การเปลี่ยนตัวแก้ไขอีเมลของ Outlook

ตัวแก้ไขอีเมลบน Microsoft Office Word 2007 เป็นตัวแก้ไขอีเมลชนิดเดียวที่ให้มาใน Microsoft Office Outlook 2007 ตัวแก้ไข Word 2007 จะเปิดใช้งานอยู่เสมอ และไม่สามารถปิดใช้งานได้

ตัวแก้ไข Outlook ไม่มีใน Office Outlook 2007 อีกต่อไปแล้ว

แต่คุณไม่จำเป็นต้องมี Office Word 2007 ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ตัวแก้ไขปัจจุบันมีอยู่แล้วใน Outlook 2007 และคุณลักษณะและคำสั่งต่างๆ ของ Word 2007 ก็รวมอยู่แล้วอย่างครบถ้วนในตัวแก้ไขนี้

หมายเหตุ: ถ้าคุณมี Word 2007 ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณลักษณะและคำสั่งเพิ่มเติมจะสามารถใช้งานได้

สำหรับรายการคุณลักษณะและคำสั่งต่างๆ โปรดดูที่ การใช้ Outlook 2007 โดยมีหรือไม่มี Word 2007 ติดตั้งอยู่

มีอะไรหายไปจากตัวแก้ไขอีเมลตัวใหม่นี้

หน้าที่การใช้งานบางอย่างจากตัวแก้ไขอีเมลรุ่นก่อนหน้าไม่พร้อมให้บริการอีกต่อไป รวมถึง รูป .gif แบบเคลื่อนไหว วัตถุ Flash แบบฝังตัว และการจัดรูปแบบ HTML และ CSS ขั้นสูงบางอย่าง คุณสามารถใช้เว็บเบราว์เซอร์ของคุณค้นหาเว็บเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆ ในการนำหน้าที่การใช้งานเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่

สำหรับข้อมูลโดยละเอียด โปรดดูที่ เอกสารเรื่องตัวแก้ไขอีเมลของ Microsoft Office Outlook 2007

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×