การเปลี่ยนการสะกดคำที่ต้องการด้วยพจนานุกรมการแยก

สิ่งสำคัญ   บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ต่อไปนี้เป็นสถานการณ์บางสถานการณ์ที่การบังคับตัวตรวจสอบการสะกดให้ตั้งค่าสถานะของคำใดคำหนึ่งว่าเป็นการสะกดผิดจะมีประโยชน์มาก ถึงแม้ว่าคำนั้นจะแสดงรายการอยู่ในพจนานุกรมหลักว่าเป็นคำที่สะกดถูกต้องก็ตาม

  • คำหยาบโลนหรือคำที่ทำให้เกิดความตะขิดตะขวงใจ    ในขณะที่กำลังทำงานในงานนำเสนอ Microsoft PowerPoint คุณอาจเผลอพิมพ์ pubic แทนที่จะเป็น public

  • แนวทางของสไตล์ที่คุณหรือแผนกของคุณต้องการปฏิบัติตาม    ตัวอย่างเช่น theater เป็นคำที่สะกดถูกต้อง แต่แนวทางของสไตล์ของแผนกของคุณต้องการให้คำนี้สะกดเป็น theatre

พจนานุกรมการแยกมีผลต่อตัวตรวจสอบการสะกดอย่างไร

หลังจากคุณเพิ่มคำลงในพจนานุกรมการแยก เมื่อใดก็ตามที่คุณตรวจสอบการสะกดในไฟล์ ตัวตรวจสอบการสะกดจะทำดังต่อไปนี้

  • ตั้งค่าสถานะคำนั้นทุกครั้งที่คุณตรวจสอบการสะกด

  • ไม่แนะนำคำนั้นเป็นการแก้ไขสำหรับคำที่มีการตั้งค่าสถานะ

หมายเหตุ   เรียนรู้วิธี การใช้พจนานุกรมแบบกำหนดเองเพื่อเพิ่มคำในตัวตรวจสอบการสะกด

การค้นหาและปรับเปลี่ยนพจนานุกรมการแยกของภาษาหนึ่งๆ

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการปรับเปลี่ยนพจนานุกรมของคุณแยกออก ดูตัวตรวจการสะกดของหน่วยงานเพื่อตั้งค่าสถานะเป็นสะกดคำโดยใช้พจนานุกรมข้อยกเว้นที่

หมายเหตุ  ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

นำไปใช้กับ: Office 2013, Office 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา