การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการอัปเดตและการวินิจฉัยที่แนะนำ

หลังการติดตั้ง Microsoft Office เสร็จสมบูรณ์แล้ว โปรแกรมจะขอให้คุณเลือกระดับการมีส่วนร่วมในข้อเสนอต่างๆ ของ Microsoft เช่น การอัปเดตที่สำคัญของผลิตภัณฑ์และการวินิจฉัยของ Office ถ้าคุณไม่ได้ตั้งค่าตัวเลือกเหล่านั้นในขั้นตอนนี้ คุณไม่ต้องกังวลเลย เพราะคุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้ตลอดเวลา

สิ่งสำคัญ    ข้อมูลใดๆ ที่ไมโครซอฟต์เก็บรวบรวมหรือได้รับมาจะถูกนำไปใช้เพื่อระบุตัวตนหรือติดต่อกับคุณ เมื่อต้องการศึกษาเพิ่มเติมให้ดู ประเด็นสำคัญของคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลสำหรับ Microsoft Office 2010 หรือ ประเด็นสำคัญของคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลสำหรับ Microsoft Office 2013 บนเว็บไซต์ Office.com

การเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณ

การเปลี่ยนการตั้งค่า Windows Update

หมายเหตุ    ถ้าผลิตภัณฑ์ Microsoft Office ของคุณถูกติดตั้งพร้อมกับ Microsoft Office คลิก-ทู-รัน ให้ใช้โปรแกรมอัปเดตผลิตภัณฑ์ของคลิก-ทู-รัน แทนการใช้ Microsoft Update ใน Office 2010 ให้คลิก ไฟล์ > วิธีใช้ > ตัวเลือกการอัปเดต แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ ใน Office 2013 ให้คลิก ไฟล์ > บัญชีผู้ใช้ > ตัวเลือกการอัปเดต แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ถ้าคุณกำลังใช้ Windows 8 (ใช้กับทั้ง Office 2010 และ 2013)

 1. บนแถบ ชุดทางลัด ให้ค้นหา โปรแกรม สำหรับ แผงควบคุม

 2. คลิก ระบบและความปลอดภัย แล้วคลิก Windows Update

 3. คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

 4. เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

ถ้าคุณกำลังใช้ Windows 7 (ใช้กับทั้ง Office 2010 และ 2013)

 1. คลิก เริ่ม จากนั้นคลิก แผงควบคุม

 2. คลิก ระบบและความปลอดภัย แล้วคลิก Windows Update

 3. คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

 4. เลือกการตั้งค่าของคุณ แล้วคลิก ตกลง

ถ้าคุณกำลังใช้ Windows Vista (ใช้เฉพาะกับ Office 2010 เท่านั้น)

 1. คลิก เริ่ม จากนั้นคลิก แผงควบคุม

 2. ภายใต้ ความปลอดภัย คลิก ค้นหาโปรแกรมอัปเดต แล้วคลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

 3. เลือกการตั้งค่าของคุณ แล้วคลิก ตกลง

ถ้าคุณกำลังใช้ Windows XP (ใช้เฉพาะกับ Office 2010 เท่านั้น)

 1. ไปที่เว็บไซต์ Microsoft Update

 2. คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

 3. ภายใต้ เมื่อต้องการหยุดการใช้ Microsoft Update ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ปิดใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft Update และให้ฉันใช้งาน Windows Update เท่านั้น

 4. คลิก นำการเปลี่ยนแปลงนั้นไปใช้เดี๋ยวนี้ แล้วคลิก ใช่

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนการตั้งค่า ตัวเลือกความเป็นส่วนตัว

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ศูนย์ความเชื่อถือ > การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ > ตัวเลือกความเป็นส่วนตัว

 2. เลือกหรือไม่เลือกกล่องของตัวเลือกที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 3. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกแต่ละตัว

ใช้การตั้งค่าที่แนะนำ

ติดตั้งการอัปเดตเท่านั้น

ไม่ทำการเปลี่ยนแปลง

ใช้การตั้งค่าที่แนะนำ

หมายเหตุ    ถ้าผลิตภัณฑ์ Microsoft Office ของคุณถูกติดตั้งพร้อมกับ Microsoft Office คลิก-ทู-รัน ให้ใช้โปรแกรมอัปเดตผลิตภัณฑ์ของคลิก-ทู-รัน แทนการใช้ Microsoft Update ใน Office 2010 ให้คลิก ไฟล์ > วิธีใช้ > ตัวเลือกการอัปเดต แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ ใน Office 2013 ให้คลิก ไฟล์ > บัญชีผู้ใช้ > ตัวเลือกการอัปเดต แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 • Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8      การเลือกการตั้งค่านี้จะเปิดใช้บริการ Microsoft Update และการอัปเดตอัตโนมัติ การอัปเดตที่สำคัญและที่แนะนำจะได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติสำหรับ Office และซอฟต์แวร์ Microsoft อื่นๆ การอัปเดตที่สำคัญจะให้ประโยชน์สำคัญๆ เช่น การป้องกันที่ดียิ่งขึ้นจากการคุกคามด้านความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัว นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงความเชื่อถือได้ของคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ของคุณอีกด้วย ถ้าซอฟต์แวร์ของคุณเชื่อมต่อกับบริการออนไลน์ อาจมีการติดตั้งการอัปเดตที่สำคัญถ้าจำเป็น เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบริการออนไลน์ของคุณได้ต่อไป การอัปเดตที่แนะนำช่วยแก้ไขปัญหาที่ไม่ร้ายแรงและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณ นอกจากนี้ คุณยังอาจได้รับการเสนอซอฟต์แวร์ตัวเลือกใหม่ๆ ของ Office และ Microsoft อีกด้วย ซอฟต์แวร์ใหม่จะไม่ได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติ

 • Windows XP      การเลือกการตั้งค่านี้จะเปิดใช้บริการ Microsoft Update และการอัปเดตอัตโนมัติ การอัปเดตที่มีลำดับความสำคัญสูงจะได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติสำหรับ Office และซอฟต์แวร์ Microsoft อื่นๆ การอัปเดตที่มีลำดับความสำคัญสูงจะให้ประโยชน์สำคัญๆ เช่น การป้องกันที่ดียิ่งขึ้นจากการคุกคามด้านความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัว นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงความเชื่อถือได้ของคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ของคุณอีกด้วย ถ้าซอฟต์แวร์ของคุณเชื่อมต่อกับบริการออนไลน์ อาจมีการติดตั้งการอัปเดตที่มีลำดับความสำคัญสูงถ้าจำเป็น เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบริการออนไลน์ของคุณได้ต่อไป นอกจากนี้ คุณยังจะได้รับการอัปเดตสำหรับการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ใหม่ที่เป็นส่วนหนึ่งของการตั้งค่านี้อีกด้วย

นอกจากนี้ คุณจะได้รับบริการต่อไปนี้ด้วย

 • วิธีใช้แบบออนไลน์เมื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

  จะช่วยให้คุณค้นหาเนื้อหาวิธีใช้บนเว็บไซต์ Office.com และเลือกว่าจะดาวน์โหลดเนื้อหาวิธีใช้ที่ได้รับการอัปเดตลงในคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่

 • ความเกี่ยวข้องกับการค้นหาวิธีใช้แบบออนไลน์

  ซึ่งจะตรวจหาโปรแกรม Office บนคอมพิวเตอร์ของคุณและให้ผลการค้นหาที่ดีกว่าแก่คุณ เมื่อคุณเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ Office.com

 • การอัปเดตความเชื่อถือได้

  ช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยติดตามและแก้ไขการปิดโปรแกรมที่ไม่คาดคิดและความล้มเหลวของระบบ

 • โครงการปรับปรุงการใช้งานเพื่อลูกค้า (CEIP)

บริการนี้จะรวมคุณไว้ในโครงการปรับปรุงการใช้งานเพื่อลูกค้า ซึ่งจะช่วยปรับปรุง Microsoft Office

ด้านบนของหน้า

ติดตั้งการอัปเดตเท่านั้น

หมายเหตุ    ถ้าผลิตภัณฑ์ Microsoft Office ของคุณถูกติดตั้งพร้อมกับ Microsoft Office คลิก-ทู-รัน ให้ใช้โปรแกรมอัปเดตผลิตภัณฑ์ของคลิก-ทู-รัน แทนการใช้ Microsoft Update ใน Office 2010 ให้คลิก ไฟล์ > วิธีใช้ > ตัวเลือกการอัปเดต แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ ใน Office 2013 ให้คลิก ไฟล์ > บัญชีผู้ใช้ > ตัวเลือกการอัปเดต แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 • Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8      การเลือกการตั้งค่านี้จะเปิดใช้บริการ Microsoft Update และการอัปเดตอัตโนมัติ การอัปเดตที่สำคัญและที่แนะนำจะได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติสำหรับ Office และซอฟต์แวร์ Microsoft อื่นๆ การอัปเดตที่สำคัญจะให้ประโยชน์สำคัญๆ เช่น การป้องกันที่ดียิ่งขึ้นจากการคุกคามด้านความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัว นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงความเชื่อถือได้ของคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ของคุณอีกด้วย ถ้าซอฟต์แวร์ของคุณเชื่อมต่อกับบริการออนไลน์ อาจมีการติดตั้งการอัปเดตที่สำคัญถ้าจำเป็น เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบริการออนไลน์ของคุณได้ต่อไป การอัปเดตที่แนะนำช่วยแก้ไขปัญหาที่ไม่ร้ายแรงและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณ นอกจากนี้ คุณยังอาจได้รับการเสนอซอฟต์แวร์ตัวเลือกใหม่ๆ ของ Office และ Microsoft อีกด้วย ซอฟต์แวร์ใหม่จะไม่ได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติ

 • Windows XP      การเลือกการตั้งค่านี้จะเปิดใช้บริการ Microsoft Update และการอัปเดตอัตโนมัติ การอัปเดตที่มีลำดับความสำคัญสูงจะได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติสำหรับ Office และซอฟต์แวร์ Microsoft อื่นๆ การอัปเดตที่มีลำดับความสำคัญสูงจะให้ประโยชน์สำคัญๆ เช่น การป้องกันที่ดียิ่งขึ้นจากการคุกคามด้านความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัว นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงความเชื่อถือได้ของคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ของคุณอีกด้วย ถ้าซอฟต์แวร์ของคุณเชื่อมต่อกับบริการออนไลน์ อาจมีการติดตั้งการอัปเดตที่มีลำดับความสำคัญสูงถ้าจำเป็น เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบริการออนไลน์ของคุณได้ต่อไป นอกจากนี้ คุณยังจะได้รับการอัปเดตสำหรับการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ใหม่ที่เป็นส่วนหนึ่งของการตั้งค่านี้อีกด้วย

ด้านบนของหน้า

ไม่ทำการเปลี่ยนแปลง

เมื่อคุณเลือกการตั้งค่านี้ จะไม่มีการดาวน์โหลดการอัปเดตใดๆ ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ การวินิจฉัย Office จะไม่สามารถระบุและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรม Office ที่คุณติดตั้งไว้ และไมโครซอฟต์จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลใดๆ เพื่อช่วยปรับปรุง Office

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Visio 2013, Office Shared 2013, Access 2013, Access 2010, Excel 2013, Excel 2010, InfoPath 2013, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2013, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2013, Publisher 2010, Visio 2016 Preview, Visio 2010, Word 2013, Word 2010, Excel Starter, Project 2010 Standard, Visio Standard 2010, Word Starter, OneNote 2013, PowerPoint 2013, Project Professional 2013, Project 2013 Standardข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา