ลงชื่อเข้าใช้

การเปลี่ยนแบบอักษร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนแบบอักษรบนภาพนิ่งเดียว หรือคุณสามารถเปลี่ยนแบบอักษรตลอดทั้งงานนำเสนอของคุณ และถ้าคุณต้องการใช้แบบอักษรที่ไม่มีอยู่ใน PowerPoint ดูใช้แบบอักษรตกแต่งจากผู้จัดจำหน่ายของบริษัทอื่นหรือไม่

การเปลี่ยนแบบอักษรบนภาพนิ่งภาพเดียว

  1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • ถ้าต้องการเปลี่ยนแบบอักษรแค่ย่อหน้าเดียวหรือวลีเดียว ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยน

    • เมื่อต้องการเปลี่ยนแบบอักษรสำหรับข้อความทั้งหมดในตัวยึด เลือกข้อความทั้งหมดในตัวยึด หรือคลิกตัวยึด

  2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร ให้เลือกแบบอักษรในรายการ แบบอักษร

การเปลี่ยนแบบอักษรให้ทั้งงานนำเสนอของคุณ

ถ้าคุณใช้ต้นแบบภาพนิ่งเพียงแบบเดียวในงานนำเสนอ และคุณได้เปลี่ยนแบบอักษรในต้นแบบภาพนิ่งแล้ว แบบอักษรใหม่จะถูกใช้ในงานนำเสนอทั้งหมด

ถ้าคุณกำลังใช้ต้นแบบภาพนิ่งหลายแบบ (เช่น เมื่อคุณใช้แม่แบบมากกว่าหนึ่งแบบกับงานนำเสนอของคุณ), คุณต้องเปลี่ยนลักษณะแบบอักษรบนต้นแบบภาพนิ่งแต่ละครั้ง

  1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองต้นแบบ ให้คลิก ต้นแบบภาพนิ่ง

  2. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายที่ประกอบด้วยต้นแบบภาพนิ่งและเค้าโครง คลิกรูปขนาดย่อของต้นแบบภาพนิ่งหรือเค้าโครงที่ประกอบด้วยแบบอักษรที่คุณต้องการเปลี่ยน

  3. บนต้นแบบภาพนิ่งหรือเค้าโครง ให้คลิกข้อความชื่อเรื่องหรือระดับเนื้อความที่คุณต้องการนำลักษณะแบบอักษรใหม่ไปใช้

  4. บนแท็บ ต้นแบบภาพนิ่ง ในกลุ่ม พื้นหลัง ให้คลิก แบบอักษร จากนั้นเลือกแบบอักษรจากรายการ

ทำขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 ซ้ำเพื่อเปลี่ยนแบบอักษรอื่นๆ ตามต้องการ เมื่อต้องการกลับไปแก้ไขภาพนิ่ง บนแท็บ ต้นแบบภาพนิ่ง ในกลุ่ม ปิด ให้คลิก ปิดมุมมองต้นแบบ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยคข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!