การเปลี่ยนแปลงระยะห่างระหว่างข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนระยะห่างระหว่างอักขระของข้อความสำหรับข้อความที่เลือก หรือสำหรับอักขระที่เฉพาะเจาะจงได้ นอกจากนี้ คุณสามารถยืดหรือบีดอัดทั้งย่อหน้าเพื่อทำให้ย่อหน้านั้นพอดี และมีลักษณะตามที่คุณต้องการได้อีกด้วย

เปลี่ยนระยะห่างระหว่างอักขระ

เลือกขยาย หรือบีบ เปลี่ยนระยะห่างระหว่างตัวเลือกทั้งหมดตามจำนวนเดียวกัน ปรับระยะห่างเปลี่ยนระยะห่างระหว่างคู่เฉพาะของตัวอักษร - ในบางกรณีที่การลด และ ในบางกรณีการขยายระยะห่างที่ขึ้นอยู่กับตัวอักษร

การขยายหรือบีบระยะห่างระหว่างอักขระที่เลือกทั้งหมดเท่าๆ กัน

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บหน้าแรก คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบฟอนต์ แล้ว คลิ กแท็บขั้นสูง

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบแบบอักษร

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้Word 2007แท็บเรียกว่าระยะห่างตัวอักขระ

 3. ในช่อง ระยะห่าง ให้คลิก ขยาย หรือ บีบ แล้วระบุระยะห่างที่คุณต้องการในช่อง ขนาด

  ใช้กล่องโต้ตอบฟอนต์เพื่อระบุว่า ระยะห่างตัวอักขระของคุณควรขยาย หรือบีบอัด

จัดช่องไฟอักขระที่อยู่เหนือขนาดเฉพาะเจาะจง

ปรับระยะห่างอ้างถึงวิธีการมีการปรับเปลี่ยนระยะห่างระหว่างสองอักขระที่เฉพาะเจาะจง แนวคิดคือเพื่อ ให้ผลลัพธ์ดียิ่งขึ้น looking โดยลดช่องว่างระหว่างอักขระที่ตรงกันได้อย่างสวยงาม (เช่น "A" และ "V") และเพิ่มระยะห่างระหว่างอักขระที่ไม่

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บหน้าแรก คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบฟอนต์ แล้ว คลิ กแท็บขั้นสูง

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบแบบอักษร

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้Word 2007แท็บเรียกว่าระยะห่างตัวอักขระ

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จัดช่องไฟแบบอักษร แล้วใส่ขนาดพอยต์ในช่อง พอยต์ขึ้นไป

  อนุญาตให้ Word ตั้งการปรับระยะห่างระหว่างอักขระที่อยู่ ของขนาดฟอนต์ หรือขนาดใหญ่

ยืดหรือปรับมาตราส่วนข้อความในแนวนอน

เมื่อคุณปรับข้อความ คุณจะเปลี่ยนรูปร่างของอักขระเป็นเปอร์เซ็นต์ คุณสามารถปรับข้อความได้ด้วยการยืดหรือบีบอัดข้อความนั้น

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการยืดหรือบีบอัด

 2. บนแท็บหน้าแรก คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบฟอนต์ แล้ว คลิ กแท็บขั้นสูง

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบแบบอักษร

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้Word 2007แท็บเรียกว่าระยะห่างตัวอักขระ

 3. ในช่อง มาตราส่วน ให้ใส่เปอร์เซ็นต์ที่คุณต้องการ

  เปอร์เซ็นต์ที่มากกว่า 100 เปอร์เซ็นต์จะยืดข้อความ ส่วนเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่า 100 เปอร์เซ็นต์จะบีบอัดข้อความ

การเปลี่ยนระยะห่างบรรทัด

เมื่อต้องการเพิ่ม หรือลดระยะห่างระหว่างบรรทัดของข้อความ ภายในย่อหน้า วิธีดีที่สุดคือการ ปรับเปลี่ยนสไตล์ย่อหน้าใช้

 1. ค้นหาสไตล์คุณกำลังใช้ในแกลเลอรีสไตล์บน Ribbon

 2. คลิกขวาสไตล์คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วเลือกปรับเปลี่ยน

  คลิกขวาสไตล์คำอธิบายในแกลเลอรีสไตล์เพื่อปรับเปลี่ยนการจัดรูปแบบของคำอธิบายภาพของคุณ
 3. ใกล้กับจุดศูนย์กลางของกล่องโต้ตอบ คุณจะพบปุ่มระยะห่างบรรทัดที่ช่วยให้คุณตั้งค่าระยะห่างระหว่างบรรทัดไประยะห่างหนึ่ง 1.5 x หรือระยะห่างระหว่างค่าสองครั้ง เลือกระยะห่างที่คุณต้องการนำไปใช้ และคลิกตกลง

  ปรับเปลี่ยนตัวเลือกระยะห่างบรรทัดในสไตล์ของปรับระยะห่างแนวตั้งใน Word

ถ้าคุณต้องการจะใช้ระยะห่างบรรทัดที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นกับสไตล์ เลือกปุ่มรูปแบบ ที่ cornher ซ้ายด้านล่างของกล่องโต้ตอบปรับเปลี่ยนสไตล์ เลือกย่อหน้า และด้านล่างขวาคุณจะ ค้นหาระยะห่างบรรทัด แบบหล่นลงที่ช่วยให้คุณเลือก หรือตั้งค่าระยะห่างบรรทัดที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น

ใช้กล่องโต้ตอบย่อหน้าเพื่อตั้งค่าระยะห่างที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นระหว่างบรรทัดของข้อความ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสไตล์ใน Word ดู:สไตล์ที่กำหนดเองใน Word

มีอะไรใหม่ใน PowerPoint 2010

คุณมีคำถามเกี่ยวกับ Word ที่เรายังไม่ได้ตอบที่นี่หรือไม่

โพสต์คำถามในชุมชน Word

ช่วยเราปรับปรุง Word

คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเราสามารถปรับปรุง Word ได้อย่างไร ถ้าต้องการให้ โปรดเยี่ยมชมWord UserVoiceและแจ้งให้เราทราบ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×