การเปลี่ยนระยะห่างของข้อความ

คุณสามารถเปลี่ยนระยะห่างระหว่างอักขระของข้อความสำหรับข้อความที่เลือก หรือสำหรับอักขระที่เฉพาะเจาะจงได้ นอกจากนี้ คุณสามารถยืดหรือบีดอัดทั้งย่อหน้าเพื่อทำให้ย่อหน้านั้นพอดี และมีลักษณะตามที่คุณต้องการได้อีกด้วย

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปลี่ยนระยะห่างระหว่างอักขระ

ยืดหรือปรับข้อความในแนวนอน

การเปลี่ยนระยะห่างระหว่างอักขระ

การเลือก ขยาย หรือ บีบ จะเปลี่ยนแปลงระยะห่างระหว่างตัวอักษรที่เลือกทั้งหมดด้วยความกว้างที่เท่ากัน ส่วนการจัดช่องไฟจะเปลี่ยนแปลงระยะห่างระหว่างคู่ตัวอักษรที่เฉพาะเจาะจง

ขยายหรือบีบระยะห่างระหว่างอักขระที่เลือกทั้งหมดอย่างเท่าๆ กัน

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บหน้าแรก คลิกตัวเปิดใช้งานกล่องโต้ตอบแบบอักษร แล้วคลิกแท็บระยะห่างตัวอักขระ

 3. ในกล่อง ระยะห่าง ให้คลิก ขยาย หรือ บีบ แล้วระบุระยะห่างที่คุณต้องการในกล่อง ที่

  หมายเหตุ  ใช้ แสดงตัวอย่าง เพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในขณะที่คุณทำ

จัดช่องไฟอักขระที่มากกว่าขนาดพอยต์ที่ระบุ

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บหน้าแรก คลิกตัวเปิดใช้งานกล่องโต้ตอบแบบอักษร แล้วคลิกแท็บระยะห่างตัวอักขระ

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จัดช่องไฟแบบอักษร แล้วใส่ขนาดพอยต์ในกล่อง พอยต์ขึ้นไป

  หมายเหตุ  ใช้ แสดงตัวอย่าง เพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในขณะที่คุณทำ

ด้านบนของหน้า

การยืดหรือปรับข้อความในแนวนอน

เมื่อคุณปรับข้อความ คุณจะเปลี่ยนรูปร่างของอักขระเป็นเปอร์เซ็นต์ คุณสามารถปรับข้อความได้ด้วยการยืดหรือบีบอัดข้อความนั้น

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการยืดหรือบีบอัด

 2. บนแท็บหน้าแรก คลิกตัวเปิดใช้งานกล่องโต้ตอบแบบอักษร แล้วคลิกแท็บระยะห่างตัวอักขระ

 3. ในกล่อง มาตราส่วน ให้ใส่เปอร์เซ็นต์ที่คุณต้องการ

  เปอร์เซ็นต์ที่มากกว่า 100 เปอร์เซ็นต์จะยืดข้อความ ส่วนเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่า 100 เปอร์เซ็นต์จะบีบอัดข้อความ

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Outlook 2007, Word 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา