การเปิดหรือปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX ในเอกสาร Office

บทความนี้อธิบายความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX และวิธีที่ศูนย์ความเชื่อถือใน ระบบ Microsoft Office 2007 สามารถช่วยลดความเสี่ยงเหล่านี้ ในบทความนี้ คำว่า เอกสาร อาจหมายถึงแฟ้ม Office ใดๆ ที่สามารถมีตัวควบคุม ActiveX

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์ความเชื่อถือ คุณสามารถอ่านที่ การดูตัวเลือกและการตั้งค่าของฉันในศูนย์ความเชื่อถือ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ Office 2003 และ ActiveX คุณสามารถดูที่ การอนุญาตตัวควบคุม ActiveX

ในบทความนี้

การเปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX เมื่อคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยปรากฏขึ้น

การเปลี่ยนการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของ ActiveX สำหรับ Access, Excel, PowerPoint และ Word

การเปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX เมื่อคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยปรากฏขึ้น

เมื่อคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยปรากฏขึ้น คุณสามารถเปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX สำหรับเซสชันปัจจุบัน ถ้าตัวควบคุมนั้นมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้

 1. บนแถบข้อความคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย ให้คลิก ตัวเลือก

 2. กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกความปลอดภัย จะปรากฏขึ้น

 3. เลือก เปิดใช้งานเนื้อหานี้

 4. เนื้อหานั้นจะถูกเปิดใช้งานสำหรับเซสชันนี้

หมายเหตุ: ใน Microsoft Office Outlook 2007 และ Microsoft Office Publisher 2007 การแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยจะปรากฏขึ้นในกล่องโต้ตอบ ไม่ได้อยู่ในแถบข้อความ

กล่องโต้ตอบความปลอดภัยของ Microsoft Office

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณไม่ต้องการได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยเกี่ยวกับเนื้อหานี้อีกครั้ง คุณสามารถใส่เอกสารไว้ในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ การตั้งค่าความปลอดภัยในศูนย์ความเชื่อถือไม่มีผลต่อเอกสารในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ ข้อยกเว้นหนึ่งสำหรับลักษณะนี้คือ ตัวควบคุม ActiveX พร้อมกับชุด 'kill bit' ในสถานการณ์นี้ ตัวควบคุม ActiveX จะไม่ทำงาน

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของ ActiveX สำหรับ Access, Excel, PowerPoint และ Word

ผู้ดูแลระบบของคุณอาจเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเริ่มต้น และการทำเช่นนี้อาจป้องกันไม่ให้คุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใดๆ

หมายเหตุ: ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าตัวควบคุม ActiveX ในโปรแกรม Office โปรแกรมหนึ่ง การตั้งค่าจะเปลี่ยนไปในโปรแกรม Office อื่นทั้งหมดที่แสดงรายการในขั้นตอนเหล่านี้

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 โปรแกรมใดอยู่

Access

Excel

PowerPoint

Word

ความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

วิธีที่ศูนย์ความเชื่อถือจะช่วย

Access

 1. เปิดแฟ้มฐานข้อมูล Access

 2. บนแถบข้อความ คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย ให้คลิก ตัวเลือก

  • ช่วยปกป้องฉันจากเนื้อหาที่ไม่รู้จัก (แนะนำ)    ตัวควบคุม ActiveX ทั้งหมดในฐานข้อมูลจะถูกปิดใช้งาน ใช้ตัวเลือกนี้สำหรับผู้ประกาศที่ไม่รู้จัก

  • เปิดใช้งานเนื้อหานี้    เปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX, โมดูล และแมโครแอคชันทั้งหมด

   สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณไม่ต้องการได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยเกี่ยวกับเนื้อหานี้อีกครั้ง คุณสามารถใส่ฐานข้อมูลในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ ไม่มีการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยใดๆ ในศูนย์ความเชื่อถือที่ส่งผลต่อเอกสารในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ ข้อยกเว้นหนึ่งสำหรับลักษณะนี้คือ ตัวควบคุม ActiveX พร้อมกับชุด 'kill bit' ในสถานการณ์นี้ ตัวควบคุม ActiveX จะไม่ทำงาน

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวควบคุม Access, ข้อมูลธุรกิจ ฟอร์มและหัวข้ออื่นๆ ใน การสาธิต Access

ด้านบนของหน้า

Excel

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ คลิก ตัวเลือกของ Excel

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ จากนั้นคลิก การตั้งค่า ActiveX

 3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการต่อไปนี้

  • ปิดใช้งานตัวควบคุมทั้งหมดโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ    ตัวควบคุม ActiveX ทั้งหมดในเอกสารจะถูกปิดใช้งาน พื้นที่ที่สำรองไว้เครื่องหมาย X สีแดง หรือรูปภาพของตัวควบคุมจะปรากฏขึ้น

   สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณไม่ต้องการได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยเกี่ยวกับเนื้อหาอีกครั้ง ให้ใส่เอกสารไว้ในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

  • พร้อมท์เตือนฉันก่อนเปิดใช้งานตัวควบคุม ไม่ปลอดภัยสำหรับการเตรียมใช้งาน (UFI) ที่มีข้อจำกัดเพิ่มเติม และตัวควบคุม ปลอดภัยสำหรับการเตรียมใช้งาน (SFI) ที่มีข้อจำกัดน้อยที่สุด    ลักษณะการทำงานจะมีสองแบบโดยขึ้นอยู่กับว่ามีโครงการ VBA หรือไม่

   • ถ้ามีโครงการ VBA    ตัวควบคุม ActiveX ทั้งหมดจะถูกปิดใช้งานและแถบข้อความจะปรากฏขึ้น คลิก เปิดใช้งาน เพื่อเปิดใช้งานตัวควบคุม

   • ถ้าไม่มีโครงการ VBA    ตัวควบคุม ActiveX แบบ SFI จะถูกเปิดใช้งานด้วยข้อจำกัดน้อยที่สุดและแถบข้อความจะไม่ปรากฏขึ้น อย่างไรก็ตาม ตัวควบคุม ActiveX ต้องถูกทำเครื่องหมายเป็น SFI ทั้งหมดเพื่อไม่ให้สร้างแถบข้อความ ตัวควบคุม ActiveX แบบ UFI ถูกปิดใช้งาน

  • พร้อมท์เตือนฉันก่อนเปิดใช้งานตัวควบคุมทั้งหมดที่มีข้อจำกัดน้อยที่สุด    ซึ่งเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น ลักษณะการทำงานจะมีสองแบบโดยขึ้นอยู่กับว่ามีโครงการ VBA หรือไม่

   • ถ้ามีโครงการ VBA    ตัวควบคุม ActiveX ทั้งหมดจะถูกปิดใช้งานและแถบข้อความจะปรากฏขึ้น คลิก เปิดใช้งาน เพื่อเปิดใช้งานตัวควบคุม

   • ถ้าไม่มีโครงการ VBA    ตัวควบคุม ActiveX แบบ SFI จะถูกเปิดใช้งานด้วยข้อจำกัดน้อยที่สุดและแถบข้อความจะไม่ปรากฏขึ้น อย่างไรก็ตาม ตัวควบคุม ActiveX ต้องถูกทำเครื่องหมายเป็น SFI ทั้งหมดเพื่อไม่ให้สร้างแถบข้อความ ตัวควบคุม ActiveX แบบ UFI ถูกปิดใช้งาน

  • เปิดใช้งานตัวควบคุมทั้งหมดที่ไม่มีข้อจำกัดและไม่มีการพร้อมท์เตือน (ไม่แนะนำให้ใช้ ตัวควบคุมที่อาจเป็นอันตรายจะสามารถทำงานได้)    เปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX ทั้งหมดในเอกสารที่มีข้อจำกัดน้อยที่สุด

  • เซฟโหมด (ช่วยจำกัดการเข้าถึงของตัวควบคุมไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ)     เปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX แบบ SFI ในเซฟโหมด เซฟโหมดหมายความว่านักพัฒนาได้ทำเครื่องหมายตัวควบคุมเป็น 'ปลอดภัย'

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวควบคุม ActiveX และ Excel ให้ดูที่ การเพิ่มหรือลงทะเบียนตัวควบคุม ActiveX

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SFI ให้ดูที่ การเตรียมใช้งานแบบปลอดภัยและการเขียนสคริปต์ตัวควบคุม ActiveX

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ คลิก ตัวเลือกของ PowerPoint

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ จากนั้น

 3. ภายใต้ ศูนย์ความเชื่อถือของ Microsoft Office PowerPoint ให้คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ

 4. คลิก การตั้งค่า ActiveX

 5. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการต่อไปนี้

  • ปิดใช้งานตัวควบคุมทั้งหมดโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ    ตัวควบคุม ActiveX ทั้งหมดในเอกสารจะถูกปิดใช้งาน พื้นที่ที่สำรองไว้เครื่องหมาย X สีแดง หรือรูปภาพของตัวควบคุมจะปรากฏขึ้น

   สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณไม่ต้องการได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยเกี่ยวกับเนื้อหาอีกครั้ง ให้ใส่เอกสารไว้ในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

  • พร้อมท์เตือนฉันก่อนเปิดใช้งานตัวควบคุม ไม่ปลอดภัยสำหรับการเตรียมใช้งาน (UFI) ที่มีข้อจำกัดเพิ่มเติม และตัวควบคุม ปลอดภัยสำหรับการเตรียมใช้งาน (SFI) ที่มีข้อจำกัดน้อยที่สุด    ลักษณะการทำงานจะมีสองแบบโดยขึ้นอยู่กับว่ามีโครงการ VBA หรือไม่

   • ถ้ามีโครงการ VBA    ตัวควบคุม ActiveX ทั้งหมดจะถูกปิดใช้งานและแถบข้อความจะปรากฏขึ้น คลิก เปิดใช้งาน เพื่อเปิดใช้งานตัวควบคุม

   • ถ้าไม่มีโครงการ VBA    ตัวควบคุม ActiveX แบบ SFI จะถูกเปิดใช้งานด้วยข้อจำกัดน้อยที่สุดและแถบข้อความจะไม่ปรากฏขึ้น อย่างไรก็ตาม ตัวควบคุม ActiveX ทั้งหมดจะต้องถูกทำเครื่องหมายเป็น SFI เพื่อไม่ให้สร้างแถบข้อความ ตัวควบคุม ActiveX แบบ UFI ถูกปิดใช้งาน

  • พร้อมท์เตือนฉันก่อนเปิดใช้งานตัวควบคุมทั้งหมดที่มีข้อจำกัดน้อยที่สุด    โหมดนี้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น ลักษณะการทำงานจะมีสองแบบโดยขึ้นอยู่กับว่ามีโครงการ VBA หรือไม่

   • ถ้ามีโครงการ VBA    ตัวควบคุม ActiveX ทั้งหมดจะถูกปิดใช้งานและแถบข้อความจะปรากฏขึ้น คลิก เปิดใช้งาน เพื่อเปิดใช้งานตัวควบคุม

   • ถ้าไม่มีโครงการ VBA    ตัวควบคุม ActiveX แบบ SFI จะถูกเปิดใช้งานด้วยข้อจำกัดน้อยที่สุดและแถบข้อความจะไม่ปรากฏขึ้น อย่างไรก็ตาม ตัวควบคุม ActiveX ทั้งหมดจะต้องถูกทำเครื่องหมายเป็น SFI เพื่อไม่ให้สร้างแถบข้อความ ตัวควบคุม ActiveX แบบ UFI ถูกปิดใช้งาน

  • เปิดใช้งานตัวควบคุมทั้งหมดที่ไม่มีข้อจำกัดและไม่มีการพร้อมท์เตือน (ไม่แนะนำให้ใช้ ตัวควบคุมที่อาจเป็นอันตรายจะสามารถทำงานได้)    เปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX ทั้งหมดในเอกสารที่มีข้อจำกัดน้อยที่สุด

  • เซฟโหมด (ช่วยจำกัดการเข้าถึงของตัวควบคุมไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ)     เปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX แบบ SFI ในเซฟโหมด เซฟโหมดหมายความว่านักพัฒนาได้ทำเครื่องหมายตัวควบคุมเป็น 'ปลอดภัย'

คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแมโคร หรือเรียนรู้เกี่ยวกับตัวควบคุมของนักพัฒนาใน Power Point ได้โดยดูที่ แมโคร

ด้านบนของหน้า

Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ คลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ จากนั้น

 3. ภายใต้ ศูนย์ความเชื่อถือของ Microsoft Office Word ให้คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ

 4. คลิก การตั้งค่า ActiveX

 5. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการต่อไปนี้

  • ปิดใช้งานตัวควบคุมทั้งหมดโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ    ตัวควบคุม ActiveX ทั้งหมดในเอกสารจะถูกปิดใช้งาน พื้นที่ที่สำรองไว้เครื่องหมาย X สีแดง หรือรูปภาพของตัวควบคุมจะปรากฏขึ้น

   สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณไม่ต้องการได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยเกี่ยวกับเนื้อหาอีกครั้ง ให้ใส่เอกสารไว้ในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

  • พร้อมท์เตือนฉันก่อนเปิดใช้งานตัวควบคุม ไม่ปลอดภัยสำหรับการเตรียมใช้งาน (UFI) ที่มีข้อจำกัดเพิ่มเติม และตัวควบคุม ปลอดภัยสำหรับการเตรียมใช้งาน (SFI) ที่มีข้อจำกัดน้อยที่สุด    ลักษณะการทำงานจะมีสองแบบโดยขึ้นอยู่กับว่ามีโครงการ VBA หรือไม่

   • ถ้ามีโครงการ VBA    ตัวควบคุม ActiveX ทั้งหมดจะถูกปิดใช้งานและแถบข้อความจะปรากฏขึ้น คลิก เปิดใช้งาน เพื่อเปิดใช้งานตัวควบคุม

   • ถ้าไม่มีโครงการ VBA    ตัวควบคุม ActiveX แบบ SFI จะถูกเปิดใช้งานด้วยข้อจำกัดน้อยที่สุดและแถบข้อความจะไม่ปรากฏขึ้น อย่างไรก็ตาม ตัวควบคุม ActiveX ต้องถูกทำเครื่องหมายเป็น SFI ทั้งหมดเพื่อไม่ให้สร้างแถบข้อความ ตัวควบคุม ActiveX แบบ UFI ถูกปิดใช้งาน

  • พร้อมท์เตือนฉันก่อนเปิดใช้งานตัวควบคุมทั้งหมดที่มีข้อจำกัดน้อยที่สุด    ซึ่งเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น ลักษณะการทำงานจะมีสองแบบโดยขึ้นอยู่กับว่ามีโครงการ VBA หรือไม่

   • ถ้ามีโครงการ VBA    ตัวควบคุม ActiveX ทั้งหมดจะถูกปิดใช้งานและแถบข้อความจะปรากฏขึ้น คลิก เปิดใช้งาน เพื่อเปิดใช้งานตัวควบคุม

   • ถ้าไม่มีโครงการ VBA    ตัวควบคุม ActiveX แบบ SFI จะถูกเปิดใช้งานด้วยข้อจำกัดน้อยที่สุดและแถบข้อความจะไม่ปรากฏขึ้น อย่างไรก็ตาม ตัวควบคุม ActiveX ต้องถูกทำเครื่องหมายเป็น SFI ทั้งหมดเพื่อไม่ให้สร้างแถบข้อความ ตัวควบคุม ActiveX แบบ UFI ถูกปิดใช้งาน

  • เปิดใช้งานตัวควบคุมทั้งหมดที่ไม่มีข้อจำกัดและไม่มีการพร้อมท์เตือน (ไม่แนะนำให้ใช้ ตัวควบคุมที่อาจเป็นอันตรายจะสามารถทำงานได้)    เปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX ทั้งหมดในเอกสารที่มีข้อจำกัดน้อยที่สุด

  • เซฟโหมด (ช่วยจำกัดการเข้าถึงของตัวควบคุมไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ)     เปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX แบบ SFI ในเซฟโหมด เซฟโหมดหมายความว่านักพัฒนาได้ทำเครื่องหมายตัวควบคุมเป็น 'ปลอดภัย'

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะการป้องกันต่างๆ ข้อมูล และข้อมูลส่วนบุคคลของคุณใน Word ให้ดูที่ การป้องกันเอกสารของคุณใน Word 2007

ด้านบนของหน้า

ตัวควบคุม ActiveX คืออะไรและความเสี่ยงต่อการรักษาความปลอดภัยคืออะไร

ตัวควบคุม ActiveX คือโปรแกรมขนาดเล็กแบบเอกสารสำเร็จรูป ซึ่งสามารถใช้ในการสร้างโปรแกรมประยุกต์แบบกระจาย ซึ่งทำงานบนอินเทอร์เน็ตโดยผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ตัวอย่างเช่น โปรแกรมประยุกต์แบบกำหนดเองสำหรับการรวบรวมข้อมูลการ การดูแฟ้มบางชนิดและการแสดงภาพเคลื่อนไหว

ความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ตัวควบคุม ActiveX มีการเข้าถึงที่ไม่จำกัดในคอมพิวเตอร์ของคุณ จึงสามารถเข้าถึงระบบแฟ้มภายในเครื่อง หรือเปลี่ยนการตั้งค่ารีจิสทรีของระบบปฏิบัติการของคุณ ถ้าแฮกเกอร์ใช้ตัวควบคุม ActiveX เพื่อเข้าควบคุมคอมพิวเตอร์ของคุณ อาจทำให้เกิดความเสียหายได้อย่างมาก

วิธีที่ศูนย์ความเชื่อถือจะช่วย

ศูนย์ความเชื่อถือจะตรวจสอบเอกสารที่มีตัวควบคุม ActiveX ตัวอย่างเช่น ถ้าเอกสารนั้นมีโครงการ Visual Basic for Applications (VBA) และแฟ้ม Excel ที่เปิดใช้งานแมโครได้ ศูนย์ความเชื่อถือจะเข้มงวดมากขึ้น เนื่องจากเอกสารดังกล่าวมีทั้งแมโครและตัวควบคุม ActiveX

ถ้าศูนย์ความเชื่อถือตรวจพบตัวควบคุม ActiveX ที่อาจไม่ปลอดภัย ตัวควบคุมจะถูกปิดใช้งาน และแถบข้อความจะปรากฏเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงตัวควบคุม ActiveX ที่อาจไม่ปลอดภัย

Message Bar

ด้านบนของหน้า

ตัวควบคุม ActiveX ที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสมและการตรวจสอบของศูนย์ความเชื่อถือ

มีสองวิธีที่จะทำให้บรรลุสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับการเรียกใช้ตัวควบคุม ActiveX วิธีแรกคือนักพัฒนาจะสร้าง ตัวควบคุม ActiveX ที่ออกแบบมาเป็นอย่างดี ส่วนที่สองจะเกี่ยวข้องกับการที่ศูนย์ความเชื่อถือ ซึ่งจะตรวจสอบว่า

 • มีการตั้งค่า 'kill bit' บนตัวควบคุมในรีจิสทรีหรือไม่     'kill bit' จะป้องกันไม่ให้โหลดตัวควบคุมซึ่งมีข้อบกพร่องที่รู้จัก ถ้าศูนย์ความเชื่อถือตรวจพบว่ามีชุด 'kill-bit' อยู่ จะไม่มีการโหลดตัวควบคุมและจะไม่สามารถโหลดตัวควบคุมได้ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ

 • ตัวควบคุมเป็นแบบ "ปลอดภัยสำหรับการเตรียมใช้งาน" (SFI) หรือไม่     นักพัฒนาทำเครื่องหมายเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของตัวควบคุม ถ้าตัวควบคุมไม่ได้ถูกทำเครื่องหมายเป็น SFI ตัวควบคุมนั้นจะถือว่าเป็นแบบ "ไม่ปลอดภัยสำหรับการเตรียมใช้งาน" (UFI) และศูนย์ความเชื่อถือจะนำข้อจำกัดไปใช้มากขึ้น

เมื่อต้องการดูบทความ MSDN เกี่ยวกับโค้ดที่นักพัฒนาตัวควบคุมควรใช้ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวควบคุม Microsoft ActiveX ปลอดภัยสำหรับการเตรียมใช้งานและปลอดภัยสำหรับการเขียนสคริปต์ ให้ดูที่ การเตรียมใช้งานแบบปลอดภัยและการเขียนสคริปต์สำหรับตัวควบคุม ActiveX

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!