การเปลี่ยนที่อยู่เว็บไซต์สาธารณะ SharePoint Online ให้ใช้โดเมนแบบกำหนดเองของคุณ

เมื่อต้องการใช้ชื่อโดเมนแบบกำหนดเองสำหรับเว็บไซต์สาธารณะ SharePoint Online ของคุณใน Office 365 เช่น www.fourthcoffee.com ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้ ตัวอย่างเช่น ถ้าชื่อโดเมนของคุณคือ fourthcoffee.com การตั้งค่านี้ช่วยให้ผู้เยี่ยมชมไซต์ใช้ www.fourthcoffee.com เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์สาธารณะของคุณ

 1. ทำให้เว็บไซต์สาธารณะของคุณพร้อมใช้งาน

 2. เปลี่ยนชื่อเว็บไซต์สาธารณะของคุณให้ใช้ชื่อโดเมนของคุณ

 3. สร้างระเบียน DNS เพื่อชี้ URL ของโดเมนของคุณให้ไปยังเว็บไซต์สาธารณะของคุณ

สิ่งสำคัญ   ถ้าคุณยังคงต้องการใช้โดเมนกับอีเมลของคุณและ Lync Online คุณไม่ต้องทำตามขั้นตอนต่างๆ ที่นี่ ให้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้แทนเพื่อตั้งค่าสถานการณ์สมมตินั้นให้ถูกต้อง

ขั้นตอนเหล่านี้จะไม่เปลี่ยนชื่อไซต์ทีมของคุณ เนื่องจากคุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อไซต์ทีมใน Office 365 ได้ ชื่อไซต์ทีมของคุณจะยังคงเป็น ชื่อบริษัทของคุณ.sharepoint.com

ขั้นตอนที่ 1: เตรียมเว็บไซต์สาธารณะของคุณให้พร้อม

ก่อนที่คุณจะเริ่มขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กำหนดเว็บไซต์สาธารณะของคุณเองแล้วเพื่อให้ไซต์มีลักษณะตามที่คุณต้องการ หลังจากที่คุณทำขั้นตอนที่ 3 เสร็จสิ้น ทุกคนจะสามารถมองเห็นเว็บไซต์สาธารณะ SharePoint Online ของคุณได้

ขั้นตอนที่ 2: เปลี่ยนชื่อเว็บไซต์สาธารณะของคุณให้ใช้โดเมนของคุณ

 1. ใช้ตัวช่วยสร้าง เพิ่มโดเมน ใน Office 365 เพื่อ เพิ่มโดเมนของคุณไปยัง Office 365 โดยใช้โดเมนย่อย เช่น www.fourthcoffee.com ไม่ใช่โดเมนราก เช่น fourthcoffee.com (โปรดสังเกตว่า คุณสามารถเพิ่ม หรืออาจได้เพิ่มโดเมนรากไปแล้ว ดังนั้น คุณจึงสามารถใช้กับที่อยู่อีเมลหรือ Lync ได้)

 2. ในขั้นตอนในตัวช่วยสร้างซึ่งคุณจะถูกพร้อมท์ให้เลือก วัตถุประสงค์ของโดเมน (ซึ่งก็คือ บริการที่คุณต้องการใช้กับโดเมน) ให้เลือกเฉพาะ SharePoint Online เท่านั้น

 3. ในหน้าสุดท้ายของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก ศูนย์การจัดการ SharePoint Online

 4. บนหน้า ศูนย์การจัดการ SharePoint ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากเว็บไซต์สาธารณะของคุณ และบน Ribbon ให้คลิก เปลี่ยนชื่อเว็บไซต์

 5. ในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ ในรายการดรอปดาวน์ โดเมนใหม่ ให้เลือกชื่อโดเมนที่คุณเพิ่งเพิ่ม เช่น www.fourthcoffee.com

  หมายเหตุ   ถ้าคุณต้องการเปลี่ยน URL ของเว็บไซต์ SharePoint Online ของคุณกลับไปเป็นโดเมนเริ่มต้น ให้กลับไปยังหน้า ศูนย์การจัดการ SharePoint Online เลือก เปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ และใช้กล่องโต้ตอบ เปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเลือกชื่อโดเมนเริ่มต้น (เช่น contoso-public.sharepoint.com) จากรายการ

 6. คลิก ตกลง

 7. บน Ribbon ให้คลิก ข้อมูล DNS

 8. ให้จดหรือคัดลอกที่อยู่เป้าหมายที่ลงท้ายด้วย sharepoint.com ไว้ คุณจะต้องใช้ข้อมูลนี้ในส่วนถัดไปเพื่อสร้างระเบียน DNS ที่จะนำผู้อื่นไปยังเว็บไซต์ของคุณบน Office 365

ขั้นตอนที่ 3: สร้างระเบียน DNS เพื่อชี้ URL ของโดเมนของคุณไปที่เว็บไซต์สาธารณะของคุณ

ดูวิดีโอ (3:29)

สร้างระเบียนโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการโฮสต์ DNS ของคุณ ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ

 2. สร้างระเบียน CNAME โดยใช้ค่าที่อยู่ในตารางต่อไปนี้

ในตารางด้านบนนี้

 • โดเมนย่อย คือโดเมนย่อยที่คุณเพิ่มไว้ เช่น www.fourthcoffee.com

 • ชื่อ.sharepoint.com คือที่อยู่เป้าหมายที่คุณเพิ่งคัดลอกหรือเขียนไว้ในขั้นตอนที่ 8 ข้างต้น

ชื่อโฮสต์

ที่อยู่ชี้ไปยัง

เวลาที่จะแสดงสด (TTL)

โดเมนย่อย

ชื่อ.sharepoint.com

1 ชั่วโมง

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือในการสร้างระเบียน CNAME ให้ดูที่ คำแนะนำทีละขั้นตอน สำหรับการสร้างระเบียน DNS ที่ผู้ให้บริการโฮสต์ DNS ของคุณ

หลังจากที่คุณสร้างระเบียน CNAME และระเบียนนี้อัปเดตครอบคลุมทั้งระบบ DNS แล้ว การเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ (ตัวอย่างเช่น http://www.fourthcoffee.com) จะถูกนำทางไปที่เว็บไซต์สาธารณะ SharePoint Online ของคุณ

หมายเหตุ   โดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลาประมาณ 15 นาทีกว่าการเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผล แต่ก็อาจต้องใช้เวลาถึง 72 ชั่วโมงเพื่ออัปเดตระเบียนที่คุณสร้างขึ้นผ่านระบบ DNS

<!--_blank-->

สิ่งที่ต้องพิจารณาอื่นๆ

ขั้นตอนข้างบนนี้ช่วยให้แน่ใจว่าผู้ใช้สามารถดูเว็บไซต์ของคุณได้เมื่อพวกเขาพิมพ์ ตัวอย่างเช่น www.contoso.com ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้เห็นไซต์ของคุณเมื่อพวกเขาพิมพ์เพียงแค่โดเมนราก contoso.com ให้ติดต่อผู้ให้บริการโฮสต์ DNS และสอบถามว่ามีบริการการเปลี่ยนเส้นทาง URL เพื่อนำทางการรับส่งข้อมูลจาก contoso.com ไปยัง www.contoso.com หรือไม่ ผู้ให้บริการส่วนใหญ่จะนำเสนอบริการการเปลี่ยนเส้นทาง URL และคุณสามารถตรวจดูเอกสารประกอบของผู้ให้บริการเพื่อเรียนรู้วิธีการตั้งค่าได้

นำไปใช้กับ: SharePoint Onlineข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา