Excel

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก Add-in

 3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ การตั้งค่าเหล่านี้ไม่ได้ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น เว้นแต่ว่าคุณจะทำงานในองค์กรและผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของคุณได้เปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นโดยใช้นโยบายของผู้ดูแลระบบ

  • กำหนดว่า Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ต้องได้รับการเซ็นชื่อจากผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้ศูนย์ความเชื่อถือตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลบนแฟ้ม Dynamic Link Library ที่มี Add-in ถ้าผู้ประกาศไม่ได้รับความเชื่อถือ โปรแกรม Office จะไม่โหลด Add-in นั้น และแถบข้อความจะแสดงการแจ้งให้ทราบว่า Add-in นั้นถูกปิดใช้งานแล้ว

  • ปิดใช้งานการแจ้งให้ทราบสำหรับ Add-in ที่ไม่มีลายเซ็น (โค้ดจะยังคงถูกปิดใช้งาน) กล่องกาเครื่องหมายนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย กำหนดว่าส่วนขยายโปรแกรมประยุกต์ต้องได้รับการเซ็นชื่อจากผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ เท่านั้น ในบางสถานการณ์ แฟ้ม Dynamic Link Library ที่มี Add-in อาจไม่ได้รับการเซ็นชื่อ ในกรณีเช่นนี้ Add-in ที่ได้รับการเซ็นชื่อจากผู้ประกาศที่เชื่อถือได้จะเปิดใช้งาน แต่ Add-in ที่ไม่มีการเซ็นชื่อจะถูกปิดใช้งาน

  • ปิดใช้งาน Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมด (อาจทำให้หน้าที่การใช้งานเสียหาย) เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ ถ้าคุณไม่ไว้วางใจ Add-in ใดๆ Add-in ทั้งหมดจะถูกปิดใช้งานโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบและกล่องกาเครื่องหมาย Add-in อื่นจะไม่พร้อมใช้งาน

   หมายเหตุ  การตั้งค่านี้จะมีผลหลังจากที่คุณจบการทำงานและเริ่มโปรแกรม Office ของคุณใหม่เท่านั้น

ด้านบนของหน้า

InfoPath

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 2. คลิก Add-in

 3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ การตั้งค่าเหล่านี้ไม่ได้ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น เว้นแต่ว่าคุณจะทำงานในองค์กรและผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของคุณได้เปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นโดยใช้นโยบายของผู้ดูแลระบบ

  • กำหนดว่า Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ต้องได้รับการเซ็นชื่อจากผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้ศูนย์ความเชื่อถือตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลบนแฟ้ม Dynamic Link Library ที่มี Add-in ถ้าผู้ประกาศไม่ได้รับความเชื่อถือ โปรแกรม Office จะไม่โหลด Add-in นั้น และแถบข้อความจะแสดงการแจ้งให้ทราบว่า Add-in นั้นถูกปิดใช้งานแล้ว

  • ปิดใช้งานการแจ้งให้ทราบสำหรับ Add-in ที่ไม่มีลายเซ็น (โค้ดจะยังคงถูกปิดใช้งาน) กล่องกาเครื่องหมายนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย กำหนดว่าส่วนขยายโปรแกรมประยุกต์ต้องได้รับการเซ็นชื่อจากผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ เท่านั้น ในบางสถานการณ์ แฟ้ม Dynamic Link Library ที่มี Add-in อาจไม่ได้รับการเซ็นชื่อ ในกรณีเช่นนี้ Add-in ที่ได้รับการเซ็นชื่อจากผู้ประกาศที่เชื่อถือได้จะเปิดใช้งาน แต่ Add-in ที่ไม่มีการเซ็นชื่อจะถูกปิดใช้งาน

  • ปิดใช้งาน Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมด (อาจทำให้หน้าที่การใช้งานเสียหาย) เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ ถ้าคุณไม่ไว้วางใจ Add-in ใดๆ Add-in ทั้งหมดจะถูกปิดใช้งานโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบและกล่องกาเครื่องหมาย Add-in อื่นจะไม่พร้อมใช้งาน

   หมายเหตุ  การตั้งค่านี้จะมีผลหลังจากที่คุณจบการทำงานและเริ่มโปรแกรม Office ของคุณใหม่เท่านั้น

ด้านบนของหน้า

Outlook

ตามค่าเริ่มต้น Outlook จะอนุญาตให้เรียกใช้ Add-in ใดๆ ที่ติดตั้งแล้วได้ คุณสามารถจำกัด Outlook ให้เรียกใช้เฉพาะ Add-in ที่มีลายเซ็นแบบดิจิทัลเท่านั้น ด้วยการนำการตั้งค่า การเตือนสำหรับแมโครที่มีลายเซ็น แมโครที่ไม่มีลายเซ็นทั้งหมดจะถูกปิดใช้งาน ไปใช้กับ Add-in ดังต่อไปนี้

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 2. ในบานหน้าต่างซ้าย ให้คลิก ความปลอดภัยของแมโคร

 3. คลิก การเตือนสำหรับแมโครที่มีลายเซ็น แมโครทั้งหมดที่ไม่มีลายเซ็นจะถูกปิดการทำงาน

 4. ในบานหน้าต่างซ้าย ให้คลิก Add-in

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นําการตั้งค่าความปลอดภัยของแมโครไปใช้กับ Add-in ที่ติดตั้งอยู่

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก Add-in

 3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ การตั้งค่าเหล่านี้ไม่ได้ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น เว้นแต่ว่าคุณจะทำงานในองค์กรและผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของคุณได้เปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นโดยใช้นโยบายของผู้ดูแลระบบ

  • กำหนดว่า Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ต้องได้รับการเซ็นชื่อจากผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้ศูนย์ความเชื่อถือตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลบนแฟ้ม Dynamic Link Library ที่มี Add-in ถ้าผู้ประกาศไม่ได้รับความเชื่อถือ โปรแกรม Office จะไม่โหลด Add-in นั้น และแถบข้อความจะแสดงการแจ้งให้ทราบว่า Add-in นั้นถูกปิดใช้งานแล้ว

  • ปิดใช้งานการแจ้งให้ทราบสำหรับ Add-in ที่ไม่มีลายเซ็น (โค้ดจะยังคงถูกปิดใช้งาน) กล่องกาเครื่องหมายนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย กำหนดว่าส่วนขยายโปรแกรมประยุกต์ต้องได้รับการเซ็นชื่อจากผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ เท่านั้น ในบางสถานการณ์ แฟ้ม Dynamic Link Library ที่มี Add-in อาจไม่ได้รับการเซ็นชื่อ ในกรณีเช่นนี้ Add-in ที่ได้รับการเซ็นชื่อจากผู้ประกาศที่เชื่อถือได้จะเปิดใช้งาน แต่ Add-in ที่ไม่มีการเซ็นชื่อจะถูกปิดใช้งาน

  • ปิดใช้งาน Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมด (อาจทำให้หน้าที่การใช้งานเสียหาย) เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ ถ้าคุณไม่ไว้วางใจ Add-in ใดๆ Add-in ทั้งหมดจะถูกปิดใช้งานโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบและกล่องกาเครื่องหมาย Add-in อื่นจะไม่พร้อมใช้งาน

   หมายเหตุ  การตั้งค่านี้จะมีผลหลังจากที่คุณจบการทำงานและเริ่มโปรแกรม Office ของคุณใหม่เท่านั้น

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 2. คลิก Add-in

 3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ การตั้งค่าเหล่านี้ไม่ได้ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น เว้นแต่ว่าคุณจะทำงานในองค์กรและผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของคุณได้เปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นโดยใช้นโยบายของผู้ดูแลระบบ

  • กำหนดว่า Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ต้องได้รับการเซ็นชื่อจากผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้ศูนย์ความเชื่อถือตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลบนแฟ้ม Dynamic Link Library ที่มี Add-in ถ้าผู้ประกาศไม่ได้รับความเชื่อถือ โปรแกรม Office จะไม่โหลด Add-in นั้น และแถบข้อความจะแสดงการแจ้งให้ทราบว่า Add-in นั้นถูกปิดใช้งานแล้ว

  • ปิดใช้งานการแจ้งให้ทราบสำหรับ Add-in ที่ไม่มีลายเซ็น (โค้ดจะยังคงถูกปิดใช้งาน) กล่องกาเครื่องหมายนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย กำหนดว่าส่วนขยายโปรแกรมประยุกต์ต้องได้รับการเซ็นชื่อจากผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ เท่านั้น ในบางสถานการณ์ แฟ้ม Dynamic Link Library ที่มี Add-in อาจไม่ได้รับการเซ็นชื่อ ในกรณีเช่นนี้ Add-in ที่ได้รับการเซ็นชื่อจากผู้ประกาศที่เชื่อถือได้จะเปิดใช้งาน แต่ Add-in ที่ไม่มีการเซ็นชื่อจะถูกปิดใช้งาน

  • ปิดใช้งาน Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมด (อาจทำให้หน้าที่การใช้งานเสียหาย) เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ ถ้าคุณไม่ไว้วางใจ Add-in ใดๆ Add-in ทั้งหมดจะถูกปิดใช้งานโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบและกล่องกาเครื่องหมาย Add-in อื่นจะไม่พร้อมใช้งาน

   หมายเหตุ  การตั้งค่านี้จะมีผลหลังจากที่คุณจบการทำงานและเริ่มโปรแกรม Office ของคุณใหม่เท่านั้น

ด้านบนของหน้า

Visio

 1. บนเมนู Tools ให้คลิก Trust Center

 2. คลิก Add-ins

 3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ การตั้งค่าเหล่านี้ไม่ได้ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น เว้นแต่ว่าคุณจะทำงานในองค์กรและผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของคุณได้เปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นโดยใช้นโยบายของผู้ดูแลระบบ

  • Require Application Add-ins to be signed by Trusted Publisher เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้ศูนย์ความเชื่อถือตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลบนแฟ้ม Dynamic Link Library ที่มี Add-in ถ้าผู้ประกาศไม่ได้รับความเชื่อถือ โปรแกรม Office จะไม่โหลด Add-in นั้น และแถบข้อความจะแสดงการแจ้งให้ทราบว่า Add-in นั้นถูกปิดใช้งานแล้ว

  • Disable notification for unsigned add-ins (code will remain disabled) กล่องกาเครื่องหมายนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย Require Application Extensions to be signed by Trusted Publisher เท่านั้น ในบางสถานการณ์ แฟ้ม Dynamic Link Library ที่มี Add-in อาจไม่ได้รับการเซ็นชื่อ ในกรณีเช่นนี้ Add-in ที่ได้รับการเซ็นชื่อจากผู้ประกาศที่เชื่อถือได้จะเปิดใช้งาน แต่ Add-in ที่ไม่มีการเซ็นชื่อจะถูกปิดใช้งาน

  • Disable all Application Add-ins (may impair functionality) เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ ถ้าคุณไม่ไว้วางใจ Add-in ใดๆ Add-in ทั้งหมดจะถูกปิดใช้งานโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบและกล่องกาเครื่องหมาย Add-in อื่นจะไม่พร้อมใช้งาน

   หมายเหตุ  การตั้งค่านี้จะมีผลหลังจากที่คุณจบการทำงานและเริ่มโปรแกรม Office ของคุณใหม่เท่านั้น

ด้านบนของหน้า

Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก Add-in

 3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ การตั้งค่าเหล่านี้ไม่ได้ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น เว้นแต่ว่าคุณจะทำงานในองค์กรและผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของคุณได้เปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นโดยใช้นโยบายของผู้ดูแลระบบ

  • กำหนดว่า Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ต้องได้รับการเซ็นชื่อจากผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้ศูนย์ความเชื่อถือตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลบนแฟ้ม Dynamic Link Library ที่มี Add-in ถ้าผู้ประกาศไม่ได้รับความเชื่อถือ โปรแกรม Office จะไม่โหลด Add-in นั้น และแถบข้อความจะแสดงการแจ้งให้ทราบว่า Add-in นั้นถูกปิดใช้งานแล้ว

  • ปิดใช้งานการแจ้งให้ทราบสำหรับ Add-in ที่ไม่มีลายเซ็น (โค้ดจะยังคงถูกปิดใช้งาน) กล่องกาเครื่องหมายนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย กำหนดว่าส่วนขยายโปรแกรมประยุกต์ต้องได้รับการเซ็นชื่อจากผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ เท่านั้น ในบางสถานการณ์ แฟ้ม Dynamic Link Library ที่มี Add-in อาจไม่ได้รับการเซ็นชื่อ ในกรณีเช่นนี้ Add-in ที่ได้รับการเซ็นชื่อจากผู้ประกาศที่เชื่อถือได้จะเปิดใช้งาน แต่ Add-in ที่ไม่มีการเซ็นชื่อจะถูกปิดใช้งาน

  • ปิดใช้งาน Add-in ของโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมด (อาจทำให้หน้าที่การใช้งานเสียหาย) เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ ถ้าคุณไม่ไว้วางใจ Add-in ใดๆ Add-in ทั้งหมดจะถูกปิดใช้งานโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบและกล่องกาเครื่องหมาย Add-in อื่นจะไม่พร้อมใช้งาน

   หมายเหตุ  การตั้งค่านี้จะมีผลหลังจากที่คุณจบการทำงานและเริ่มโปรแกรม Office ของคุณใหม่เท่านั้น

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Visio Standard 2007, Access 2007, OneNote 2007, Visio 2007, Publisher 2007, Office 2010, Office 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, SharePoint Designer 2007, Excel 2007, Word 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา