การเปลี่ยนขนาดของสไลด์

ใน PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้านี้ สไลด์จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมากกว่า (4:3) ขนาดเริ่มต้นของสไลด์ใน PowerPoint 2013 เป็นแบบจอกว้าง (16:9) อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปรับขนาดสไลด์ของคุณเป็น 4:3 - และแม้แต่ขนาดแบบกำหนดเองก็ได้

ใช้ได้กับจอกว้าง

เปลี่ยนขนาดสไลด์จากแบบจอกว้าง (16:9) เป็นแบบมาตรฐาน (4:3)

 1. คลิกแท็บ การออกแบบ แล้วคลิก ขนาดสไลด์

 2. คลิก มาตรฐาน (4:3)

หมายเหตุ   เมื่อ PowerPoint ไม่สามารถวัดขนาดเนื้อหาของคุณได้โดยอัตโนมัติ โปรแกรมจะเสนอตัวเลือก 2 ตัวเลือกให้คุณ ดังนี้


 • ขยายใหญ่สุด: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเพิ่มขนาดเนื้อหาของสไลด์ของคุณเมื่อคุณกำลังเพิ่มขนาดสไลด์ให้ใหญ่ขึ้น การเลือกตัวเลือกนี้อาจทำให้เนื้อหาของคุณไม่พอดีกับสไลด์

 • ให้พอดี: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อลดขนาดเนื้อหาของคุณเมื่อคุณลดขนาดสไลด์ให้เล็กลง การกระทำนี้อาจทำให้เนื้อหาของคุณดูเล็กลง แต่คุณจะสามารถเห็นเนื้อหาทั้งหมดบนสไลด์ของคุณได้

เปลี่ยนขนาดสไลด์จากแบบมาตรฐาน (4:3) เป็นแบบจอกว้าง (16:9)

 1. คลิกแท็บ ออกแบบ แล้วคลิก ขนาดสไลด์

 2. คลิก จอกว้าง (16:9)

ปรับขนาดสไลด์ของคุณเป็นขนาดแบบกำหนดเอง

 1. บนแท็บ ออกแบบ ให้คลิก ขนาดสไลด์ จากนั้นคลิก ขนาดสไลด์แบบกำหนดเอง

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ในกล่อง ขนาดสไลด์

  • ตั้งค่าขนาดความสูงและความกว้าง และการวางแนว

  • คลิกลูกศรลงที่อยู่ถัดจาก ขนาดสไลด์สำหรับ แล้วเลือกตัวเลือก

   เคล็ดลับ  ในกล่อง ขนาดสไลด์ คุณจะสังเกตเห็นว่ามีตัวเลือก สอง ตัวเลือกสำหรับอัตราส่วน 16:9 นั่นคือ แบบจอกว้าง และ แบบนำเสนอทางหน้าจอ (16:9) มีความแตกต่างระหว่างทั้งสองแบบดังนี้

   • แบบนำเสนอทางหน้าจอ (16:9) ตั้งค่าขนาดของสไลด์ที่ 10 x 5.625 นิ้ว

   • จอกว้าง ตั้งค่าอยู่ที่ 13.333 x 7.5 นิ้ว


   ทั้งสองตัวเลือกนี้จะมีอัตราส่วนเดียวกัน ดังนั้นจึงมีลักษณะเดียวกันกับมุมมองปกติ เนื่องจากเราปรับการย่อ/ขยายโดยอัตโนมัติได้ แบบจอกว้าง (13.333 x 7.5 นิ้ว) จะให้พื้นที่ผิวสำหรับเนื้อหาของสไลด์มากขึ้น จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการนำเสนอ อย่างไรก็ตาม ยังมีสิ่งที่จะต้องพิจารณา นั่นคือ แบบหน้าจอกว้าง (13.333 x 7.5 นิ้ว) จะไม่พอดีกับแผ่นงานของกระดาษขนาด 8.5 x 11 ยกเว้นคุณจะทำการปรับขนาด

นำไปใช้กับ: PowerPoint 2013ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา