การเปลี่ยนเมืองการพยากรณ์ในแถบสภาพอากาศบนปฏิทิน

สิ่งสำคัญ   บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ด้วย แถบสภาพอากาศ บนปฏิทิน Microsoft Outlook 2013 คุณจะทราบว่าต้องเตรียมร่มหรือแว่นกันแดดหรือไม่ โดยการพยากรณ์อากาศสามารถใช้ได้กับเมืองทั่วโลก

แถบสภาพอากาศของ Outlook

เปลี่ยนเมือง

  1. ถัดจากเมือง แถบสภาพอากาศ ให้คลิกลูกศรลง

เลือกเมืองจากรายการที่ตั้งของแถบสภาพอากาศ

  1. คลิกเมืองที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ   เมื่อต้องการลบเมืองออกจากรายการ ให้คลิก ไอคอนการลบตำแหน่งที่ตั้งของแถบสภาพอากาศ

เพิ่มเมือง

เพิ่มเมืองโปรดของคุณลงในแถบสภาพอากาศ จากนั้นคุณจะสามารถสลับอย่างรวดเร็วไปที่การพยากรณ์ล่วงหน้าสามวันได้ถึงถึงห้าเมือง

  1. ถัดจากชื่อของตำแหน่งที่ตั้ง ให้คลิกลูกศรลง แล้วคลิก เพิ่มตำแหน่งที่ตั้ง

คำสั่ง เพิ่มตำแหน่งที่ตั้ง บนแถบสภาพอากาศ

  1. ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ชื่อเมือง แล้วคลิก ค้นหา ปุ่มค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง หรือกด Enter นอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหาโดยการใส่รหัสไปรษณีย์ได้

ถ้ามีหลายเมืองตรงกับการค้นหาของคุณ ให้คลิกเมืองที่คุณต้องการ

หมายเหตุ  ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

นำไปใช้กับ: Outlook 2016, Outlook 2013ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา