การเปลี่ยนภาษาเริ่มต้นสำหรับโปรแกรม Office

ระบบ Microsoft Office 2007 ใช้ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่าของระบบปฏิบัติการ Windows เป็นตัวกำหนดภาษาเริ่มต้นสำหรับโปรแกรม การวางจำหน่าย Office 2007 เมื่อคุณเปิดโปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมจะตรวจสอบระบบปฏิบัติการ Windows และใช้ภาษาเริ่มต้นของ Windows เป็นภาษาเริ่มต้น เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาเริ่มต้นในโปรแกรม Microsoft Office คุณต้องเปลี่ยน ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า ในระบบปฏิบัติการ Windows

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาษาที่คุณได้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนภาษาเริ่มต้นสำหรับโปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 เป็นภาษาใดๆ ที่ได้รับการสนับสนุนโดยรุ่นของระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่าในระบบปฏิบัติการ Windows ถูกตั้งค่าเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาเริ่มต้นสำหรับโปรแกรม Microsoft Office ทั้งหมดจะเป็นภาษาอังกฤษด้วย ซึ่งจะเป็นเช่นนี้แม้ว่าคุณจะตั้งค่าภาษาที่ใช้แสดงและภาษาสำหรับการแก้ไขใน Microsoft Office 2007 ให้เป็นภาษาอื่นเช่น ภาษาฝรั่งเศส หรือสเปน เมื่อต้องการดูรายการของภาษาที่ Microsoft Windows สนับสนุน ให้ดูที่ ดาวน์โหลดภาษาสำหรับ Windows

เมื่อต้องการดูว่าภาษาของเครื่องมือพิสูจน์อักษรใดมีอยู่ในรุ่นของ การวางจำหน่าย Office 2007 ของคุณ ให้ดูที่ รุ่นที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นของชุด Microsoft Office 2007 ถ้ารุ่นของ การวางจำหน่าย Office 2007 ของคุณไม่มีภาษาที่คุณต้องการใช้ ให้ดูที่ การพิจารณาว่าคุณต้องการแพคภาษาหรือไม่ ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการตรวจการสะกดในภาษาอื่น ให้ดูที่ การตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่นหรือ ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณต้องการทำสิ่งใด

ตั้งค่าภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่าใน Windows

ตั้งค่าภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่าใน Windows

ขั้นตอนเพื่อตั้งค่าภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่าใน Windows จะขึ้นกับรุ่นของ Windows ที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อต้องการตรวจสอบว่า Windows รุ่นใดติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ดูที่ วิธีดูว่าคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังใช้งานซอฟต์แวร์รุ่นใดอยู่

คุณใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ใดอยู่

ตั้งค่าภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่าใน Windows Vista

ตั้งค่าภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่าใน Windows XP

ตั้งค่าภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่าใน Windows Vista

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. ภายใต้ นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค ให้คลิก เปลี่ยนแป้นพิมพ์หรือวิธีป้อนข้อมูลอื่นๆ

  หมายเหตุ  ในมุมมองคลาสสิก ให้คลิกสองครั้งที่ ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา แล้วคลิกแท็บ แป้นพิมพ์และภาษา

 3. บนแท็บ แป้นพิมพ์และภาษา ให้คลิก เปลี่ยนแป้นพิมพ์ กล่องโต้ตอบ บริการป้อนข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า จะปรากฏขึ้น

 4. ภายใต้ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้น แล้วไปที่ ขั้นตอนที่ 10

  ถ้าภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่าไม่มีอยู่ในรายการ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ถึง 9

  หมายเหตุ  ภาษาเริ่มต้นที่คุณคลิกจะถูกนำไปใช้กับโปรแกรมทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของคุณที่ใช้การตั้งค่านี้ รวมถึงโปรแกรมจากบริษัทอื่นด้วย

 5. ภายใต้ บริการที่ได้ติดตั้ง ให้คลิก เพิ่ม

 6. ขยายภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า แล้วขยาย แป้นพิมพ์

 7. เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแป้นพิมพ์หรือ IME ที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ตกลง ภาษานั้นจะถูกเพิ่มลงในรายการ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า

 8. ภายใต้ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้น

 9. เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบ บริการป้อนข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ให้คลิก ตกลง

 1. เปิดตัวเลือกภาษาเฉพาะสำหรับภาษาเริ่มต้นใน Microsoft Office โดยดำเนินการดังนี้

  1. คลิก เริ่ม ชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมด แล้วชี้ไปที่ Microsoft Office จากนั้นชี้ไปที่ เครื่องมือ Microsoft Office แล้วคลิก การตั้งค่าภาษาของ Microsoft Office 2007 กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าภาษาของ Microsoft Office 2007 จะปรากฏขึ้น

  2. คลิกแท็บ ภาษาแก้ไข

  3. ในรายการ ภาษาแก้ไขหลัก ให้คลิกภาษาหลักที่คุณวางแผนจะใช้ในการทำงาน

   หมายเหตุ  

   • ถ้าภาษาที่คุณต้องการไม่อยู่ในรายการ ภาษาแก้ไขหลัก ให้คลิกภาษาจากรายการ ภาษาแก้ไขที่พร้อมใช้งาน แล้วเพิ่มลงไปในรายการ ภาษาแก้ไขที่เปิดใช้งาน จากนั้นคลิกที่ภาษานั้นในรายการ ภาษาแก้ไขหลัก

   • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าภาษาของ Microsoft Office 2007 ให้ดูที่ การตั้งค่าภาษาของ Microsoft Office

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่าใน Windows XP

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. คลิก ตัวเลือกวันที่ เวลา ภาษา และภูมิภาค แล้วคลิก ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา

  หมายเหตุ  ใน มุมมองคลาสสิก ให้คลิกสองครั้งที่ ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา

 3. คลิกแท็บ ภาษา จากนั้นคลิก รายละเอียด ภายใต้ บริการป้อนข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า กล่องโต้ตอบ บริการป้อนข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า จะแสดงขึ้น

 1. ภายใต้ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้น แล้วไปยัง ขั้นตอนที่ 9

  ถ้าภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่าไม่มีอยู่ในรายการ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ถึง 8

  หมายเหตุ  ภาษาเริ่มต้นที่คุณคลิกจะถูกนำไปใช้กับโปรแกรมทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของคุณที่ใช้การตั้งค่านี้ รวมถึงโปรแกรมจากบริษัทอื่นด้วย

 2. ภายใต้ บริการที่ได้ติดตั้ง ให้คลิก เพิ่ม

 3. คลิกภาษาที่คุณต้องการจากรายการ ภาษาสำหรับการป้อนค่า

 4. ภายใต้ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้น

 5. เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบ บริการข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ให้คลิก ตกลง

 1. เปิดตัวเลือกภาษาเฉพาะสำหรับภาษาเริ่มต้นใน Microsoft Office โดยทำดังต่อไปนี้

  1. คลิก เริ่ม ชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมด แล้วชี้ไปที่ Microsoft Office จากนั้นชี้ไปที่ เครื่องมือ Microsoft Office แล้วคลิก การตั้งค่าภาษาของ Microsoft Office 2007 ซึ่งจะแสดงกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าภาษาของ Microsoft Office 2007

  2. คลิกแท็บ ภาษาแก้ไข

  3. ในรายการ ภาษาแก้ไขหลัก ให้คลิกภาษาหลักที่คุณวางแผนจะใช้ในการทำงาน

   หมายเหตุ  

   • ถ้าภาษาที่คุณต้องการไม่อยู่ในรายการ ภาษาแก้ไขหลัก ให้คลิกภาษาจากรายการ ภาษาแก้ไขที่พร้อมใช้งาน แล้วเพิ่มลงไปในรายการ ภาษาแก้ไขที่เปิดใช้งาน จากนั้นคลิกที่ภาษานั้นในรายการ ภาษาแก้ไขหลัก

   • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าภาษาของ Microsoft Office 2007 ให้ดูที่ การตั้งค่าภาษาของ Microsoft Office

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Excel 2007, Word 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Access 2007, Publisher 2007, Visio 2007, OneNote 2007, Office 2010, Visio Standard 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา