การเปิดหรือปิดใช้งานแมโครในเอกสาร Office

บทความนี้เกี่ยวกับความปลอดภัยของแมโครและอธิบายถึงความเสี่ยงของการเปิดใช้งานแมโคร และวิธีที่ศูนย์ความเชื่อถือใน ระบบ Microsoft Office 2007 สามารถช่วยลดความเสี่ยงเหล่านี้

มีอะไรใหม่ใน Office 2010

บล็อก Office

ในบทความนี้

แมโครคืออะไรและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคืออะไร

การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานแมโครด้วยศูนย์ความเชื่อถือ

แมโครคืออะไรและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคืออะไร

แมโครกำหนดให้งานที่ใช้บ่อยเป็นแบบอัตโนมัติ แมโครหลายตัวถูกสร้างขึ้นโดย Visual Basic for Applications (VBA) และถูกเขียนขึ้นโดยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ อย่างไรก็ตาม แมโครบางตัวก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย บุคคลที่มีเจตนาร้ายสามารถนำแมโครที่อันตรายมาใส่ไว้ในเอกสารหรือแฟ้ม ซึ่งสามารถแพร่ไวรัสบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้

ด้านบนของหน้า

การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานแมโครด้วยศูนย์ความเชื่อถือ

การตั้งค่าความปลอดภัยของแมโครจะอยู่ในศูนย์ความเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณทำงานในองค์กร ผู้ดูแลระบบของคุณอาจเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้น เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใดเปลี่ยนการตั้งค่าใดๆ ได้

หมายเหตุ  เมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งค่าแมโครของคุณในศูนย์ความเชื่อถือ การตั้งค่าเหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงเฉพาะโปรแกรม Office ที่คุณกำลังใช้งานอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น การตั้งค่าแมโครในโปรแกรม Office ทั้งหมดของคุณจะไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลง

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Access

Excel

Outlook

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Access

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Access

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก การตั้งค่าแมโคร

 3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณไม่เชื่อถือแมโคร แมโครทั้งหมดในเอกสารและการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับแมโครจะถูกปิดใช้งาน ถ้ามีเอกสารที่มีแมโครที่ไม่ได้เซ็นชื่อซึ่งคุณเชื่อถือ คุณสามารถใส่เอกสารเหล่านั้นลงในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ เอกสารในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้จะได้รับอนุญาตให้ทำงานโดยไม่ต้องถูกตรวจสอบโดยระบบความปลอดภัยของศูนย์ความเชื่อถือ

  • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยมีการแจ้งให้ทราบ นี่เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น ให้คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการปิดใช้งานแมโคร แต่คุณยังต้องการได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยถ้ามีแมโครปรากฏอยู่ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดใช้แมโครเมื่อใดโดยพิจารณาเป็นกรณีไป

  • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดยกเว้นแมโครที่ถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัล การตั้งค่านี้จะเหมือนกันกับตัวเลือก ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยมีการแจ้งให้ทราบ ยกเว้นในกรณีถ้าแมโครถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัลโดยผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ แมโครจะสามารถทำงานได้ถ้าคุณเชื่อถือผู้ประกาศนั้นแล้ว แต่ถ้าคุณยังไม่ได้เชื่อถือผู้ประกาศนั้น คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเลือกที่จะเปิดใช้งานแมโครที่ถูกเซ็นชื่อหรือเลือกที่จะเชื่อถือผู้ประกาศ แมโครที่ไม่มีลายเซ็นทั้งหมดจะถูกปิดใช้งานโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ

  • เปิดใช้งานแมโครทั้งหมด (ไม่แนะนำ โค้ดที่อาจเป็นอันตรายจะสามารถทำงานได้) คลิกตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้แมโครทั้งหมดทำงาน การตั้งค่านี้จะทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณเสี่ยงต่อการถูกโจมตีจากโค้ดที่เป็นอันตรายได้ง่ายและไม่แนะนำให้ใช้

ด้านบนของหน้า

Excel

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก การตั้งค่าแมโคร

 3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณไม่เชื่อถือแมโคร แมโครทั้งหมดในเอกสารและการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับแมโครจะถูกปิดใช้งาน ถ้ามีเอกสารที่มีแมโครที่ไม่ได้เซ็นชื่อซึ่งคุณเชื่อถือ คุณสามารถใส่เอกสารเหล่านั้นลงในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ เอกสารในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้จะได้รับอนุญาตให้ทำงานโดยไม่ต้องถูกตรวจสอบโดยระบบความปลอดภัยของศูนย์ความเชื่อถือ

  • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยมีการแจ้งให้ทราบ นี่เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น ให้คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการปิดใช้งานแมโคร แต่คุณยังต้องการได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยถ้ามีแมโครปรากฏอยู่ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดใช้แมโครเมื่อใดโดยพิจารณาเป็นกรณีไป

  • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดยกเว้นแมโครที่ถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัล การตั้งค่านี้จะเหมือนกันกับตัวเลือก ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยมีการแจ้งให้ทราบ ยกเว้นในกรณีถ้าแมโครถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัลโดยผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ แมโครจะสามารถทำงานได้ถ้าคุณเชื่อถือผู้ประกาศนั้นแล้ว แต่ถ้าคุณยังไม่ได้เชื่อถือผู้ประกาศนั้น คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเลือกที่จะเปิดใช้งานแมโครที่ถูกเซ็นชื่อหรือเลือกที่จะเชื่อถือผู้ประกาศ แมโครที่ไม่มีลายเซ็นทั้งหมดจะถูกปิดใช้งานโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ

  • เปิดใช้งานแมโครทั้งหมด (ไม่แนะนำ โค้ดที่อาจเป็นอันตรายจะสามารถทำงานได้) คลิกตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้แมโครทั้งหมดทำงาน การตั้งค่านี้จะทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณเสี่ยงต่อการถูกโจมตีจากโค้ดที่เป็นอันตรายได้ง่ายและไม่แนะนำให้ใช้

  • เชื่อถือการเข้าถึงรูปแบบวัตถุของโครงการ VBA    การตั้งค่านี้มีไว้สำหรับนักพัฒนาและใช้เพื่อจงใจป้องกันหรืออนุญาตการเข้าถึงรูปแบบวัตถุ VBA ทางการเขียนโปรแกรมจากไคลเอ็นต์อัตโนมัติใดๆ กล่าวอีกนัยหนึ่ง การตั้งค่านี้ให้ตัวเลือกความปลอดภัยสำหรับโค้ดซึ่งเขียนขึ้นเพื่อให้โปรแกรม Office ทำงานอัตโนมัติและจัดการกับสภาพแวดล้อมและรูปแบบวัตถุ Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) ทางการเขียนโปรแกรม นี่เป็นการตั้งค่าต่อผู้ใช้งานและต่อโปรแกรมประยุกต์ และตามค่าเริ่มต้นจะปฏิเสธการเข้าถึง ตัวเลือกความปลอดภัยนี้ทำให้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตสร้างโค้ด "จำลองตัวเอง" ที่อาจทำอันตรายต่อระบบผู้ใช้ปลายทางได้ยากขึ้น สำหรับไคลเอ็นต์อัตโนมัติใดๆ ที่จะเข้าถึงรูปแบบวัตถุ VBA ทางการเขียนโปรแกรม ผู้ใช้ที่เรียกใช้โค้ดต้องอนุญาตการเข้าถึงอย่างชัดเจน เมื่อต้องการเปิดใช้การเข้าถึง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย

เคล็ดลับ  คุณสามารถเปิดกล่องโต้ตอบการตั้งค่าความปลอดภัยของแมโครจากแท็บ นักพัฒนา ใน Ribbon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent ได้ ถ้าแท็บ นักพัฒนา ไม่พร้อมใช้งาน ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel คลิก เป็นที่นิยม แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 2. คลิก การตั้งค่าแมโคร

 3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • ไม่มีคำเตือนและปิดใช้งานแมโครทั้งหมด คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณไม่เชื่อถือแมโคร ทั้งนี้ แมโครทั้งหมดและการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับแมโครจะถูกปิดใช้งาน

  • คําเตือนสำหรับแมโครที่มีลายเซ็น แมโครที่ไม่มีลายเซ็นทั้งหมดจะถูกปิดใช้งาน นี่เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นและเหมือนกันกับตัวเลือก ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยมีการแจ้งให้ทราบ ยกเว้นถ้าแมโครถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัลโดยผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ แมโครจะสามารถทำงานได้ถ้าคุณเชื่อถือผู้ประกาศนั้นแล้ว แต่ถ้าคุณยังไม่ได้เชื่อถือผู้ประกาศนั้น คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเลือกที่จะเปิดใช้งานแมโครที่ถูกเซ็นชื่อหรือเลือกที่จะเชื่อถือผู้ประกาศ แมโครที่ไม่มีลายเซ็นทั้งหมดจะถูกปิดใช้งานโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ

  • ออกคำเตือนสำหรับแมโครทั้งหมด ให้คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการปิดใช้งานแมโคร แต่คุณยังต้องการได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยว่ามีแมโครอยู่หรือไม่ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดใช้แมโครเมื่อใดโดยพิจารณาเป็นกรณีไป

  • ไม่มีการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับแมโคร (ไม่แนะนำ) คลิกตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้แมโครทั้งหมดทำงาน การตั้งค่านี้จะทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณเสี่ยงต่อการถูกโจมตีจากโค้ดที่เป็นอันตรายได้ง่ายและไม่แนะนำให้ใช้

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก การตั้งค่าแมโคร

 3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณไม่เชื่อถือแมโคร แมโครทั้งหมดในเอกสารและการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับแมโครจะถูกปิดใช้งาน ถ้ามีเอกสารที่มีแมโครที่ไม่ได้เซ็นชื่อซึ่งคุณเชื่อถือ คุณสามารถใส่เอกสารเหล่านั้นลงในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ เอกสารในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้จะได้รับอนุญาตให้ทำงานโดยไม่ต้องถูกตรวจสอบโดยระบบความปลอดภัยของศูนย์ความเชื่อถือ

  • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยมีการแจ้งให้ทราบ นี่เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น ให้คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการปิดใช้งานแมโคร แต่คุณยังต้องการได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยถ้ามีแมโครปรากฏอยู่ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดใช้แมโครเมื่อใดโดยพิจารณาเป็นกรณีไป

  • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดยกเว้นแมโครที่ถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัล การตั้งค่านี้จะเหมือนกันกับตัวเลือก ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยมีการแจ้งให้ทราบ ยกเว้นในกรณีถ้าแมโครถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัลโดยผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ แมโครจะสามารถทำงานได้ถ้าคุณเชื่อถือผู้ประกาศนั้นแล้ว แต่ถ้าคุณยังไม่ได้เชื่อถือผู้ประกาศนั้น คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเลือกที่จะเปิดใช้งานแมโครที่ถูกเซ็นชื่อหรือเลือกที่จะเชื่อถือผู้ประกาศ แมโครที่ไม่มีลายเซ็นทั้งหมดจะถูกปิดใช้งานโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ

  • เปิดใช้งานแมโครทั้งหมด (ไม่แนะนำ โค้ดที่อาจเป็นอันตรายจะสามารถทำงานได้) คลิกตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้แมโครทั้งหมดทำงาน การตั้งค่านี้จะทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณเสี่ยงต่อการถูกโจมตีจากโค้ดที่เป็นอันตรายได้ง่ายและไม่แนะนำให้ใช้

  • เชื่อถือการเข้าถึงรูปแบบวัตถุของโครงการ VBA    การตั้งค่านี้มีไว้สำหรับนักพัฒนาและใช้เพื่อจงใจป้องกันหรืออนุญาตการเข้าถึงรูปแบบวัตถุ VBA ทางการเขียนโปรแกรมจากไคลเอ็นต์อัตโนมัติใดๆ กล่าวอีกนัยหนึ่ง การตั้งค่านี้ให้ตัวเลือกความปลอดภัยสำหรับโค้ดซึ่งเขียนขึ้นเพื่อให้โปรแกรม Office ทำงานอัตโนมัติและจัดการกับสภาพแวดล้อมและรูปแบบวัตถุ Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) ทางการเขียนโปรแกรม นี่เป็นการตั้งค่าต่อผู้ใช้งานและต่อโปรแกรมประยุกต์ และตามค่าเริ่มต้นจะปฏิเสธการเข้าถึง ตัวเลือกความปลอดภัยนี้ทำให้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตสร้างโค้ด "จำลองตัวเอง" ที่อาจทำอันตรายต่อระบบผู้ใช้ปลายทางได้ยากขึ้น สำหรับไคลเอ็นต์อัตโนมัติใดๆ ที่จะเข้าถึงรูปแบบวัตถุ VBA ทางการเขียนโปรแกรม ผู้ใช้ที่เรียกใช้โค้ดต้องอนุญาตการเข้าถึงอย่างชัดเจน เมื่อต้องการเปิดใช้การเข้าถึง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย

เคล็ดลับ  คุณสามารถเปิดกล่องโต้ตอบการตั้งค่าความปลอดภัยของแมโครจากแท็บ นักพัฒนา ใน Ribbon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent ได้ ถ้าแท็บ นักพัฒนา ไม่พร้อมใช้งาน ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint คลิก เป็นที่นิยม แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 2. คลิก การตั้งค่าแมโคร

 3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณไม่เชื่อถือแมโคร แมโครทั้งหมดในเอกสารและการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับแมโครจะถูกปิดใช้งาน ถ้ามีเอกสารที่มีแมโครที่ไม่ได้เซ็นชื่อซึ่งคุณเชื่อถือ คุณสามารถใส่เอกสารเหล่านั้นลงในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ เอกสารในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้จะได้รับอนุญาตให้ทำงานโดยไม่ต้องถูกตรวจสอบโดยระบบความปลอดภัยของศูนย์ความเชื่อถือ

  • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยมีการแจ้งให้ทราบ นี่เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น ให้คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการปิดใช้งานแมโคร แต่คุณยังต้องการได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยถ้ามีแมโครปรากฏอยู่ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดใช้แมโครเมื่อใดโดยพิจารณาเป็นกรณีไป

  • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดยกเว้นแมโครที่ถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัล การตั้งค่านี้จะเหมือนกันกับตัวเลือก ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยมีการแจ้งให้ทราบ ยกเว้นในกรณีถ้าแมโครถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัลโดยผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ แมโครจะสามารถทำงานได้ถ้าคุณเชื่อถือผู้ประกาศนั้นแล้ว แต่ถ้าคุณยังไม่ได้เชื่อถือผู้ประกาศนั้น คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเลือกที่จะเปิดใช้งานแมโครที่ถูกเซ็นชื่อหรือเลือกที่จะเชื่อถือผู้ประกาศ แมโครที่ไม่มีลายเซ็นทั้งหมดจะถูกปิดใช้งานโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ

  • เปิดใช้งานแมโครทั้งหมด (ไม่แนะนำ โค้ดที่อาจเป็นอันตรายจะสามารถทำงานได้) คลิกตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้แมโครทั้งหมดทำงาน การตั้งค่านี้จะทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณเสี่ยงต่อการถูกโจมตีจากโค้ดที่เป็นอันตรายได้ง่ายและไม่แนะนำให้ใช้

  • เชื่อถือการเข้าถึงรูปแบบวัตถุของโครงการ VBA    การตั้งค่านี้มีไว้สำหรับนักพัฒนาและใช้เพื่อจงใจป้องกันหรืออนุญาตการเข้าถึงรูปแบบวัตถุ VBA ทางการเขียนโปรแกรมจากไคลเอ็นต์อัตโนมัติใดๆ กล่าวอีกนัยหนึ่ง การตั้งค่านี้ให้ตัวเลือกความปลอดภัยสำหรับโค้ดซึ่งเขียนขึ้นเพื่อให้โปรแกรม Office ทำงานอัตโนมัติและจัดการกับสภาพแวดล้อมและรูปแบบวัตถุ Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) ทางการเขียนโปรแกรม นี่เป็นการตั้งค่าต่อผู้ใช้งานและต่อโปรแกรมประยุกต์ และตามค่าเริ่มต้นจะปฏิเสธการเข้าถึง ตัวเลือกความปลอดภัยนี้ทำให้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตสร้างโค้ด "จำลองตัวเอง" ที่อาจทำอันตรายต่อระบบผู้ใช้ปลายทางได้ยากขึ้น สำหรับไคลเอ็นต์อัตโนมัติใดๆ ที่จะเข้าถึงรูปแบบวัตถุ VBA ทางการเขียนโปรแกรม ผู้ใช้ที่เรียกใช้โค้ดต้องอนุญาตการเข้าถึงอย่างชัดเจน เมื่อต้องการเปิดใช้การเข้าถึง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย

ด้านบนของหน้า

Visio

 1. บนเมนู Tools ให้คลิก Trust Center

 2. คลิก Macro Settings

 3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • Disable all macro without notification คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณไม่เชื่อถือแมโคร แมโครทั้งหมดในเอกสารและการแจ้งเตือนความปลอดภัยเกี่ยวกับแมโครจะถูกปิดใช้งาน ถ้ามีเอกสารที่มีแมโครที่ไม่ได้เซ็นชื่อซึ่งคุณเชื่อถือ คุณสามารถใส่เอกสารเหล่านั้นลงในtrusted location เอกสารในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้จะได้รับอนุญาตให้ทำงานโดยไม่ต้องถูกตรวจสอบโดยระบบความปลอดภัยของศูนย์ความเชื่อถือ

  • Disable all macros with notification นี่เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น ให้คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการปิดใช้งานแมโคร แต่คุณยังต้องการได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยถ้ามีแมโครปรากฏอยู่ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดใช้แมโครเมื่อใดโดยพิจารณาเป็นกรณีไป

  • Disable all macros except digitally signed macros การตั้งค่านี้จะเหมือนกันกับตัวเลือก Disable all macros with notification ยกเว้นในกรณีถ้าแมโครถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัลโดยผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ แมโครจะสามารถทำงานได้ถ้าคุณเชื่อถือผู้ประกาศนั้นแล้ว แต่ถ้าคุณยังไม่ได้เชื่อถือผู้ประกาศนั้น คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเลือกที่จะเปิดใช้งานแมโครที่ถูกเซ็นชื่อหรือเลือกที่จะเชื่อถือผู้ประกาศ แมโครที่ไม่มีลายเซ็นทั้งหมดจะถูกปิดใช้งานโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ

  • Enable all macros (ไม่แนะนำ โค้ดที่อาจเป็นอันตรายจะสามารถทำงานได้) คลิกตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้แมโครทั้งหมดทำงาน การตั้งค่านี้จะทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณเสี่ยงต่อการถูกโจมตีจากโค้ดที่เป็นอันตรายได้ง่ายและไม่แนะนำให้ใช้

  • Trust access to the VBA project object model    การตั้งค่านี้มีไว้สำหรับนักพัฒนาและใช้เพื่อจงใจป้องกันหรืออนุญาตการเข้าถึงรูปแบบวัตถุ VBA ทางการเขียนโปรแกรมจากไคลเอ็นต์อัตโนมัติใดๆ กล่าวอีกนัยหนึ่ง การตั้งค่านี้ให้ตัวเลือกความปลอดภัยสำหรับโค้ดซึ่งเขียนขึ้นเพื่อให้โปรแกรม Office ทำงานอัตโนมัติและจัดการกับสภาพแวดล้อมและรูปแบบวัตถุ Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) ทางการเขียนโปรแกรม นี่เป็นการตั้งค่าต่อผู้ใช้งานและต่อโปรแกรมประยุกต์ และตามค่าเริ่มต้นจะปฏิเสธการเข้าถึง ตัวเลือกความปลอดภัยนี้ทำให้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตสร้างโค้ด "จำลองตัวเอง" ที่อาจทำอันตรายต่อระบบผู้ใช้ปลายทางได้ยากขึ้น สำหรับไคลเอ็นต์อัตโนมัติใดๆ ที่จะเข้าถึงรูปแบบวัตถุ VBA ทางการเขียนโปรแกรม ผู้ใช้ที่เรียกใช้โค้ดต้องอนุญาตการเข้าถึงอย่างชัดเจน เมื่อต้องการเปิดใช้การเข้าถึง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย

ด้านบนของหน้า

Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก การตั้งค่าแมโคร

 3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณไม่เชื่อถือแมโคร แมโครทั้งหมดในเอกสารและการแจ้งเตือนความปลอดภัยเกี่ยวกับแมโครจะถูกปิดใช้งาน ถ้ามีเอกสารที่มีแมโครที่ไม่ได้เซ็นชื่อซึ่งคุณเชื่อถือ คุณสามารถใส่เอกสารเหล่านั้นลงในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ เอกสารในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้จะได้รับอนุญาตให้ทำงานโดยไม่ต้องถูกตรวจสอบโดยระบบความปลอดภัยของศูนย์ความเชื่อถือ

  • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยมีการแจ้งให้ทราบ นี่เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น ให้คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการปิดใช้งานแมโคร แต่คุณยังต้องการได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยถ้ามีแมโครปรากฏอยู่ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดใช้แมโครเมื่อใดโดยพิจารณาเป็นกรณีไป

  • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดยกเว้นแมโครที่ถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัล การตั้งค่านี้จะเหมือนกันกับตัวเลือก ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยมีการแจ้งให้ทราบ ยกเว้นในกรณีถ้าแมโครถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัลโดยผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ แมโครจะสามารถทำงานได้ถ้าคุณเชื่อถือผู้ประกาศนั้นแล้ว แต่ถ้าคุณยังไม่ได้เชื่อถือผู้ประกาศนั้น คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบ ด้วยวิธีนี้คุณสามารถเลือกที่จะเปิดใช้งานแมโครที่ถูกเซ็นชื่อหรือเลือกที่จะเชื่อถือผู้ประกาศ แมโครที่ไม่มีลายเซ็นทั้งหมดจะถูกปิดใช้งานโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ

  • เปิดใช้งานแมโครทั้งหมด (ไม่แนะนำ โค้ดที่อาจเป็นอันตรายจะสามารถทำงานได้) คลิกตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้แมโครทั้งหมดทำงาน การตั้งค่านี้จะทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณเสี่ยงต่อการถูกโจมตีจากโค้ดที่เป็นอันตรายได้ง่ายและไม่แนะนำให้ใช้

  • เชื่อถือการเข้าถึงรูปแบบวัตถุของโครงการ VBA    การตั้งค่านี้มีไว้สำหรับนักพัฒนาและใช้เพื่อจงใจป้องกันหรืออนุญาตการเข้าถึงรูปแบบวัตถุ VBA ทางการเขียนโปรแกรมจากไคลเอ็นต์อัตโนมัติใดๆ กล่าวอีกนัยหนึ่ง การตั้งค่านี้ให้ตัวเลือกความปลอดภัยสำหรับโค้ดซึ่งเขียนขึ้นเพื่อให้โปรแกรม Office ทำงานอัตโนมัติและจัดการกับสภาพแวดล้อมและรูปแบบวัตถุ Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) ทางการเขียนโปรแกรม นี่เป็นการตั้งค่าต่อผู้ใช้งานและต่อโปรแกรมประยุกต์ และตามค่าเริ่มต้นจะปฏิเสธการเข้าถึง ตัวเลือกความปลอดภัยนี้ทำให้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตสร้างโค้ด "จำลองตัวเอง" ที่อาจทำอันตรายต่อระบบผู้ใช้ปลายทางได้ยากขึ้น สำหรับไคลเอ็นต์อัตโนมัติใดๆ ที่จะเข้าถึงรูปแบบวัตถุ VBA ทางการเขียนโปรแกรม ผู้ใช้ที่เรียกใช้โค้ดต้องอนุญาตการเข้าถึงอย่างชัดเจน เมื่อต้องการเปิดใช้การเข้าถึง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย

เคล็ดลับ  คุณสามารถเปิดกล่องโต้ตอบการตั้งค่าความปลอดภัยของแมโครจากแท็บ นักพัฒนา ใน Ribbon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent ได้ ถ้าแท็บ นักพัฒนา ไม่พร้อมใช้งาน ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word คลิก เป็นที่นิยม แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon

ด้านบนของหน้า

ศูนย์ความเชื่อถือจะช่วยป้องกันฉันจากแมโครที่ไม่ปลอดภัยได้อย่างไร

ก่อนเปิดใช้งานแมโครในเอกสาร ศูนย์ความเชื่อถือจะตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้

 • แมโครได้รับการเซ็นชื่อโดยนักพัฒนาด้วยลายเซ็นดิจิทัล

 • ลายเซ็นดิจิทัลนั้นถูกต้อง

 • ลายเซ็นดิจิทัลนี้เป็นลายเซ็นปัจจุบัน (ยังไม่หมดอายุ)

 • ใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับลายเซ็นดิจิทัลนั้นออกให้โดยผู้ออกใบรับรอง (CA) ที่มีชื่อเสียง

 • นักพัฒนาที่เซ็นชื่อในแมโครเป็นผู้เผยแพร่ที่น่าเชื่อถือ

ถ้าศูนย์ความเชื่อถือตรวจพบปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้น แมโครจะถูกปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น และแถบข้อความจะปรากฏเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าแมโครอาจไม่ปลอดภัย

Message Bar

เมื่อต้องการเปิดใช้งานแมโคร ให้คลิก ตัวเลือก บนแถบข้อความ กล่องโต้ตอบความปลอดภัยจะเปิดขึ้น โปรดดูส่วนถัดไปสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเกี่ยวกับแมโครและความปลอดภัย

หมายเหตุ  ใน Microsoft Office Outlook 2007 และ Microsoft Office Publisher 2007 การแจ้งเตือนความปลอดภัยจะปรากฏขึ้นในกล่องโต้ตอบ ไม่ได้ปรากฏอยู่ในแถบข้อความ

ด้านบนของหน้า

คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยถามว่าฉันต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานแมโคร ฉันควรทำอย่างไร

เมื่อกล่องโต้ตอบตัวเลือกความปลอดภัยปรากฏขึ้น คุณสามารถเปิดใช้งานแมโครหรือจะปล่อยให้แมโครนั้นปิดใช้งาน คุณควรเปิดใช้งานแมโครเมื่อคุณแน่ใจว่าแมโครนั้นมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้

ตัวเลือกความปลอดภัยของ Microsoft Office

สิ่งสำคัญ  เมื่อคุณแน่ใจว่าเอกสารและแมโครมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้และมีลายเซ็นที่ถูกต้อง และคุณไม่ต้องการได้รับการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับเอกสารและแมโครเหล่านั้นอีก แทนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเริ่มต้นของศูนย์ความเชื่อถือให้เป็นระดับความปลอดภัยแมโครที่น้อยกว่า คุณสามารถคลิก เชื่อถือเอกสารทั้งหมดจากผู้ประกาศนี้ ในกล่องโต้ตอบความปลอดภัยได้ วิธีนี้จะเป็นการเพิ่มผู้ประกาศลงใน รายการผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ของคุณ ในศูนย์ความเชื่อถือ ซอฟต์แวร์ทั้งหมดจากผู้ประกาศรายนั้นจะได้รับการเชื่อถือ ในกรณีที่แมโครไม่มีลายเซ็นที่ถูกต้อง แต่คุณคิดว่าแมโครนี้น่าเชื่อถือและไม่ต้องการได้รับการแจ้งให้ทราบอีก แทนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเริ่มต้นของศูนย์ความเชื่อถือให้เป็นระดับที่มีความปลอดภัยแมโครที่น้อยกว่า คุณควรย้ายเอกสารนั้นไปยัง ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ เอกสารในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้จะได้รับอนุญาตให้ทำงานโดยไม่ต้องถูกตรวจสอบโดยระบบความปลอดภัยของศูนย์ความเชื่อถือ

กล่องโต้ตอบ ความปลอดภัย จะอธิบายปัญหาที่เฉพาะเจาะจง โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ตารางต่อไปนี้แสดงรายการปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้และให้คำแนะนำว่าคุณควรหรือไม่ควรทำอะไรในแต่ละกรณี

ปัญหา

คำแนะนำ

แมโครไม่ได้รับการเซ็นชื่อ    เนื่องจากแมโครไม่ถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัล จึงไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัวของผู้ประกาศแมโครได้ ดังนั้นจึงไม่สามารถระบุว่าแมโครนั้นปลอดภัยหรือไม่

ก่อนที่คุณจะเปิดใช้งานแมโครที่ไม่มีลายเซ็น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแมโครนั้นมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ คุณยังสามารถทำงานในเอกสารของคุณได้แม้ว่าจะไม่ได้เปิดใช้งานแมโครก็ตาม

ลายเซ็นในแมโครไม่ได้รับความเชื่อถือ    แมโครอาจไม่ปลอดภัย เนื่องจากแมโครได้รับการเซ็นชื่อแบบดิจิทัล ลายเซ็นถูกต้อง และคุณยังไม่ได้เลือกที่จะเชื่อถือผู้ประกาศที่เซ็นชื่อแมโครนี้

คุณสามารถแสดงความเชื่อถือผู้ประกาศแมโครอย่างชัดเจนได้ ด้วยการคลิก เชื่อถือเอกสารทั้งหมดจากผู้ประกาศนี้ ในกล่องโต้ตอบ ความปลอดภัย ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อลายเซ็นนั้นถูกต้อง การคลิกตัวเลือกนี้จะเพิ่มผู้ประกาศลงในรายการผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ของคุณ ในศูนย์ความเชื่อถือ

ลายเซ็นในแมโครไม่ถูกต้อง    แมโครอาจไม่ปลอดภัย เนื่องจากแมโครได้รับการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลและลายเซ็นนั้นไม่ถูกต้อง

เราขอแนะนำให้คุณอย่าเปิดใช้งานแมโครที่มีลายเซ็นไม่ถูกต้อง เหตุผลข้อหนึ่งที่เป็นไปได้ว่าทำไมลายเซ็นถึงไม่ถูกต้องก็คือมีการเปลี่ยนแปลงลายเซ็นนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ จะบอกได้อย่างไรว่าลายเซ็นดิจิทัลเชื่อถือได้

ลายเซ็นในแมโครหมดอายุ    แมโครอาจไม่ปลอดภัยเนื่องจากแมโครได้รับการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลและลายเซ็นหมดอายุแล้ว

ก่อนเปิดใช้งานแมโครที่มีลายเซ็นหมดอายุ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแมโครมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ถ้าก่อนหน้านี้คุณใช้เอกสารนี้ได้โดยไม่มีปัญหาด้านความปลอดภัยใดๆ การเปิดใช้งานแมโครก็อาจมีความเสี่ยงน้อยลง

นำไปใช้กับ: Office 2010, Visio Standard 2007, Excel 2007, Word 2007, Visio 2007, PowerPoint 2007, Office 2007, Access 2007, Publisher 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา