การเปลี่ยนสีของข้อความบนสไลด์

สิ่งสำคัญ   บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนสีของข้อความบนสไลด์อย่างน้อยหนึ่งสไลด์ได้

เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของข้อความบนสไลด์ให้ทำดังนี้

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  เปลี่ยนสีของข้อความ

 2. บนแถบเครื่องมือขนาดเล็กที่ปรากฏ ให้คลิก สีฟอนต์ การเปลี่ยนสีฟอนต์ แล้วเลือกสีที่คุณต้องการเพื่อเปลี่ยนสีของข้อความ

เคล็ดลับ  ถ้าไม่พบสีที่คุณต้องการ ให้คลิก สีเพิ่มเติม แล้วคลิกสีบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีในแบบของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง

เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของข้อความในหลายสไลด์ ให้ทำดังต่อไปนี้

การเปลี่ยนสีข้อความบนต้นแบบสไลด์จะนำการเปลี่ยนแปลงนั้นไปใช้กับข้อความบนสไลด์หลายสไลด์ในครั้งเดียว

 1. คลิก มุมมอง > ต้นแบบสไลด์

 2. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อทางด้านซ้าย ให้คลิกเค้าโครงที่มีข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนให้เป็นสีอื่น

 3. เลือกข้อความบนเค้าโครงที่คุณต้องการเปลี่ยน

 4. บนแถบเครื่องมือขนาดเล็กที่ปรากฏ ให้คลิก สีฟอนต์ การเปลี่ยนสีฟอนต์ แล้วเลือกสีที่คุณต้องการเพื่อเปลี่ยนสีของข้อความ

  เคล็ดลับ  ถ้าไม่พบสีที่คุณต้องการให้คลิก สีเพิ่มเติม แล้วคลิกสีบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีในแบบของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง

 5. เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิก ปิดมุมมองต้นแบบ เพื่อกลับไปที่งานนำเสนอ

  เคล็ดลับ  ถ้าคุณกำลังสร้างงานนำเสนอ ด้วยภาพนิ่งมาก ดังกล่าวช่วยให้คุณสร้างต้นแบบภาพนิ่งแรก (ดูสร้าง และบันทึกเท็มเพล PowerPointสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ตั้งค่าสีของข้อความและลักษณะอื่น ๆ ออกแบบล่วงหน้า และแต่ละภาพนิ่งใหม่ที่คุณสร้างขึ้นมา ด้วยสีของข้อความที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการเน้นข้อความของคุณด้วยสี ให้ดูที่ เน้นข้อความด้วยสี

หมายเหตุ  ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

นำไปใช้กับ: PowerPoint 2013, PowerPoint 2016ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา