ลงชื่อเข้าใช้

การเปิดตัวเลือกภาษาอัตโนมัติ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณมีสองตัวเลือกภาษาอัตโนมัติที่คุณสามารถใช้ที่ง่ายสำหรับคุณเมื่อต้องการสลับระหว่างภาษาขณะกำลังพิมพ์ และแก้ไขข้อความในภาษามากกว่าหนึ่ง

 • ตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติ

 • สลับแป้นพิมพ์โดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้าง

บทความนี้อธิบายการตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่นการแปลข้อความวิธีการแทรก ASCII หรือ Unicode ละตินสัญลักษณ์ และอักขระหรือวิธีการพิมพ์ หรือแก้ไขข้อความในภาษาอื่น

ตัวเลือกภาษาโดยอัตโนมัติ

ตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติ

เปลี่ยนแป้นพิมพ์เพื่อให้ตรงกับภาษาของข้อความที่อยู่รอบๆ

ตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติ

นำไปใช้กับโปรแกรมเหล่านี้ระบบ Microsoft Office 2007: Outlook และ Word

ตัวเลือกตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติ ใน Outlook และ Word สามารถตรวจหาภาษาที่คุณกำลังพิมพ์ และเปิดใช้งานเครื่องมือพิสูจน์อักษรสำหรับภาษานั้นโดยอัตโนมัติ นี้มีผลลัพธ์เดียวกันว่าคุณตั้งค่าภาษาการด้วยตนเอง

หมายเหตุ: ในบางครั้ง ถ้าไม่มีเพียงพอสำหรับคำในภาษาใดภาษาหนึ่ง หรือคำที่สะกดเดียวกันในหลายภาษา ตัวเลือกตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติ อาจไม่ถูกต้องระบุภาษา ตัวอย่างเช่น word "ส่วนกลาง" สะกดเหมือนในภาษาอังกฤษ (สหราชอาณาจักร) และการสะกด ถ้าคุณกำลังมีปัญหากับไม่ถูกต้องภาษาที่ระบุตัวตน ลองปิดตัวเลือกตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติ และการตั้งค่าภาษาการด้วยตนเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูพิมพ์หรือแก้ไขข้อความในภาษาอื่น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องการเปิดใช้งานภาษา(เปิดใช้งานตัวเลือกเฉพาะภาษา) คุณต้องการใช้ก่อนที่ตัวเลือกการตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติ สามารถตรวจหาภาษาที่คุณกำลังพิมพ์ และเปิดใช้งานเครื่องมือพิสูจน์อักษรสำหรับภาษานั้น

คุณกำลังใช้โปรแกรมการวางจำหน่าย Microsoft Office 2007 ใด

Outlook

Outlook

สิ่งสำคัญ: ข้อมูลนี้นำไปใช้กับMicrosoft Office Outlook 2007 ไม่ Microsoft Outlook Express สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ Outlook Express ดูOutlook Express สนับสนุนศูนย์หรือปัญหากับ Outlook Express 6.0 ตรวจการสะกด

 1. เปิดข้อความอีเมลใหม่

 2. บนแท็บข้อความ ในกลุ่มการพิสูจน์อักษร คลิกลูกศรภายใต้การสะกด

 3. คลิกการตั้งค่าภาษา รูปปุ่ม

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติ

 5. ตรวจทานภาษาแสดงอยู่เหนือเส้นคู่ในรายการข้อความที่เลือกเป็นการทำเครื่องหมาย Outlook สามารถตรวจหาภาษาเหล่านั้นแสดงอยู่เหนือเส้นคู่เท่านั้น ถ้ามีภาษาที่คุณใช้ที่ไม่ได้แสดงอยู่เหนือเส้นคู่ คุณต้องการเปิดใช้งานภาษาเหล่านั้น(เปิดใช้งานตัวเลือกเฉพาะภาษา) ต้องมี Outlook ตรวจหาเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: การตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติไม่ทำงาน บนพื้นฐานเดียว word แต่ตามประโยค โดยขึ้นอยู่กับความยาวของประโยคของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องพิมพ์หลายประโยคก่อน Outlook มีข้อมูลเพียงพอตามบริบทเพื่อตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติ และใช้พจนานุกรมถูกต้อง

ด้านบนของเพจ

Word

 1. บนแท็บรีวิว ในกลุ่มการพิสูจน์อักษร คลิกการตั้งค่าภาษา รูปปุ่ม

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติ

 3. ตรวจทานภาษาแสดงอยู่เหนือเส้นคู่ในรายการข้อความที่เลือกเป็นการทำเครื่องหมาย Word สามารถตรวจหาภาษาเหล่านั้นแสดงอยู่เหนือเส้นคู่เท่านั้น ถ้ามีภาษาที่คุณใช้ที่ไม่ได้แสดงอยู่เหนือเส้นคู่ คุณต้องการเปิดใช้งานภาษาเหล่านั้น(เปิดใช้งานตัวเลือกเฉพาะภาษา) เพื่อให้ Word โดยอัตโนมัติตรวจหาเหล่านั้น

หมายเหตุ: การตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติไม่ทำงาน บนพื้นฐานเดียว word แต่ตามประโยค โดยขึ้นอยู่กับความยาวของประโยคของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องพิมพ์หลายประโยคก่อน Word มีข้อมูลเพียงพอตามบริบทเพื่อตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติ และใช้พจนานุกรมถูกต้อง

ด้านบนของเพจ

สลับแป้นพิมพ์โดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้าง

นำไปใช้กับ โปรแกรมเหล่านี้ระบบ Microsoft Office 2007: Outlook, PowerPoint, Publisher และ Word

ตัวเลือกสลับคีย์บอร์ดเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้างโดยอัตโนมัติ จะมีประโยชน์ถ้าคุณต้องการใช้รูปแบบคีย์บอร์ดดั้งเดิมขณะที่คุณพิมพ์ในภาษาอื่น เมื่อตัวเลือกนี้ถูกเปิดใช้งานใน Outlook, PowerPoint, Publisher หรือ Word โปรแกรมจะสลับรูปแบบคีย์บอร์ดที่ใช้งานอยู่ให้ตรงกับภาษาของข้อความตำแหน่งที่เคอร์เซอร์อยู่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีไฟล์ที่มีการย่อหน้าที่เขียนทั้งในภาษาอังกฤษและสเปน และคุณย้ายเคอร์เซอร์ของคุณจากย่อหน้าของภาษาอังกฤษเพื่อย่อหน้าของสเปน รูปแบบคีย์บอร์ดสลับจากภาษาอังกฤษไปสเปนอยู่ นี้มีผลลัพธ์เดียวกันสลับรูปแบบคีย์บอร์ดจากภาษาอังกฤษกับภาษาสเปนที่ใช้แถบภาษา

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องการเปิดใช้งานภาษา(เปิดใช้งานตัวเลือกเฉพาะภาษา) คุณต้องการใช้ตัวเลือกนี้สามารถตรวจหาภาษาของย่อหน้าของข้อความ สลับรูปแบบคีย์บอร์ด และเปิดใช้งานเครื่องมือพิสูจน์อักษรสำหรับภาษานั้น

คุณกำลังใช้โปรแกรมการวางจำหน่าย Microsoft Office 2007 ใด

Outlook

PowerPoint

Publisher

Word

Outlook

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. คลิกแท็บ การสะกด แล้วคลิก การสะกดและการแก้ไขอัตโนมัติ

 3. คลิก ขั้นสูง

 4. ภายใต้ตัวเลือกการแก้ไข เลือกกล่องกาเครื่องหมายสลับคีย์บอร์ดเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้างโดยอัตโนมัติ

  หมายเหตุ: กล่องกาเครื่องหมายสลับคีย์บอร์ดเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้างโดยอัตโนมัติ เท่านั้นสามารถมองเห็นได้หลังจากที่คุณเปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดสำหรับภาษา

PowerPoint

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint

  ปุ่มตัวเลือกของ PowerPoint อยู่ที่ไหน

  ปุ่มตัวเลือกของ PowerPoint จะอยู่ในส่วนล่างของเมนูซึ่งเปิดขึ้นหลังจากคุณคลิกปุ่ม Microsoft Office กล่องโต้ตอบ Microsoft Office สำหรับ PowerPoint

 2. คลิก ขั้นสูง

 3. ภายใต้ ตัวเลือกการแก้ไข ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สลับแป้นพิมพ์โดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้าง

  หมายเหตุ: กล่องกาเครื่องหมายสลับคีย์บอร์ดเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้างโดยอัตโนมัติ เท่านั้นสามารถมองเห็นได้หลังจากที่คุณเปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดสำหรับภาษา

Publisher

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. คลิกที่แท็บแก้ไข

 3. ภายใต้การแก้ไขข้อความ เลือกกล่องกาเครื่องหมายสลับคีย์บอร์ดเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้างโดยอัตโนมัติ

  หมายเหตุ: กล่องกาเครื่องหมายสลับคีย์บอร์ดเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้างโดยอัตโนมัติ เท่านั้นสามารถมองเห็นได้หลังจากที่คุณเปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดสำหรับภาษา

Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ Word

  ปุ่มตัวเลือก Word อยู่ที่ไหน

  ปุ่มตัวเลือก Word จะอยู่ในส่วนล่างของเมนูซึ่งเปิดขึ้นหลังจากคุณคลิกปุ่ม Microsoft Office กล่องโต้ตอบ Microsoft Office สำหรับ Word

 2. คลิก ขั้นสูง

 3. ภายใต้ ตัวเลือกการแก้ไข ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สลับแป้นพิมพ์โดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้าง

  หมายเหตุ: กล่องกาเครื่องหมายสลับคีย์บอร์ดเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้างโดยอัตโนมัติ เท่านั้นสามารถมองเห็นได้หลังจากที่คุณเปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดสำหรับภาษา

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยคข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!