การเปลี่ยนแบบอักษร

คุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์ให้ภาพนิ่งเพียงภาพเดียว หรือเปลี่ยนทั้งงานนำเสนอเลยก็ได้

การเปลี่ยนแบบอักษรบนภาพนิ่งภาพเดียว

  1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • ถ้าต้องการเปลี่ยนแบบอักษรแค่ย่อหน้าเดียวหรือวลีเดียว ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยน

    • ถ้าต้องการเปลี่ยนแบบอักษรสำหรับข้อความทั้งหมดในพื้นที่ที่สำรองไว้ ให้เลือกข้อความทั้งหมดในพื้นที่ที่สำรองไว้ หรือคลิกพื้นที่ที่สำรองไว้นั้น

  2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร ให้เลือกแบบอักษรในรายการ แบบอักษร

การเปลี่ยนแบบอักษรให้ทั้งงานนำเสนอของคุณ

ถ้าคุณใช้ต้นแบบภาพนิ่งเพียงแบบเดียวในงานนำเสนอ และคุณได้เปลี่ยนแบบอักษรในต้นแบบภาพนิ่งแล้ว แบบอักษรใหม่จะถูกใช้ในงานนำเสนอทั้งหมด

ถ้าคุณใช้ต้นแบบภาพนิ่งหลายแบบ (ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณใช้เทมเพลตการออกแบบมากกว่าหนึ่งแบบในงานนำเสนอ) คุณจะต้องไปเปลี่ยนลักษณะแบบอักษรในต้นแบบภาพนิ่งแต่ละแบบ

  1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองต้นแบบ ให้คลิก ต้นแบบภาพนิ่ง

  2. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายที่มีต้นแบบภาพนิ่งและเค้าโครง ให้คลิกรูปขนาดย่อของต้นแบบภาพนิ่งหรือเค้าโครงซึ่งมีแบบอักษรที่คุณต้องการเปลี่ยน

  3. บนต้นแบบภาพนิ่งหรือเค้าโครง ให้คลิกข้อความชื่อเรื่องหรือระดับเนื้อความที่คุณต้องการนำลักษณะแบบอักษรใหม่ไปใช้

  1. บนแท็บ ต้นแบบภาพนิ่ง ในกลุ่ม พื้นหลัง ให้คลิก แบบอักษร จากนั้นเลือกแบบอักษรจากรายการ

ทำขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 ซ้ำเพื่อเปลี่ยนแบบอักษรอื่นๆ ตามต้องการ เมื่อต้องการกลับไปแก้ไขภาพนิ่ง บนแท็บ ต้นแบบภาพนิ่ง ในกลุ่ม ปิด ให้คลิก ปิดมุมมองต้นแบบ

นำไปใช้กับ: PowerPoint 2013ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา