การเปิดหรือปิดใช้งานการติดตามการเปลี่ยนแปลง

คุณสามารถกำหนดแถบสถานะเอง เพื่อเพิ่มตัวบ่งชี้ที่บอกคุณว่าการติดตามการเปลี่ยนแปลงเปิดหรือปิดอยู่ เมื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะการติดตามการเปลี่ยนแปลง คุณจะสามารถดูการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่คุณทำในเอกสารได้ เมื่อคุณปิดใช้งานคุณลักษณะการติดตามการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงในเอกสารโดยไม่มีการทำเครื่องหมายว่าสิ่งใดที่มีการเปลี่ยนแปลง

ในบทความนี้

การเปิดใช้งานการติดตามการเปลี่ยนแปลง

การปิดใช้งานการติดตามการเปลี่ยนแปลง

การเปิดใช้งานการติดตามการเปลี่ยนแปลง

  • บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การติดตาม ให้คลิกรูป ติดตามการเปลี่ยนแปลง

    การติดตามกลุ่ม

    เมื่อต้องการเพิ่มตัวบ่งชี้การติดตามการเปลี่ยนแปลงบนแถบสถานะ ให้คลิกขวาที่แถบสถานะ แล้วคลิก ติดตามการเปลี่ยนแปลง คลิกที่ตัวบ่งชี้ ติดตามการเปลี่ยนแปลง บนแถบสถานะเพื่อเปิดหรือปิดใช้งานการติดตามการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ  ถ้าคำสั่ง ติดตามการเปลี่ยนแปลง ไม่พร้อมใช้งาน คุณอาจต้องปิดการป้องกันเอกสาร บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม ป้องกัน ให้คลิก จำกัดการแก้ไข แล้วคลิก หยุดการป้องกัน ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างงาน ป้องกันเอกสาร (คุณอาจจำเป็นต้องทราบรหัสผ่านของเอกสาร)

ด้านบนของหน้า

การปิดใช้งานการติดตามการเปลี่ยนแปลง

เมื่อคุณปิดใช้งานการติดตามการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถตรวจทานเอกสารได้โดยไม่มีการทำเครื่องหมายว่าสิ่งใดที่มีการเปลี่ยนแปลง การปิดใช้งานคุณลักษณะการติดตามการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นการเอาการเปลี่ยนแปลงที่ถูกติดตามไว้แล้วออกแต่อย่างใด

สิ่งสำคัญ  เมื่อต้องการเอาการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามไว้แล้วออก ให้ใช้คำสั่ง ยอมรับ และ ปฏิเสธ บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง

  • บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การติดตาม ให้คลิกรูป ติดตามการเปลี่ยนแปลง

    การติดตามกลุ่ม

    เมื่อต้องการเพิ่มตัวบ่งชี้การติดตามการเปลี่ยนแปลงบนแถบสถานะ ให้คลิกขวาที่แถบสถานะ แล้วคลิก ติดตามการเปลี่ยนแปลง คลิกที่ตัวบ่งชี้ ติดตามการเปลี่ยนแปลง บนแถบสถานะเพื่อเปิดหรือปิดใช้งานการติดตามการเปลี่ยนแปลง

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Word 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา