การเปลี่ยนขนาดของสไลด์

ใน PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้า สไลด์จะเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมจัตุรัส (4:3) ขนาดเริ่มต้นของสไลด์ใน PowerPoint 2013 จะเป็นแบบจอกว้าง (16:9) อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปรับขนาดสไลด์ของคุณเป็น 4:3 หรือกำหนดขนาดสไลด์ด้วยตนเองก็ได้

ใช้ได้กับจอกว้าง

เปลี่ยนขนาดสไลด์จากแบบจอกว้าง (16:9) เป็นแบบมาตรฐาน (4:3)

 1. คลิกแท็บ การออกแบบ แล้วคลิก ขนาดสไลด์

 2. คลิก มาตรฐาน (4:3)

หมายเหตุ  เมื่อ PowerPoint ไม่สามารถวัดขนาดเนื้อหาของคุณได้โดยอัตโนมัติ โปรแกรมจะเสนอตัวเลือก 2 ตัวเลือกให้คุณ ดังนี้


 • ขยายใหญ่สุด: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเพิ่มขนาดเนื้อหาของสไลด์ของคุณเมื่อคุณกำลังเพิ่มขนาดสไลด์ให้ใหญ่ขึ้น การเลือกตัวเลือกนี้อาจทำให้เนื้อหาของคุณไม่พอดีกับสไลด์

 • ให้พอดี: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อลดขนาดเนื้อหาของคุณเมื่อคุณลดขนาดสไลด์ให้เล็กลง การกระทำนี้อาจทำให้เนื้อหาของคุณดูเล็กลง แต่คุณจะสามารถเห็นเนื้อหาทั้งหมดบนสไลด์ของคุณได้

  ให้พอดีหรือขยายใหญ่สุด

เปลี่ยนขนาดสไลด์จากแบบมาตรฐาน (4:3) เป็นแบบจอกว้าง (16:9)

 1. คลิกแท็บ ออกแบบ แล้วคลิก ขนาดสไลด์

 2. คลิก จอกว้าง (16:9)

ปรับขนาดสไลด์ของคุณเป็นขนาดแบบกำหนดเอง

 1. บนแท็บ ออกแบบ ให้คลิก ขนาดสไลด์ จากนั้นคลิก ขนาดสไลด์แบบกำหนดเอง

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ในกล่อง ขนาดสไลด์

  • ตั้งค่าขนาดความสูงและความกว้าง และการวางแนว

  • คลิกลูกศรลงที่อยู่ถัดจาก ขนาดสไลด์สำหรับ แล้วเลือกตัวเลือก

   เคล็ดลับ  ในกล่อง ขนาดสไลด์ คุณจะสังเกตเห็นว่ามีตัวเลือก สอง ตัวเลือกสำหรับอัตราส่วน 16:9 นั่นคือ แบบจอกว้าง และ แบบนำเสนอทางหน้าจอ (16:9) มีความแตกต่างระหว่างทั้งสองแบบดังนี้

   • แบบนำเสนอทางหน้าจอ (16:9) ตั้งค่าขนาดของสไลด์ที่ 10 x 5.625 นิ้ว

   • จอกว้าง ตั้งค่าอยู่ที่ 13.333 x 7.5 นิ้ว


   ทั้งสองตัวเลือกนี้จะมีอัตราส่วนเดียวกัน ดังนั้นจึงมีลักษณะเดียวกันกับมุมมองปกติ เนื่องจากเราปรับการย่อ/ขยายโดยอัตโนมัติได้ แบบจอกว้าง (13.333 x 7.5 นิ้ว) จะให้พื้นที่ผิวสำหรับเนื้อหาของสไลด์มากขึ้น จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการนำเสนอ อย่างไรก็ตาม ยังมีสิ่งที่จะต้องพิจารณา นั่นคือ แบบหน้าจอกว้าง (13.333 x 7.5 นิ้ว) จะไม่พอดีกับแผ่นงานของกระดาษขนาด 8.5 x 11 ยกเว้นคุณจะทำการปรับขนาด

   แบบจอกว้าง หรือ แบบนำเสนอทางหน้าจอ 16:9

ทำให้ขนาดของสไลด์ใหม่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับงานนำเสนอใหม่

 1. บนแท็บ ออกแบบ ให้คลิก ขนาดสไลด์ จากนั้นคลิก ขนาดสไลด์แบบกำหนดเอง

 2. ทำตามขั้นตอนในส่วนด้านบนเพื่อเลือกขนาดสไลด์ที่คุณต้องการ

 3. บนแท็บ ออกแบบ ให้คลิกลูกศร เพิ่มเติม ที่มุมล่างขวาของกลุ่ม ธีม

 4. เลือก บันทึกธีมปัจจุบัน

 5. ตั้งชื่อธีมของคุณด้วยชื่อที่คุณจะจดจำได้ง่าย แล้วคลิก บันทึก

 6. บนแท็บ ออกแบบ ให้คลิกลูกศร เพิ่มเติม ที่มุมล่างขวาของกลุ่ม ธีม คุณจะเห็นธีมที่คุณเพิ่งบันทึกภายใต้กลุ่ม กำหนดเอง

 7. คลิกขวาที่ธีมแบบกำหนดเองใหม่ของคุณ แล้วเลือก ตั้งเป็นธีมเริ่มต้น

ในครั้งถัดไปที่คุณเปิด PowerPoint คุณจะเห็นธีมเริ่มต้นที่มุมบนซ้ายของแกลเลอรีธีม เมื่อคุณเลือกธีมดังกล่าว สไลด์ทั้งหมดจะเป็นขนาดแบบกำหนดเองที่คุณเลือกตามค่าเริ่มต้น

ดูเพิ่มเติม

ใช้การวางแนวสไลด์แนวตั้งสำหรับงานนำเสนอของคุณ

นำไปใช้กับ: PowerPoint 2013, PowerPoint 2016ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา