การเปิดงานนำเสนอ PowerPoint 2010 ใน PowerPoint 2003 หรือรุ่นก่อนหน้า

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในMicrosoft PowerPoint 2010 คุณสามารถบันทึกงานนำเสนอของคุณ ในก่อนหน้ารูปแบบไฟล์ (.ppt) เมื่อต้องดูใน PowerPoint 2003 หรือเวอร์ชันก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณบันทึกงานนำเสนอPowerPoint 2010 เป็นแบบ PowerPoint 97-2003 ไฟล์ คุณอาจสูญเสียบางฟีเจอร์ และเอฟเฟ็กต์ที่พร้อมใช้งานในเวอร์ชันที่ใหม่กว่า (PowerPoint 2007 และ 2010) เท่านั้น

นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตั้งการปรับปรุงและตัวแปลงที่จะทำให้คุณสามารถดูรูปแบบแฟ้ม PowerPoint 2007 และ 2010 (.pptx) ใน PowerPoint 2003 หรือรุ่นก่อนหน้าได้

หมายเหตุ: คุณอาจยังคงหายไปPowerPoint 2010 ฟีเจอร์และเอฟเฟ็กต์บางรายการเมื่อใช้ตัวแปลง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ฟีเจอร์การเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณเปิดงานนำเสนอPowerPoint 2010 ใน PowerPoint รุ่นก่อนหน้า ดูฟีเจอร์ที่เปลี่ยนแปลงเมื่อคุณเปิดงานนำเสนอ PowerPoint 2010 ใน PowerPoint 2003 หรือเวอร์ชันก่อนหน้า

หมายเหตุ: 

บันทึกงานนำเสนอ PowerPoint 2010 ในรูปแบบ PowerPoint 97-2003

สิ่งสำคัญ: PowerPoint 97-2003 ไม่รู้จักกราฟิก SmartArt และวัตถุแบบเป็นภาพใหม่กว่าที่พร้อมใช้งานในPowerPoint 2010 และจะแปลงเป็นบิตแมปเพื่อเก็บรักษารูปลักษณ์ของพวกเขา คุณไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางของบิตแมป เช่นความหนาของเส้น สีเติม และคุณสมบัติอื่น ๆ บางPowerPoint 2010

 1. ในPowerPoint 2010 เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการบันทึกเป็นไฟล์ PowerPoint 97-2003

 2. คลิกแท็บ แฟ้ม

 3. คลิก บันทึกเป็น

  ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้เลือกชนิดแฟ้มที่คุณต้องการจากเมนู บันทึกเป็นชนิด

 4. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้ใส่ชื่อสำหรับงานนำเสนอของคุณ หรือยอมรับชื่อแฟ้มที่แนะนำโดยไม่ต้องทำสิ่งใด

 5. ใน แถบนำทาง ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกงานนำเสนอของคุณ หรือยอมรับตำแหน่งที่ตั้งที่แนะนำโดยไม่ต้องทำสิ่งใด

 6. ทางด้านขวาของ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก งานนำเสนอ PowerPoint และเลือก งานนำเสนอ PowerPoint 97-2003

 7. คลิก บันทึก

  แฟ้มถูกบันทึกเป็นแฟ้ม PowerPoint 97-2003 Presentation (.ppt) ที่คุณสามารถเปิดใน PowerPoint 97 ถึง 2003

ด้านบนของหน้า

ดาวน์โหลดและติดตั้งการปรับปรุงและตัวแปลงสำหรับ PowerPoint 2003 หรือรุ่นก่อนหน้า

Microsoft Office 2010 สนับสนุนตัวแปลงสำหรับ Office 2000, Office XP และโปรแกรม Office 2003 และตัวแปลงสนับสนุน Microsoft Windows 2000 เมื่อต้องการเปิด แก้ไข และบันทึกงานนำเสนอPowerPoint 2010 ใน PowerPoint 2003 หรือเวอร์ชันก่อนหน้าโดย ไม่แรกบันทึกในรูปแบบไฟล์อื่น คุณสามารถดาวน์โหลด Microsoft Compatibility Pack สำหรับ Word, Excel และ PowerPoint

บนคอมพิวเตอร์ที่มี PowerPoint รุ่นก่อนหน้า PowerPoint 2007 ติดตั้งไว้ ให้ทำดังนี้

 1. นำทางไปยังเว็บไซต์ดาวน์โหลด Office แล้ว

 2. ดาวน์โหลดแพคความเข้ากันได้ของ Microsoft สำหรับ Word, Excel, และ PowerPoint

  หลังจากที่คุณติดตั้งอัปเดตและตัวแปลง งานนำเสนอPowerPoint 2010 ทั้งหมดที่คุณเปิดจะถูกแปลงโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณสามารถแก้ไข และบันทึก

คุณยังสามารถเปิดงานนำเสนอของคุณPowerPoint 2010 ถ้าคุณยังไม่ได้ดาวน์โหลด และติดตั้งแพคความเข้ากันได้ คุณจะถูกนำเสนอ มีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้

สิ่งสำคัญ: PowerPoint 97-2003 ไม่รู้จักกราฟิก SmartArt และวัตถุแบบเป็นภาพใหม่ที่พร้อมใช้งานในPowerPoint 2010 และจะแปลงเป็นบิตแมปเพื่อเก็บรักษารูปลักษณ์ของพวกเขา คุณไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางของบิตแมป เช่นความหนาของเส้น สี และคุณสมบัติอื่น ๆ บางPowerPoint 2010

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะและการจัดรูปแบบที่อาจไม่ปรากฏ ให้ดู คุณลักษณะที่เปลี่ยนแปลงเมื่อคุณเปิดงานนำเสนอ PowerPoint 2010 ใน PowerPoint 2003 หรือรุ่นก่อนหน้า

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!