การเปลี่ยนตัวชี้เมาส์ของคุณเป็นตัวชี้แบบเลเซอร์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การเปลี่ยนตัวชี้เมาส์ของคุณเป็นตัวชี้แบบเลเซอร์

ในมุมมองการนําเสนอภาพนิ่งหรือมุมมองการอ่าน คุณสามารถเปลี่ยนตัวชี้เมาส์ของคุณเป็นตัวชี้แบบเลเซอร์เพื่อดึงความสนใจจากผู้ชมมายังสิ่งที่ต้องการนำเสนอบนภาพนิ่ง

หมายเหตุ:  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมอง ให้ดู ควรใช้มุมมองใน PowerPoint 2010 เมื่อใดและอย่างไร

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้ตัวชี้แบบเลเซอร์ในมุมมองการนําเสนอภาพนิ่ง บนแท็บ การนําเสนอภาพนิ่ง ในกลุ่ม เริ่มการนำเสนอภาพนิ่ง ให้คลิก ตั้งแต่ต้น หรือ จากภาพนิ่งปัจจุบัน เพื่อเริ่มการนำเสนอภาพนิ่ง

  • เมื่อต้องการใช้ตัวชี้แบบเลเซอร์ในมุมมองการอ่าน บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองการนำเสนอ ให้คลิก มุมมองการอ่าน

 2. กด CTRL ค้างไว้ คลิกเมาส์ด้านซ้ายและชี้ไปที่เนื้อหาของภาพนิ่งที่คุณต้องการเรียกความสนใจ

  หมายเหตุ:  ถ้าคุณต้องการให้ผู้ชมของคุณเห็นตัวชี้แบบเลเซอร์ แต่ไม่เห็นตัวชี้เมาส์ คุณต้องกด CTRL ค้างไว้ก่อนที่จะเลื่อนเมาส์เพื่อซ่อนตัวชี้เมาส์

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนสีตัวชี้แบบเลเซอร์ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. บนแท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง ในกลุ่ม ตั้งค่า ให้คลิก ตั้งค่าการนำเสนอภาพนิ่ง

  2. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการนำเสนอ ภายใต้ แสดงตัวเลือก ให้เลือกสีที่คุณต้องการจากรายการ สีตัวชี้แบบเลเซอร์ แล้วคลิก ตกลง

   กล่องโต้ตอบการตั้งค่าการนำเสนอสำหรับการเปลี่ยนสีตัวชี้แบบเลเซอร์

ด้านบนของหน้า

การบันทึกการเคลื่อนไหวของตัวชี้แบบเลเซอร์

เมื่อต้องการบันทึกการเคลื่อนไหวของตัวชี้แบบเลเซอร์เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับการนำเสนอภาพนิ่งบนเว็บหรืองานนำเสนอที่สามารถเรียกใช้ได้ด้วยตนเอง ให้ทำดังต่อไปนี้

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกและการกำหนดเวลาการนำเสนอภาพนิ่งของคุณ ให้ดู การบันทึกและการเพิ่มคำบรรยายและการกำหนดเวลาการนำเสนอภาพนิ่ง

 1. บนแท็บนำเสนอสไลด์ ในกลุ่มตั้งค่า ชี้ไปที่ลูกศรถัดจากบันทึกการนำเสนอภาพนิ่ง รูปปุ่ม

 2. คลิก เริ่มบันทึกจากจุดเริ่มต้น หรือ เริ่มการบันทึกตั้งแต่ภาพนิ่งปัจจุบัน ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการเริ่มการบันทึกการนำเสนอภาพนิ่งของคุณที่จุดใด

 3. ในกล่องโต้ตอบ การบันทึกการนำเสนอภาพนิ่ง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตัวชี้แบบเลเซอร์และคำบรรยาย และถ้าคุณต้องการบันทึกระยะเวลาการแสดงภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวแต่ละภาพ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย การกำหนดเวลาภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

 4. คลิก เริ่มการบันทึก

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการหยุดคำบรรยายชั่วขณะ ในเมนูทางลัดเมนูทางลัด ในมุมมอง การนำเสนอสไลด์ ให้คลิก หยุดชั่วขณะ เมื่อต้องการดำเนินคำบรรยายต่อ ให้คลิก ดำเนินการบันทึกต่อ

 5. กด CTRL ค้างไว้ คลิกเมาส์ด้านซ้ายและชี้ไปที่เนื้อหาของภาพนิ่งที่คุณต้องการเรียกความสนใจ

 6. เมื่อต้องการเลื่อนไปยังภาพนิ่งถัดไป ให้ปล่อย CTRL แล้วคลิกปุ่มเมาส์ด้านซ้าย

 7. เมื่อต้องการสิ้นสุดการบันทึกการนำเสนอภาพนิ่งของคุณ ให้คลิกขวาที่ภาพนิ่ง แล้วคลิก สิ้นสุดการนำเสนอ

 8. การกำหนดเวลาการนำเสนอภาพนิ่งที่บันทึกไว้จะได้รับการบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ และการนำเสนอภาพนิ่งจะปรากฏในมุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่งโดยมีกำหนดเวลาแสดงไว้ที่ด้านล่างของแต่ละภาพนิ่ง เมื่อต้องการดูการเคลื่อนไหวของตัวชี้และการกำหนดเวลาที่คุณเพิ่งบันทึกไว้ บนแท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง ในกลุ่ม เริ่มการนำเสนอภาพนิ่ง ให้คลิก ตั้งแต่ต้น หรือ จากภาพนิ่งปัจจุบัน

 9. เมื่อต้องการกำหนดการเคลื่อนไหวของตัวชี้หรือเวลาการแสดงภาพนิ่งใหม่ เพียงทำตามขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้ซ้ำอีกครั้ง

Top ของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×