การเปลี่ยนภาษาบนคีย์บอร์ดเพื่อส่งข้อความอีเมลในระหว่างการเดินทาง

Roxanne กำลังเดินทางไปต่างประเทศโดยไม่ได้นำคอมพิวเตอร์ของเธอติดตัวไปด้วย แต่การส่งข้อความอีเมลโดยใช้คอมพิวเตอร์ในร้านให้บริการอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศก็อาจเป็นเรื่องยุ่งยาก โชคดีที่ Roxanne รู้จักสองขั้นตอนในการเปลี่ยนภาษาที่ใช้แสดงและภาษาบนคีย์บอร์ดของคอมพิวเตอร์ เธอจึงสามารถส่งข้อความอีเมลได้จากทุกที่ในโลก

Roxanne อาจต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เธอเดินทางไป เครื่องมือพิสูจน์อักษรที่เธอต้องการใช้ เช่น ตัวตรวจสอบการสะกด รวมถึงซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ที่เธอใช้งานอยู่ มาลองดูว่า มีแพคภาษาหรือแพคการพิสูจน์อักษรใดติดตั้งอยู่บ้าง

หมายเหตุ  

มีขั้นตอนอะไรบ้าง

ดูว่ามีการติดตั้งแพคภาษาหรือแพคการพิสูจน์อักษรใดอยู่บ้าง

การตรวจสอบว่ามีแพคภาษาใดติดตั้งอยู่บ้าง

การตรวจสอบว่ามีแพคการพิสูจน์อักษรใดติดตั้งอยู่บ้าง

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มภาษาบนคีย์บอร์ด

ขั้นตอนที่ 2: เปลี่ยนภาษาบนคีย์บอร์ด

ทางเลือก: เปลี่ยนภาษาที่ใช้แสดง

ดูว่ามีการติดตั้งแพคภาษาหรือแพคการพิสูจน์อักษรใดอยู่บ้าง

ถ้าคุณต้องการใช้เครื่องมือพิสูจน์อักษร เช่น ตัวตรวจสอบการสะกดหรือตัวตรวจสอบไวยากรณ์ คุณต้องติดตั้งเครื่องมือพิสูจน์อักษรของภาษานั้นลงในคอมพิวเตอร์ก่อน

ถ้าคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้อยู่ไม่มีภาษาอื่นติดตั้งอยู่เลยนอกจากภาษาท้องถิ่น คุณยังเปลี่ยนแปลงภาษาบนคีย์บอร์ดและพิมพ์ข้อความอีเมลได้ แต่จะไม่สามารถตรวจสอบการสะกด ไวยากรณ์ หรือการใส่ยัติภังค์ในข้อความของคุณได้ ถ้าคุณพยายามจะใช้เครื่องมือพิสูจน์อักษรของภาษาที่ไม่ได้ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องดังกล่าว ข้อความที่คล้ายคลึงกับข้อความต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของแพคภาษา

การตรวจสอบว่ามีแพคภาษาใดติดตั้งอยู่บ้าง

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก ถอนการติดตั้งโปรแกรม

 2. เลื่อนเพื่อดูว่ามีภาษาใดบ้างอยู่ภายใต้ Microsoft Office Language Pack - ชื่อภาษา

การตรวจสอบว่ามีแพคการพิสูจน์อักษรใดติดตั้งอยู่บ้าง

 1. เปิดโปรแกรม Microsoft Office อย่างเช่น Word

 2. คลิกแท็บ ไฟล์

 3. คลิก ตัวเลือก

 4. คลิก ภาษา

 5. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาของ Office ภายใต้ เลือกภาษาแก้ไข ในรายการ การพิสูจน์อักษร (การสะกดและไวยากรณ์) ถ้าไอคอน การสะกดและไวยากรณ์ รูปปุ่ม อยู่ถัดจากภาษาที่คุณต้องการ แสดงว่าเครื่องมือพิสูจน์อักษรของภาษานั้นได้รับการติดตั้งไว้แล้ว

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มภาษาบนคีย์บอร์ด

ใน Windows 7

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. ภายใต้ นาฬิกา ภาษา และ ภูมิภาค ภายใต้ ภูมิภาคและภาษา ให้คลิก เปลี่ยนคีย์บอร์ดหรือวิธีป้อนข้อมูลอื่นๆ

 3. ในกล่องโต้ตอบ ภูมิภาคและภาษา บนแท็บ คีย์บอร์ดและภาษา ให้คลิก เปลี่ยนคีย์บอร์ด

 4. ในกล่องโต้ตอบ บริการด้านข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ภายใต้ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้น แล้วไปที่ เปลี่ยนภาษาที่คีย์บอร์ดด้วยแถบภาษา
  กล่องโต้ตอบบริการด้านข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า

  ถ้าภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่าไม่มีอยู่ในรายการ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 5 ถึง 8

 5. ภายใต้ บริการที่ติดตั้ง ให้คลิก เพิ่ม

 6. ขยายภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า แล้วขยาย คีย์บอร์ด

 7. เลือกกล่องกาเครื่องหมายของคีย์บอร์ดหรือ IME ที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ตกลง ภาษานั้นจะถูกเพิ่มลงในรายการ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า

  เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างรูปแบบคีย์บอร์ด ให้คลิก แสดงตัวอย่าง
  กล่องโต้ตอบ เพิ่มภาษาสำหรับการป้อนค่า ที่มีคีย์บอร์ดภาษารัสเซีย

 8. ภายใต้ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้น

ใน Windows Vista

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. ภายใต้ นาฬิกา ภาษา และ ภูมิภาค ให้คลิก เปลี่ยนคีย์บอร์ดหรือวิธีการป้อนข้อมูลอื่นๆ

  หมายเหตุ    ในมุมมองคลาสสิก ให้ดับเบิลคลิกที่ ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา แล้วคลิกแท็บ คีย์บอร์ดและภาษา

 3. ในกล่องโต้ตอบ ภูมิภาคและภาษา บนแท็บ คีย์บอร์ดและภาษา ให้คลิก เปลี่ยนคีย์บอร์ด

 4. ในกล่องโต้ตอบ บริการด้านข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ภายใต้ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้น แล้วไปที่ เปลี่ยนภาษาที่คีย์บอร์ดด้วยแถบภาษา
  กล่องโต้ตอบบริการด้านข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า

  ถ้าภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่าไม่มีอยู่ในรายการ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 5 ถึง 8

 5. ภายใต้ บริการที่ติดตั้ง ให้คลิก เพิ่ม

 6. ขยายภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า แล้วขยาย คีย์บอร์ด

 7. เลือกกล่องกาเครื่องหมายของคีย์บอร์ดหรือ IME ที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ตกลง ภาษานั้นจะถูกเพิ่มลงในรายการ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า

เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างรูปแบบคีย์บอร์ด ให้คลิก แสดงตัวอย่าง
กล่องโต้ตอบ เพิ่มภาษาสำหรับการป้อนค่า ที่มีคีย์บอร์ดภาษารัสเซีย

 1. ภายใต้ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้น แล้วไปที่ เปลี่ยนภาษาที่คีย์บอร์ดด้วยแถบภาษา

ใน Windows XP

   เมื่อต้องการเปิดใช้งานคีย์บอร์ดสำหรับภาษาต่างๆ เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี คุณต้องติดตั้งไฟล์ภาษาเอเชียตะวันออกก่อน สำหรับภาษาที่อ่านจากขวาไปซ้าย หรือภาษาที่ต้องปรับรูปแบบตามบริบท คุณต้องติดตั้งภาษาที่ซับซ้อนเพื่อสนับสนุนภาษาดังกล่าว สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งไฟล์ภาษาเอเชียตะวันออกและภาษาที่ซับซ้อน ให้ดูที่ เปิดใช้งานเค้าโครงคีย์บอร์ดสำหรับภาษาอื่น

 1. คลิก เริ่ม จากนั้นชี้ไปที่ การตั้งค่า แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. คลิก ตัวเลือกวันที่ เวลา ภาษา และภูมิภาค แล้วคลิก ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา

  หมายเหตุ    ในมุมมองคลาสสิก ให้ดับเบิลคลิกที่ ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา ให้คลิกแท็บ ภาษา จากนั้นภายใต้ บริการด้านข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ให้คลิก รายละเอียด

 4. ในกล่องโต้ตอบ บริการด้านข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ภายใต้ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้น แล้วไปที่ เปลี่ยนภาษาที่คีย์บอร์ดด้วยแถบภาษา
  กล่องโต้ตอบบริการด้านข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า

  ถ้าภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่าไม่มีอยู่ในรายการ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ถึง 7

  หมายเหตุ    ภาษาเริ่มต้นที่คุณเลือกจะถูกนำไปใช้กับโปรแกรมทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้การตั้งค่านี้ รวมถึงโปรแกรมจากบริษัทอื่นๆ ด้วย

 5. ภายใต้ บริการที่ติดตั้ง ให้คลิก เพิ่ม

 6. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มภาษาสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการจากรายการ ภาษาสำหรับการป้อนค่า แล้วคลิก ตกลง

 7. ภายใต้ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้น

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 2: เปลี่ยนภาษาบนคีย์บอร์ด

หลังจากที่เพิ่มภาษาบนคีย์บอร์ดแล้ว คุณสามารถพิมพ์ข้อความในภาษาอื่นได้โดยใช้เครื่องมือต่อไปนี้

คุณยังสามารถสลับภาษาบนคีย์บอร์ดโดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้างได้อีกด้วย

การใช้โค้ดอักขระ ASCII หรือ Unicode เพื่อพิมพ์อักขระ

ด้วยการใช้โค้ดอักขระ คุณสามารถพิมพ์โค้ดสำหรับอักขระที่คุณต้องการได้ เช่น ALT+164 จะเป็นการป้อนอักขระ ñ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการและวิธีการแทรกอักขระพิเศษ ให้ดูที่ โค้ดอักขระ ASCII หรือ การแทรกอักขระพิเศษ

การใช้ผังอักขระเพื่อใส่อักขระ

ด้วยการใช้ผังอักขระ คุณสามารถเลือกฟอนต์แล้วคลิกอักขระที่คุณต้องการได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปิดผังอักขระ หรือ การใช้อักระพิเศษ (ผังอักขระ)

 1. คลิก เริ่ม จากนั้นชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมด ชี้ไปที่ เบ็ดเตล็ด ชี้ไปที่ เครื่องมือสำหรับระบบ แล้วคลิก ผังอักขระ

 2. เลือกฟอนต์ แล้วคลิกอักขระที่คุณต้องการ

   ข้อเสียของการใช้ผังอักขระเพื่อเลือกอักขระก็คือ ระบบอาจไม่รู้ว่าอักขระเหล่านั้นเป็นสัญลักษณ์ของภาษาใดภาษาหนึ่ง และตัวตรวจสอบการสะกดอาจระบุว่าอักขระนั้นไม่ถูกต้อง

เปลี่ยนภาษาบนคีย์บอร์ดด้วยแถบภาษา

ถ้าคุณเพิ่มภาษาที่คุณต้องการและเปิดใช้แถบภาษาเพื่อให้แสดงบนเดสก์ท็อปหรือในแถบงานของคุณแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนภาษาได้ด้วยการคลิกแถบภาษา แล้วเลือกภาษาบนคีย์บอร์ดที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น เยอรมัน (เยอรมนี)

แถบภาษา

ถ้าแถบภาษาไม่แสดงบนเดสก์ท็อปหรือในแถบงานของคุณ คุณจะต้องแสดงแถบภาษาโดยดำเนินการดังนี้

เมื่อได้ตั้งค่ารูปแบบคีย์บอร์ดของภาษาใดภาษาหนึ่งไว้มากกว่าหนึ่งรูปแบบ เช่น ภาษาญี่ปุ่น คุณสามารถสลับระหว่างรูปแบบเหล่านั้นได้ด้วยการคลิกตัวบ่งชี้รูปแบบคีย์บอร์ด ตัวอย่างตัวบ่งชี้คีย์บอร์ดแถบภาษา บนแถบภาษา แล้วคลิกรูปแบบคีย์บอร์ดที่คุณต้องการใช้ ชื่อบนตัวบ่งชี้จะเปลี่ยนไปเพื่อแสดงรูปแบบคีย์บอร์ดที่ใช้งานอยู่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แถบภาษา ให้ดูที่ การสลับระหว่างภาษาต่างๆ โดยใช้แถบภาษา

การแสดงแถบภาษาใน Windows 7

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. ภายใต้ นาฬิกา ภาษา และ ภูมิภาค ให้คลิก เปลี่ยนคีย์บอร์ดหรือวิธีการป้อนข้อมูลอื่นๆ

 3. ในกล่องโต้ตอบ ภูมิภาคและภาษา บนแท็บ คีย์บอร์ดและภาษา ให้คลิก เปลี่ยนคีย์บอร์ด

 4. ในกล่องโต้ตอบ บริการด้านข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกแท็บ แถบภาษา แล้วเลือก เทียบชิดแถบงาน การทำเช่นนี้จะเป็นการแสดงแถบภาษาพร้อมกับภาษาบนคีย์บอร์ดปัจจุบันในแถบงานนั้น

  แท็บ แถบภาษา

เมื่อเลือกภาษาสำหรับการป้อนค่าเป็นเยอรมัน (เยอรมนี) แล้ว แถบงานจะแสดงผลว่า DE เป็นภาษาสำหรับการป้อนค่าแทนที่ภาษาท้องถิ่น ถ้าจะเปลี่ยนภาษา ให้คลิกแถบภาษาในแถบงาน แล้วเลือกภาษาที่ต้องการ

การแสดงแถบภาษาใน Windows Vista (มุมมองประเภท)

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. ภายใต้ นาฬิกา ภาษา และ ภูมิภาค ให้คลิก เปลี่ยนคีย์บอร์ดหรือวิธีการป้อนข้อมูลอื่นๆ

  หมายเหตุ    ในมุมมองคลาสสิก ให้ดับเบิลคลิกที่ ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา

 3. ในกล่องโต้ตอบ ภูมิภาคและภาษา บนแท็บ คีย์บอร์ดและภาษา ให้คลิก เปลี่ยนคีย์บอร์ด

 4. ในกล่องโต้ตอบ บริการด้านข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกแท็บ แถบภาษา แล้วเลือก เทียบชิดแถบงาน การทำเช่นนี้จะเป็นการแสดงแถบภาษาพร้อมกับภาษาบนคีย์บอร์ดปัจจุบันในแถบงานนั้น

  แท็บ แถบภาษา

เมื่อเลือกภาษาสำหรับการป้อนค่าเป็นเยอรมัน (เยอรมนี) แล้ว แถบงานจะแสดงผลว่า DE เป็นภาษาสำหรับการป้อนค่าแทนที่ภาษาท้องถิ่น ถ้าจะเปลี่ยนภาษา ให้คลิกแถบภาษาในแถบงาน แล้วเลือกภาษาที่ต้องการ

การแสดงแถบภาษาใน Windows XP (มุมมองประเภท)

 1. คลิก เริ่ม ชี้ไปที่ การตั้งค่า คลิก แผงควบคุม แล้วคลิก ตัวเลือกวันที่ เวลา ภาษา และภูมิภาค

  หมายเหตุ    ในมุมมองคลาสสิก ให้ดับเบิลคลิกที่ ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกวันที่ เวลา ภาษา และภูมิภาค ภายใต้ เลือกงาน ให้คลิก เพิ่มภาษาอื่น

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา บนแท็บ ภาษา ให้คลิก รายละเอียด

 4. ในกล่องโต้ตอบ บริการด้านข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกแท็บ แถบภาษา

 5. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าแถบภาษา ให้ตรวจสอบว่ามีการเลือก แสดงแถบภาษาในแถบงาน หรือไม่ แถบภาษาจะแสดงในแถบงาน

  แท็บ แถบภาษา

การใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ (On-Screen Keyboard - OSK) เพื่อพิมพ์อักขระ

หลังจากที่เพิ่มภาษาสำหรับการป้อนค่าแล้ว คุณจะสามารถพิมพ์โดยไม่ใช้คีย์บอร์ดแต่ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ (On-Screen Keyboard - OSK) ได้

 1. คลิก เริ่ม จากนั้นคลิก เรียกใช้ แล้วพิมพ์ osk ในกล่องข้อความ

 2. คลิก "คีย์บอร์ด" บนหน้าจอบน OSK เพื่อป้อนข้อความ ตัวกำกับเสียง (`) หรืออักขระพิเศษ

  คีย์บอร์ดบนหน้าจอ

ด้านบนของหน้า

ทางเลือก: เปลี่ยนภาษาที่ใช้แสดง

 1. เปิดไฟล์ Office อย่างเช่นเวิร์กบุ๊กใน Excel

 2. คลิกแท็บ ไฟล์

 3. คลิก ตัวเลือก

 4. คลิก ภาษา

 5. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาของ Office ภายใต้ เลือกภาษาแก้ไข ในรายการ ภาษาแก้ไข เลือกภาษาแก้ไข แล้วคลิก ค่าเริ่มต้น

  หมายเหตุ    การดำเนินการนี้จะเปลี่ยนภาษาแก้ไขเริ่มต้นของโปรแกรม Microsoft Office ทั้งหมด

คุณต้องมีภาษาอื่นติดตั้งและเปิดใช้งานไว้แล้วก่อนที่คุณจะสามารถเปลี่ยนการแสดงเป็นภาษาอื่น ให้ดูที่ มีแพคภาษาหรือแพคการพิสูจน์อักษรใดติดตั้งอยู่บ้าง และ การตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาสำหรับภาษาแก้ไข ภาษาที่ใช้แสดง หรือภาษาของวิธีใช้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภาษาที่ใช้แสดง ให้ดูที่ การเปลี่ยนแปลงภาษาเริ่มต้นสำหรับโปรแกรม Office และ การตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาสำหรับภาษาแก้ไข ภาษาที่ใช้แสดง หรือภาษาของวิธีใช้

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Office 2013ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา