การเปลี่ยนตัวชี้เมาส์ของคุณเป็นตัวชี้แบบเลเซอร์

การเปลี่ยนตัวชี้เมาส์ของคุณเป็นตัวชี้แบบเลเซอร์

ในมุมมองการนําเสนอสไลด์หรือมุมมองการอ่าน คุณสามารถเปลี่ยนตัวชี้เมาส์ของคุณเป็นตัวชี้แบบเลเซอร์เพื่อดึงความสนใจจากผู้ชมมายังสิ่งที่ต้องการนำเสนอบนสไลด์

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้ตัวชี้แบบเลเซอร์ในมุมมองการนําเสนอสไลด์ บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ในกลุ่ม เริ่มการนำเสนอสไลด์ ให้คลิก ตั้งแต่ต้น หรือ จากสไลด์ปัจจุบัน เพื่อเริ่มการนำเสนอสไลด์

  • เมื่อต้องการใช้ตัวชี้แบบเลเซอร์ในมุมมองการอ่าน บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองงานนำเสนอ ให้คลิก มุมมองการอ่าน

 2. กด CTRL ค้างไว้ คลิกเมาส์ด้านซ้ายและชี้ไปที่เนื้อหาของสไลด์ที่คุณต้องการเรียกความสนใจ

  หมายเหตุ    ถ้าคุณต้องการให้ผู้ชมของคุณเห็นตัวชี้แบบเลเซอร์ แต่ไม่เห็นตัวชี้เมาส์ คุณต้องกด CTRL ค้างไว้ก่อนที่จะเลื่อนเมาส์เพื่อซ่อนตัวชี้เมาส์

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนสีตัวชี้แบบเลเซอร์ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ในกลุ่ม ตั้งค่า ให้คลิก ตั้งค่าการนำเสนอสไลด์

  2. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการนำเสนอ ภายใต้ ตัวเลือกการนำเสนอ ให้เลือกสีที่คุณต้องการจากรายการ สีตัวชี้แบบเลเซอร์ แล้วคลิก ตกลง

   กล่องโต้ตอบการตั้งค่าการนำเสนอสำหรับการเปลี่ยนสีตัวชี้แบบเลเซอร์

ด้านบนของหน้า

การบันทึกการเคลื่อนไหวของตัวชี้แบบเลเซอร์

เมื่อต้องการบันทึกการเคลื่อนไหวของตัวชี้แบบเลเซอร์เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับการนำเสนอสไลด์บนเว็บหรืองานนำเสนอที่สามารถเรียกใช้ได้ด้วยตนเอง ให้ทำดังต่อไปนี้

หมายเหตุ    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกและการกำหนดเวลาการนำเสนอสไลด์ของคุณ ให้ดู การบันทึกและการเพิ่มคำบรรยายและการกำหนดเวลาลงในการนำเสนอสไลด์

 1. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ในกลุ่ม ตั้งค่า ให้ชี้ไปที่ลูกศรถัดจาก บันทึกการนำเสนอสไลด์ Button image

คลิก เริ่มบันทึกจากจุดเริ่มต้น หรือ เริ่มการบันทึกตั้งแต่สไลด์ปัจจุบัน ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการเริ่มการบันทึกการนำเสนอสไลด์ของคุณที่จุดใด

 1. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกการนำเสนอสไลด์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตัวชี้แบบเลเซอร์และคำบรรยาย และถ้าคุณต้องการบันทึกระยะเวลาการแสดงสไลด์หรือภาพเคลื่อนไหวแต่ละภาพ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย การกำหนดเวลาสไลด์และภาพเคลื่อนไหว

 2. คลิก เริ่มการบันทึก

  เคล็ดลับ   เมื่อต้องการหยุดคำบรรยายชั่วขณะ ใน เมนูทางลัดกำลังบันทึก ให้คลิก หยุดการบันทึกชั่วคราว เมื่อต้องการดำเนินคำบรรยายต่อ ให้คลิก ดำเนินการบันทึกต่อ

 3. กด CTRL ค้างไว้ คลิกเมาส์ด้านซ้ายและชี้ไปที่เนื้อหาของสไลด์ที่คุณต้องการเรียกความสนใจ

 4. เมื่อต้องการเลื่อนไปยังสไลด์ถัดไป ให้ปล่อย CTRL แล้วคลิกปุ่มเมาส์ด้านซ้าย

เมื่อต้องการสิ้นสุดการบันทึกการนำเสนอสไลด์ของคุณ ให้คลิกขวาที่สไลด์ แล้วคลิก สิ้นสุดการนำเสนอ

 1. การกำหนดเวลาการนำเสนอสไลด์ที่บันทึกไว้จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ และงานนำเสนอสไลด์จะปรากฏในมุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์โดยมีการกำหนดเวลาแสดงไว้ที่ด้านล่างของแต่ละสไลด์ เมื่อต้องการดูการเคลื่อนไหวของตัวชี้และการกำหนดเวลาที่คุณเพิ่งบันทึกไว้ บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ในกลุ่ม เริ่มการนำเสนอสไลด์ ให้คลิก ตั้งแต่ต้น หรือ จากสไลด์ปัจจุบัน

 2. เมื่อต้องการกำหนดการเคลื่อนไหวของตัวชี้หรือเวลาการแสดงสไลด์ใหม่ เพียงทำตามขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำอีกครั้ง

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: PowerPoint 2013ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา