การเปิดหรือปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX ในเอกสาร Office

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้อธิบายถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในเปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX และวิธีศูนย์ความเชื่อถือในระบบ Microsoft Office 2007 สามารถช่วยลดความเสี่ยงเหล่านี้ ในบทความนี้ คำเอกสารสามารถหมายถึง ไฟล์ Office ใด ๆ ที่ประกอบด้วยตัวควบคุม ActiveX

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์ความเชื่อถือ คุณสามารถอ่านที่ การดูตัวเลือกและการตั้งค่าของฉันในศูนย์ความเชื่อถือ

In this article

การเปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX เมื่อคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยปรากฏขึ้น

การเปลี่ยนการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของ ActiveX สำหรับ Access, Excel, PowerPoint และ Word

ตัวควบคุม ActiveX คืออะไรและความเสี่ยงต่อการรักษาความปลอดภัยคืออะไร

ตัวควบคุม ActiveX ที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสมและการตรวจสอบของศูนย์ความเชื่อถือ

การเปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX เมื่อคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยปรากฏขึ้น

เมื่อคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยปรากฏขึ้น คุณสามารถเปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX สำหรับเซสชันปัจจุบัน ถ้าตัวควบคุมนั้นมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้

 1. บนแถบข้อความคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย ให้คลิก ตัวเลือก

 2. กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกความปลอดภัย จะปรากฏขึ้น

 3. เลือก เปิดใช้งานเนื้อหานี้

 4. เนื้อหานั้นจะถูกเปิดใช้งานสำหรับเซสชันนี้

หมายเหตุ: ใน Microsoft Office Outlook 2007 และ Microsoft Office Publisher 2007 การแจ้งเตือนความปลอดภัยจะปรากฏขึ้นในกล่องโต้ตอบ ไม่ได้อยู่ในแถบข้อความ

กล่องโต้ตอบความปลอดภัยของ Microsoft Office

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณไม่ต้องการได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยเกี่ยวกับเนื้อหานี้อีกครั้ง คุณสามารถใส่เอกสารไว้ในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ การตั้งค่าความปลอดภัยในศูนย์ความเชื่อถือไม่มีผลต่อเอกสารในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ ข้อยกเว้นหนึ่งสำหรับลักษณะนี้คือ ตัวควบคุม ActiveX พร้อมกับชุด 'kill bit' ในสถานการณ์นี้ ตัวควบคุม ActiveX จะไม่ทำงาน

การเปลี่ยนการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของ ActiveX สำหรับ Access, Excel, PowerPoint และ Word

ผู้ดูแลระบบของคุณอาจเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเริ่มต้น และการทำเช่นนี้อาจป้องกันไม่ให้คุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใดๆ

หมายเหตุ: ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าตัวควบคุม ActiveX ในโปรแกรม Office โปรแกรมหนึ่ง การตั้งค่าจะเปลี่ยนไปในโปรแกรม Office อื่นทั้งหมดที่แสดงรายการในขั้นตอนเหล่านี้

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Access

Access

 1. เปิดแฟ้มฐานข้อมูล Access

 2. บนแถบข้อความ คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย ให้คลิก ตัวเลือก

  • ช่วยป้องกันฉันจากเนื้อหาที่ไม่รู้จัก (แนะนำ)    ตัวควบคุม ActiveX ทั้งหมดในฐานข้อมูลถูกปิดใช้งาน ใช้ตัวเลือกนี้สำหรับ publshers ที่ไม่รู้จัก

  • เปิดใช้งานเนื้อหานี้    เปิดใช้งานทั้งหมด ActiveX ตัวควบคุม มอดูลตัว และแมโครแอคชัน

   สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณไม่ต้องการได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยเกี่ยวกับเนื้อหานี้อีกครั้ง คุณสามารถใส่ฐานข้อมูลในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ ไม่มีการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยใดๆ ในศูนย์ความเชื่อถือที่ส่งผลต่อเอกสารในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ ข้อยกเว้นหนึ่งสำหรับลักษณะนี้คือ ตัวควบคุม ActiveX พร้อมกับชุด 'kill bit' ในสถานการณ์นี้ ตัวควบคุม ActiveX จะไม่ทำงาน

Excel

 1. คลิกMicrosoft Office ปุ่ม รูปปุ่ม ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ คลิกตัวเลือกของ Excel

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ จากนั้นคลิก การตั้งค่า ActiveX

 3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการต่อไปนี้

  • ปิดใช้งานตัวควบคุมทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ     ตัวควบคุม ActiveX ทั้งหมดในเอกสารถูกปิดใช้งาน พื้นที่สำรองไว้สีแดง X หรือรูปภาพของตัวควบคุมปรากฏขึ้น

   สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณไม่ต้องการได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยเกี่ยวกับเนื้อหาอีกครั้ง ให้ใส่เอกสารไว้ในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

  • พร้อมท์เตือนฉันก่อนเปิดไม่ปลอดภัยสำหรับตัวควบคุมการเตรียมใช้งานที่มีข้อจำกัดเพิ่มเติมและปลอดภัยสำหรับการเตรียมใช้งาน (sfi) ที่มีข้อจำกัดน้อยที่สุด     มีลักษณะการทำงานสองโดยยึดตามสถานะของโครงการ VBA

   • โครงการด้วยตัว VBA    ตัวควบคุม ActiveX ทั้งหมดถูกปิดใช้งาน และแถบข้อความปรากฏขึ้น คลิกเปิดใช้งาน เมื่อต้องการเปิดใช้งานตัวควบคุม

   • ไม่มีตัว VBA โครงการ    เปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX แบบ SFI มีข้อจำกัดน้อยที่สุด และแถบข้อความไม่ปรากฏขึ้น อย่างไรก็ตาม ตัวควบคุม ActiveX ต้องทั้งหมดถูกกำหนดให้เป็นแบบ SFI เพื่อไม่ให้สร้างแถบข้อความ ตัวควบคุม UFI ActiveX ถูกปิดใช้งาน

  • พร้อมท์เตือนฉันก่อนเปิดใช้งานตัวควบคุมทั้งหมด มีข้อจำกัดน้อยที่สุด     นี่คือค่าเริ่มต้น มีลักษณะการทำงานสองโดยยึดตามสถานะของโครงการ VBA

   • โครงการด้วยตัว VBA    ตัวควบคุม ActiveX ทั้งหมดถูกปิดใช้งาน และแถบข้อความปรากฏขึ้น คลิกเปิดใช้งาน เมื่อต้องการเปิดใช้งานตัวควบคุม

   • โดยไม่มีโครงการ vba ออก    เปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX แบบ SFI มีข้อจำกัดน้อยที่สุด และแถบข้อความไม่ปรากฏขึ้น อย่างไรก็ตาม ตัวควบคุม ActiveX ต้องทั้งหมดถูกกำหนดให้เป็นแบบ SFI เพื่อไม่ให้สร้างแถบข้อความ ตัวควบคุม UFI ActiveX ถูกปิดใช้งาน

  • เปิดใช้งานตัวควบคุมทั้งหมด โดยไม่มีข้อจำกัด และไม่ มีการพร้อมท์เตือน (ตัวควบคุมที่อาจเป็นอันตราย แนะนำไม่สามารถทำงานได้)    เปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX ทั้งหมดในเอกสารที่มีข้อจำกัดน้อยที่สุด

  • เซฟโหมด (ช่วยจำกัดการเข้าถึงตัวควบคุมลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ)     เปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX แบบ SFI ในเซฟโหมด เซฟโหมดหมายความว่า นักพัฒนาได้ทำเครื่องหมายตัวควบคุมนั้นว่าปลอดภัย

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวควบคุม ActiveX และ Excel ให้ดูที่ การเพิ่มหรือลงทะเบียนตัวควบคุม ActiveX

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบ SFI ดูเตรียมใช้งานที่ปลอดภัยและการเขียนสคริปต์ตัวควบคุม ActiveX

PowerPoint

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบให้คลิกตัวเลือกของ PowerPoint

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ จากนั้น

 3. ภายใต้ ศูนย์ความเชื่อถือของ Microsoft Office PowerPoint ให้คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ

 4. คลิก การตั้งค่า ActiveX

 5. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการต่อไปนี้

  • ปิดใช้งานตัวควบคุมทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ     ตัวควบคุม ActiveX ทั้งหมดในเอกสารถูกปิดใช้งาน พื้นที่สำรองไว้สีแดง X หรือรูปภาพของตัวควบคุมปรากฏขึ้น

   สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณไม่ต้องการได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยเกี่ยวกับเนื้อหาอีกครั้ง ให้ใส่เอกสารไว้ในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

  • พร้อมท์เตือนฉันก่อนเปิดใช้งานสำหรับการเตรียมใช้งานตัวควบคุมที่มีข้อจำกัดเพิ่มเติมและปลอดภัยสำหรับการเตรียมใช้งาน (sfi) ที่มีข้อจำกัดน้อยที่สุด     มีลักษณะการทำงานสองโดยยึดตามสถานะของโครงการ VBA

   • โครงการด้วยตัว VBA    ตัวควบคุม ActiveX ทั้งหมดถูกปิดใช้งาน และแถบข้อความปรากฏขึ้น คลิกเปิดใช้งาน เมื่อต้องการเปิดใช้งานตัวควบคุม

   • โดยไม่มีโครงการ vba ออก    เปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX แบบ SFI มีข้อจำกัดน้อยที่สุด และแถบข้อความไม่ปรากฏขึ้น อย่างไรก็ตาม ตัวควบคุม ActiveX ต้องทั้งหมดถูกกำหนดให้เป็นแบบ SFI เพื่อไม่ให้สร้างแถบข้อความ ตัวควบคุม UFI ActiveX ถูกปิดใช้งาน

  • พร้อมท์เตือนฉันก่อนเปิดใช้งานตัวควบคุมทั้งหมด มีข้อจำกัดน้อยที่สุด     นี่คือค่าเริ่มต้น มีลักษณะการทำงานสองโดยยึดตามสถานะของโครงการ VBA

   • โครงการด้วยตัว VBA    ตัวควบคุม ActiveX ทั้งหมดถูกปิดใช้งาน และแถบข้อความปรากฏขึ้น คลิกเปิดใช้งาน เมื่อต้องการเปิดใช้งานตัวควบคุม

   • โดยไม่มีโครงการ vba ออก    เปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX แบบ SFI มีข้อจำกัดน้อยที่สุด และแถบข้อความไม่ปรากฏขึ้น อย่างไรก็ตาม ตัวควบคุม ActiveX ต้องทั้งหมดถูกกำหนดให้เป็นแบบ SFI เพื่อไม่ให้สร้างแถบข้อความ ตัวควบคุม UFI ActiveX ถูกปิดใช้งาน

  • เปิดใช้งานตัวควบคุมทั้งหมด โดยไม่มีข้อจำกัด และไม่ มีการพร้อมท์เตือน (ตัวควบคุมที่อาจเป็นอันตราย แนะนำไม่สามารถทำงานได้)    เปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX ทั้งหมดในเอกสารที่มีข้อจำกัดน้อยที่สุด

  • เซฟโหมด (ช่วยจำกัดการเข้าถึงตัวควบคุมลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ)     เปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX แบบ SFI ในเซฟโหมด เซฟโหมดหมายความว่า นักพัฒนาได้ทำเครื่องหมายตัวควบคุมนั้นว่าปลอดภัย

Word

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบให้คลิกตัวเลือกของ Word

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ จากนั้น

 3. ภายใต้ ศูนย์ความเชื่อถือของ Microsoft Office Word ให้คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ

 4. คลิก การตั้งค่า ActiveX

 5. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการต่อไปนี้

  • ปิดใช้งานตัวควบคุมทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ     ตัวควบคุม ActiveX ทั้งหมดในเอกสารถูกปิดใช้งาน พื้นที่สำรองไว้สีแดง X หรือรูปภาพของตัวควบคุมปรากฏขึ้น

   สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณไม่ต้องการได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยเกี่ยวกับเนื้อหาอีกครั้ง ให้ใส่เอกสารไว้ในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

  • พร้อมท์เตือนฉันก่อนเปิดใช้งานสำหรับการเตรียมใช้งานตัวควบคุมที่มีข้อจำกัดเพิ่มเติมและปลอดภัยสำหรับการเตรียมใช้งาน (sfi) ที่มีข้อจำกัดน้อยที่สุด     มีลักษณะการทำงานสองโดยยึดตามสถานะของโครงการ VBA

   • โครงการด้วยตัว VBA    ตัวควบคุม ActiveX ทั้งหมดถูกปิดใช้งาน และแถบข้อความปรากฏขึ้น คลิกเปิดใช้งาน เมื่อต้องการเปิดใช้งานตัวควบคุม

   • โดยไม่มีโครงการ vba ออก    เปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX แบบ SFI มีข้อจำกัดน้อยที่สุด และแถบข้อความไม่ปรากฏขึ้น อย่างไรก็ตาม ตัวควบคุม ActiveX ต้องทั้งหมดถูกกำหนดให้เป็นแบบ SFI เพื่อไม่ให้สร้างแถบข้อความ ตัวควบคุม UFI ActiveX ถูกปิดใช้งาน

  • พร้อมท์เตือนฉันก่อนเปิดใช้งานตัวควบคุมทั้งหมด มีข้อจำกัดน้อยที่สุด     นี่คือค่าเริ่มต้น มีลักษณะการทำงานสองโดยยึดตามสถานะของโครงการ VBA

   • โครงการด้วยตัว VBA    ตัวควบคุม ActiveX ทั้งหมดถูกปิดใช้งาน และแถบข้อความปรากฏขึ้น คลิกเปิดใช้งาน เมื่อต้องการเปิดใช้งานตัวควบคุม

   • ไม่มีตัว VBA โครงการ    เปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX แบบ SFI มีข้อจำกัดน้อยที่สุด และแถบข้อความไม่ปรากฏขึ้น อย่างไรก็ตาม ตัวควบคุม ActiveX ต้องทั้งหมดถูกกำหนดให้เป็นแบบ SFI เพื่อไม่ให้สร้างแถบข้อความ ตัวควบคุม UFI ActiveX ถูกปิดใช้งาน

  • เปิดใช้งานตัวควบคุมทั้งหมด โดยไม่มีข้อจำกัด และไม่ มีการพร้อมท์เตือน (ตัวควบคุมที่อาจเป็นอันตราย แนะนำไม่สามารถทำงานได้)    เปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX ทั้งหมดในเอกสารที่มีข้อจำกัดน้อยที่สุด

  • เซฟโหมด (ช่วยจำกัดการเข้าถึงตัวควบคุมลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ)     เปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX แบบ SFI ในเซฟโหมด เซฟโหมดหมายความว่า นักพัฒนาได้ทำเครื่องหมายตัวควบคุมนั้นว่าปลอดภัย

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะการป้องกันต่างๆ ข้อมูล และข้อมูลส่วนบุคคลของคุณใน Word ให้ดูที่ การป้องกันเอกสารของคุณใน Word 2007

ตัวควบคุม ActiveX คืออะไรและความเสี่ยงต่อการรักษาความปลอดภัยคืออะไร

ตัวควบคุม ActiveX คือโปรแกรมขนาดเล็กแบบเอกสารสำเร็จรูป ซึ่งสามารถใช้ในการสร้างโปรแกรมประยุกต์แบบกระจาย ซึ่งทำงานบนอินเทอร์เน็ตโดยผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ตัวอย่างเช่น โปรแกรมประยุกต์แบบกำหนดเองสำหรับการรวบรวมข้อมูลการ การดูแฟ้มบางชนิดและการแสดงภาพเคลื่อนไหว

ความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ตัวควบคุม ActiveX มีการเข้าถึงที่ไม่จำกัดในคอมพิวเตอร์ของคุณ จึงสามารถเข้าถึงระบบแฟ้มภายในเครื่อง หรือเปลี่ยนการตั้งค่ารีจิสทรีของระบบปฏิบัติการของคุณ ถ้าแฮกเกอร์ใช้ตัวควบคุม ActiveX เพื่อเข้าควบคุมคอมพิวเตอร์ของคุณ อาจทำให้เกิดความเสียหายได้อย่างมาก

วิธีที่ศูนย์ความเชื่อถือจะช่วย

ศูนย์ความเชื่อถือจะตรวจสอบเอกสารที่มีตัวควบคุม ActiveX ตัวอย่างเช่น ถ้าเอกสารนั้นมีโครงการ Visual Basic for Applications (VBA) และแฟ้ม Excel ที่เปิดใช้งานแมโครได้ ศูนย์ความเชื่อถือจะเข้มงวดมากขึ้น เนื่องจากเอกสารดังกล่าวมีทั้งแมโครและตัวควบคุม ActiveX

ถ้าศูนย์ความเชื่อถือตรวจพบตัวควบคุม ActiveX ที่อาจไม่ปลอดภัย ตัวควบคุมจะถูกปิดใช้งาน และแถบข้อความจะปรากฏเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงตัวควบคุม ActiveX ที่อาจไม่ปลอดภัย

แถบข้อความ

ตัวควบคุม ActiveX ที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสมและการตรวจสอบของศูนย์ความเชื่อถือ

มีสองวิธีเพื่อให้ได้สภาพแวดล้อมการรักษาความปลอดภัยสำหรับการใช้งานตัวควบคุม ActiveX แรกคือ ว่า นักพัฒนาที่สร้างตัวควบคุม ActiveX ดี ส่วนสองเกี่ยวข้องกับศูนย์ความเชื่อถือการการตรวจสอบสำหรับ:

 • ว่า บิตทำลายบนตัวควบคุมที่ถูกตั้งค่าในรีจิสทรี     บิตทำลายการป้องกันไม่ให้ตัวควบคุมที่มีแบบโกงรู้จักจากกำลังโหลด ถ้าศูนย์ความเชื่อถือตรวจพบมีชุดทำลายบิต ตัวควบคุมจะไม่โหลด และไม่สามารถโหลดภายใต้สถานการณ์ใดก็

 • ไม่ว่า ตัวควบคุมนั้นคือว่าปลอดภัยสำหรับการเตรียมใช้งาน (แบบ SFI)     นักพัฒนาทำเครื่องหมายเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของตัวควบคุม ถ้าตัวควบคุมที่ไม่ได้ถูกกำหนดเป็นแบบ SFI ตัวควบคุมจะถือว่า ไม่ปลอดภัยสำหรับการเตรียมใช้งาน (UFI), และศูนย์ความเชื่อถือนำข้อจำกัดเพิ่มเติม

เมื่อต้องการดูบทความ MSDN ในโค้ดที่นักพัฒนาควบคุมควรใช้เพื่อให้แน่ใจว่าการเตรียมใช้งานที่ปลอดภัยและการเขียนสคริปต์ปลอดภัยสำหรับตัวควบคุม Microsoft ActiveX ดูเตรียมใช้งานที่ปลอดภัยและการเขียนสคริปต์ตัวควบคุม ActiveX

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×